Poniższy raport jest darmową próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj.

15 lutego 2021 r Ośrodek Medialny Arrukn, należący do Katiba Al-Mahdi fi Bilad Al-Arakan, funkcjonującej w Mjamie grupie dżihadystycznej, która przysięgła wierność Państwu Islamskiemu (ISIS), opublikowała 35-stronicową książkę online po angielsku. Zatytułowana Khalifatullah Al-Mahdi książka zawiera hadisy i omawia islamskie tradycje o Mahdim, postaci eschatologicznej.

Książkę zamieszczono na kanale Grupy w Telegram i na kierowanym przez ISIS Rocket.chat.[1] Chociaż Katiba Al-Mahdi fi Bilad Al-Arakan ogłosiła swoją przysięgę na wierność ISIS w listopadzie 2020 r., do tej pory nie zostało to publicznie przyznane przez centralne kierownictwo ISIS.[2] W grudniu 2020 r. grupa opublikowała pierwszy numer angielskojęzycznego magazynu i jak dotąd nie było kolejnych numerów.[3]

Powyżej obraz okładki nowej książki po angielsku opublikowanej online przez Katiba Al-Mahdi fi Bilad Al-Arakan.

Książka, która ma kolorowe ilustracje, jest podzielona na 11 rozdziałów, które porządkują hadisy według sposobu, w jaki ich treść odnosi się do islamskiej, mesjańskiej postaci Mahdiego.

W przedmowie znajduje się zapewnienie czytelników, że chociaż niektóre hadisy przedstawione w książce nie są uważane za autentyczne (Sahih), niemniej powinny być czytane. Przedmowa przedstawia także Kalifat ISIS jako jedynego dziedzica i przywódcę prawdziwego islamu zgodnie z proroczą metodologią i twierdzi, że ta organizacja toruje drogę do przyjścia Al-Mahdiego, który będzie ostatnim Kalifem. Na ostatniej stronie książki jest zachęta dla czytelników, by tłumaczyli ją na swoje języki ojczyste i rozpowszechniali ją.


[1] Telegram.me/ ARRUKN_MEDIA01_BOT, February 15, 2021.

[2] See MEMRI JTTM Report; Jihadi Group In Myanmar Reportedly Pledges Allegiance To ISIS Leader Abu Ibrahim Al-Hashemi, November 8, 2020.

[3] See MEMRI JTTM Report: ISIS Branch In Myanmar Publishes First Issue Of Arkan Magazine, December 28, 2020.