Autor: Y. Graff*

Wprowadzenie

Arabia Saudyjska i państwa Zatoki, które są członkami koalicji antyterrorystycznej pod przewodnictwem USA, są celem Państwa Islamskiego (ISIS), które przeprowadza ataki terrorystyczne na dużą skalę na ich ziemi. Prowadzą zatem wojnę z tą organizacją wewnątrz własnych granic przez aresztowanie jej aktywistów i ich establishmentu religijnego oraz walcząc z ich ideologią religijną. Arabia Saudyjska założyła nawet muzułmańską koalicję antyterrorystyczną i oznajmiła o swojej gotowości wysłania sił lądowych do Syrii do walki z ISIS[1]. Kampania państw Zatoki przeciwko ISIS, która ma wymiary narodowe, religijne i sekciarskie, ma także odbicie w wielu artykułach w mediach Zatoki, które wzywają do przeprowadzenia autoanalizy oraz zwalczania idei ISIS[2].

Prowadząc bezkompromisową kampanię przeciwko ISIS na własnym terytorium, państwa Zatoki są bardzo krytyczne wobec zarządzania wojną z tą organizacją w Syrii i Iraku, prowadzoną pod przewodem USA. Tę krytykę widać wyraźnie w licznych artykułach w prasie Zatoki, które skupiają się na traktowaniu populacji sunnickiej w tych krajach – populacji, która według tych artykułów jest główną ofiarą panującego kryzysu. Autorzy utrzymują, że właśnie traktowanie populacji sunnickiej spowodowało powstanie ISIS oraz że jest także kluczowym czynnikiem w możliwości pokonania tej organizacji. Głównymi przedstawianymi argumentami są następujące: ISIS wyłoniło się, ponieważ populacja sunnicka w Iraku i Syrii była uciskana przez pro irańskie reżimy szyickie w tych krajach z błogosławieństwem USA i Zachodu; wojna z terrorem sypie sól na rany przez skupianie się na sunnickim terrorze ISIS oraz ignorowanie szyickiego terroryzmu prowadzonego przez Iran; Iran i milicje szyickie, które stoją na czele wojny z ISIS, traktują całą populację sunnicką jako wroga, motywując sunnitów do powstrzymywania się od walki z ISIS, by nie pomagać swoim ciemiężycielom; problemu terroru nie można rozwiązać przez prowadzenie zbrojnej kampanii przeciwko ISIS bez zadośćuczynienia niesprawiedliwości dokonanej sunnitom w Iraku i w Syrii przez ostatnich dziesięć lat; nawet jeśli taka kampania początkowo odniesie sukces, zwycięstwo będzie tymczasowe i nastąpi po nim wyłonienie się organizacji jeszcze bardziej pełnych przemocy niż ISIS, tak jak ISIS wyłoniła się z Al-Kaidy.

Wnioskiem z tych wszystkich argumentów jest, że wojna z ISIS jest częścią szerszego konfliktu sekciarskiego między sunnitami a szyitami i że Zachód faworyzuje tych drugich. Ten pogląd najwyraźniej odzwierciedla obawy elit Zatoki przed irańsko-szyicką ekspansją w regionie i ich próby zidentyfikowania sił w Iraku i w Syrii, takich jak plemiona sunnickie, z którymi mogą nawiązać stosunki oparte na zaufaniu i współpracy. Szef Saudyjsko-Amerykańskiego Komitetu Public Relations (SAPRAC)[3], Salman Al-Ansari, wyraził ten pogląd przed spotkaniem z ministrami obrony koalicji antyterrorystycznej w Waszyngtonie 20 lipca 2016 r. Powiedział, że prawdziwą motywacją za terrorem w Iraku jest sekciarstwo promowane przez ekstremistyczny Iran poprzez jego milicje i pomoc, jakiej Iran udziela swoim sekciarskim lojalistom. Dodał, że milczenie w sprawie wsparcia irańskiego dla milicji szyickich wzmacnia ISIS i skłania coraz więcej ludzi do identyfikowania się z nim i dołączania do niego, co komplikuje sytuację[4].

