Poniżej podajemy fragmenty wywiadu z dr Osamą Al-Mallouhim, członku opozycji syryjskiej, który nadała Al-Nas TV 26 marca 2012 r.:

Dr Osama Al-Mallouhi: Izrael robi wszystko, co może, żeby utrzymać Baszara Al-Assada przy władzy. Używa lobby międzynarodowych, żeby wywierać nacisk na inne kraje, żeby utrzymać Baszara Al-Assada przy władzy i żeby trzymać świat na boku, tylko ze słownymi potępieniami, które nigdy nie dochodzą do [poziomu] prawdziwego nacisku na Baszara, żeby zaprzestał rozlewu krwi.

Powiedziałem, że Izrael jest zachwycony widokiem rzek krwi muzułmanów syryjskich rozlanych rękoma tego arcymordercy i dlatego umożliwia mu przetrwanie do końca.

Tak więc, jak powiedziałem: to jest dziwne. Być może [prawdziwa jest] historia, przypisywana przez historyków księgom żydowskim, która mówi, że w Paschę Żydzi wolą, by maca, którą jedzą, była zmieszana z krwią nie-Żydów.

Był taki incydent w Damaszku w XIX wieku, w którym zabito nie-Żyda, żeby wziąć jego krew i zmieszać z tą macą, i zjeść. To jest tradycja żydowska.

Żydzi temu zaprzeczają, ale jeśli ta tradycja rzeczywiście nie jest prawdą i jeśli rzeczywiście wyznają religię monoteistyczną, to dlaczego milczą, zachęcają [do masakry], uciszają świat i nie dopuszczają, by wywierał naciski na Baszara, tak że może on nadal rozlewać krew syryjską?

Czy chcą krwi syryjskiej do swojej macy Syjonu?