Wprowadzenie

W dniach 17-19 marca 2013 r. w Gazie odbyła się konferencja międzynarodowa o “Młodzieży i sprawie palestyńskiej w świetle Wiosny Arabskiej”, sponsorowana przez premiera Hamasu Ismaila Haniję. Konferencję zorganizował „Blok Islamski”, który rozpoczął się jako organizacja studencka działająca na uczelniach i uniwersytetach w Gazie, ale z czasem rozwinął działalność w szkołach, od liceów do szkół podstawowych. Blok Islamski jest również obecny na Zachodnim Brzegu, ale na znacznie mniejszą skalę i tylko wśród studentów uczelni.

Blok Islamski współpracuje z Hamasem i jego administracją w Strefie Gazy i oferuje młodzieży rozmaite aktywności edukacyjne, kulturalne, społeczne i sportowe. Poprzez te aktywności jego działacze wpajają ideologię Hamasu, a także dają uczestnikom szkolenie fizyczne i szkolenie obchodzenia się z bronią, żeby przygotować ich do działalności w ruchu oporu. Organizacja ma witrynę internetową, a jej rozmaite gałęzie mają strony Facebooka, które informują o ich działalności w różnych częściach Strefy i w różnych instytucjach edukacyjnych, świadcząc o ich rozległej obecności w całej Gazie.

Niniejszy dokument stanowi przegląd działalności Bloku Islamskiego w Strefie Gazy, sponsorowanej przez rząd Hamasu, oraz jego bardziej ograniczoną działalność na Zachodnim Brzegu, jak również jego działalność wobec elementów arabskich, islamskich i zachodnich.

Funkcjonariusz Hamasu: Blok Islamski – nieoddzielna część strategii Hamasu

Witryna Bloku Islamskiego wyjaśnia jego stosunki z Hamasem: “Blok Islamski jest palestyńską organizacją studencką, która przyjmuje całkowicie islamski punkt widzenia na edukację związki zawodowe, społeczeństwo, kulturę i sport. Jest to ideologiczne przedłużenie ruchu islamskiego w Palestynie [tj. Hamasu], które popiera poglądy tego ruchu we wszystkich dziedzinach życia: polityce, społeczeństwie, kulturze, gospodarce itd. Ma niezależne ramy organizacyjne, ponieważ Hamas jest polityczną organizacją dżihadystyczną… podczas gdy [Blok Islamski] jest związkiem…” [1]Strona główna witryny Bloku Islamskiego: „Z wiedzą budujemy, a z moralnością wznosimy się”

Członkowie Hamasu i Brygad Izz Al-Din Al-Qassam byli aktywni w Bloku Islamskim od lat 1980., włącznie z premierem Hamasu Ismailem Haniją i założycielem Al-Kassam, Yahyą Ayyashem.

Funkcjonariusze Hamasu chwalą działalność Bloku Islamskiego i potwierdzają jego związek z ruchem. Podczas ceremonii zorganizowanej przez Haniję 4 marca 2013 r. na cześć działalności Bloku Islamskiego w Strefie Gazy, wychwalał on ich wysiłki we wszystkich dziedzinach i ich znaczną rolę w pracy z młodzieżą palestyńską w szkołach, na uniwersytetach i na uczelniach, podkreślając, że rząd Hamasu nie szczędzi żadnych wysiłków, by popierać edukację i studentów „w celu ukształtowania inteligentnego, oryginalnego i wybitnego pokolenia, które potrafi podnieść rangę ojczyzny i wyzwolić Palestynę spod zbezczeszczenia okupacją” [2] .Przedstawiciele BLoku Islamskiego podczas ceremonii wręczają Haniji mapę Palestyny
[3]

Podczas wizyty delegacji Bloku Islamskiego w domu funkcjonariusza Hamasu Mahmouda Al-Zahhara, chwalił on Blok za jego pierwszorzędną rolę odgrywaną w szerzeniu daawa i pomaganiu studentom i stwierdził, że jest to nieoddzielna część strategicznego planu Hamasu [4] .Delegacja Bloku Islamskiego z Mahmoudem Al-Zahharem (drugi od prawej)
[5]

