Po porozumieniu o normalizacji między ZEA a Izraelem autorzy w mediach ZEA chwalili naukowe i technologiczne osiągnięcia Izraela i wzywali Arabów, by uczyli się i korzystali z izraelskich doświadczeń. W artykule z 19 sierpnia 2020 r. w gazecie “Al-Bayan”, prawnik i postać medialna, dr Jousuf Al-Szarif, opisał Izrael jako kraj, który od swojego założenia walczył z wieloma trudnościami, a równocześnie potrafił dokonać imponujących osiągnięć w dziedzinach technologii militarnej, kontrterroryzmu, przemysłu, rolnictwa i nawadniania. Uczenie się z tego doświadczenia, powiedział, może pomóc Arabom we wzmocnieniu bezpieczeństwa i działań antyterrorystycznych, i w rozwinięciu nowoczesnego przemysłu jako sposobu rozwiązania problem bezrobocia.   

Manahel Thabet, specjalistka gospodarki informacyjnej jemeńskiego pochodzenia, która żyje w Dubaju, wysunęła podobne argumenty w artykule w “Al-Bayan” z 21 sierpnia 2020 r., w którym wyliczyła naukowe osiągnięcia Izraela i opisała go jako światowego lidera w badaniach i technologii. Przyjmując z radością umowę podpisaną przez firmę technologiczną z Emiratów z firmą izraelską w następstwie porozumienia o normalizacji[1] wyraziła nadzieję, że zostanie podpisanych wiele dalszych umów, dostarczając „złotej okazji przezwyciężenia naukowej stagnacji, jaka ogarnęła Arabów od XII wieku”.  

Poniżej podajemy przekład fragmentów z tych dwóch artykułów:

Postać medialna Emiratów, dr Jousuf Al-Szarif: Musimy dowiedzieć się sekretu izraelskiego sukcesu i odporności wśród wielu zagrożeń

Prawnik i postać medialna, dr Jousuf Al-Szarif napisał w artykule zatytułowanym Czego możemy nauczyć się od Izraela?: “W odważnym posunięciu politycznym i dyplomatycznym nasz kraj, ZEA, kraj pokoju i bezpieczeństwa, podpisał historyczne porozumienie o pokoju z Izraelem i [ustanowieniu] dwustronnych stosunków [z nim] w wielu dziedzinach. Mamy wiele do nauczenia się z izraelskiego doświadczenia w wielu dziedzinach. O jakim doświadczeniu [mówię] i czego możemy nauczyć się od Izraela?

W ciągu 70 lat, od kiedy ogłosił swoją niepodległość, Izrael stał przed wieloma trudnościami: trudnością założenia państwa w sytuacji [jako była w owym czasie] i zachowania bezpieczeństwa pośrodku tego historycznego konfliktu. To jest doświadczenie, z którego możemy skorzystać i dogłębnie studiować, odkładając na bok emocje i sympatie do jednej strony kosztem drugiej. Faktem jest, że Izrael celuje [w zachowaniu bezpieczeństwa]. Jedni mogą przypisać to faktowi, że jest 'rozpieszczonym dzieckiem’ USA, otrzymuje nowoczesną broń od tego kraju, ale to nie jest jedyny powód.  Izrael ma strategiczne wojskowe i obronne plany, które pozwalały mu stać nieugięcie przez cały ten okres, mimo [wszystkich] wojen, jakie otwarcie prowadził [zarówno] bezpośrednio, jak pośrednio, a które niemal zagrażały jego istnieniu. Powinniśmy skorzystać z tego doświadczenia i zgłębić sekrety, które doprowadził do [pomyślnych] rezultatów.

Dr Jousuf Al-Szarif (Źródło: Khaleejtimes.com)

W ostatnich latach świat cierpiał [z powodu] obejmującego kontynenty terroru, z wysadzaniem w powietrze i zamachami terrorystycznymi, które dosięgły wiele krajów na całym globie. Wiele rozwiniętych krajów w Europie nie potrafiły obronić swoich miast i obywateli. To było straszne doświadczenie, które podminowało bezpieczeństwo i stabilność [świata], a niepowodzenia były spowodowane słabością bądź infiltracją wojskowych aparatów wywiadu. Ogólne i wojskowe aparaty wywiadu Izraela są jednymi z najsilniejszych na świecie i posiadają militarną technologię, którą szeroko rozwinęły na przestrzeni lat jako tarczę, która daje wkład w wysiłki zatrzymania globalnego terroryzmu. W tej dziedzinie szczególnie wielu próbowało współpracować z Izraelem i odnieść korzyści z tej technologii.   . Ale ta technologia nigdy nie dotarła do naszych krajów arabskich i nie odnieśliśmy z niej korzyści, chociaż rozpaczliwie potrzebujemy jej w sytuacji trwającego zagrożenia, jakie stanowi wiele elementów, które próbują wniknąć  w naszą arabska głębię. W rzeczywistości potrzebujemy tej technologii w celu zabezpieczenia naszych krajów i chronienia życia naszej ludności. Musimy być realistami i [przyznać], że Izrael i izraelskie firmy, które pracują w tej dziedzinie, są bardziej nowoczesne niż [inne] firmy na całym świecie i że są o wiele kroków przed nimi. To znaczy, że możemy czerpać wiele korzyści ze [stosunków z Izraelem] w nadchodzących latach.

