2 lipca 2012, Imran Nazar Hosein przemawia w meczecie w Kuala Lumpur

Wprowadzenie

Imran Nazar Hosein, urodził się w 1942 na Trinidadzie na Karaibach w rodzinie potomków robotników rolnych sprowadzonych z Indii. Należy do uczonych muzułmańskich o międzynarodowej sławie. Studiował na znanych uczelniach takich jak Al-Azhar w Kairze i Uniwersytet w Karaczi, w Instytucie Studiów Islamskich Aleemiyah w Karaczi, ukończył również Instytut Studiów Międzynarodowych w Genewie. [1] Imran Nazar Hosein pracował również jako wysoki urzędnik w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Trynidadu i Tobago.

W ostatnich latach, Imran Nazar Hosein odwiedzał wiele krajów, w tym Trynidad i Tobago, Arabię Saudyjską, Indonezję i Malezję, gdzie wygłaszał wykłady na temat islamu i problemów współczesnego świata. Analiza jego najnowszych wykładów wskazuje, że systematycznie promuje antysemityzm i teorie spiskowe na temat Stanów Zjednoczonych oraz Izraela. Na początku 2012 roku podczas pobytu w Malezji, wygłosił przemówienie na temat Dajjala (antychrysta), oskarżając Żydów o kontrolowanie sektora bankowego z zamiarem zniewolenia ludzkości. [2] Jego książki i wykłady są popularne wśród muzułmanów w krajach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, Australii i innych krajach. Koncentruje się w swoich analizach na Dajjalu, antychryście i uzurpatorze.

W muzułmańskim świecie są dwie koncepcje Dajjala: jedna jest wersją teologiczną wypracowaną przez uczonych islamskich na przestrzeni lat, druga jest wersją ludową; obserwuje się zlewnie się tych dwóch wersji, wskazujące na zastępowanie wersji teologicznej przez ludową. W wersji teologicznej Dajjal rodzi się wraz z zmartwychwstaniem Jezusa. Dajjal podejmuje próby oszukania ludzi w ich życiu codziennym, a wierzący w niego są przekonani, że prowadzeni przez niego wejdą do nieba, ale w rzeczywistości będzie to piekło. Ci, którzy odrzucają Dajjala, wydają się zmierzać do piekła, ale w rzeczywistości pójdą do nieba.

Tymczasem ludowa muzułmańska wizja Dajjala przedstawia potężnego i krwiożerczego jednookiego potwora, który podstępnie sprowadza muzułmanów we wszystkich sprawach na złą drogę, zmierzając do rozbicia ummah (islamskiej społeczności). W obecnych czasach nasilającego się powszechnego antysemityzmu w muzułmańskim świecie, Żydzi będący synonimem syjonizmu i Izraela, są postrzegani jako Dajjal, który w sojuszu z chrześcijanami i innymi niewiernymi zmierzają do oszukania muzułmanów, przez rozpowszechnianie politycznych i ekonomicznych systemów takich jak demokracja i kapitalizm, które zmierzają do eliminacji wiary muzułmańskiej i muzułmańskich obyczajów.

W swoich wykładach i artykułach Imran Nazar Hosein obwinia i przekonuje, że powodem upadku islamskiego kalifatu była działalność Dajjala, jak na przykład wprowadzenie przez syjonistów papierowego pieniądza z zamiarem kontroli nad światowymi rynkami. Hosein traktuje Israel, syjonizm i Żydów jako jeden byt, stanowiący, wraz ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami zachodnimi oraz instytucjami takimi jak ONZ, źródło światowej konspiracji przeciw islamowi.

Jak informuje jego oficjalna strona internetowa, Imran Nazar Hosein mieszkał przez 10 lat w Nowym Jorku, gdzie zajmował stanowisko dyrektora Islamic Studies for the Joint Committee of Muslim Organizations of Greater New York. [3] Podczas swojego pobytu w USA Hosein wygłaszał co tydzień piątkowe kazania w Masjid Dar al-Qur’an na Long Island, i miał wiele wykładów na temat islamu tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie, „przez dziesięć lat wygłaszał systematycznie, raz w miesiącu, kazania w głównej siedzibie Narodów Zjednoczonych na Manhattanie.” [4] W 1996, był również członkiem zarządu Kafala Community Services. Obecnie, jak dowiadujemy się z jego strony internetowej, nie podróżuje do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Europy, ani Australii.