Polityczne wsparcie Hamasu wyraża się także w reklamie (patrz poniżej), która pokazała się na stronie Facebooka oddziału Bloku Islamskiego we wschodniej Strefie Gazy, która wzywa do głosowania na Haniję w wyborach prezydenckich i na Hamas w wyborach do rady ustawodawczej [6]„Ismail Hanija prezydentem Palestyny”; „Razem będziemy popierać listę Hamasu w wyborach prezydenckich i do PLC”

Blok Islamski oferuje aktywności dla kobiet i dziewcząt i poświęca witrynę internetową oraz stronę Facebooka na te aktywności. W grudniu 2012 r. kobiecy oddział Bloku Islamskiego odwiedziła Amal Al-Burini, żona szefa biura politycznego Hamasu Chaleda Maszala, która przybyła z mężem na historyczną wizytę w Gazie [7] .Amal Al-Burini odwiedza oddział kobiecy Bloku Islamskiego

Blok Islamski: indoktrynacja do dżihadu i walki zbrojnej

Blok Islamski popiera także walkę zbrojną bojowego skrzydła Hamasu – Brygad Izz Al-Din Al-Qassam. Odzwierciedla to, na przykład, artykuł na witrynie internetowej Bloku Islamskiego poświęcony szejkowi Izz Al-Din Al-Qassamowi, którego imię noszą brygady, w którym czytamy: „Dziesięciolecia po tym, jak mudżahedin szejk Izz Al-Din Al-Qassam poświęcił życie na błogosławionej ziemi Palestyny, stwierdzamy, że właściwą propozycją dla sprawy [palestyńskiej jest ta, którą proponował i wykonywał Izz Al-Din: [mianowicie idea] islamu i walki zbrojnej… [Dzisiaj] widzimy, że Brygady Izz Al-Din Al-Qassam są tymi, które dźwigają brzemię konfliktu i że droga Izz Al-Din Al-Qassama jest drogą wybraną przez synów Palestyny: [mianowicie drogą] islamu, rewolucji i walki zbrojnej – podczas gdy wielu [innych] wpadło w grzęzawisko koegzystencji z Żydami” [8] .

Ilustracja na stronie Facebooka Bloku Islamskiego we wschodniej Strefie Gazy, podpisana “Brygady Izz Al-Din Al-Qassam”, przedstawia islamski podbój meczetu Al-Aksa w akcji militarnej. Powyżej podpisu jest symbol Brygad Al-Qassam [9] .

Yazid Baker, nadzorujący z ramienia Bloku islamskiego szkoły gimnazjalne w zachodniej Strefie Gazy, powiedział, że organizacja stara się zaszczepić ducha dżihadu i wytrwania w duszach uczniów, żeby oni stali się pokoleniem, które wyzwoli więźniów i wszystkie święte ziemie i miejsca [10] .

Po izraelskiej operacji Filar Obrony w listopadzie 2012 r. Blok Islamski urządził uroczystości w liceach i gimnazjach w południowej Strefie Gazy pod tytułem “Okupant został pokonany i opór był zwycięski”, jak pokazuje poniższa fotografia:Ze strony Facebooka Bloku Islamskiego w południowej Strefie Gazy. Środkowy znak brzmi: “Okupant został pokonany i opór był zwycięski” i pokazuje symbole Hamasu i Brygad Al-Qassam
[11] .

