26 kwietnia 2023 r. z okazji 75. Dnia Niepodległości Izraela Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej (KE), opublikowała 90-sekundowy komunikat wideo, w którym pochwaliła Izrael za jego osiągnięcia i podkreśliła przyjazne stosunki między Izraelem i UE. Von der Leyen powiedziała między innymi, że „siedemdziesiąt pięć lat temu spełniło się marzenie wraz ze Świętem Niepodległości Izraela. Po największej tragedii w historii ludzkości naród żydowski mógł wreszcie zbudować dom w Ziemi Obiecanej”. Nazywając Izrael „tętniącą życiem demokracją w sercu Bliskiego Wschodu”, pochwaliła także jego „dynamizm, pomysłowość i przełomowe innowacje” i dodała: „Dosłownie sprawiliście, że pustynia zakwitła”. Podkreśliła wartości i kulturę podzielane przez Izrael i Europę i podsumowała: „Wasza wolność jest naszą wolnością”. [1]

Słowa von der Leyen wywołały wściekłą reakcję Autonomii Palestyńskiej (AP). Ministerstwo Spraw Zagranicznych Autonomii Palestyńskiej zamieściło na Twitterze dosadny komunikat w języku angielskim, w którym nazwało te uwagi „niewłaściwymi, fałszywymi i dyskryminującymi”. W tweecie twierdzono, że wyrażenie „sprawić, by pustynia zakwitła” było „rasistowskie” i „antypalestyńskie” w kontekście „75-letniego kolonialnego trwającego projektu Izraela wywłaszczania i wysiedlania narodu palestyńskiego”. Dalej twierdzono, że uwagi von der Leyen były „dyskursem propagandowym [który] odczłowiecza i wymazuje naród palestyński oraz fałszuje jego bogatą historię i cywilizację”. Co więcej, taki dyskurs „utrwala ciągłe i rasistowskie zaprzeczanie Nakbie”, „wybiela nielegalną okupację Izraela i reżim apartheidu” i „rzuca poważne wątpliwości na deklarowane zobowiązania [UE] wobec prawa międzynarodowego i praw człowieka”. Na zakończenie napisano, że von der Leyen jest „winna… przeprosić naród palestyński”.[2] 

Tweet MSZ AP w odpowiedzi na wideo z wypowiedzią von der Leyen (źródło: Newarab.com, 28 kwietnia 2023 r.)

Tweet został później usunięty ze strony ministerstwa na Twitterze, najwyraźniej w odpowiedzi na prośbę UE o wyjaśnienia. [3] Jednak premier Autonomii Palestyńskiej Muhammad Sztajjeh i kilku innych przedstawicieli rządzącej partii Autonomii Palestyńskiej, Fatah, potępiło oświadczenie von der Leyen w podobnych słowach i zażądało od niej i UE wycofania tych słów.

Ostra krytyka wypowiedzi von der Leyen pojawiła się także w artykułach gazety AP „Al-Hayat Al-Jadida”. W artykułach oskarżano przewodniczącą KE o wypaczanie historii, o „imperializm”, wspieranie „rasizmu”, „apartheidu” i „masakr” na Palestyńczykach i wzywano do jej dymisji.

Niniejszy raport zawiera przegląd odpowiedzi AP i Fatahu na uwagi Ursuli von der Leyen z okazji 75. Dnia Niepodległości Izraela.

Funkcjonariusze Fatahu: von der Leyen musi cofnąć swoje uwagi, które wspierają narrację syjonistyczną

Jak powiedziano, oprócz odpowiedzi przesłanej na Twitterze przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych AP, która została później usunięta, funkcjonariusze Fatahu potępili uwagi von der Leyen i wezwali UE do ich wycofania.

Premier Autonomii Palestyńskiej: Izrael został ustanowiony, by służyć interesom Zachodu; Jesteśmy pierwotnymi właścicielami tej ziemi

Na cotygodniowej sesji rządu Autonomii Palestyńskiej 2 maja 2023 r., premier i członek Komitetu Centralnego Fatahu, Muhammad Sztajjeh, zwrócił się do „tych, którzy świętują 75 rocznicę, by przypomnieć wam, że ten dzień [Dzień Niepodległości Izraela] jest także rocznicą palestyńskiej Nakby i że Izrael jest tworem kolonialnym, który został ustanowiony przez kraje zachodnie, by służyć ich interesom…

