Podczas niedawnej fali ataków ISIS na Synaju [1] prasa egipska opublikowała kilka artykułów wzywających do wyeliminowania terroru przez wykorzenienie fundamentalistycznego islamu, który stanowi podstawę ideologii religijnej popieranej przez organizacje terrorystyczne. Artykuły wzywały do ​​zasadniczej reformy egipskich programów szkolnych, które według nich uczą dzieci w wieku przedszkolnym wartości wykluczenia, nienawiści i przemocy. Zamiast tego wezwali do opracowania nowych programów nauczania skupiających się na nauce, humanizmie, tolerancji religijnej i krytycznym myśleniu, które pasują do współczesności, a nie do średniowiecza.

Poniżej podajemy przetłumaczone fragmenty dwóch z tych artykułów: jednego autorstwa liberalnego egipskiego dziennikarza Chaleda Montassera w gazecie „Al-Ahram” i drugiego autorstwa egipskiego intelektualisty Ahmeda Sa’ada Al-Zajeda w gazecie „Al-Dustour.

Siły ISIS na Synaju (Źródło: aljarida.com, 24 listopada 2018)

Chaled Montasser: „Funkcją szkoły nie jest wprowadzanie [dzieci] do raju, ale wprowadzanie ich do pałaców wiedzy”

Liberalny dziennikarz Chaled Montasser pisał, że egipskie dzieci od najmłodszych lat poddawane są praniu mózgu brutalnymi opowieściami o wojnie i podboju, które mogą zasiać ziarno ideologii podobnej do ideologii ISIS. Wezwał do przekształcenia religii w pokarm dla ducha, który buduje charakter oraz rozwija wiedzę i humanizm, nie wykluczając Innego.

Chaled Montasser (Źródło: ngmisr.com)

Napisał: „Nauczanie dziecka o wykluczaniu [Innego] w przedszkolu oznacza zasiewanie nasion ISIS głęboko w jego umyśle i duchu, ponieważ ekstremistyczna ideologia terrorystyczna zaczyna się od wykluczenia idei [Innego], a następnie wykluczenia go przy pomocy broni i w końcu eksterminację [Innego]. Wykluczenie religijne jest najgorszym i najokrutniejszym rodzajem wykluczenia i ma największy wpływ. [Idee] wykluczenia zaczynają się w przedszkolu… i narastają w szkole podstawowej i gimnazjum.

Głównym celem nauczania, poza przekazywaniem wiedzy, jest tworzenie zbiorowego sumienia, ponieważ dobre obywatelstwo zaczyna się już w przedszkolu. Egipt dąży do wychowania dzieci z ludzkim sumieniem egipskim. Funkcją szkoły nie jest wprowadzanie [dzieci] do raju, ale wprowadzanie ich do pałaców wiedzy, dobrego obywatelstwa, kreatywności, wolności i swobodnej wyobraźni. Klucz do raju jest osobisty, podczas gdy klucz do dobrego obywatelstwa jest zbiorowy… Kiedy dziecko jest usuwane z klasy podczas lekcji [religii], ponieważ należy do innej religii, dzieci pytają dlaczego, a dziecko, które zostało usunięte, zadaje to samo pytanie. Następnie nauczyciel, z powodu religijnej arogancji, niestety zaczyna dyskutować o różnicach religijnych i ideologicznych, [chociaż dzieci] są za małe na tego rodzaju dyskusje.

Dość dawno temu słyszeliśmy, że istnieje plan nauczania dzieci wspólnych zasad moralnych, które stanowią podstawę wszystkich religii [zamiast lekcji religii specyficznych dla ich wiary], ale jak dotąd tak się nie stało. Niestety są nauczyciele, dla których pakowanie religii do [umysłów] dzieci jest [formą] dżihadu. Napełnianie umysłów dzieci religijnymi polemikami i pogardą dla Innego jest jedną z bram do piekła i szkodzi ojczyźnie.

