Poniższy raport jest próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj.

16 maja 2021 roku Brygady Męczenników Al-Aksa na Zachodnim Brzegu, militarne skrzydło palestyńskiego ruchu Fatah, wydały oświadczenie instruujące swoich wojowników do zareagowania na wezwanie do ogólnej mobilizacji, znanej jako „Al-Nafi”, by bronić Jerozolimy, terytoriów 1948 i Strefy Gazy, która jest pod intensywnym bombardowaniem izraelskim.[1]

Oświadczenie brzmi: „Do wszystkich wojowników Brygad Męczenników Al-Aksa w miastach i wsiach odważnego Zachodniego Brzegu: Brygady Męczenników Jasera Arafata, Abu Szarcha, Abu Dżandala, Al-Ajbata, Zaloom, Thabit Thabit.

Jesteście najlepszymi z ludzi, więc wystąpcie[2], by bronić nasz lud w rewolcie w naszej odwiecznej stolicy, Jerozolimie i w wytrwałej Gazie, i na [Zachodnim] Brzegu, w Lod, Hajfie, Jaffie i Nazarecie, i w całej Palestynie. To jest wasza rola, to jest wasz czas. Nie pozwólcie stadu tchórzliwych osadników i żołnierzy okupacji na cieszenie się bezpieczeństwem i stabilnością aż ustanie niesprawiedliwa agresja na nasz zraniony Al-Aksa, wytrwałą Gazę i naszych ludzi w [dzielnicy] Al-Dżarrah.

Uczyńcie ich drogi, osiedla i obozy okupanta celem dla siebie i nieznośnym piekłem [dla nich]. Przeszkodźcie im w przechodzeniu i podróżowaniu. Zmuście ich, by pozostali w schronach aż wytrwały lud palestyński będzie cieszył się bezpieczeństwem i stabilnością w całej Palestynie.

Wzywamy naszych synów w dzielnych siłach bezpieczeństwa do udzielenia wsparcia i do bycia tarczą, jak zawsze byli dla naszych ludzi, i by bronili ich przed wtargnięciami okupanta do naszych miast i wsi. Niechaj przesłaniem dla tyranizującego okupanta będzie: Wasze wtargnięcia są zabronione i nigdy nie będą łatwe.

Brygady są wierne swojemu słowu i dotrzymują obietnic. Chwała i wieczność hojnym męczennikom. Niech żyje jedność naszego bohaterskiego ludu. Niech żyje Palestyna, Wolna i Arabska”.


[1] Maannews.net, May 16, 2021.

[2] The Arabic word infero, derived from Al-Nafir, is a Quranic command for general mobilization.