W marcu 2012 r. Blok Islamski przeprowadził zajęcia w szkołach Gazy, upamiętniające rocznicę śmierci szejka Ahmeda Jassina. Przed tymi zajęciami Muhammad Aslim, działacz Bloku Islamskiego we wschodniej Strefie Gazy, powiedział, że funkcjonariusze Hamasu użyją tej okazji, by mówić o wysiłkach Jassina “odrodzenia islamskiej ummah i wyedukowania młodzieży w islamie – co umożliwiło [Palestyńczykom] wyrównanie boiska w ich walce ze syjonistyczną okupacją” [12] . Po zakończeniu tych zajęć nadzorujący licea z ramienia Bloku Islamskiego w zachodniej Strefie Gazy, Said Al-Laqta, powiedział, że mówcy na uroczystościach omawiali rolę Jassina w założeniu “grup dżihadystycznych do walki z okupacją” i że organizacja rozdawała ulotki opisujące życie Jassina, “który był pełen szczodrości, dżihadu wezwań do Allaha i poparcia dla sprawy palestyńskiej” [13] .

Szkolenie w obchodzeniu się z bronią palną w gimnazjach

Jako część działalności w duchu Hamasu w Gazie Blok Islamski urządza zawody sportowe w gimnazjach pod nazwą “Najsilniejszy”, które obejmują trening i zawody w czterech dziedzinach: strzelanie, komentarz sportowy, zapasy i kolarstwo. Strona Facebooka Bloku Islamskiego w zachodniej Strefie Gazy napisała 23 lutego 2013 r., że na pierwsze sprawdziany kwalifikacyjne przyszło ponad 3 tysiące uczniów z różnych szkół i że dalsze próby kwalifikacyjne odbędą się między zwycięzcami regionalnymi. Towarzyszyły temu fotografie uczniów uczących się strzelać z karabinu.

Blok Islamski we wschodniej Strefie Gazy wyjaśnił na swojej stronie Facebooka, że trening ze strzelbami myśliwskimi (patrz zdjęcia poniżej) będzie opcją aż do otwarcia pierwszej szkoły wojskowej w Strefie Gazy w przyszłym roku [14] .

„Witajcie, studenci uczestniczący w próbach kwalifikacyjnych w projekcie kreatywności sportowej – strzelanie”
[15]

Nauczyciel uczestniczący w treningu z bronią palną
[16]Strzelanie do celu [17]

W dodatku do organizowania aktywności Blok Islamski wspiera także program Futuwwa [18]: program szkolenia militarnego prowadzony przez władze Hamasu w Strefie Gazy w gimnazjach, który rozpoczął się w obecnym roku szkolnym [19] . To poparcie odzwierciedla się w wizytach przedstawicieli Bloku w specjalnych obozach Futuwwa w styczniu. Podczas jednej z takich wizyt koordynator Bloku Islamskiego w okręgu Rafah, Ibrahim Abu Al-Nour, powiedział, że „celem tych obozów Futuwwa jest wpojenie wartości siły i honoru w dusze studentów w przygotowaniu do usunięcia uzurpatorskiej okupacji z ziemi Palestyny” [20] .

Ponadto podczas ceremonii Bloku Islamskiego w szkole Jaffa w Strefie Gazy pokazywano rozmaite aktywności Futuwwa, jak widać na poniższych fotografiach umieszczonych na stronie Facebooka Bloku Islamskiego we wschodniej Strefie Gazy [21] :Zdjęcia z pokazów
Futuwwa podczas ceremonii Bloku Islamskiego w szkole Jaffa

Działalność na arenach arabskiej, islamskiej i międzynarodowej

Wraz z działalnością wśród młodzieży palestyńskiej Blok Islamski działa także na szerszej arenie arabskiej i islamskiej, a nawet wśród ludzi Zachodu. Przyjmuje delegacje do Strefy Gazy, wysyła delegacje na konferencje poza terytoriami palestyńskimi i spotyka się z przywódcami islamskimi.

I tak na przykład, przedstawiciele Bloku Islamskiego spotkali się niedawno z delegacją z Egiptu [22] , Mauretanii, Kuwejtu [23] i Jemenu [24] , które odwiedziły Strefę Gazy, a także z delegacją międzywyznaniową z Norwegii.