Kiedy szkoły nalegają na segregację chłopców i dziewczynek [nawet] w delikatnym i niewinnym wieku pięciu lub sześciu… dziewczynka pyta: Czy stanowię zagrożenie dla chłopca? A chłopiec pyta: Czy stanowię takie zagrożenie dla dziewczynki? To samo dotyczy wymagania noszenia zasłony przez dziewczynki w szkole podstawowej, jak to ma miejsce w niektórych szkołach… To zaszczepia w umysłach dzieci koncepcję uwodzenia, zamiast wartości miłości, tolerancji, piękna i współpracy. Chłopcy są bystrzy, muszą rozumieć tę praktykę jako mającą na celu ochronę [dziewczynek] przed nimi, a następnie dziecinne pytanie chłopca rozszerza się i pyta: Ochronę jej przed czym?… Ostatecznie pragnienie edukowania i wychowywania [prowadzi nas] do zniszczenia i rozbudza umysł chłopca ideami uwodzenia, co powoduje, że dojrzewa on zbyt szybko i jest zajęty myślami, które nie są odpowiednie do wieku. 

Wtedy pojawia się arabski program nauczania dla dzieci i kontynuuje to wykluczenie i to odstępstwo od głównego celu nauczania, jakim jest tworzenie zbiorowego sumienia… Dlaczego dzieci uczą się opowieści… pełnych krwi, mordów, wojen i podbojów, i pełnych terminów wykluczenia, takich jak ‘niewierni’, ‘wrogowie Allaha’, ‘dżizja’ i ‘ścięcie głowy’, których umysł małego dziecka lub nastolatka nie jest w stanie pojąć?    

Czy zniknęli wszyscy wielcy egipscy uczeni, artyści i symbole narodowe, że musimy zwracać się do opowieści, które po niewielkich ozdobnikach stają się rażąco podobne do opowieści ISIS? Dlaczego nie uczyć dzieci wartości dżihadu [tj., dążeń] w sferze odkryć naukowych? Dlaczego nie skorzystać z okazji, by opowiedzieć o współpracy i solidarności między muzułmanami i chrześcijanami, którzy [odrzucili] sekciarskie różnice między nimi? Dlaczego nie opowiedzieć im o dzieciństwie [wielkiego egipskiego powieściopisarza] Naguiba Mahfouza, [znanego koptyjskiego Egipcjanina i Brytyjczyka, chirurga] Magdiego Yacouba, [Izaaka] Newtona lub [wielkiego średniowiecznego filozofa i lekarza muzułmańskiego] Ibn Siny [Awicenny]? Po co upierać się przy opowieściach wypełnionych krwią w tak [wrażliwym] wieku? Po co upierać się przy włączaniu religijnych tekstów islamu do programu nauczania języka arabskiego i otwierać drzwi argumentom religijnym, które nie należą do szkoły podstawowej? Żyjemy w kraju o konstytucji cywilnej, zamieszkałym przez ludzi wszystkich wyznań. Dlaczego więc nalegać na posiadanie szkół religijnych tylko dla dzieci jednej wiary, które uczą religii razem z fizyką i chemią?   

Oczywiście nie wykluczam religii i nie mam zamiaru jej całkowicie odrzucić, ale pragnę jej jako pokarmu duchowego, a nie jako [podstawy dla religijnych] sprzeczek w szkole. Chcę, by religia uwznioślała bez wykluczani innych. Unikanie szacunku dla nauki i granie hymnów islamskich na porannych zgromadzeniach jest równoznaczne z prześladowaniami religijnymi i odrzuceniem muzyki publicznej harmonii, ponieważ muzyka jest zabroniona [w ekstremistycznym islamie] i jest uważana za edukacyjną i narodową zdradę …” [2]

Ahmed Sa’ad Al-Zajed: Terror zostanie wyeliminowany tylko przez wspieranie krytycznego myślenia, eliminowanie jego ideologicznych korzeni

Al-Zajed argumentował, że tylko współpraca międzyarabska pozwoli na wyeliminowanie hańbiącego islam islamskiego fundamentalizmu i wezwał do stworzenia nowej marki islamu odpowiadającej współczesności i jej wartościom. Napisał: „Błędem jest myślenie, że nasza wojna z terroryzmem opiera się [tylko] na konfrontacji z elementami terrorystycznymi, które wkroczyły na kryminalną ścieżkę okrutnego religijnego fanatyzmu. Każdy akt terroru utwierdza nas w przekonaniu, że wojna z terrorem nie skończy się łatwo, i nie skończą jej [tylko] wysiłki naszych dzielnych sił zbrojnych i policyjnych, które bronią ojczyzny.

