W artykule zamieszczonym na witrynie internetowej gazety jordańskiej „Al-Sabil”, której właścicielem jest Bractwo Muzułmańskie, dziennikarz Dżamal Al- Saawahin napisał, że nie więcej jak kilkuset lub kilkudziesięciu Żydów i nie-Żydów zabito w nazistowskich komorach gazowych jako karę za popełnienie zdrady i że kręgi żydowskie wykorzystują ten pomniejszy incydent do dnia dzisiejszego dla osiągnięcia korzyści politycznych. Al-Szawahin porównał także Izrael do Niemiec nazistowskich i wyciągnął wniosek, że Hitler był „milion razy” bardziej litościwy niż byli premierzy Izraela Ariel Szaron, Icchak Szamir i Icchak Rabin. Dodał, że Hitler i przywódca palestyński Hadż Amin Al-Husseini razem walczyli przeciwko mandatowi brytyjskiemu, który pozwalał Żydom na wjazd do Palestyny i na wyrzucanie stamtąd Arabów.

Poniżej podajemy fragment jego artykułu [1] :


Dżamal Al-Szawahin (zdjęcie: sahafi.jo)

Dlaczego przywódca Niemców, Hitler, nienawidził Żydów i nieustannie groził im odcięciem ich brudnych języków, chociaż byli nienagannego pochodzenia niemieckiego? Dlaczego obawiał się ich działalności [chociaż] stanowili mniej niż 500 tysięcy obywateli, z których ponad połowa wyemigrowała do Palestyny przed 1930 r., a z pozostałych [w Niemczech] ponad połowa wyemigrowała następnie do Stanów Zjednoczonych i innych krajów, tak że w 1939 r. pozostało tylko kilka tysięcy biednych i całkowicie pozbawionych środków do życia [Żydów]? Podczas II wojny światowej [ci Żydzi] zostali rozproszeni lub przeniesieni do obozów, gdzie rzekomo spalono ich w komorach gazowych. Jest to wątpliwe, ponieważ tych zabitych w komorach gazowych było nie więcej jak kilkuset lub kilkudziesięciu, [zarówno Żydów], jak innych, którzy byli oskarżeni o zdradę. Ale kręgi żydowskie kupczą nimi i zdobywają nieskończone dywidendy po dzień dzisiejszy.

Hitler był w pełni świadomy niebezpieczeństwa, jakie stanowili Żydzi w jego kraju i dlatego narzucił na nich restrykcje, żeby nie stawiali mu przeszkód. Hitler z jego ideałami i zasadami nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla Palestyny, ale wręcz odwrotnie. Koordynował z Hadż Aminem Al-Husseinim walkę przeciwko mandatowi brytyjskiemu, który pomógł Żydom ustanowić państwo w Palestynie i wygnać jego oryginalnych mieszkańców [tj. Arabów] po wykonaniu prac przygotowawczych dla [Żydów] do popełnienia zbrodniczych masakr przeciwko [Arabom]. Od tego czasu Żydzi nieustannie zabijali Palestyńczyków i nie mija dzień bez zabitego Palestyńczyka.

Palestyńczycy są obecnie rozrzuceni po świecie i niedopuszczani do osiedlenia się w swojej pierwotnej ojczyźnie. Ich resztka na ziemi palestyńskiej jest celem zabijania, kaleczenia, aresztowań i ucisku, i są oni pod nieustannym zagrożeniem. Są przedmiotem zakazów także w kwestiach religii, [bo] odmawia się im [prawa] do modlitw i ich miejsca święte są uszkadzane. Są całkowicie wystawieni na żołnierzy okupanta i bandy osadników. [Izraelczycy] niszczą ich domy, ścinają ich drzewa, niszczą ich pola, odmawiają im opieki zdrowotnej, [wolności] poruszania się i edukacji, przeprowadzają na nich eksperymenty, zmuszają ich do brudnej pracy i szantażują ich, tak że wpadają w pułapkę [popełniając] zdradę [przeciwko własnym ludziom]. Armia wroga nie rozróżnia między dziećmi, kobietami i starcami, wszyscy są narażeni na pogwałcenie [swoich praw] i na zabicie.

Wrogi twór izraelski jest jawnie zbrodniczy i popełnia zbrodnie nie bacząc na skutki. Nie ma nikogo, kogo można pociągnąć do odpowiedzialności za żadną zbrodnię… Ponadto cieszy się on ochroną i sympatią Stanów Zjednoczonych i wszystkich krajów europejskich i innych krajów dzięki fałszerstwu o swoim prawie do bezpieczeństwa. [Jest tak] mimo faktu, że [Izrael] jest najbezpieczniejszym [krajem] regionu i świata dzięki swojej broni, która jest wymierzona w Palestyńczyków i każdego, kto jest Arabem, muzułmaninem lub chrześcijaninem.

W porównaniu do [innych reżimów] twór [izraelski] jest bardziej zbrodniczy niż najbardziej zbrodniczy reżim świata i [to, co zrobiła] partia Adolfa Hitlera jest kroplą w morzu w porównaniu do tego, czego dokonują Żydzi. Fuehrer był niewątpliwie milion razy bardziej litościwy niż [Ariel] Szaron, [Icchak] Szamir, a nawet Icchak Rabin, który dał rozkaz łamania kości Palestyńczykom… i jest obecnie uważany za męczennika i człowieka pokoju, tak jak [uważany] jest obecnie [Benjamin] Netanjahu.

Przypis: [1] “Al-Sabil” (Jordania), 2 marca 2014.