Egipski badacz Islam Behery powiedział 29 stycznia 2023 r. w wywiadzie dla Sky News Arabia (ZEA), że podobnie jak inne dziedziny nauki, prawoznawstwo islamskie nie przetrwa, jeśli nie zostanie zreformowane. Powiedział, że islam ma obecnie „problem” z nowoczesnością, kobietami, polityką, bankowością, medycyną, nauką, prawami człowieka i swobodami osobistymi, i przewidywał, że jeśli to się nie zmieni, straci wyznawców. Ponadto Behery powiedział, że instytucje islamskie głoszą obecnie to samo stworzone przez człowieka ekstremistyczne islamskie dziedzictwo, które dało początek organizacjom takim jak ISIS, Al-Kaida, Al-Dżama’a Al-Islamijja i Bractwo Muzułmańskie, i przekonywał, że ekstremizm prowadzi do terroryzmu. Twierdził także, że wszystkie cztery szkoły prawoznawstwa są ekstremistyczne, ponieważ mówią, że wszyscy nie muzułmanie są niewiernymi, i dążą do prowadzenia dżihadu i szerzenia islamu na świecie. 

Aby zobaczyć klip egipskiego badacza Islama Behery, kliknij tutaj lub poniżej:

Islam ma problem z kobietami, nowoczesnym państwem, gospodarką, bankami, medycyną, nauką, innymi religiami, prawami człowieka, wartościami obywatelskimi, swobodami osobistymi; Bez reform islam nie będzie już miał wyznawców

Islam Behery: Problemem jest dziedzictwo [islamskie] – stworzone przez człowieka dziedzictwo ideologiczne. Jakakolwiek religia, jakakolwiek dziedzina nauki, wszystko, czego nie można zreformować… Nazywają [islamskie prawoznawstwo] „nauką” i ja to akceptuję, ale nauka może zostać zreformowana. Każda dziedzina nauki, której nie można zreformować, jest martwa i powinna być badana jako historia. Twierdzą, że islam jest odpowiedni dla wszystkich czasów i miejsc, i zgadzam się z tym całym sercem. Ale teraz, w jaki sposób jest „odpowiedni na wszystkie czasy i wszystkie miejsca”? Mówiąc najprościej, gdybyśmy chcieli przykleić temu etykietę, islam ma problem ze wszystkim w naszym życiu. Islam ma problem z kobietami. Prowadzi to do wielu innych problemów, ale islam ma ogólny problem z kobietami.

 

Dziennikarka: Omówimy to w końcowej części programu.

Behery: Islam ma problem z prawami i konstytucjami stworzonymi przez człowieka. Islam ma problem z nowoczesnym państwem – a nawet z pojęciem państwa z flagą i granicami. Islam ma problem z gospodarką, z bankami, z odsetkami, które nazywają „lichwą”… Islam ma problem z medycyną, nauką, nowoczesnymi osiągnięciami, przeszczepami organów i tym wszystkim.

Islam ma problem z innymi religiami, prawami człowieka, wartościami obywatelskimi i swobodami osobistymi.
 

[…]

Islam ma problem ze wszystkim w naszym życiu. A jednak, ich zdaniem, jest odpowiedni dla wszystkich czasów i miejsc. Jeśli ta religia nie zostanie zreformowana, nie będzie już miała wyznawców.

 

[…]

Islamski establishment religijny pozornie potępia terroryzm, ale broni dziedzictwa, które dało początek ISIS, Al-Kaidzie i Bractwu Muzułmańskiemu

Instytucje religijne nauczają tego dziedzictwa i zabrania przeciwstawiania się mu lub krytykowania. Problem polega nie tylko na tym, że sprzeciwiają się one oświeconemu, reformistycznemu ruchowi. Problem polega na tym, że to dziedzictwo, którego bronią, jest tym, co dało początek ISIS , Al-Kaida, Al-Dżama’a Al-Islamijja w latach 70. i Bractwu Muzułmańskiemu przed nimi. To nie ulega wątpliwości. Ta fontanna nigdy nie wysycha, a establishment religijny broni tego samego dziedzictwa, które jest jej fundamentem. 

Religijny establishment pozornie potępia te akty terrorystyczne, ale świadomie lub nie, służy jako główne źródło dla wszystkich tych grup terrorystycznych.

 

[…]

Ekstremistyczna ideologia prowadzi nie tylko do terroryzmu, ale leży w sercach milionów zwykłych Arabów, którzy wierzą, że każdy nie-muzułmanin na świecie jest niewiernym

Możemy powiedzieć, że ekstremizm jest ideologią. Nie jest terroryzmem, ale prowadzi do terroryzmu – osoby realizującej to, w co wierzy. Moim zdaniem ekstremizm jest bardziej niebezpieczny niż rzeczywisty czyn terrorystyczny, ponieważ przecież nawet jeśli są setki tysięcy [terrorystów], nadal są miliony Arabów. Ale rzeczywistym problemem jest ekstremizm, który jest w sercach, ideologia. Nawet jeśli wydaje się, że ktoś prowadzi zwykłe życie, może on myśleć, że wszyscy na świecie są niewiernymi poza nim. To jest całkowicie ekstremistyczna idea. Ustawmy te idee we właściwym kontekście. Ekstremizm jest najbardziej intensywną manifestacją jakiejkolwiek idei. Kto wymyślił te idee, skonsolidował je, szerzył je? Cztery szkoły islamskiego prawoznawstwa, które uważają, że wszystkie religie na świecie – jeśli w ogóle można je nazwać „religiami” – stanowią herezję i są po prostu w ogóle niewiarą w Boga i tylko islam pozwala wejść do Raju. Czy to nie jest ekstremizm?

Dziennikarka: Więc te cztery szkoły islamskiego prawoznawstwa są odpowiedzialne za to, co się teraz dzieje?

Behery: Absolutnie.

 […]

Cały świat to niewierni, dżihad… Skąd się biorą te idee? Ze wszystkich czterech szkół prawoznawstwa, a także z ksiąg hadisów i ksiąg egzegezy, bez najmniejszej wątpliwości. Jeśli zapytać kogoś, nawet z oficjalnego religijnego establishmentu o dżihad, powie [będziemy prowadzić dżihad], kiedy staniemy się silniejsi – wtedy najedziemy świat i rozprzestrzenimy islam.