Ahmad Sa’ad Al-Zajed (Źródło: Al-Dustour, Egypt)

Zanim zaczniemy zastanawiać się, jak wyeliminować korzenie terroru, musimy wzmocnić siebie, nasz naród i naszą armię, z jej dzielnymi żołnierzami, którzy zostali zabici w obronie naszego Egiptu, jego majątku i jego ludzi, przed złem tego zbrodniczego i odrażającego religijnego fanatyzmu, który praktykuje takfir [tj. oskarża innych o herezję] i z powodu którego Egipt, region i cała ludzkość cierpi od kilkudziesięciu lat. Ci dzielni żołnierze i oficerowie polegli śmiercią męczeńską, abyśmy my i Egipt mogli żyć… Terroryści i ich zbrodnicza odmiana religijności nie przypisuje żadnego znaczenia ludzkiemu życiu, z wyjątkiem życia członków własnych klanów i plemion, którzy podzielają ich zbrodniczą i szatańską ideologię takfiri, która gardzi każdym, kto myśli inaczej. Żywią ukrytą nienawiść do całej ludzkości, z wyjątkiem własnego przestępczego gangu…

Korzenie [terroru] można wyeliminować jedynie poprzez dokładne wysuszenie wszystkich źródeł terrorystycznej ideologii religijnej i opracowanie programów nauczania, które kładą nacisk na krytyczne i humanitarne myślenie… W rzeczywistości ważne jest pogłębienie i rozpowszechnienie krytycznego myślenia we wszystkich naszych instytucjach edukacyjnych, kulturalnych i medialnych oraz szerzenie humanitarnej kultury, która wierzy w jedność całej ludzkości, we wspólny ludzki los i potrzebę pokojowego współistnienia pod hasłem ‘religia jest dla Allaha, a ojczyzna jest dla wszystkich’. Nie ma innego wyjścia, jak tylko stworzyć nową odmianę religii, przyjaznej dla [całej] rasy ludzkiej, patriotycznej i opartej na wartościach humanitarnych, które są odpowiednie dla obecnych czasów, a nie do ciemnego Średniowiecza. Musimy zrozumieć, że przeciwstawianie się tym ideologiom takfiri nie jest wyłącznie zadaniem aparatów bezpieczeństwa… Musimy opracować szeroko zakrojony plan humanistyczny… który spełni globalną i regionalną rolę zdemontowania i ujawnienia fundamentów i zasad ideologii, która sprzedaje przestępcze religianctwo, i przedstawi religijne i humanitarne alternatywy we współpracy z krajami muzułmańskimi i niemuzułmańskimi.

Państwa arabskie nie mają innego wyjścia, jak współpracować w tym [zadaniu], wymieniając wiedzę na temat opracowywania [metod] walki z katastrofą stworzoną przez tak zwane fundamentalistyczne ruchy islamskie, które opowiadają się za brutalną ideologią rasistowską i zdołały przeniknąć do [samej] struktury społeczeństwa arabskiego. Doświadczenia Arabii Saudyjskiej w tym kontekście mogą być pomocne, dlatego musimy współpracować z nią i z innymi krajami i sformułować kompleksowy plan humanistyczny… Niestety, w przypadku braku takiego planu, terror i zbrodnicza ideologia religijna będzie nadal zabijać ludzi, [niszczyć] własność prywatną i publiczną, niszczyć piękny obraz Boga, który kocha ludzkość, niszczyć wizerunek religii Arabów i przekształcać ją w religię przemocy, morderstwa, nienawiści i rasizmu. Te organizacje przestępcze są największą hańbą dla religii islamskiej i jej proroka…

Na koniec, niech Allah zmiłuje się nad naszymi odważnymi [żołnierzami], którzy ponieśli śmierć męczeńską, abyśmy mogli żyć i obdarzyli nas godnym życiem…” [3]


[1] On these attacks see MEMRI JTTM Reports: Islamic State (ISIS) Sinai Continues Increased Attacks Against Egyptian Security Forces, Claims Two Operations In Northern Sinai Resulting In 15 Casualties, May 15, 2022; Islamic State (ISIS) Claims Killing 17 Soldiers In Attack On Egyptian Army Position East Of Suez Canal, May 9, 2022; Islamic State (ISIS) Sinai: Israel’s Assistance To Egyptian Forces Hinders Operatives’ Freedom Of Movement, May 2, 2022.

[2] Al-Ahram (Egypt), May 11, 2022.

[3] Al-Dustour (Egypt), May 9, 2022.