Wstrząsy w świecie arabskim, szczególnie wydarzenia w Tunezji i Egipcie, których wynikiem była rezygnacja przywódców tych krajów, są pilnie obserwowane przez działaczy, ideologów i zwolenników dżihadu. Dżihadyści z radością powitali obalenie prezydenta Hosniego Mubaraka, którego uważali za tyrana i apostatę, i zareagowali dyskusją o roli, jaką odegrają w przyszłości Egiptu. Ich reakcje można podzielić na dwie główne kategorie: polityczno-ideologiczną i operacyjną. Poniższy raport zajmie się możliwościami operacyjnymi, jakie dżihadyści widzą w nowej sytuacji w Egipcie.

W globalnym ruchu dżihadu niektórzy uważają wstrząsy w Egipcie za okazję promowania globalnego dżihadu i przesunięcia wojny przeciwko reżimom arabskim na nowy szczebel. Konkretnie zaś, uważają, że anarchia w Egipcie jest szansą dla grup dżihadu ustanowienia tam swojej obecności po długiej nieobecności takich grup z powodu szeroko zakrojonego rozprawiania się z nim przez reżim. Liczni aktywiści dżihadu zostali zwolnieni z więzień po usunięciu Mubaraka, jak również ci, o których chodziły pogłoski, że uciekli w samym środku chaosu, mogli rzeczywiście skorzystać z tej okazji [1] .

Co ważniejsze, globalni dżihadyści widzą niestabilność w Egipcie jako coś sprzyjającego założeniu działających organizacji dżihadu, szczególnie w okręgach wiejskich, a najlepiej na Synaju w świetle panującej tam próżni bezpieczeństwa, wynikającej z tego, że wojsko zajęte jest utrzymywaniem ogólnego porządku.

ISI do dżihadystów w Egipcie: Dżihad czeka na was w waszym kraju

Nadzieje globalnego ruchu dżihadu na wykorzystanie zamieszek w Egipcie zostały wyrażone w liście otwartym tak zwanego ministerstwa wojny Islamskiego Państwa Iraku (ISI), operacyjnego skrzydła tej organizacji, do dżihadystów w Egipcie. W liście, opublikowanym na dżihadystycznych witrynach internetowych, ISI zaapelowało do dżihadystów i ich zwolenników w Egipcie, wzywając ich, by tworzyli grupy dżihadu, wybierali przywódców i gromadzili broń. List stwierdzał, że dżihad jest obowiązkiem spoczywającym na wszystkich muzułmanach: „Allah nakazał swoim monoteistycznym wyznawcom [prowadzić] dżihad dla niego… Przy obecnym stanie ummah walka z wrogami Allaha i dostarczanie [mudżahedinom] ludzi i funduszy, jest obowiązkiem każdego mężczyzny wśród was. Dżihad czeka na was… w waszym kraju i bramy męczeństwa są otwarte… Wiedzcie, że ten, który jest silny i uzbrojony, jest tym, którego głos będzie słyszalny ponad wszystkimi innymi…” [2]

Szejk Abu Walid Al-Makdisi: Twórzcie grupy militarne na Synaju i w Górnym Egipcie

W fatwie opublikowanej na witrynie dżihadystycznej Minbar Al-Tawhid Wal Jihad, Abu Walid Al-Makdisi, znany duchowny salaficki dżihadu i szef mającej siedzibę w Gazie organizacji Jamaat Al-Tawhid Wal Jihad, zalecał salafickim dżihadystom w Egipcie połączenie sił w jednej organizacji dżihadu w celu przyjęcia kierowniczej roli w kształtowaniu wydarzeń w kraju. Ponadto namawiał dżihadystów w Egipcie do wykorzystania okazji osłabienia służb bezpieczeństwa z powodu politycznych wstrząsów w kraju i założenia operacyjnych grup dżihadu na Synaju i w Górnym Egipcie. Należy zauważyć, że w przeszłości Abu Walid Al-Makdisi i inne znane postaci wielokrotnie wyrażały opinię, że front dżihadu może i powinien być zakładany tylko tam, gdzie już istnieją zorganizowane grupy dżihadystyczne z silnym przywództwem militarnym i religijnym. Poniżej są fragmenty tej fatwy:

„Musimy przejąć inicjatywę i dotrzymywać kroku wydarzeniom. To jest okazja, która może nigdy nie powtórzyć się znowu… Jedynym sposobem dla monoteistów [tj. salafitów-dżihadystów] odgrywania [wiodącej roli w przyszłości Egiptu] jest zebranie się w jedną grupę, zjednoczenie, zlanie się razem, aby mogli prowadzić i kierować [egipskimi] masami, zamiast być kierowanymi i prowadzonymi przez nie. [Monoteiści] muszą pospieszyć się i pochwycić okazję zanim będzie za późno, i nie stać bezczynnie czekając, żeby zobaczyć jak rozwiną się wydarzenia.

To może być osiągnięte tylko przez zorganizowaną, kolektywną pracę. Jeśli [obecnie] jest zbyt trudno prowadzić tę sprawę na szeroką skalę – jak byśmy chcieli – [to] mała liczba młodzieży i uczonych, jeśli zorganizują się i skoordynują między sobą, wkrótce będzie w stanie przewodzić setkom. To [trzeba zrobić w centralnych obszarach Egiptu], niezależnie od roli oddanych muzułmanów na innych obszarach, takich jak Synaj i Górny Egipt, którzy mogą zewrzeć szeregi w zorganizowany sposób i na większą skalę. Muszą oni zorganizować swoje szeregi militarnie i mocno – wykorzystując obecne osłabienie bezpieczeństwa, [które umożliwia] im swobodne wykonywanie tych działań – tak żeby w przyszłości byli w stanie obalić cały reżim tyrana.