Izrael został założony na naszej ziemi. Jesteśmy właścicielami tej ziemi i jej pierwotnymi mieszkańcami. To my nadaliśmy tej ziemi jej nazwę. Ta ziemia jest nasza i jest ziemią świętą. [To] miejsce narodzin naszego proroka Jezusa, pokój z nim, którą [również] odwiedził nasz prorok Mahomet, pokój z nim, w jego Nocnej Podróży [z Mekki do Jerozolimy]…” [4 ]

Zastępca sekretarza Komitetu Centralnego Fatahu: przemówienie von der Leyen to „polityczna porażka”

Odnosząc się do uwag von der Leyen w wywiadzie dla rozgłośni radiowej AP, dr Sabri Saidam, zastępca sekretarza Komitetu Centralnego Fatahu, zauważył, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych AP wydało na nie „głośną” odpowiedź i dodał: „Podczas innych spotkań z Europejczyków wyraziliśmy [nasze stanowisko], że [UE] musi odwołać to przemówienie, które stanowi oczywistą porażkę polityczną, biorąc pod uwagę, że Europa jest zobowiązana do poparcia próby przywrócenia praw narodu palestyńskiego i naprawienia historycznego błędu popełnionego przez Wielką Brytanię za zgodą Europy. [5] Słowa [von der Leyen] mogą być nową obietnicą [tego rodzaju], [6] która pozwala Izraelowi na prowadzenie jego rasistowskiej działalności…” [7]

Zastępca komisarza Fatahu ds. stosunków międzynarodowych: stanowisko von der Leyen jest sprzeczne z tradycyjnym stanowiskiem UE

Abdallah Abdallah, Zastępca Komisarza ds. Stosunków Międzynarodowych Fatahu i członek Rady Rewolucyjnej tego ruchu, odniósł się do wideo von der Leyen w wypowiedziach dla strony internetowej Arabi21.com. Powiedział: „Byliśmy oszołomieni uwagami przewodniczącej KE, w których przyjęła starą narrację syjonistyczną, odrzucaną nawet przez wielu Żydów na całym świecie… Urzędniczka europejska zignorowała fakt, że Izrael powstał kosztem życia i przyszłości całego narodu w Palestynie, którego tragedia trwa nadal po 75 latach… Jeśli UE chce stać za [wypowiedziami] przewodniczącej KE, to stanowisko to jest sprzeczne z jej tradycyjnym stanowiskiem. Jest to bezwarunkowa identyfikacja z narracją syjonistyczną, i [Europejczycy] muszą spojrzeć na międzynarodowe stanowisko w sprawie czynów Izraela, włącznie ze stanowiskiem międzynarodowych organizacji, takich jak UN lub Human Rights Watch, i niektórych żydowskich organizacji, które uważają Izrael za państwo apartheidu i rasowej dyskryminacji.”[8]

Wypowiedź von der Leyen na wideo z arabskimi napisami na Twitterze aktywisty Fatahu, Mounira Al-Dżaghouba (Twitter.com/MonirAljaghoub, 26 kwietnia 2023 r.) 

Unia Europejska: byliśmy niemile zaskoczeni reakcją AP; Jesteśmy głównym darczyńcą PA i mamy z nią dobre relacje

W wypowiedziach dla strony internetowej Arabi21.com i angielskiej strony internetowej gazety „Al-Arabi Al-Jadid Peter Stano, główny rzecznik KE ds. zagranicznych, powiedział, że UE była „niemile zaskoczona” „niewłaściwą” i „niedopuszczalną” reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych AP na wideo von der Leyen i poprosił o wyjaśnienia w tej sprawie. Dodał, że UE „cieszy się dobrymi stosunkami” z Autonomią Palestyńską i że von der Leyen spotkała się w czerwcu ubiegłego roku z palestyńskim premierem Muhammadem Sztajjehem. [9] Zauważył, że UE jest głównym darczyńcą AP i ma zamiar gościć w Brukseli posiedzenie Komitetu Łącznikowego Ad Hoc, który koordynuje dostarczanie międzynarodowej pomocy Palestyńczykom. Stano podkreślił, że UE konsekwentnie wspiera aspiracje narodu palestyńskiego do państwowości i zawsze opowiadała się za wynegocjowanym rozwiązaniem w postaci dwóch państw zgodnie z granicami z 1967 roku. [10]

Ursula von der Leyen z premierem AP Muhammadem Sztajjehem w czerwcu 2022 r. (Źródło: Wafa.ps, 14 czerwca 2022 r.)

Artykuły w gazecie AP ostro atakują oświadczenie von der Leyen

Jak wspomniano, artykuły w gazecie AP „Al-Hayat Al-Jadida ostro skrytykowały uwagi von der Leyen, przypominając oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych AP. W artykułach twierdzono, że jej poparcie dla Izraela było częścią tradycji kolonialnej i imperialistycznej i zarzucano jej, że przedkłada narrację izraelską nad palestyńską.

„Al-Hayat Al-Jadida”, artykuł redakcyjny: Przewodnicząca KE używa brutalnego imperialistycznego języka

W artykule redakcyjnym gazety AP Al-Hayat Al-Jadida napisano: „Współczesna historia uczy, że pierwszej zbiorowej eksterminacji istot ludzkich w XX wieku dokonali żołnierze cesarstwa niemieckiego w latach 1904-1908. Żołnierze ci zabili prawie 80 tysięcy cywilów w Namibii, przejęli ich ziemie i zbudowali tam osiedla, z których wiele jest kontrolowanych przez ich potomków do dziś. Dla obiektywizmu [należy zauważyć, że] 100 lat później Niemcy uznały swoją odpowiedzialność za tę masową zagładę, przeprosiły i wypłaciły około miliarda euro odszkodowania.

… Powodem, dla którego wspominamy tutaj o tym zbrodniczym wydarzeniu, jest to, że przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, wysłała wiadomość do Izraela, gratulując mu Dnia Niepodległości (!!), który jest niczym innym jak Nakbą narodu palestyńskiego W gruncie rzeczy nie było to tylko przesłanie z gratulacjami, ale polityczny [akt] wychwalania Izraela w próbie oczyszczenia go z plamy, którą nosi dzisiaj jako państwo okupacyjne i apartheid. Przesłanie von der Leyen ślepo chwali go za jego innowacyjną demokrację na Bliskim Wschodzie!!

Czy przesłanie Ursuli von der Leyen zostało przekazane w imieniu Europy? Być może. Ale język [w nim zawarty] jest językiem tej imperialistycznej, osadniczej i brutalnej kultury, która przez wiele lat przelewała i nadal przelewa krew niewinnych ludzi [i buduje] budynki nad ich trupami, jak to się teraz dzieje na naszej okupowanej ziemi…” [11]

Publicysta „Al-Hayat Al-Jadida”: Nie ma czegoś takiego jak naród żydowski; UE musi odwołać przewodniczącą von der Leyen ze stanowiska

W artykule zatytułowanym „Deklaracja Ursuli – nowa [deklaracja] Balfoura” Ramzi Odeh, sekretarz generalny Międzynarodowej Kampanii Akademickiej przeciwko Okupacji i Apartheidowi, napisał: „Naród palestyński był oszołomiony uwagami przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, w którym pogratulowała Izraelczykom i ich prezydentowi Izaakowi Herzogowi w tzw. Dzień Niepodległości Izraela… Wypowiedź Ursuli zawierała wiele wprowadzających w błąd punktów, z których najważniejsze są następujące:

– O jakiej demokratycznej tragedii mówi Ursula? Izrael nie jest państwem demokratycznym. Jest to rasistowskie państwo tylko dla Żydów, które wyklucza swoich arabskich obywateli i pozbawia ich podstawowych praw człowieka.

– O jakim pokojowym państwie mówi Ursula? Izrael jest krajem, który w ostatniej dekadzie prowadził więcej wojen i kampanii wojskowych przeciwko swoim sąsiadom i narodowi palestyńskiemu niż jakikolwiek inny kraj na świecie i który przeznacza ponad 15% swojego budżetu na armię.

– O jakim narodzie żydowskim mówi Urszula? Nie ma narodu żydowskiego. Izraelczycy należą do kilku ras, a jedyne, co ich łączy, to ich religia.

– Co Ursula ma na myśli, mówiąc o historycznej tragedii, jaka spotkała Żydów, dopóki nie zdołali zbudować swojego państwa w Ziemi Obiecanej? Uznaje narrację syjonistyczną dotyczącą historycznych i religijnych związków Żydów z Palestyną, podczas gdy większość historyków i archeologów, w tym izraelscy, zaprzecza tym związkom.

– Co Ursula ma na myśli, mówiąc, że [Izrael] zamienił pustynię w raj? Palestyna nie jest pustynią, a Izrael nie przekształcił Negewu w raj. Przywłaszczył sobie tamtejsze ziemie Palestyńczyków, wypędził ich z ich ziem i założył kilka osiedli rolniczych, które nie wykraczają poza [granice] miasta Beer-Szeby!

