Wobec porozumień o normalizacji stosunków podpisanych niedawno przez ZEA i Bahrajn z Izraelem islamistyczny malezyjski polityk, Abdul Hadi Awang, który jest wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Związku Muzułmańskich Uczonych (IUMS), opublikował na stronie internetowej tej organizacji antysemicki artykuł przeciwko tym porozumieniom. Cytuje w artykule koraniczne wersety i islamską tradycję, przedstawiając Żydów jako zdradzieckich spiskowców, którzy są wrodzy wobec islamu i którym nie można ufać, że będą honorowali traktaty. 

W odpowiedzi muzułmańskim uczonym z Zatoki, którzy wyrazili poparcie dla porozumień o normalizacji opierając to na pojednaniu Proroka Mahometa z Żydami, Awang stwierdza, że w rzeczywistości Prorok siłą wygnał Żydów z miasta Medyna z powodu ich zdradzieckiego charakteru i zgodnie z zaleceniami Koranu. Dodał, że kiedy muzułmanie podbili Palestynę w siódmym wieku, zastosowano wobec Żydów Pakt 'Umara, ponieważ byli w „żałosnym stanie, tak samo jak ich niewierni przodkowie”.  

Awang powiedział następnie, że normalizacja stosunków z Izraelem jest czynem poniżenia i kapitulacji, który legitymizuje ich zbrodnie wobec Palestyńczyków i stanowi uznanie ich prawa do istnienia w Palestynie.   Ponieważ założenie Izraela jest jedną z oznak Dnia Sądu Ostatecznego i rychłej zagłady Żydów, mówi on, że “każdy kraj,  który chroni się za Izraelem zostanie pogrzebany pod jego ruinami”.  

Abdul Hadi Awang (Źródło: Ikhwanonline.com)

[Dalszy tekst – fragmenty artykułu Abdula Hadi Awanga – nie jest spolszczony]

https://www.memri.org/reports/senior-member-international-union-muslim-scholars-antisemitic-article-against-normalization


[1] Iumsonline.org, September 29, 2020.

[2] According to Muslim tradition, the Covenant of 'Umar is an agreement signed by the Second Caliph 'Umar bin Al-Khattab and Patriarch Sophronius of Jerusalem following Jerusalem’s surrender to the Muslims in 638 CE. The covenant sets out the relationship between the Muslim regime and its non-Muslim subjects in Jerusalem, who are considered dhimmisthat is, residents under the protection of the ruling regime.

[3] An uprising led by Hussein bin 'Ali, Sharif of Mecca, against the 'Ottoman Empire during World War I in attempt to aid Britain in the war. Following the war the British appointed Hussein’s sons as kings in Mandatory Syria, Jordan and Iraq.