Wzywam sprawiedliwych i oddanych szejków Egiptu, by obudzili się ze swojej drzemki i podjęli akcję prowadzenia młodych mas. Ludzie zaczęli działać i [szejkowie] muszą to wykorzystać. Rewolucja jest popularna i porwała masy. To nie jest rewolucja jednego sektora…

Nie przyniesie monoteistycznym braciom nic dobrego dalsze obserwowanie i przypatrywanie się [wydarzeniom] w telewizji lub Internecie, bez odegrania [w nich] znaczącej roli. Nie tego się od nich oczekuje. Oni są nadzieją ummah na przyszłość… Nie rozczarujcie nadziei ummah pokładanych w was” [3] .

Dżihadystyczny duchowny online: Naśladujcie przykład Al-Zarkawiego w Iraku

Podczas sesji pytań i odpowiedzi szejk Hussein bin Mahmoud, znany duchowny, który często pisuje na forum dżihadystycznych, zalecił, aby mudżahedini zaczęli ustanawiać swą tajną obecność w Egipcie:

P: [Jaka jest wasza postawa wobec] wezwań do ogłoszenia gałęzi Al-Kaidy w Egipcie?

O: Marzyliśmy o tym od długiego czasu. Jednakże uważam, że takie oznajmienie nie powinno być [jeszcze] dokonane. Zamiast tego bracia powinni gromadzić się i organizować swoje szeregi i przygotowywać niepostrzeżenie. To właśnie zrobił Emir [Abu Musab] Al-Zarkawi w Iraku na początku wojny: po wejściu do Iraku zaczął organizować szeregi mudżahedinów, zdobył stronników i przeprowadził wysokiej jakości operacje, i dopiero wtedy dokonano ogłoszenia [o gałęzi Al-Kaidy].

[Mudżahedini w Egipcie] powinni zrobić to, co trzeba zrobić, potajemnie, przynajmniej na czas obecny. Być może pierwszą rzeczą, jaką powinni zrobić, jest przypuszczenie ataków na więzienia i uwolnienie [swoich] więźniów, a potem wyeliminowanie szefów służb bezpieczeństwa i oficerów, którzy torturowali [tych] muzułmańskich więźniów i zhańbili ich honor w celu uczynienia z nich przykładu dla innych” [4] .

Znany autor z forum dżihadystycznego: “Wasza rewolucja przetrwa tylko na polach dżihadu”

Znany autor z forum Shumukh Al-Islam, który pisze pod pseudonimem Al-Mutaz Bidin Allah Al-Mahdi, wyjaśnił okazję, jaką dżihadyści widzą w wydarzeniach w Egipcie:

„O moja zbuntowana ummah,… twoi synowie, nosiciele pochodni monoteizmu, mudżahedini Afganistanu, Iraku, Somalii, Półwyspu Arabskiego, Afryki Północnej, Kaukazu, Nigerii i Al-Szam, utorowali drogę chwały swoimi czystymi duszami i oświetlili drogę tym, którzy chcą najlepszego z tego świata i z następnego. Dowiedli, że jedynym sposobem osiągnięcia bezpieczeństwa, honorowego życia, chwały, zwycięstwa i siły jest dżihad dla Allaha. Rewolucja i jej pochodnia poświęcenia wywołała odwagę i śmiałość, otwarła wrota poświęcenia i męczeństwa, i przełamała kajdany strachu i poddania…

Przed nami leżą wielkie misje i wyzwania, które wymagają, byśmy porzucili place rewolucji i pospieszyli na pola dżihadu. Cel, który motywował was w Kasrin, Tallahu, Suezie i Kairze jest tym samym celem, który motywował waszych przywódców i synów, i tych, o których troszczycie się najbardziej, lwów monoteizmu i rycerzy szariatu… Wasza rewolucja o wolność, honor i szlachetne życie, jeśli jest uczciwa, przetrwa tylko na polach dżihadu…” [5]


[1] Na przykład członek forum Shumukh Al-Islam podpisujący się Silsilat Al-Tajdid, poinformował, że władze egipskie zwolniły wielu “lwów Al-Kaidy”. Dostarczył nazwisk zwolnionych, ale zostały one później wymazane przez administratorów witryny. Gazeta egipska doniosła, że 109 więźniów organizacji salafitów, wśród nich Al-Gamaa Al-Islamiyya, Egipski Dżihad Islamski i inne. Patrz JTTM Report, Egypt Releases over 100 Members of Islamist and Jihadist Organizations; Member on Jihadi Website: Over 70 Al-Qaeda Fighters Were Released, 20 lutego 2011.

[2] Patrz JTTM Report, ISI Message to Egyptians: Wage Jihad, 9 lutego 2011.

[3] Minbar Al-Tawhid Wal Jihad, 22 lutego 2011.

[4] Shumukh Al-Islam, 16 lutego 2011.

[5] Shumukh Al-Islam, 15 lutego 2011.