Poniżej podajemy fragmenty programów z członkami Najwyższej Rady Sił Zbrojnych Egiptu, który nadała Dream 2 TV (Egipt) 21-22 lutego 2011.

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2822.htm .

„Kiedy doszliśmy do wniosku, że żądania ludzi są uprawnione… oznajmiliśmy… że popieramy te uprawnione żądania”

Generał Mukhtar Al-Mulla: Bronimy konstytucyjnej legalności, która istnieje dla dobra ludzi. Kiedy ludzie powiedzieli, że chcą zmiany, znaleźliśmy się pośrodku konfliktu między najwyższym dowódcą sił zbrojnych, którym jest prezydent, a żądaniami ludzi. Kiedy doszliśmy do wniosku, że te żądania ludzi są uprawnione, zasługujące na szacunek sił zbrojnych, oznajmiliśmy, więcej niż jeden raz, że popieramy te uprawnione żądania. […]

Generał Mamdouh Szaheen: Organy dochodzeniowe i prawne nie są związane żadnymi ograniczeniami w sprawach śledztwa każdego funkcjonariusza lub w ogóle każdego. […]

„Nic nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu [wobec] byłego prezydenta lub jego rodziny”

Generał Mamdouh Szaheen: Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu [wobec] byłego prezydenta lub jego rodziny. Dowodem tego jest decyzja prokuratora generalnego, by zamrozić aktywa [Mubaraka] i jego rodziny w krajach europejskich…

Gospodyni programu: Aktywa całej rodziny Mubaraka?

Generał Mamdouh Szaheen: Tak.

Gospodyni programu: To obejmuje jego żonę, synów, synowe, innych krewnych…

Generał Mamdouh Szaheen: Nie, tylko byłego prezydenta, jego żonę, synów i ich żony. […]

Gospodyni programu: Czy członkowie [rodziny] byłego prezydenta Mubaraka mogą zostać przesłuchani?

Generał Mamdouh Szaheen: To jest możliwe, bo kiedy zostaną zebrane dowody, rozpocznie się śledztwo.

Gospodyni programu: Czy zmusiliście prezydenta Mubaraka do rezygnacji?

Generał Mukhtar Al-Mulla: Wydaliśmy oświadczenie stwierdzające, że Najwyższa Rada Sił Zbrojnych “postanowiła pozostawać w ciągłej sesji” i śledzić sytuację z pełną czujnością. To było nasze przesłanie.

Gospodyni programu: To było wasze przesłanie do prezydenta, nie do ludzi, czy tak?

Generał Mukhtar Al-Mulla: Nie, nie powiedziałem, że to było przesłanie do ludzi. Przesłanie, że Najwyższa Rada pozostaje w sesji i śledzi sytuację było skierowane do każdego, kogo mogło dotyczyć. Potem przyszło inne oznajmienie…

Generał Mohammed Al-Asar: „Pozostaje w ciągłej sesji” było bardzo ważnym zwrotem dla ludzi, którzy rozumieją, co to znaczy… Najwyższa Rada Sił Zbrojnych zebrała się i pozostaje w ciągłej sesji.

Gospodyni programu: Czy było to bezpośrednie przesłanie do prezydenta Mubaraka, że to jest koniec?

Gość w studio: Coto znaczyło, generale?

Generał Mukhtar Al-Mulla: Czy to wymaga wyjaśnień? […]

Omar Sulejman nie ma „zupełnie nic” wspólnego z kierowaniem Egiptem dzisiaj

Gospodyni programu: Jaka jest pozycja Omara Suleimana w ogólnym obrazie Egiptu dzisiaj?

Generał Mukhtar Al-Mulla:Kto kieruje dzisiaj krajem?

Gospodyni programu: Najwyższa Rada Sił Zbrojnych.

Generał Mukhtar Al-Mulla:Czy w Najwyższej Radzie jest wiceprezydent?

Gospodyni programu: Nie.

Generał Mukhtar Al-Mulla:No to ma pani odpowiedź.

Inny generał:Nie ma żadnego prezydenta, więc nie ma żadnego wiceprezydenta.

Generał Mukhtar Al-Mulla:[Omar Sulejman] siedzi w domu. Nie ma żadnego prezydenta. Jest przewodniczący Najwyższej Rady Sił Zbrojnych…

Gospodyni programu: Możemy więc powiedzieć na żywo w telewizji, że pan Omar Sulejman nie ma zupełnie nic wspólnego z kierowaniem krajem?

Generał Mukhtar Al-Mulla: Zupełnie nic! […]

„Tworzenie partii politycznych na podstawach religijnych jest zabronione” ale “w Bractwie Muzułmańskim są ludźmi Egiptu… [z] takimi samymi prawami i obowiązkami jak każdy inny Egipcjanin”

Generał Mukhtar Al-Mulla: Mamy zasadę, która mówi, że tworzenie partii politycznych na podstawach religijnych jest zabronione. To jest zasada…

Inny generał: To jest zgodnie z konstytucją…

Generał Mohammed Al-Asar: „w Bractwie Muzułmańskim są ludźmi Egiptu. Czy ktoś to kwestionuje? Mają takie same prawa i obowiązki jak każdy inny Egipcjanin. Dlaczego robimy różnice między ludźmi…

Gospodyni programu: Więc nie uważa ich pan za wrogów państwa?

Generał Mohammed Al-Asar: Dlaczego miałbym? Wszyscy jesteśmy Egipcjanami. […]

Egipt nie może powstrzymać irańskich okrętów wojennych przed przejściem przez Kanał Sueski, chyba że istnieje stan wojny

Gospodyni programu: Niektórzy ludzie uważają, że fakt, iż pozwoliliście irańskim okrętom wojennym na przejście przez Kanał Sueski stanowi bezpośrednie przesłanie dla Izraela. Żaden irański okręt wojenny nigdy nie przepłynał Kanałem Sueskim…

Generał Mukhtar Al-Mulla:Nie, Konwencja Konstantynopolska z 1888 r. reguluje przepływ statków przez Kanał Sueski. Nie wolno mi przeszkodzić okrętowi wojennemu lub jakiemukolwiek innemu okrętowi w przepłynięciu przez Kanał Sueski, chyba że należy do kraju, z którym jestem w stanie wojny, chyba że okręt ma niebezpieczny lub nielegalny ładunek.

Gospodyni programu: Ale irańskie okręty wojenne nigdy nie przepływały kanałem…

Generał Mukhtar Al-Mulla: Jak to może być? Którędy więc miałyby płynąć? Okręty przepływają Kanałem Sueskim, a my podejmujemy kroki, które uważamy za właściwe, by zapewnić nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo samych okrętów. Konwencja określa… Czy jestem w stanie wojny z Iranem?

Gospodyni programu: Nie.

Generał Mukhtar Al-Mulla: W takim razie nie mogę powstrzymać tych okrętów przed przepłynięciem. Czy te okręty…

Gospodyni programu: Ale byliśmy w stanie…

Generał Mukhtar Al-Mulla: Napięcia i konflikty nie stanowią stanu wojny. […]