Pod koniec grudnia 2012 r. Blok Islamski uczestniczył w dwóch konferencjach poza terytoriami palestyńskimi. Pierwszą była konferencja Młodzieży Bractwa Muzułmańskiego w Syrii, która odbyła się w Stambule z uczestnictwem około 350 młodych ludzi. Uczestniczyli w niej także funkcjonariusze Syryjskiego Bractwa Muzułmańskiego wraz z przedstawicielami różnych organizacji i funkcjonariuszami z szeregu krajów islamskich, włącznie z posłem Hamasu Mushirem Al-Masrim, członkami tunezyjskiej partii rządzącej Al-Nahda i przedstawicielami studenckiej organizacji egipskiego Bractwa Muzułmańskiego [25] . Według doniesienia na witrynie internetowej Bloku Islamskiego oraz gazety Hamasu „Al-Risala” Blok Islamski reprezentował Mahmoud Al-Shawish, nadzorujący gimnazja w Strefie Gazy. Doniesienie stwierdza następnie, że „Blok Islamski czyni wysiłki, by uczestniczyć w wielu konferencjach zagranicznych w celu wymiany informacji i podniesienia poziomu rozmaitych aktywności młodzieżowych i studenckich oraz w celu oferowania swojego doświadczenia… światu arabskiemu i islamskiemu” [26] .

Drugą okazją była „Konferencja Młodzieży Arabskiej na rzecz Wyzwolenia i Godności” w Tunezji, zorganizowana przez Palestyński Ruch Młodzieżowy, żeby zebrać razem wszystkie pro-palestyńskie wysiłki młodzieży arabskiej w krajach arabskich i europejskich. W konferencji uczestniczyły wszystkie frakcje palestyńskie i było tam ponad 90 młodych Arabów z krajów arabskich i europejskich. Przedstawiciel Bloku Islamskiego, Wisam Al-Qutati powiedział, że uczestnicy dyskutowali działalność wśród młodzieży w rozmaitych krajach w celu wpojenia im ducha całkowitego wyzwolenia Palestyny, ochrony tożsamości palestyńskiej i islamskiej i pomocy uchodźcom palestyńskim za granicą. W dodatku do uczestniczenia w konferencji Al-Qutati odwiedził przywódcę partii Al-Nahda, Rashida Al-Ghannushiego oraz tunezyjski pałac prezydencki, gdzie spotkał się z szefem biura prezydenta [27] .

W lutym 2012 r. szef Bloku Islamskiego, Hani Muqbil, wraz z innymi funkcjonariuszami z organizacji studenckich w Strefie Gazy, brał udział w spotkaniu w Tunezji, mającym na celu założenie bloku studenckiego partii Al-Nahda w tym kraju [28] .

Ponadto Blok Islamski w Gazie gościł niedawno delegację wieloreligijną na rzecz dialogu międzywyznaniowego z Norwegii. Funkcjonariusze Bloku podkreślali tolerancję islamu i szacunek okazywany wszystkim religiom monoteistycznym oraz wyjaśniali, że wrogość do Żydów wynika z ich uzurpacji ziemi arabskiej i palestyńskiej oraz miejsc świętych, i że Żydzi mieli prawa tylko pod rządami państwa islamskiego. Członek delegacji, którego nazwiska nie podano, opisany jako „koordynator imamów muzułmańskich w Norwegii”, podziękował Blokowi Islamskiemu za jego działalność i wysiłki, by służyć studentom i społeczeństwu, i podkreślił potrzebę stałego kontaktu w celu stworzenia społeczeństwa charakteryzującego się miłością, przywiązaniem i stabilnością [29] .Delegacja norweska [30]