W dodatku do sektora bezpieczeństwa innym sektorem, jaki powinniśmy dogłębnie studiować, jest przemysł [Izraela], który daje 26,5% jego PKB i zatrudnia 17% jego obywateli – dane, które pokazują przemysłową wyższość Izraela i bogate doświadczenie w tej dziedzinie. To doświadczenie może dać nam korzyści, jeśli zaimportujemy je do naszych krajów, które cierpią z powodu bezrobocia i wymagają inicjatyw przemysłowych, by je zakończyć. W tym kontekście możemy skorzystać także z izraelskiej ekspertyzy w nowoczesnych systemach irygacji, które obejmą przewodnictwo w przyszłości z powodu zmniejszających się [źródeł] wody na świecie, co zagraża życiu ludzkiemu na planecie…”[2]

Specjalistka gospodarki informacyjnej, Manahel Thabet: Izrael jest światowym liderem w nauce i badaniach; musimy uczyć się od niego i współpracować z nim

Specjalistka gospodarki informacyjnej, Manahel Thabet, także wezwała do uczenia się od Izraela w dziedzinach nauki i technologii. Napisała:  „Nauka oznacza dodawanie wiedzy innych ludzi do własnej [wiedzy] … Kim jest Izrael w [świecie] nauki? Jak możemy skorzystać z jego naukowej ekspertyzy? Pozwólcie, że spróbuję odpowiedzieć na te pytania… Wiele krajów na świecie szybko zrozumiało znaczenie przejścia do gospodarki opartej na informacji. Jednym z tych krajów jest Izrael, który porzucił gospodarkę opartą na rolnictwie na rzecz gospodarki opartej na informacji. Jego zainteresowanie nauką i wiedzą było głównym elementem w celu, jaki sobie postawił: celowania w dziedzinach przemysłu i wojskowości i w każdej innej dziedzinie w oparciu o dobrze uporządkowaną strategię z wyraźnymi celami, nakierowaną na [rozwój] badań naukowych we wszystkich dziedzinach wiedzy.

Manahel Thabet (Źródło: Albayan.ae)

Izrael wydaje około 4,7% dochodu narodowego na badania naukowe i jego uniwersytety plasują się wysoko w globalnych rankingach… Ma 55 instytucji kształcenia wyższego, włącznie z pięcioma uniwersytetami… Izrael zajmuje się dogłębnymi badaniami, co tworzy główną podstawę jego strategii w każdej dziedzinie. Jego instytucje edukacyjne przyjmują niemiecki model i elitarystyczne [podejście], które kładzie nacisk na badania naukowe i wyższe wykształcenie. W oparciu o taką postawę kultywował naukową infrastrukturę, która dała mu [tak] rozwinięty naukowy potencjał. Potencjał jego programów badania i rozwoju przejawia się w [działaniach] niektórych instytucji rządowych, włącznie z Ośrodkiem Badań Jądrowych, Krajowej Rady [Cywilnych] Badań i Rozwoju [Ministerstwa Energii] i jego departamentach… technologicznych inkubatorach [Ministerstwa Gospodarki] i w porozumieniach o naukowej oraz technologicznej współpracy [jakie Izrael podpisał] z wieloma rozwiniętymi krajami świata.

Badania naukowe w Izraelu skupiają się w dziedzinach komputerów, przemysłu informatycznego, przemysłu software, jądrowej nauce i technologii, badaniach przestrzeni kosmicznej i ich zastosowaniu oraz technologii biologicznej i medycznej… Izrael przewodzi światu w produkcji i badaniach. Izraelscy badacze opublikowali 138 881 dobrze przeprowadzonych badań w pismach naukowych. [Są to] wysokiej jakości badania, co widać z faktu, że były cytowane 1 721 735 razy… Jeśli chodzi o [izraelskie] patenty, są najbardziej dobitnym wskaźnikiem [przepaści] między Arabami i Izraelem, który zarejestrował około 16 805 patentów…

Pozostanę przy tej ocenie i powtórzę twierdzenie, jakie postawiłam na początku artykułu – ‘Nauka oznacza dodawanie wiedzy innych ludzi do własnej wiedzy’ – żeby wyjaśnić, że musimy współpracować z Izraelem na polu nauki w oparciu o szacunek dla drugiego i bez niedoceniania go lub patrzenia na niego z góry … Pierwszą oznaką tej naukowej współpracy jest wspaniała inicjatywa APEX, krajowej firmy inwestycyjnej ZEA, specjalizującej się w rozwoju badań, która podpisała [umowę] z izraelskim odpowiednikiem w poważnym staraniu o prowadzenie badań naukowych wiodących ku znalezieniu szczepionki na koronawirusa. Potrzebujemy wielu więcej takich umów i to może być złota możliwość przezwyciężenia naukowej stagnacji, jaka ogarnęła Arabów od XII wieku.

Pozwólcie, że zakończę błogosławieństwem dla mądrego przywództwa rządu ZEA i jego starań o zlikwidowanie kompleksów, na które [inne] rządy arabskie nie znalazły żadnego [lekarstwa] poza zniszczeniem, wojnami i dewastacją. Musimy pamiętać, że pokój zawiera się tylko wśród sporów [w oparciu o] szacunek dla innego”[3].


[1] The reference is to a deal signed on August 15, 2020 between the Emirati APEX National Investment company and Israel’s Tera Group to cooperate on research and development related to COVID-19.

[2] Al-Bayan (UAE), August 19, 2020.

[3] Al-Bayan (UAE), August 21, 2020.