W przemówieniu z 22 stycznia 2018 r. podczas ceremonii przyznawania nagród pracownikom irańskiego korpusu dyplomatycznego, generał Mohammad Reza Nakdi, były dowódca Basidż i dyrektor oddziału kultury i społeczeństwa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC), podkreślił, że islamska rewolucja Iranu szerzy się na Bliskim Wschodzie i że powstania w duchu tej rewolucji są spodziewane w Egipcie i Tunezji. Natomiast, powiedział USA upadają, jak oznajmił ich prezydent, i ich polityczny wpływ w regionie jest zagrożony i gasnący.   

Powiedziawszy to, przeszedł do ostrzeżeń – na tle niedawnych protestów w Iranie – przed zachodnią propagandą, szczególnie amerykańską propagandą, która, jak powiedział, przedstawia rewolucyjny Iran w kryzysie. Ta sytuacja, powiedział, nie jest rzeczywista i istnieje tylko w mediach społecznościowych, i została wynaleziona przez Zachód w celu kultywowania desperacji wobec irańskiego reżimu wśród ludności Iranu.  

Jako przykład upadku Zachodu Nakdi powiedział o mianowaniu w Wielkiej Brytanii “ministra ds. samotności” i poradził premier Theresie May, by zbadała, dlaczego sprawy zaszły do tak niskiego punktu. Zakończył mówiąc, że Azja i Afryka przejmują Zachód, szczególnie Europę i dodał, że “w następnym stuleciu będą musieli szukać europejskich genów w muzeach”.

Generał Mohammad Reza Nakdi (Źródło: IRNA, Iran, 22 stycznia 2018).

Przemówienie Nakdiego odzwierciedla starania indoktrynacyjne irańskiego reżimu po powszechnych protestach w całym kraju w zeszłym miesiącu. Poniżej podajemy tłumaczenie jego przemówienia[1]:

Cały rozwój globalnej sytuacji szybko prowadzi do porażki arogancji [tj. USA i Zachodu]. Państwo Islamskie (ISIS) zostało pokonane w Syrii i w Iraku i upadło, powodując, że [USA] wprowadziły w jego miejsce kwestię kurdyjskiej niepodległości w Iraku – i także w tej sprawie otrzymali siarczysty policzek.

Zdarzyły się [inne] rzeczy, takie jak rezygnacja libańskiego premiera [Sa’da Al-Haririego] z namowy saudyjskiej. [Ale] po porażce [tej próby] wywołania kryzysu w Libanie arogancja [USA] użyła swojego kolejnego planu: zaszkodzenia Jerozolimie. Ameryka [jednak] otrzymała kolejny policzek w ogólnym głosowaniu [przeciwko niej] w ONZ i kwestia Jerozolimy i Palestyńczyków raz jeszcze stanęły na czele priorytetów świata islamskiego. Kolejną porażką Ameryki było, kiedy niepokoje [tj. powszechne protesty w zeszłym miesiącu] miały miejsce w Iranie..

Komentatorzy próbują znaleźć powód powtarzających się porażek globalnej arogancji. W rzeczywistości zachowanie Ameryki przekracza granice rozsądku i nie może być mierzone [w ten sposób]. Dezorientacja Ameryki wynika z wielu przyczyn, zarówno ziemskich, jak boskich.

Bóg zamienia każdego, kto pokazuje złe [zamiary] wobec Jego stworzeń w Swojego wroga i odziera go ze zdolności do myślenia i z mądrości. Amerykańska administracja działała z wielkimi złymi [zamiarami] wobec narodów świata i dlatego są zdezorientowani i dlatego codziennie czekamy na jej [następne], nielogiczne czyny

Nie znaczy to, że jest prawdopodobne, że Ameryka podejmie kroki militarne, ponieważ dzisiaj jej ekonomiczna potęga nie może znieść rozpoczęcia wojny, a także nie ma jedności w kraju. Amerykańskie społeczeństwo psuje się i upada. Według amerykańskiego prezydenta Ameryka upada. Amerykańska administracja jest w sytuacji, której najbardziej nienawidzi.

W odróżnieniu od tego islamska rewolucja rozprzestrzenia się i część z tego można zobaczyć w krajach regionu. Inna część rozszerza się na poziomach wewnętrznych w krajach takich jak Egipt i Tunezja. W przyszłości możemy oczekiwać wielkich powstań w tych krajach.

Wrogowie próbują przez szeroko zakrojone medialne działania wojenne spowodować, że nasz naród wpadnie w desperację z powodu tej [islamskiej] rewolucji, która rozwija się. Nasz naród jest w kręgu zwycięzców, [ale] oni chcą stworzyć fikcję, że nasz naród jest pokonanym frontem. Używają swoich specjalnych metod, na przykład, porównując jakąś konkretną sprawę w Iranie i w najlepszym kraju świata w celu spowodowania, że naród irański będzie rozpaczał.

Czasami są tacy w społeczeństwie, którzy wierzą w tę wojnę medialną. To oni skupiają się tylko na mediach społecznościowych i zgadzają się z fałszywymi kłamstwami, ponieważ szukają społecznej rzeczywistości w mediach.

Warunki stworzone dla rewolucji islamskiej w świecie powinny być wykorzystane. Dzisiaj naszego ministerstwa spraw zagranicznych nie ma ani w Afryce, ani w Ameryce Łacińskiej. Powinniśmy pochwycić tę znakomitą okazję i wykorzystać fakt, że kraje świata otwierają się na Iran w celu stworzenia stosunków [między nami].

W Anglii mianowano ministra ds. samotności. Chcę powiedzieć angielskiej premier, że zamiast ministra do spraw samotności powinna wyznaczyć ministra do “inteligentnego myślenia”, który wyjaśniłby, dlaczego sprawy zaszły do tego punktu.

Świat nie jest tylko Ameryką i Europą, które są w stanie upadku. Większość krajów europejskich cierpi dzisiaj z powodu negatywnego wzrostu populacji, a europejskie geny są na drodze do wymarcia. Kontynent europejski stopniowo ustępuje azjatyckim i afrykańskim genom; w przyszłym stuleciu będą musieli szukać europejskich genów w muzeach.


[1] IRNA (Iran), 22 stycznia 2018.