Dzisiaj Blok Islamski poszedł dalej niż wysyłanie delegacji na konferencje zagraniczne i najwyraźniej ma aspiracje zostania kluczowym organizatorem działalności młodzieży arabskiej i islamskiej, promującej sprawę palestyńską. Jako część tych starań zorganizował w dniach 17-19 marca 2013 r. międzynarodową konferencję zatytułowaną „Młodzież i sprawa palestyńska w świetle Wiosny Arabskiej”. Konferencję sponsorował premier Hamasu Ismail Hanija i obecni byli znany duchowny egipski Safwat Hegazi, przedstawiciele 30 organizacji studenckich i młodzieżowych z krajów arabskich i islamskich, funkcjonariusze arabscy i muzułmańscy oraz setki studentów i młodzieży ze Strefy Gazy [31] . Przewodniczący komitetu przygotowawczego konferencji, Nidal Id, powiedział 29 stycznia 2013 r., w dniu ogłoszenia konferencji, że zaznaczy ona rocznicę śmierci Ahmeda Jassina i Abd Al-Aziza Al-Rantisiego, oraz uczci zwycięstwo Hamasu w wyborach w 2006 r. i w dwóch niedawnych wojnach w Gazie oraz powodzenie wymiany więźniów [32] .

Strona Facebooka, otwarta dla tej konferencji, zamieściła listę jej celów, które obejmowały wzmocnienie ducha związku z islamem i ummah; pogłębienie ducha dżihadu jako narzędzia do wyzwolenia okupowanej ziemi; położenie fundamentów pod dialog polityczny łączący tradycję i nowoczesność; analiza punktu widzenia szariatu na radzenie sobie z okupantem; i posianie ducha erudycji w sercach młodzieży [33] .Pierwsza konferencja międzynarodowa Bloku Islamskiego w Gazie. [34]

Szef Bloku Islamskiego, Hani Muqbil powiedział na konferencji, że organizacja nie szczędziła żadnych wysiłków w przygotowaniu jej w celu zmobilizowania młodzieży arabskiej na rzecz sprawy palestyńskiej i chwalił rząd palestyński [w Gazie] za sponsorowanie konferencji i za wprowadzenie stabilności i wolności w Gazie. dodał, że od założenia Blok Islamski zawsze wspierał sprawy oporu i dżihadu, które są najznamienitszymi zasadami, jakich trzyma się lud i młodzież palestyńska. Powiedział następnie, że duch oporu jest ucieleśniony w młodzieży, której udało się ostrzelać Tel Awiw przez rozwinięcie [palestyńskiej] broni i siły, tym samym podważając twór syjonistyczny i szkodząc jego pokonanej armii. Palestyna zostanie wkrótce wyzwolona przez tą muzułmańską młodzież palestyńską, powiedział, która wierzy w swoją religię i swoją sprawiedliwą sprawę, i w odzyskanie praw uzurpowanych przez okupanta.

Duchowny egipski Safwat Hegazi powiedział, że ludy arabskie nie mają wyboru poza „albo modleniem się w meczecie Al-Aksa, albo śmiercią na jego progu”, podkreślając, że nie będzie pokoju i nie będzie poddania się aż Palestyna zostanie wyzwolona od rzeki do morza. Dodał, że rewolucje arabskie oznaczają, iż słowa Posłańca Allaha (tj. Proroka Mahometa) wkrótce urzeczywistnią się: sprawiedliwy Kalifat islamski zostanie założony z Jerozolimą jako stolicą, i decydująca bitwa będzie stoczona przeciwko Żydom, który wygna ich, czmychających, w poszukiwaniu schronienia za drzewami Gharkad [35] . Hegazi wezwał lud palestyński i Haniję, by nie składali broni aż wszystkie ziemie Palestyny będą wyzwolone i zakończy się okupacja izraelska [36] .

Według strony Facebooka uczestniczący w tej konferencji delegaci odwiedzili także domy Mahmouda Al-Zahhara, męczennika Ahmada Jassin i zmarłej posłanki Hamasu Umm Nidal Farahat (znanej jako „Khansa Palestyny”) [37] , której trzej synowie zginęli w akcjach przeciwko Izraelowi.

