W artykule opublikowanym na arabskojęzycznej witrynie internetowej Al-Hiwar Al-Mutamaddin, która przedstawia się jako “lewicowa, świecka i demokratyczna”, Asad Al-Azouni, jordański dziennikarz palestyńskiego pochodzenia twierdził, że Żydzi wyolbrzymiają liczbę ofiar Holocaustu w celu szantażowania i straszenia Zachodu i że zawarli umowę z Hitlerem, żeby ustanowić państwo w Palestynie. Według Al-Azouniego współcześni Żydzi w ogóle nie są Żydami, ale Chazarami, którzy nawrócili się stulecia temu.

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu[1]:

„Holocaust jest kartą, którą rozgrywają Żydzi, a która oparta jest na kłamstwach, fałszerstwach i pustych słowach”

Najbardziej rozsądną definicją [wydarzenia], które jest nazywane „Holocaust” w sfałszowanych [relacjach] historycznych, jest “świadoma obraza inteligencji Zachodu”, mająca na celu wywołanie strachu w sercach ludzi Zachodu i osaczenia ich w sprawie wszystkiego związanego z antysemityzmem w oparciu o założenie, że Żydzi są Semitami. Jest [jednak] dobrze znanym [faktem], że współcześni Żydzi nie są Żydami, ale [chazarskim] motłochem znad Morza Kaspijskiego, którzy zostali zmuszeni do nawrócenia się przez swojego króla z powodu nacisków wywieranych na niego przez muzułmanów i chrześcijan…

Wracając do [kwestii] żydowskiego sfałszowania historii i ich tak zwanego „Holocaustu”… W pierwszej linijce „notatnika” Holocaustu jest napisane, że Żydzi zaszokowali świat twierdzeniem, że liczba ofiar wynosiła 40 milionów! Cały świat był oburzony tym paskudnym fałszerstwem, [bo] liczba Żydów w owym czasie nie sięgała [40 milionów]…

W obliczu międzynarodowych nacisków Żydzi zostali zmuszeni doprecyzować swoje kłamstwo i twierdzili, że po zbadaniu materiałów odkryli, że liczba ofiar wynosiła tylko 24 miliony… Raz jeszcze świat się oburzył i wiele o tym powiedziano i napisano na Zachodzie. [Ale wreszcie] wydaje się, że Żydzi zawstydzili się i zajęli stanowisko, że liczba ofiar wynosiła 6 milionów… Nadal są Żydzi, którzy twierdzą, że ta liczba jest poprawna, chociaż historycy i intelektualiści na całym świecie, włącznie z historykami żydowskimi, wzywają do zakończenia tych kłamstw i oszustw dotyczących tak zwanych żydowskich ofiar nazizmu.

Inteligentowi łatwo jest zdemaskować żydowskie kłamstwa o “Holocauście”, ponieważ druga wojna światowa i nazistowskie ataki przed nią i podczas niej nie były skierowane wyłącznie na Żydów. [Naziści] atakowali także Europejczyków, Rosjan, Arabów, Cyganów, a także Afrykanów i Azjatów żyjących w Europie…

Skoro tak, to dlaczego skupiać się na Żydach? Są oni tylko częścią całości, w odróżnieniu od celu samego w sobie. To jest karta, którą Żydzi rozgrywają, która jest oparta na kłamstwach, fałszerstwach i pustych słowach i ma na celu wykorzystywanie uczuć świata i ułatwienie szantażu. Do dnia dzisiejszego [Żydzi] rabują Niemcy pod pretekstem Holocaustu i nazizmu, ale wydaje się, że są oznaki, iż Niemcy budzą się w próbie pozbycia się tego ciężaru…

Żydzi zmusili rządy zachodnie do skazywania każdego, kto zaprzecza Holocaustowi. Najbardziej znaną ofiarą tego był francuski filozof muzułmański Roger Garaudy, którego nikt nie prześladował, kiedy był komunistą.

„Hitler był pierwszym Europejczykiem, któremu [Żydzi] winni są wdzięczność za danie im Palestyny jako ojczyzny narodowej”

Dokumenty historyczne nie wykluczają, że „nazista Hitler” używał swojego nazizmu [w kolaboracji] z Żydami. Udawali oni, że jest on wobec nich wrogi, kiedy [w rzeczywistości] był pierwszym Europejczykiem, któremu [Żydzi] winni są wdzięczność za danie im Palestyny jako ojczyzny narodowej, nawet zanim [obiecał im to] Arthur Balfour w 1917 r. [Żydzi] zawarli umowę z Hitlerem: ich młodzież wyemigruje do Palestyny, a on zrobi co zechce ze starymi, ponieważ chorzy, kalecy i starcy nie nadają się do budowania kraju.

Dla uzupełnienia obrazu Żydzi zbudowali pomnik Holocaustu w Europie i jeden w Jerozolimie, nazywając go Yad Vashem. Jest dziwną rzeczą, że Matka Natura w Palestynie odmówiła pozwolenia, by to gniazdo kłamstw istniało w Jerozolimie. Pożary wybuchały w lasach, zmuszając władze izraelskie do odsunięcia [Yad Vashem] od nich. Ponadto agenci docierali do pomnika i wypisywali na nim hasła anty-syjonistyczne…

Świat doznaje przebudzenia, to jest, zrzuca zasłonę żydowskiego oszustwa. Ponadto żydowscy filozofowie i historycy sami zaczęli wyzwalać się spod oszustw swoich rabinów. Mimo tego szereg funkcjonariuszy palestyńskich odwiedziło Yad Vashem.


[1] Ahewar.org, 2 października 2012.