W mediach egipskich odbyła się ostatnio dyskusja dotycząca interpretacji ostatnich dwóch wersetów (wersetu 6 i 7) z Fatihah, otwierającej sury Koranu. Te wersety brzmią: „[Allahu,] Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami; nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą”. Według powszechnej interpretacji tych wersetów[i] zwrot „tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami” odnosi się do muzułmanów, podczas gdy zwroty „ tych, na których jesteś zagniewany” i „tych, którzy błądzą” odnoszą się odpowiednio do Żydów i chrześcijan.

Dyskusję w mediach egipskich wywołał artykuł opublikowany 27 stycznia 2017 r. w gazecie egipskiej “Al-Masri Al-Yawm”. W artykule dziennikarz Mu’ataz Nadi napisał, że broszury wręczane podczas pogrzebów i w namiotach żałobnych w Egipcie powtarzają tę interpretację, która mówi negatywnie o Żydach i chrześcijanach, mimo że znani uczeni religijni, tacy jak XIX-wieczny reformator religijny, Muhammad 'Abduh i inni, twierdzili, że jest to fałszywe.

Kilku dziennikarzy egipskich zareagowało artykułami, w których popierali pogląd Nadiego, odrzucając interpretację pojawiająca się w broszurach i ganiąc duchownych, szczególnie Al-Azhar, za pozwolenie publikowania takich materiałów, które, jak powiedzieli, szerzą ekstremizm. Dodali, że te broszury są kolejną oznaką pilnej potrzeby reform dyskursu religijnego[ii].

Poniżej podajemy fragmenty artykułu z “Al-Masri Al-Yawm” i artykułów, które opublikowano w odpowiedzi.