30 listopada 2018 r. Misja USA przy ONZ przedstawiła projekt rezolucji potępiającej przemoc stosowaną przez Hamas i inne zbrojne frakcje w Gazie. Rezolucja, nad którą ma głosować Zgromadzenie Ogólne ONZ w czwartek (6 grudnia 2018 r.), mówi o działalności Hamasu jako o “terrorze”[1] i “potępia ten ruch za powtarzajace się strzelanie rakietami na Izrael i za podżeganie do przemocy, narażając tym samym cywilów”. Żąda, by Hamas “zaprzestał wszystkich prowokacyjnych działań i czynów przemocy, włącznie z używaniem powietrznych urządzeń zapalających”. Gani również Hamas za używanie zasobów do “budowania militarnej infrastruktury, włącznie z tunelami do infiltrowania Izraela i wyposażeniem do strzelania rakietami na obszary cywilne, kiedy takie zasoby mogłyby zostać użyte na zabezpieczenie palących potrzeb cywilnej populacji”. W oświadczeniu wydanym tego samego dnia Misja USA stwierdziła, że “jeśli ONZ nie potrafi przyjąć tej rezolucji, nie ma powodu, by brała udział w dyskusjach pokojowych”[2].

Mimo trwającego rozłamu wewnątrz-palestyńskiego, w ramach którego Autonomia Palestyńska (AP) i Fatah często powtarzali, że broń Hamasu nie jest skierowana na Izrael, ale ma na celu zachowanie rządów Hamasu w Gazie[3], przedstawiciele AP i Fatahu pospieszyli z potępieniem projektu rezolucji i zmobilizowali się do udaremnienia jej przyjęcia. Podkreślili solidarność z Hamasem i narodowy obowiązek przyjścia mu z pomocą, mimo zażartego sporu z nim i wyjaśnili, że nie pozwolą na określenie Hamasu jako organizacji terrorystycznej, ponieważ opór przeciwko okupacji nie jest terrorem, ale legalnym prawem uznanym przez prawo międzynarodowe.

Poniżej podajemy fragmenty niektórych wypowiedzi przedstawicieli AP i Fatahu przeciwko projektowi rezolucji.

Palestyńscy przedstawiciele: Będziemy walczyć przeciwko tej rezolucji; Nie zrzekniemy się naszej narodowej odpowiedzialności wobec Hamasu

Palestyńskie kierownictwo od ręki odrzuciło projekt rezolucji USA na podstawie tego, że jest całkowicie stronnicze na korzyść Izraela. Wypowiedzi Fatahu i jego funkcjonariuszy podkreślały solidarność z Hamasem i potrzebę obrony go przed oskarżeniami o terroryzm, mimo konfliktu z nim, a także twierdziły, że żadnego ruchu palestyńskiego nie można oskarżać o terroryzm. Dodali, że AP i palestyńskie kierownictwo będzie walczyć z tą „niesprawiedliwą” rezolucją w ONZ.

Doradca 'Abbasa: Prezydent działa osobiście, by udaremnić tę rezolucję  

Sekretarz Komitetu Wykonawczego OWP, Saeb Erekat, powiedział: „Palestyńskie kierownictwo prowadzi walkę w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, by udaremnić uchwalenie rezolucji USA, potępiającej Hamas… Hamas jest palestyńskim ruchem, z którym mamy zarówno niezgodę, jak konsensus – ale nie wolno nam pozwolić, by jakikolwiek ruch palestyński został określony jako terrorystyczny”[4].

Sędzia Najwyższego Sądu Szariatu i doradca 'Abbasa ds. religijnych, Mahmoud Al-Habbasz powiedział: ” Palestyńskie kierownictwo i osobiście prezydent Mahmoud 'Abbas czynią wielkie wysiłki, by udaremnić amerykańskie próby uzyskania międzynarodowego uchwalenia rezolucji potępiającej Hamas… Jest tak, bo mimo że mamy nieporozumienia z Hamasem i mimo zamachu stanu, przeprowadzonego [w Gazie w 2007 r.] i jego unikaniu [wewnątrz-palestyńskiego] pojednania, co nas gniewa, nie zrzekamy się odpowiedzialności za całą ojczyne i cały lud, włącznie z Hamasem”[5].

Rzecznik Fatahu, Osama Al-Kawasmeh, powiedział w podobnym duchu: „Mimo wszystkich [naszych] sporów z Hamasem i mimo wszystkiego, co [Hamas] zrobił, by zaszkodzić prawomocnym rządom palestyńskim [tj. AP], dobrze znamy priorytety narodowej działalności [palestyńskiej] i żarliwie sprzeciwiamy się amerykańsko-izraelskim próbom napiętnowania Hamasu jako [organizacji] terrorystycznej w ONZ. Będziemy walczyć, by udaremnić tę propozycję rezolucji”.

Poprosił wszystkie kraje  wolnego świata, które przeciwstawiają się amerykańskiemu szantażowi, „by trzymały się swoich zasad i wartości, słuchały głosu prawa międzynarodowego i potępiły władze izraelskiego okupanta, które są prawdziwą twarzą zorganizowanego terroryzmu państwowego”[6].

