Siły Bezpieczeństwa Narodowego (NSF) Autonomii Palestyńskiej i ruch Fatahu zorganizowali niedawno wojskowy obóz szkoleniowy dla uczennic licealnych, na którym uczestniczki nosiły wojskowe mundury i brały udział w różnego rodzaju aktywnościach, w tym wojskowych, takich jak musztra z atrapami broni[1]. Obóz nazwano imieniem Karima Jounisa, izraelskiego Araba, który odsiaduje wyrok dożywocia za porwanie i zamordowanie izraelskiego żołnierza w 1980 r.[2]. Jounis, który jest najdłużej odsiadującym karę więźniem w więzieniu izraelskim, odsiedział 38 lat z 40-letniego wyroku, jest niezmiernie czczony przez Fatah i Autonomię Palestyńską (AP). W 2017 r. został nawet wybrany do komitetu centralnego Fatahu, a funkcjonariusze AP mówią o nim jako o „najstarszym z więźniów”.  

Dla zaznaczenia 38. rocznicy jego uwięzienia i w ramach promowania etosu walki zbrojnej przeciwko Izraelowi witryny internetowe Fatahu i gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida” opublikowały wypowiedzi i artykuły wychwalające go[3], podkreślając równocześnie zobowiązanie prezydenta AP i przewodniczącego Fatahu, Mahmouda ‚Abbasa do kontynuowania wypłat dla więźniów i rodzin męczenników[4]

Poniżej jest przegląd doniesień o obozie szkoleniowym im. Karima Jounisa i wypowiedź Fatahu na jego cześć.  

Uczestniczki trzymają plakat z nazwą obozu, portretem Karima Jounisa z portretami prezydenta Mahmouda ‚Abbasa i Jassera Arafata po jego bokach (Źródło: Facebook.com/shabeba2017, 7 stycznia 2020)

Szkolenie wojskowe w obozie im. Karima Jounisa

W trzydniowym obozie zorganizowanym w bazie Al-Nu’eima uczestniczyły 93 uczennice licealne, aktywne w ruchu Fatahu[5]. Na ceremonię otwarcia, 5 stycznia, przybyli funkcjonariusze Fatahu i AP[6]. Rezcznik Fatahu, Dżamal Nazzal, powiedział, że celem szkolenia dziewczynek jest wzmocnienie ich dyscypliny w celu przyszłego zwerbowania ich do  NSF[7]. Na ceremonii zakończenia obozu członek komitetu centralnego Fatahu, ‚Abbas Zaki, podkreślił znaczenie takich obozów dla „wzmocnienia ducha narodowego i prawdziwej lojalności wobec ojczyzny” i chwalił „walkę uwięzionego dowódcy, Karima Jounisa”[8].

Jak powiedziano, uczestniczki obozu nosiły mundury w wojskowym stylu i brały udział w wojskowych aktywnościach pod kierunkiem dowódców NSF, ćwicząc z atrapami karabinów, biorąc udział w zmotoryzowanych patrolach NSF w mieście Jerycho i zjeżdżania po sznurze z wieży[9]. Poniżej znajdują się zdjęcia:

Marsz nocą (źródło: Facebook.com/shabeba2017, 5 stycznia 2020)

Pozowanie z atrapami karabinów (źródło: Facebook.com/Palestain.NSF, 8 stycznia 2020)

Zjeżdżanie z wieży po sznurze (źródło:Facebook.com/shabeba2017, 7 stycznia 2020)

Wiceprzewodniczący Fatahu, Mahmoud Al-‚Aloul przemawia do uczestniczek obozu (źródło: Facebook.com/nwiamh.camp, 6 stycznia 2020)

Członek komitetu centralnego Fatahu, Abbas Zaki (drugi od lewej) i sekretarz oddziału Fatahu w Nablus, Dżihad Ramadan (pierwszy od lewej) wręczają świadectwa ukończenia obozu uczestniczkom (źródło: Facebook.com/Palestain.NSF, 8 stycznia 2020)

Pochwały dla Karima Jounisa nas stronach internetowych Fatahu i w gazecie AP: „Głęboka wiara w zasady walki”

W 38. rocznicę uwięzienia Karima Jounisa Komisja Informacji, Kultury i Ideologii Fatahu wydała oświadczenie: „Palestyński Narodowy Ruch Wyzwolenia [Fatah] podkreśla swoje oddanie zasadzie i celowi uwolnienia więźniów i widzi uwolnienie wojowników i dowódców z więzień okupanta jako świętą sprawę narodową, z której nie można zrezygnować ani [nie może stanowić przedmiotu] przetargów… Stanowisko prezydenta państwa [palestyńskiego] i dowódcy [naczelnego ruchu] Fatahu, Mahmouda ‚Abbasa Abu Mazena, dotyczącego kontynuowania wypłat i [społecznych] zasiłków rodzinom więźniów i męczenników jest najlepszym dowodem jego niezłomności i trzymania się narodowych zasad… Fatah chwali legendarną niezłomność uwięzionych wojowników i przywódców i uważa opór braci  [Karima] i Mahera Jounisów wobec okupacji z ich cel więziennych za najlepszy dowód głębi ich wiary w zasady walki…”[10]

Post na oficjalnej stronie Facebooka Fatahu: Karim Jounis – „najdłużej siedzący więzień świata” (Facebook.com/officianfateh.com1965, 5 stycznia 2020)

Artykuł o Karimie Jounisie w gazecie AP (Al-Hayat Al-Jadida, 7 stycznia 2020)


[1] On other NSF camps, see MEMRI Inquiry & Analysis Series No. 1334 – 2017 Summer Camps In The Palestinian Authority – Part I: Military Training, Glorification Of ‚Martyrs’ In Camps Run By Higher Council For Youth And Sports Headed By Jibril Rajoub – August 29, 2017.

[2] Facebook.com/officianfateh.com1965, January 5, 2020.

[3] Al-Hayat Al-Jadida articles praising Karim Younis were published on January 7, 2020. On past PA actions honoring Karim Younis and his cousin Maher Younis, who was his partner in the crime, see MEMRI Special Dispatch No. 7980 – Palestinian Authority, Fatah Continue Official Support And Encouragement Of Armed Struggle Against Israel – April 2, 2019; Special Dispatch No. 7282 – Palestinian Authority Honors Two Prisoners Serving Life Sentences For Kidnapping, Murder Of Israeli Soldier; Representative For PA President ‚Abbas: ‚The Two Prisoners Are A National Example’ – January 16, 2018.

[4] See MEMRI Special Dispatch No.7583, Palestinian Authority (PA) President ‚Abbas: ‚If We Had Only A Single Penny Left, We Would Pay It To Families Of The Martyrs And Prisoners,’ July 24, 2018.’

[5] Facebook.com/officianfateh.com1965, January 5, 2020.

[6] Facebook.com/nwiamh.camp, January 6, 2019.

[7] Facebook.com/jamaldrnazzal, January 5, 2020.

[8] Facebook.com/Palestain.NSF, January 8, 2020.

[9] Facebook.com/Palestain.NSF, January 8, 2020.

[10] Fatehmedia.ps, January 6, 2020.