Imran Nazar Hosein związany był również z Islamic Circle of North America (ICNA), był dyrektorem Research of the World Muslim Congress (WMC) w Karaczi, pracował jako dyrektor Islamic Institute for Education and Research w Miami na Florydzie oraz jako dyrektor D’awah for Tanzeem-e-Islami w Ameryce Północnej. Tanzeem-e-Islami jest ekstremistyczną organizacją religijną założoną w Pakistanie, o której prasa światowa szeroko pisała w styczniu 2011 roku, kiedy jeden z jej członków, będący również członkiem rządowych sił bezpieczeństwa wyznaczonym do ochrony gubernatora Pundżabu, Salmana Taseera, zastrzelił go za domaganie się zmian w prawie o bluźnierstwie. Tanzeem-e-Islami America został założony przez Institute of Qur’anic Wisdom (Instytut Koranicznej Mądrości) w Nowym Jorku. W swoich wykładach Imran Nazar Hosein często wskazuje na przykład Pakistnu, jako kraju, który wkroczył na drogę wytyczoną raczej przez Dajjala niż przez uczonych muzułmańskich.

*

W dalszej części polskiej wersji raportu przekazujemy tylko tytuły poszczególnych rozdziałów oraz fragmenty wystąpień Imrana Nazara Hoseina. Pełen raport można przeczytać w języku angielskim tu: http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/6489.htm

*

Alma Mater Imrana Nazara Hoseina, Instytut Studiów Islamskich Aleemiyah, w Karaczi został utworzony jako instytucja przygotowująca misjonarzy islamu. Jego założycielem był dr Muhammad Fazlur Rahman Al-Ansari Al-Qadri (1914-1974), który studiował w nazistowskich Niemczech i poświęcił się misji islamskiego odrodzenia.

Imran Nazar Hosein wyklucza możliwość pogodzenia pomiędzy muzułmanami i nie-muzułmanami.

W broszurze zatytułowanej „Dlaczego Tanzeem-e-Islami?” Hosein cytuje przykłady z wczesnego islamu dowodząc, że muzułmanie nie mogą żyć w zgodzie z nie-muzułmanami, podkreślając, że jest to powiedziane w Koranie i że muzułmanie nie mogą wyrażać lojalności wobec np. amerykańskiej konstytucji.

Pisał m.in.: „Przytłaczająca większość muzułmanów imigrantów będzie przysięgać lojalność wobec amerykańskiej konstytucji, żeby uzyskać amerykańskie obywatelstwo. I to jest shirk [bałwochwalstwo]! Większość będzie brać pożyczki na procent, żeby kupić domy, samochody, lodówki, maszyny do zmywania, itp. Większość będzie używała kart kredytowych. I to jest riba [lichwa]! Zaprawdę jest tylko kwestią czasu zanim większość ich dzieci i wnuków zacznie jeść jajka z bekonem, pić wino i używać papieru zamiast wody dla utrzymania higieny (istinja) po użyciu toalety!” [11]

„Od dawna podejrzewałem, że tsunami w 2004 roku było wywołane przez podwodną eksplozję nuklearną [przez USA]”; [Israel chce] zniszczyć pakistańskie i irańskie instalacje atomowe.” „Pro-izraelskie rządy w Egipcie, Arabii Saudyjskiej i w Pakistanie i ich siły zbrojne niemal z pewnością dostarczą tajnej pomocy Izraelowi.”

Na przestrzeni ostatnich lat Imran Nazar Hosein badał dziesięć głównych znaków wskazujących na zbliżający się Dzień Sądu Ostatecznego przepowiadany przez Proroka Mahometa. Huragan Katrina miał być oznaką kolejnego potopu, ale w 2010 roku, Imran Nazar Hosein przyznał, że był w błędzie. [12] Oznajmił wówczas, że wyciek ropy z dna Zatoki Meksykańskiej może być ugaszony tylko przy pomocy podwodnej eksplozji nuklearnej, co spowoduje kolejne tsunami.