Przedstawiciel Fatahu 'Abbas Zaki: Mamy obowiązek wobec Hamasu, nie pozostawimy go samego w walce

Członek Komitetu Centralnego Fatahu, 'Abbas Zaki, Powiedział: „Propozycja rezolucji przedstawiona przez USA Radzie Bezpieczeństwa ONZ [sic], potępiająca Hamas, jest wyraźnie rasistowską rezolucją, której będziemy sprzeciwiać się wszystkimi możliwymi środkami, ponieważ szkodzi [całej] sprawie palestyńskiej… Określanie Hamasu – którego [polityka] jest polityką oporu – jako organizacja terrorystyczna oznacza, że wszystkie części ludu palestyńskiego angażują się w terroryzm. To jest sprzeczne z rzeczywistością, ponieważ Hamas i reszta frakcji palestyńskich są ruchami wyzwolenia narodowego, biorącymi udział w oporze przeciwko izraelskiej okupacji, która używa terroryzmu przeciwko naszemu ludowi…  Nasza obrona Hamasu nie wynika z litości ani z potrzeby kupienia pozycji [politycznej], ale z wiary, że mamy obowiązek wobec [różnych] grup naszego ludu palestyńskiego i z czystej wiary narodowej. Nie możemy zamykać oczu na próby amerykańskiej administracji obciążenia ciała narodowego, które niedawno powstrzymało izraelską agresję i broniło naszych ludzi w Gazie. Hamas jest autentycznym ruchem, a my jesteśmy jego zbroją przeciwko każdej niesprawiedliwej rezolucji… Hamas jest częścią nas i my jesteśmy jego częścią… Byłoby dla nas niewyobrażalne pozwolenie mu na samotną walkę… Nie zgadzamy się z Hamasem, ale jest niewyobrażalne, że mielibyśmy nie zgadzać się [z faktem], że jest to autentyczne, narodowe ciało naszego ludu…”[7]

Inne wypowiedzi AP i Fatahu podkreślały bezpośredni udział kierownictwa AP z Abbasem na czele w obronie Hamasu przed tą rezolucją. Oświadczenie Fatahu w Gazie brzmi: „Od momentu przedstawienia przez amerykańską administrację propozycji rezolucji Radzie Bezpieczeństwa [sic], ruch [Fatahu] działał przeciwko tej propozycji wszystkimi oficjalnymi i międzynarodowymi kanałami z poczucia narodowej niezłomności. To jest, bez brania pod uwagę wąskich, partyjnych i organizacyjnych różnic opinii [między nami a Hamasem] – ku którym Hamas próbuje nas ciągnąć przez nieustanne atakowanie palestyńskiego kierownictwa i prezydenta Mahmouda 'Abbasa, który pracuje energicznie przeciwko amerykańskiej propozycji rezolucji potępiającej Hamas…”[8]

Funkcjonariusze Fatahu i OWP: ”Język rezolucji… jest nie do przyjęcia; to jest amerykańskie zastraszanie

Członek Komitetu Centralnego Fatahu, Hussein Al-Szeich powiedział: „Język rezolucji potępiającej Hamas, przedstawiony przez USA Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ, jest absolutnie nie do przyjęcia… Stanowi dodatkowy i rozstrzygający dowód, że amerykańska polityka jest całkowicie stronnicza wobec okupacji i zrównuje kata z ofiarą”[9].

Członek Komitetu Wykonawczego OWP, Ahmad Madżdalani powiedział: „Rezolucja przedstawiona przeciwko Hamasowi jest [równoznaczna] z potępieniem [całego] ludu palestyńskiego, ponieważ prawo do oporu jest zakotwiczone w prawie międzynarodowym i humanitarnym. Jeśli USA pragną pokoju i bezpieczeństwa, muszą natychmiast zakończyć swoje partnerstwo z okupantem, który codziennie dokonuje zorganizowanego terroryzmu państwowego przeciwko ludowi [palestyńskiemu]”[10]. Powtórzył twierdzenie palestyńskiego kierownictwa, że USA próbują podważyć status ONZ i prawa międzynarodowego: „Amerykańska groźba wobec ONZ – że ONZ nie będzie miał żadnej roli w palestyńsko-izraelskich negocjacjach pokojowych, jeśli Zgromadzenie Ogólne nie uchwali amerykańskiej rezolucji, potępiającej Hamas wraz z innymi zbrojnymi organizacjami – przyszło jako część masowych dyktatów i rozbijania prestiżu ONZ w próbie narzucenia jej amerykańskiego porządku dnia…”

Madżdalani ostrzegł następnie przed „tym amerykańskim zastraszaniem, które stara się upolitycznić działalność międzynarodowej organizacji [ONZ], narzucić amerykański punkt widzenia i naciskać na państwa członkowskie –wszystko to, by straciła wiarygodność i rolę jako organizacja międzynarodowa, której ważną rolą jest zachowanie bezpieczeństwa i pokoju na świecie i wprowadzanie w życie jej rezolucji i prawa międzynarodowego”[11].


[1] It should be noted that Hamas has been a U.S. State Department Designated Foreign Terrorist Organization since 1997.  See state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm.

[2] State.gov, November 30, 2018.

[3] See for example statements by Mounir Al-Jaghoub, spokesman of Fatah’s recruitment and organization commission, on Fatah’s official Facebook page, Facebook.com/officialfateh1965, November 9, 2018.

[4] Samanews.ps, December 2, 2018.

[5] Samanews.ps, November 30, 2018.

[6] Al-Hayat Al-Jadida (Palestinian Authority), December 2, 2018.

[7] Fatehorg.ps, December 3, 2018.

[8] Alwatanvoice.com, December 1, 2018.

[9] Al-Hayat Al-Jadida (PA), December 1, 2018.

[10] Maannews.net, December 1, 2018.

[11] Maannews.net, December 1, 2018