Więc Ursula [tylko] powtórzyła Deklarację Balfoura w sentymentalny i nikczemny sposób, zamiast mówić o Nakbie narodu palestyńskiego…

Prawda jest taka, że ​​jeśli Europa jest sojusznikiem Izraela, jak sama Ursula oświadczyła, to [Europa] ponosi międzynarodową moralną, prawną i polityczną odpowiedzialność za Nakbę narodu palestyńskiego i za zbrodnicze prześladowania, ucisk i apartheid, które Izrael popełnia codziennie.

Wreszcie, w świetle tych wszystkich wprowadzających w błąd [oświadczeń], kraje UE powinny odwołać Ursulę ze stanowiska przewodniczącej KE, aby zachować przyjazne stosunki z narodem palestyńskim i okazać szacunek zasadom prawa międzynarodowego i demokracji, [na straży których] te kraje rzekomo [stoją]”. [12]

Palestyński autor Hassan Hamid: Podążacie krwawą drogą waszych [europejskich] ojców

Autor Hassan Hamid napisał w artykule zatytułowanym „Gorsze niż [tylko] hańba, pani Ursulo!”: „Zwinąłem się w kłębek jak jeż, kiedy przeczytałem wiadomość gratulacyjną od Ursuli [von der Leyen], która opisała twór syjonistyczny jako [bastion] demokracji, kultury, cywilizacji, poszanowania praw człowieka, sekularyzmu, sprawiedliwości i równości wszystkich części izraelskiego społeczeństwa!

Zwinąłem się w kłębek jak jeż, zawstydzony [jej] bezwstydnym pismem, które było pozbawione jakiegokolwiek obiektywizmu i zrozumienia. Bo od czasów przed narodzinami pani Urszuli twór syjonistyczny został zbudowany na masakrach dokonanych przez przestępców izraelskich przy wsparciu krajów europejskich, które teraz reprezentuje pani Ursula.

Tak, pani Ursulo, idzie pani śladami swoich ojców, drogą rozlewu krwi, nienawiści, oszustwa, ślepoty i siły! Twoi ojcowie dopuścili się niesprawiedliwości na naszej ziemi palestyńskiej, kiedy pomagali, wspierali i bronili Izraelczyków, by oni mogli okupować ziemię palestyńską i dokonywać masakr na jej mieszkańcach…

Wasi [europejscy] ojcowie – Balfour, Churchill, Sykes, Picot, Bonaparte, Hitler, Allenby, Herbert Samuel, Benjamin Disraeli, James Joyce, Kafka, Max Brod, Sartre, Kundera i inni, którzy przypominali ich słowami i czynami – są tych, którzy stworzyli i bronili tej krwawego tworu oraz zabójstw, okupacji i zbrodniczej niesprawiedliwości popełnianych na naszej palestyńskiej ziemi. A teraz zamykasz oczy, a może i umysł, i wypowiadasz idiotyczne wypowiedzi, pozbawione jakiejkolwiek wiarygodności i moralnego znaczenia, o demokracji tego nieszczęsnego tworu, jakiego nie widziano nigdy w historii świata – słabego, nikczemnego tworu, który nigdy by się nie narodził, gdyby nie barbarzyńska pomoc Zachodu, jaką otrzymał!” [13]


[1] Twitter.com/EUinIsrael, April 26, 2023.

[2] Twitter.com/pmofa, April 26, 2023 The tweet has since been deleted.

[3] The decision to delete the statement may have also been influenced by that that the Ad Hoc Liaison Committee, which coordinates the delivery of international aid to Palestinians and is co-sponsored by the EU and the US, was about to convene in Brussels on May 3, 2023.

[4] Wafa.ps, May 2, 2023. It should be noted that Shtayyeh’s statements were later deleted from WAFA’s website.

[5] This is apparently a reference to the Balfour Declaration and to the approval of the British Mandate by the League of Nations. In meetings with Europeans, PA officials often demand, in this context, that the EU recognize the Palestinian state even in the absence of a political agreement with Israel.

[6] The Balfour Declaration is called „the Balfour Promise” in Arabic.

[7] Palsawa.com, April 30, 2023.

[8] Arabi21.com, April 29, 2023.

[9] In this meeting von der Leyen announced that the EU had decided to resume financial aid to the Palestinians after a two-year hiatus (Wafa.ps, June 14, 2023).

[10] Newarab.com, April 28, 2023; arabi21.com, April 29, 2023.

[11] Al-Hayat Al-Jadida (PA), April 30, 2023.

[12] Al-Hayat Al-Jadida (PA), April 29, 2023.

[13] Al-Hayat Al-Jadida (PA), April 30, 2023.