Poniżej podajemy fragment kazania wygłoszonego przez egipskiego duchownego Muhammada Husseina Yaaquba, które nadała Al-Nas TV (Egipt) 29 grudnia 2090 r.

Żeby zobaczyć ten odcinek w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2335.htm .


„Naród islamu został stworzony, by przetrwać po kres czasu, silny i dominujący”

Muhammad Hussein Yaaqub: Naród islamu jest tutaj na zawsze. To pojęcie powinno wrosnąć w nasze serca. Nasz naród nie został stworzony, by wypełnić jakąś rolę, a potem zniknąć, jak inne narody przed nami, które zostały stworzony, by istnieć przez chwilę, tylko po to, by zostać unicestwione. Nie, nie. Naród islamu został stworzony, by przetrwać po kres czasu, silny i dominujący.

[…]

Nasz naród nigdy nie umrze. Nie będzie unicestwiony. Widzieliśmy nasz naród przechodzący gorsze wydarzenia niż te, których jesteśmy świadkami dzisiaj. Bolejemy nad dezintegracją, utratą i wymazaniem Iraku, ale Irak przeszedł kryzys, który spowodował, że rzeka Eufrat spływała czerwoną krwią, a innym razem była czarna od atramentu z powodu książek z biblioteki bagdadzkiej, które do niej wrzucono.

[…]

Byliśmy świadkami czystki rasowej w Bośni i w Kosowie. Mimo tego rasa muzułmańska została oczyszczona z brudnej krwi politeizmu i politeistów.

[…]

Żydzi są naszymi wrogami. Allah unicestwi ich naszymi rękami. To jest coś, co wiemy z pewnością. Wiemy to z pewnością – nie dlatego, że ja tak mówię, ale ponieważ tak powiedział Allah: „Stwierdzisz, że najsilniejsi we wrogości wobec wiernych są Żydzi i politeiści”.

[…]

Dla narodu islamskiego meczet Al-Aksa jest jak sztandar na polu bitwy. Czytałem prace wielu kaznodziei i uczonych, którzy powiedzieli, że jeśli chcesz dostrzec stan narodu w każdym danym momencie, powinieneś spojrzeć na Al-Aksę. Stan Al-Aksy odzwierciedla stan narodu. Gdy naród był silny i jego sztandar płynął wysoko, Al-Aksa była w rękach muzułmanów. Ale gdy tylko naród przechodził przez okres słabości i załamania, Al-Aksa była w rękach nie-muzułmanów.

[…]

Dzisiaj naród – jego młodzi i starzy, jego mężczyźni, kobiety i dzieci – są przygotowani na męczeństwo u bram Al-Aksa… Naród w całości.