“Możemy oczekiwać na wiadomości o masowej ewakuacji miast i wsi na południowym wybrzeżu USA jako potwierdzenia, że podwodna eksplozja nuklearna się zbliża” […]

„Izrael z drugiej strony niecierpliwie oczekuje [na możliwość] sprowokowania mesjańskiej wojny lub wojen, które tak bardzo chce rozpocząć, aby osiągnąć szereg celów, a wśród nich: 1. zniszczenia pakistańskich i irańskich urządzeń nuklearnych, aby wyeliminować wszelkie możliwe nuklearne zagrożenie Izraela; sprowokować zmianę rządu w Turcji przez wojskowy zamach stanu, żeby pozbyć się zarówno pro-islamskiego rządu w Turcji, jak i kwitnącego sojuszu turecko-irańskiego; 3. powiększenie terytorium uzurpatora, tak zwanego Świętego Państwa Izraela, aż osiągnie swoje (fałszywe) biblijne granice.”

„Oczywiście ostatecznie Izrael pragnie zastąpić USA, tak jak USA zastąpiła Wielką Brytanię, jako wiodące światowe mocarstwo, aby fałszywy mesjasz czyli Antychryst mógł fałszywie twierdzić z Jerozolimy, że jest prawdziwym Mesjaszem.”

„Izrael nie jest na świecie osamotniony. Ma wielu przyjaciół i klientów, którzy popierają go w jego mesjańskiej wojnie lub wojnach. Poza Europą, która prowadziła mesjańskie wojny z islamem od czasu krucjat, Izrael może liczyć na klientów w samym świecie islamu licząc na dostarczenie strategicznej pomocy.”

„Pakistańskie Siły Zbrojne, kierowane przez pakistańskich syjonistów, bezwstydnie i zbrodniczo wspomagają i popierają NATO w niesprawiedliwej militarnej okupacji Afganistanu.”

W liście datowanym 27 grudnia 2011 i adresowanym do wyznawców z Pakistanu, Hosein stwierdza, że nie może ocenić autentyczności przepowiedni Proroka Mahometa dotyczącej Ghazwa-e-Hind (Bitwy o Indie), jeśli idzie o to, która armia muzułmańska pewnego dnia podbije Indie i pójdzie na dzisiejszy Izrael by połączyć swoje siły z Jezusem i osiągnąć zwycięstwo islamu. [13]

„Dziś Dajjal niemal panuje nad światem; żeby zapewnić panowanie nad światem, musiał najpierw zająć Ziemię Świętą, sprowadzić na powrót Żydów, stworzyć Izrael… i doprowadzić do tego, że Izrael będzie rządzącym światem mocarstwem. I to właśnie ma się stać w ciągu najbliższych miesięcy.”

„Izrael prawdopodobnie uwięzi Stany Zjednoczone w militarnej pułapce. A Stany Zjednoczone stoją w obliczu klęski. I Izrael będzie interweniował, żeby uratować Stany Zjednoczone. Jeśli pożyjecie jeszcze kilka lat, prawdopodobnie to zobaczycie. I Izrael przejmie od Stanów Zjednoczonych rolę czołowego mocarstwa, które przyjdzie… Każdy rząd islamski na świecie, który odmówi [jego uznania] będzie musiał być zaatakowany, żeby Izrael mógł rządzić światem…”

„Kiedy Izrael będzie już rządził światem, wtedy pojawi się człowiek… przybędzie z Khorasan [region Afganistanu i jego sąsiedztwa], ale to z Jerozolimy oświadczy, ‘jestem mesjaszem… Ale to nie będzie mesjasz, to będzie fałszywy mesjasz – Dajjal. [Uwaga – po tym zdaniu mówca przeszedł do czasu przeszłego] Aby osiągnąć swój cel – rządzenia światem, musiał najpierw stworzyć nowoczesną zachodnią cywilizację, bezbożną, dekadencką, uciskającą… i wykorzystać swoją naukową i technologiczną rewolucję do zbrojeń, tak aby świat islamu nie mógł się przeciwstawić, i potem skolonizowali świat islamu…”

„Dajjal … skorumpował nie tylko systemy polityczne, skorumpował rynek”;Rynek jest opanowany przez syjonistów”; „to syjoniści decydują kiedy coś [ceny] ma wzrosnąć i syjoniści decydują o ile ma wzrosnąć”.