Twierdzenia dotyczące centralnej roli czynnika sekciarskiego nie są bezpodstawne. Popierają je doniesienia, że rozległe zdobycze terytorialne w czerwcu 2014 r. ISIS osiągnęło dzięki sojuszowi z siłami sunnickimi, które z nim współpracowały przeciwko reżimowi Nouriego Al-Malikiego, jak również doniesienia, że plemiona sunnickie odmówiły włączenia się w kampanię przeciwko ISIS prowadzoną przez rząd iracki, aż dostaną zapewnienia dotyczące dnia po porażce ISIS, na przykład, że siły nie-sunnickie nie zastąpią ISIS, jak również liczne doniesienia o akcjach milicji szyickich przeciwko sunnitom.

Niektóre doniesienia w mediach Zatoki malują jednak bardziej złożony obraz, a mianowicie, że obóz sunnicki nie jest homogeniczny i zawiera siły sunnickie, które chcą dołączyć do reżimów irackiego i syryjskiego, a nawet o Iranie i milicjach szyickich, które walczą z ISIS.

Niniejsze opracowanie stanowi przegląd zastrzeżeń wyrażanych przez autorów w prasie Zatoki w sprawie prowadzenia wojny z ISIS w Iraku i Syrii [Ciąg dalszy opracowania nie jest spolszczony.]

*Y. Graff is a research fellow at MEMRI.

Endnotes:

[1] Al-Jazirah (Saudi Arabia), February 5, 2016.
[2] See MEMRI Inquiry & Analysis No. 1261, „Following ISIS Attacks, Arab Journalists Call To Acknowledge Existence Of Muslim Extremism; Reexamine Religious Texts,” July 25, 2016.
[3] A Washington-based organization whose goal is strengthening the political and economic ties between Saudi Arabia and the U.S. For more on it, see saprac.org.
[4] Makkah (Saudi Arabia), July 21, 2016.
[5] Al-Quds Al-Arabi (London), June 23, 2016.
[6] Al-Sharq Al-Awsat (London), June 16, 2016.
[7] Al-Sharq Al-Awsat (Lonfon), July 3, 2016.
[8] The Shi’ite militias in Iraq and Syria operate with the approval of and in coordination with the local governments. In Iraq, the militias are part of the umbrella authority of Al-Hashd Al-Sha’bi, which was established in 2014 after the fall of Mosul with the encouragement of Shi’ite religious leader in Iraq, Ayatollah Al-Sistani.
[9] See MEMRI Inquiry & Analysis Series Report No. 1214, UN Security Council Resolution 2254 On Syria: International Community Softens Its Position On Assad Regime, December 28, 2015.
[10] Al-Jazirah (Saudi Arabia), December 22, 2015.
[11] Al-Hayat (London), June 6, 2016.
[12] Akhbar Al-Khaleej (Bahrain), August 3, 2016.
[13] Alarabiya.net, June 2, 2016.
[14] The son of the Fourth Caliph 'Ali, who died in the Battle of Karbala in 680 CE.
[15] Al-Hayat (London), October 24, 2016.
[16] Al-Sharq Al-Awsat (London), June 16, 2016.
[17] Al-Sharq Al-Awsat (London), November 22, 2015.
[18] Al-Sharq Al-Awsat (London), December 6, 2015.
[19] Al-Watan (Bahrain), May 29, 2016.
[20] Al-Hayat (London), February 7, 2016.
[21] Al-Hayat (London), June 25, 2016.
[22] Al-Arab (London), May 31, 2016.
[23] Al-Sharq Al-Awsat (London), October 24, 2016.
[24] Al-Quds Al-Arabi (London), June 18, 2016.
[25] Al-Hayat (London), December 11, 2015.
[26] Sunni Iraqi tribal forces that fought terrorist organizations, chiefly Al-Qaeda, together with American and Iraqi forces.
[27] Al-Sharq Al-Awsat (London), March 6, 2016.
[28] Al-Sharq Al-Awsat (London), May 24, 2016.
[29] Al-Arabi Al-Jadid (London), May 29, 2016.
[30] Al-Quds Al-Arabi (London), June 12, 2014.
[31] Elaph.com, July 6, 2015.
[32] Al-Quds Al-Arabi (London), July 10, 2016.
[33] Al-Sharq Al-Awsat (London), July 11, 2016.
[34] Elaph.com, July 6, 2015.
[35] Orient-news.net, July 10, 2014. Two years after the massacre, fighters from the crippled Al-Shaitat tribes began organizing to fight back against ISIS. Al-Hayat (London), July 31, 2016.
[36] Burathanews.com, June 7, 2016.
[37] Al-Quds Al-Arabi (London), June 17, 2016.

 

Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org.