Poniższy raport jest darmową próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj.

W wideo z 14 stycznia 2015 r. Al-Kaida na Półwyspie Arabskim (AQAP) przyjmuje na siebie odpowiedzialność z zamach na z 7 stycznia “Charlie Hebdo” w Paryżu i grozi krajom zachodnim dalszymi “tragediami i terrorem”, jeśli nie położy kresu oczernianiu islamu i nie wycofa się z krajów muzułmańskich. Informację tę przekazuje wysoki rangą funkcjonariusz AQAP, Nasr bin 'Ali Al-Ansi. Wzywa on muzułmanów na całym świecie, by dokonali zemsty na Zachodzie – szczególnie na Francji – za obrażanie islamu i za inne „zbrodnie” przeciwko muzułmanom, na przykład przez bojkotowanie towarów zachodnich, a także wzywa młodzież muzułmańską, by była gotowa umrzeć za swoją religię.Poniżej podajemy główne punkty tego wideo, które trwa około 12 minut i zostało zamieszczone na oficjalnym koncie Twittera AQAP (@AMOJAH3). Cytaty oparte są na angielskich podpisach dostarczonych przez samą AQAP.

Zamach został przeprowadzony na rozkaz kierownictwa AQAP i Al-Zawahiriego

Al-Ansi mówi, że zamach na “Charlie Hebdo” był planowany i finansowany przez kierownictwo grupy pod kierunkiem przywódcy Al-Kaidy, Ajmana Al-Zawahiriego, a zainspirował go Osama bin Laden, wspomina też, że Anwar Al-Awlaki przed śmiercią brał udział w planowaniu: „My, w organizacji Ka’idatul Dżihad na Półwyspie Arabskim [AQAP], bierzemy na siebie odpowiedzialność za tę akcję jako zemstę za Posłańca Allaha. Wyjaśniamy ummah, że tymi, którzy wybrali cel, stworzyli plan i finansowali tę akcję, jest kierownictwo organizacji. Zrobiliśmy to zgodnie z nakazem Allaha i w poparciu Jego Posłańca, pokój z nim, [oraz] na rozkaz naszego emira generalnego, hojnego szejka Ajmana bin Muhammada Al-Zawahiriego, niechaj go Allah zachowa, i zgodnie z wolą szejka Osamy bin Ladena, niechaj Allah ma nad nim miłosierdzie. Uzgodnień z emirem tej akcji [tj. dowódcą zamachu] dokonał szejk Anwar Al-Awlaki, niechaj Allah ma nad nim miłosierdzie, który grozi Zachodowi zarówno za życia, jak po męczeństwie” [1].

Al-Ansi twierdzi, że bracia Kouachi działali w imieniu AQAP i że było “szczęśliwym trafem darowanym przez Boga”, iż ich zamach zbiegł się w czasie z zamachem Amedy Koulibaly’ego, który zaatakował koszerny supermarket dwa dni później: „Tę błogosławioną bitwę przeprowadzili dwaj bohaterzy islamu, bracia Kouachi, Sharrif i Sa’id, niechaj Allah ma nad nimi miłosierdzie. Prosimy Allaha, by przyjął ich wśród męczenników i pobłogosławił ich towarzystwem Proroków”.

Zachód powinien oczekiwać „tragedii i terroru”

Zwracając się do narodów Zachodu Al-Ansi ostrzegł je, że jeśli nie przestaną oczerniać islamu i nie opuszczą krajów islamskich, staną przed dalszymi zamachami: „Mówimy wam raz jeszcze: przestańcie obrażać Proroka i świętości. Przestańcie rozlewać naszą krew. Opuście nasze ziemie. Przestańcie rabować nasze zasoby. Inaczej, na Allaha, nie oczekujcie od nas [niczego] poza tragediami i terrorem. Będziecie szukać pokoju i stabilności, ale ich nie znajdziecie – z powodu czynów naszych Inghimaasis [infiltratorów] i bohaterskich samotnych dżihadystów, z Łaski Allaha”.

Gratulując sprawcom zamachu i wychwalając ich, Al-Ansi powiedział następnie: “Kiedy bohaterzy otrzymali [swoje zadanie], zgodzili się; obiecali i wykonali. Dzięki nim Allah zaleczył piersi wiernych, usunął gniew z ich serc. Gratuluję ci, ummah islamu, za tę zemstę, która ukoiła nasze serca. Gratulacje dla ciebie za tych odważnych mężczyzn, którzy zdmuchnęli kurz hańby i zapalili pochodnię chwały w ciemności porażki i cierpienia”.

Francja jest “partią Szatana”

Uzasadniając cel zamachu Al-Ansi ostro krytykuje Francję za rzekome zbrodnie przeciwko muzułmanom: „Spójrzcie na nią. Francja brała udział we wszystkich zbrodniach Ameryki. Francja popełniła zbrodnie w Mali i islamskim Maghrebie [Afryce Północnej]. Francja popiera unicestwienie muzułmanów w Afryce Środkowej w imię czystki rasowej. Są partią Szatana, wrogami Allaha Wszechmogącego i wrogami Jego Proroka – pokój z nim”.

W imieniu AQAP Al-Ansi wzywa muzułmanów, by powstali w obronie swojej religii i wzywa młodzież muzułmańską, by była gotowa do poświęcenia za nią życia: “O muzułmańska ummah, to jest nowy punkt zwrotny w historii konfrontacji. To ma konsekwencje. Nie pozwólmy, by niewierni byli bardziej zjednoczeni w niewierze i obrażaniu proroków niż [my] w popieraniu religii i Proroka. Ci [którzy dokonali zamachu] są naszymi braćmi. Byli hojni ze swym życiem w popieraniu Proroka, pokój z nim. Co więc zrobimy, o muzułmańska ummah? Poprzyjmy naszego Proroka, religię i ummah. Każdy z nas według swoich możliwości i specjalności. To jest Sunna Allaha, która nie zmienia się; konfrontacja między prawdą a fałszem do Dnia Sądu Ostatecznego. Powstań, o młodzieży muzułmańska, w poparciu swojego Proroka. Bądź hojna ze swoim życiem, jak byli wasi poprzednicy. Zemścij się za krew muzułmańską, która jest przelana, za honor, który jest zhańbiony, za Koran, który jest podarty”.

Przypis: [1] Według doniesień w mediach, Sa’id Kouachi spotkał się z Al-Awlakim w czasie, kiedy przebywał w Jemenie (Reuters, 9 stycznia 2015).