Kontynuując swój wykład w Kula Lampur Imran Nazar Hosein odrzucił kraje zachodnie, które nie akceptują autorytetu Allaha i krajów islamskich i powiedział: “Nasz kalifat i nasz Dar al-Islam [kraj islamu] powraca…. Prawdopodobnie musimy poczekać 20-25 lat na odbudowanie kalifatu…. Zostaliście oszukani przez Dajjal… i tu znaleźliście się z waszym pakistańskim nacjonalizmem, nacjonalizmem Bangladeszu, irańskim nacjonalizmem [w miejsce ponadnarodowego, globalnego islamskiego nacjonalizmu]; Dajjal zrobił coś jeszcze…; skorumpował nie tylko systemy polityczne, skorumpował rynek, skorumpował pieniądze… Używaliśmy dinary i dirhamy jako pieniędzy przez 1400 lat… ale wasze mózgi zostały wyprane.. Jak tylko powstał Pakistan, stworzono pakistańskie rupie, oszukańczy i kompletnie haram [zabroniony] kawałek papieru, który jest instrumentem finansowego zniewolenia ….”

„[Osmańscy władcy zlekceważyli proroctwo Mahometa atakując Rzymian [wschodnich chrześcijan, zrobili to] zgodnie z planami Dajjala ponieważ to wschodni chrześcijanie zawarli sojusz z Żydami i ten sojusz doprowadził do powstania Izraela”

W artykule z 12 czerwca 2012 roku pod tytułem „Medina powraca w centrum [politycznej] sceny w ubiegłym wieku”Imran Nazar Hosein – rzuca światło na historię 1400 lat, która doprowadziła do upadku kalifatu w wyniku spisku chrześcijan i Żydów [15] :

„Za dziesięć lat [t.j. w 2022 roku] minie sto lat od chwili gdy Mekka i Medina wyrwane zostały z piekielnego kotła osmańskiego imperium Dajjala, aby wpaść w piekielny ogień saudyjsko-wahabickiego Dajjala. Niech czytelnik nie ma w swoim umyśle wątpliwości, że po bezwstydnym, tak długim połączeniu Arabii Saudyjskiej z syjonistycznym, anglo-amerykańskim, judeo-chrześcijańskim sojuszem, przywódcy saudyjscy zawarli teraz strategiczny sojusz z syjonistycznym państwem Izrael. Tym samym jest oczywiste, że pracują dla Masih al-Dajjal, to jest, Dajjala fałszywego mesjasza i antychrysta”.

„Arabia Saudyjska może pogrzebać kalifat i utrzymywać nadal braterskie więzy z syjonistycznym Zachodem bez znaczącego oporu religijnego ze strony islamskich uczonych.” „Autor spodziewa się, że te wojny [przewidziane przez Proroka] rozpoczną się w ciągu najbliższych kilku miesięcy.” „Te wojny doprowadzą w końcu do wojny domowej w Turcji”.

„Podczas sześciu stuleci [imperium osmańskiego], podczas gdy Medina była zabitą deskami dziurą, a potem stała się ponuro milczącym miejscem jednookiego uniwersytetu, judeo-chrześcijański, ango-amerykański sojusz (który pielęgnował ruch syjonistyczny od jego narodzin), rósł coraz bardziej i skutecznie zmierzał do tego, aby przenieść Jerozolimę w centrum światowych spraw. Prorok Mahomet.. przewidział to, kiedy mówił: ‘Rozkwit Jerozolimy będzie wtedy, kiedy Yathrib (to jest Medina) będzie opuszczona, a opuszczenie Mediny nastąpi, gdy przyjdą wielkie wojny, (po których nastąpi) podbój Konstantynopola, a podbój Konstantynopola (spowoduje) przyjście Dajjala (antychrysta)…’”

„Obecna ‘Arabska wiosna’… jest dziełem europejskich judeo-chrześcijan”; „Izraelskie Siły Zbrojne rozpoczną atak, ponieważ są przekonani, że Medina jest częścią Ziemi Świętej (ponieważ Żydzi mieszkali w Medinie przez długi czas)”

Imran Nazar Hosein przekonuje, że Arbska wiosna z lat 20. ubiegłego wieku doprowadziła do upadku imperium osmańskiego, a obecna Arabska wiosna jest dziełem Żydów i zachodnich chrześcijan. Pisał:

„Jest dowód na to, że obecna Arabska Wiosna, która rozpoczęła się ponad rok temu, podobnie jak ta, która miała miejsce sto lat wcześniej, jest dziełem Żydów-chrześcijan i Europejczyków i ma na celu przygotowanie rzezi Arabów (w imieniu Dajjala), jak przepowiedział Prorok [Mahomet] co przyniesie znaczącą redukcję populacji Arabów na świecie. Istnieje wiele hadisów [powiedzeń Proroka Mahometa], które mówią, że ani zaraza, ani Dajjal nie mogą wejść do Mekki i Mediny….”

„Naszym zdaniem, a Allah wie najlepiej, ta przepowiednia odnosi się do ataku biologicznego na Arabów, który przeprowadzony zostanie w imieniu Dajjala (stąd zestawienie zarazy i Dajjala w tym Hadisie). Stąd nasza konkluzja, że Mekce i Medinie przeznaczony jest dramatyczny powrót w centrum islamskich spraw, kiedy te dwa miasta dostarczą opatrznościowego bezpieczeństwa w czasach biologicznego ataku na Arabów. ..”

„Bez trudu można przewidzieć masową ucieczkę Arabów do Mekki i Mediny, jak tylko Izrael rozpocznie wielkie wojny. […] Kiedy Mekka i Medina będą zalane Arabami szukającymi schronienia przed śmiercią z powodu zarazy, to wielkie zgromadzenie z pewnością wywoła spontaniczne i gwałtowne starcie między tymi z wiarą w islam w swoich sercach z jednej strony, a tymi, którzy służą Dajjalowi z drugiej”.”

„Aniołowie odeprą izraelski atak do Damaszku i wtedy przyjdzie czas, kiedy Prorok Nabi Isa … [Prorok Jezus] prawdziwy Mesjasz zstąpi, żeby zabić Dajjala, fałszywego mesjasza. Będzie do osłoda serca każdego szczerego muzułmanina w mieście Proroka … [Medina] jest wyznaczona by spełnić tę dramatyczną strategiczną rolę….”

* Tufail Ahmadjest dyrektorem Płudniowo Azjatyckich Studiów MEMRI (www.memri.org/sasp )


Przypisy (nie spolszczone):

[1] www.ummahzone.com, accessed June 15, 2012. The original English of all reports in this dispatch has been mildly edited for clarity and standardization.

[2] http://www.youtube.com/watch?v=NY0nBZReUGs&feature=relmfu, accessed June 17, 2012.

[3] http://www.imranhosein.org/about-imran-n-hosein.html, accessed June 16, 2012.

[4] www.imranhosein.org, accessed June 16, 2012.

[5] http://www.fazlurrahmanansari.org/biography/, accessed June 15, 2012.

[6] http://www.aleemiyah.com/aboutus.php, accessed June 15, 2012.

[7] www.aleemiyah.com, accessed June 15, 2012.

[8] http://www.wfim.org.pk/about.htm, accessed June 16, 2012.

[9] www.aleemiyah.com, accessed June 15, 2012.

[10] „Why Tanzeem-e-Islami?” Published by the Tanzeem-e-Islami of North America, 1997.

[11] „Why Tanzeem-e-Islami?” Published by the Tanzeem-e-Islami of North America, 1997.

[12] http://www.imranhosein.org/articles/signs-of-the-last-day/238-the-second-sinking.html, accessed June 16, 2012.

[13] http://www.imranhosein.org/home/3/365-announcements.html, accessed June 16, 2012.

[14] http://www.youtube.com/watch?v=NY0nBZReUGs&feature=relmfu, accessed June 17, 2012.

[15] www.imranhosein.org, June 12, 2012.