Oświadczenie końcowe konferencji wylicza jej wnioski i rekomendacje, włącznie z następującymi: “Praw [Palestyńczyków], głównie prawa uchodźców i prawo powrotu, nie można osiągnąć tylko przez opór pokojowy. [Opór pokojowy] musi być uzupełniony przez opór zbrojny…”; “Treść związana ze sprawą palestyńską musi zostać ponownie wprowadzona do programów szkolnych i uniwersyteckich, żeby ponownie wprowadzić społeczność arabską i islamską [w tę kwestię]”; „Sprawa palestyńska musi być promowana przez starania polityczne i medialne i przez dżihad… Trzeba poruszyć niebo i ziemię, żeby z powrotem wprowadzić Palestynę na łono narodu arabskiego…” „Okupant syjonistyczny jest wrogiem i obcym ciałem i muzułmanie muszą zjednoczyć swoje wysiłki, by go wykorzenić i usunąć, [wysiłki], które skupiają się na dżihadzie i działalności edukacyjnej…” [38]Konferencja „Młodzież i sprawa palestyńska w świetle Wiosny Arabskiej”
[39]


Przypisy (nie spolszczone):

[1] Alkotla.ps.

[2] Alresalah.ps, March 4, 2013.

[3] Paltimes.net, March 4, 2013.

[4] Alkotla.ps, January 22, 2013.

[5] Alkotla.ps, January 22, 2013.

[6] Facebook.com/alkotla.gaza.east, February 21, 2013.

[7] Kotla.ps.

[8] Alkotla.ps, December 18, 2012.

[9] Facebook.com/alkotla.gaza.east, February 19, 2013.

[10] Maannews.net, February 22, 2013.

[11] Facebook.com/kotlaSouthGaza, November 28, 2012.

[12] Alkotla.ps, March 20, 2012.

[13] Alkotla.ps, March 30, 2012.

[14] Facebook.com/alkotla.gaza.east, February 21, 2013. The Hamas government recently announced its intention to establish the Gaza Strip’s first military school, to be named after the assassinated commander of the Al-Qassam Brigades, Ahmed Al-Ja’bari.

[15] Facebook.com/alkotla.g, February 20, 2013.

[16] Facebook.com/alkotla.g, February 20, 2013.

[17] Facebook.com/alkotla.g, February 22, 20, 2013.

[18] Futuwwa – an Islamic term meaning heroism or chivalry, which encompasses the sum of a man’s virtues: courage, equanimity kindness, etc.

[19] See MEMRI Special Dispatch No. 5054, New Program In Gaza Schools Teaches Military Skills, Cultivates ‚Resistance Spirit’, November 16, 2012.

[20] Alkotla.ps, January 23, 2013.

[21] Facebook.com/alkotla.gaza.east#!/alkotla.gaza.east, February 15-16, 2013.

[22] Alkotla.ps, January 6, 2013.

[23] Alkotla.ps, December 10, 2012.

[24] Alkotla.ps, December 2, 2012.

[25] Ikhwansyria.com, December 28, 2012.

[26] Alkotla.ps, alresalah.ps, January 8, 2013.

[27] Alkotla.ps, January 5, 2013.

[28] Safa.ps, February 22, 2012.

[29] Paltimes.net, February 5, 2013.

[30] Paltimes.net, February 5, 2013.

[31] Alkotla.ps, March 18, 2013.

[32] Alkotla.ps, January 29, 2013.

[33] Facebook.com/YouthArabSpring, March 6, 2013.

[34] Facebook.com/YouthArabSpring

[35] According to a Muslim hadith, on Judgment Day the Muslims will defeat the Jews, and the latter will seek shelter behind a certain kind of thorny tree called the Gharqad tree.

[36] Alkotla.ps, March 18, 2013.

[37] Al-Khansa bint ‚Amr was a poet in pre-Islamic times who converted to Islam during the time of the Prophet Muhammad. She is considered the „Mother of Martyrs” since, after her four children died in one of the battles of early Islam, she did not mourn them but rather thanked Allah for „honoring her with their deaths.”

[38] https://www.facebook.com/YouthArabSpring, March 19, 2013. [39] https://www.facebook.com/YouthArabSpring, March 18, 2013.