4 lutego 2022 r. Kanał 2 (Egipt) nadał program informacyjny o żydowskiej asymilacji, w którym twierdzono, że Protokoły mędrców Syjonu zawierają zarys żydowskiego spisku w celu założenia „globalnego królestwa” i zniszczenia nieżydowskich narodów. W programie twierdzono, Żydzi nie zintegrowali się z europejskimi społeczeństwami, z powodu ich “wrogości wobec ludzkości” i ich “wrogiej osobowości żydowskiej”, która ukształtowała się, ponieważ żyli w gettach. Twierdzono także, że wojny i konflikty wybuchały z powodu żydowskich “spisków”. Warto zauważyć, że egipskie kanały telewizyjne znane są z nadawania antysemickich programów i reportaży. Na przykład, w 2002 r. egipska telewizja nadał antysemicką serię w Ramadan zatytułowaną “Jeździec bez konia”, w której głównym tematem były Protokoły mędrców Syjonu (patrz MEMRI TV klipy Nr 3383 i 7279.)

Aby zobaczyć klip z egipskiej telewizji w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Z powodu wrogości wobec ludzkości Żydzi nie zasymilowali się w europejskich społeczeństwach… Odosobnione życie w getcie ukształtowało wrogą żydowską osobowość”  

 

Narrator: Z powodu wrogości wobec ludzkości Żydzi nie zasymilowali się w europejskich społeczeństwach. Wojny i konflikty wybuchały z powodu ich spisków.

Odosobnione życie w getcie ukształtowało wrogą żydowską osobowość. To dostarczyło żyznego gruntu dla tajnych spisków przeciwko narodom świata.

Protokoły mędrców Syjonu “położyły fundamenty pod zniszczenie nieżydowskich narodów, żeby [Żydzi] mogli przejąć świat”

Najsłynniejszy z tych spisków stał się znany światu jako Protokoły mędrców Syjonu, i składał się z tajnych dokumentów, w których Żydzi naszkicowali swoje plany założenia globalnego królestwa, i w którym położyli fundamenty  pod zniszczenie nieżydowskich narodów, żeby mogli przejąć panowanie nad światem.