W artykule redakcyjnym z 2 lipca 2019 r. w palestyńskiej gazecie „Al-Quds”, wychodzącej we wschodniej Jerozolimie, zatytułowanym Nasz lud jest na krawędzi nowej intifady, porównywano obecną sytuację Palestyńczyków z ich sytuacją przed pierwsza intifadą w 1987 r. i drugą intifadą w 2000 r., stwierdzając, że warunki dojrzały obecnie do wybuchu nowego powstania. Artykuł redakcyjny wyjaśniał, że głównymi powodami tego jest polityka Izraela, która „grzebie” szanse na pokój i na rozwiązanie w postaci dwóch państw; poparcie, jakie Izrael otrzymuje od administracji Trumpa, które zachęca go do coraz bardziej ekstremistycznego stanowiska wobec Palestyńczyków, oraz starania Izraela o normalizację stosunków z krajami arabskimi mimo braku rozwiązania konfliktu z Palestyńczykami. Nowa intifada, kończy artykuł redakcyjny, jest sposobem udaremnienia wszystkich spisków przeciwko Palestyńczykom, włącznie z Umową Stulecia administracji Trumpa, i przywrócenie sprawy palestyńskiej do jej poprzedniego statusu[1].

Należy wspomnieć, że artykuł redakcyjny z 3 lipca w gazecie Autonomii Palestyńskiej (AP), „Al-Hayat Al-Jadida” stwierdza, że palestyńską odpowiedzią na Umowę Stulecia będzie powszechny opór, żeby przekazać komunikat, że Palestyńczycy nie są gotowi zrezygnować ze swoich praw[2].  

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu[3]:

Logo „Al-Quds” 

Izraelskie państwo okupacyjne wierzy, że jego polityka przeciwko naszemu ludowi – okazywana w codziennych pogwałceniach w postaci nalotów, ataków, kolektywnej kary, burzenia domów, zajmowania ziemi, napadów na miejsca święte w Jerozolimie i innych aktów sprzecznych z prawem międzynarodowym i normami, jak również prawami ludzi pod okupacją – odciągnie nasz lud od jego narodowej walki, by przywrócić jego niezmienne prawa, przede wszystkim prawo powrotu, [prawo] samostanowienia i [prawo] do niepodległego państwa z Jerozolimą jako jego stolicą. W odróżnieniu [jednak] od tego, w co wierzy państwo okupacyjne, jego aparaty i jego osadnicy, ta polityka tylko wzmacnia zdecydowanie naszego ludu do kontynuowania drogą narodowego wyzwolenia i trzymania się narodowych zasad i osiągnięć, jakich dokonał przez lata walki, które były pełne wspaniałych poświęceń męczenników, rannych i uwięzionych.

Jest naukową zasadą, że zwiększony nacisk daje w wyniku eksplozję. Z tego powodu ta trwająca, wroga polityka ucisku doprowadzi tylko do pogłębienia wrogości między dwiema stronami i stworzy warunki do eksplozji, która może przyjść w każdej chwili. Państwo okupacyjne i inni nie będą w stanie panować nad tym, kiedy [ta eksplozja] się zacznie, ani jak będzie przebiegała. Wyłącznie lud palestyński zdecyduje, kiedy się zacznie i skończy, a zacznie się i skończy kiedy zostaną osiągnięte narodowe cele [Palestyńczyków], tak jak [widzieliśmy] w Intifadzie Kamieni w 1987 r. i w Intifadzie Al-Aksa w 2000 r., które wybuchły po atakach i pogwałceniach okupanta przeciwko naszemu ludowi i AP, oraz przeciwko OWP, naszemu jedynemu prawomocnemu reprezentantowi.

Obiektywne warunki wybuchu nowej intifady na okupowanych terytoriach są dojrzałe, jak ocenia wielu izraelskich oficjeli. [Te warunki] przejawiają się w atakach i pogwałceniach okupanta wobec naszej ludności, [włącznie z] kolektywnymi karami, szczególnie we wsi Al-‚Isawijja w Jerozolimie i w innych wsiach; otwarciu [Drogi Pielgrzymów] tunelu w Jerozolimie w niedzielę [30 czerwca 2019], który grozi fundamentom meczetu Al-Aksa i domom mieszkalnym, które [już] popękały i mogą zawalić się w każdym momencie; jak również pogwałceniami na punktach kontrolnych, aresztami i atakami na więźniów i na wielu przedstawicieli naszego ludu.

Polityka administracji USA za Trumpa – który jest większym syjonistą niż syjoniści – jest kolejnym wielkim czynnikiem, [który podnosi] prawdopodobieństwo wybuchu nowej intifady na wszystkich okupowanych terytoriach palestyńskich. Jest to szczególnie prawdziwe ponieważ obok tych nikczemnych pogwałceń… państwo okupacyjne przeciwstawia się pokojowi i działa, by pogrzebać rozwiązanie w postaci dwóch państw, jeśli nie pogrzebało go już, rozwiązanie, które w przeszłości popierała większość państwa na świecie i nadal je popiera [dzisiaj].

Polityka państwa okupacyjnego zależy od otwartego poparcia przez USA, co nie spotkało się z żadną reakcją większości państw arabskich, poza bezużytecznym potępieniami. W rzeczywistości państwo okupacyjne działa [na rzecz] normalizacji swoich stosunków z państwem arabskim, z poparciem amerykańskim, mimo że nie znaleziono rozwiązania problemu palestyńskiego i już widzieliśmy przykłady takiej normalizacji z krajami arabskimi pod pozorem walki przeciwko Iranowi[4].

Nasz lud jest na krawędzi nowej intifady, która przywróci sprawę [palestyńską] do jej [poprzedniego] statusu i udaremni wszystkie spiski, szczególnie Umowę Stulecia, którą [Jared] Kushner nazywa „Okazją stulecia”.


[1] It should be noted that the Jordanian press has recently published articles calling on the Palestinians to launch a new intifada to thwart the Deal of the Century. See MEMRI Special Dispatch No. 8079, Articles In Jordanian Press Call For New Intifada In West Bank, To Thwart The ‚Deal Of The Century’, May 22, 2019.

[2] Al-Hayat Al-Jadida (PA), July 3, 2019.

[3] Al-Quds (Jerusalem), July 2, 2019.

[4] The reference is apparently to the February 2019 Warsaw summit, which was attended by Arab and European representatives, as well as by Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu.