1 lipca 2016 r. reżim irański obchodził po raz 37. Dzień Kuds (Jerozolimy), jak to robił od czasu, kiedy ajatollah Ruhollah Chomeini, założyciel Rewolucji Islamskiej, wyznaczył go na ostatni piątek ramadanu. W dodatku do normalnego przesłania reżimu o potrzebie unicestwienia państwa Izrael, w tym roku wybijały się wypowiedzi antysemickie wysokich rangą oficjeli irańskich, opublikowane w gazetach takich jak „Kayhan”, gazeta reżimu, oraz na plakatach niesionych podczas zorganizowanych przez reżim marszów.

Niniejszy raport skupia się na wypowiedziach antysemickich:

„Kayhan”: Charakter Żydów i mit Holocaustu

W artykule redakcyjnym z 30 czerwca, w przeddzień Dnia Kuds, „Kayhan”, gazeta związana z Najwyższym Przywódcą, Alim Chameneim, omawiała okoliczności, które doprowadziły do powstania państwa Żydów, Izraela, przedstawiając Żydów jako przebiegłych oszustów, wywrotowców, rasistów, rabusiów i szatanów, wykorzystujących „mit Holocaustu”, żeby ukraść ziemie islamskie. Gazeta pisze, że wrogowie islamu wymyślili twór złożony z hołoty z różnych grup etnicznych pod pozorem religii żydowskiej, żeby Żydzi mogli ciemiężyć cały świat. Argumentuje, że państwa europejskie pod przewodnictwem Anglii i Ameryki zgodziły się na ten spisek żydowski nie tylko dlatego, że chcały wydalić własnych Żydów, którzy byli elementem wywrotowym i szpiegowskim, ale też dlatego, że chciały ich użyć jako wieczny środek powstrzymujący wzrost islamu.

Poniżej podajemy główne punkty tego artykułu redakcyjnego pod tytułem Łata [także jako nawiązanie do żółtej łaty], która nigdzie nie przynależy”, podpisane przez Mohammada Hadiego Saharaiego:

„Około 70 lat temu kilka krajów, głównie europejskich z pomocą młodej wówczas Ameryki, mówiło i propagowało założenie państwa [dla Żydów], a nawet ratyfikowało to, podczas gdy społeczność miedzynarodowa jeszcze nie rozumiała, co ma się zdarzyć.

Założenie państwa żydowskiego dla Żydów świata zawierało litanię kłamstw [aluzja do twierdzenia, że Holocaust jest mitem], które z powodzeniem oszukały [kraje, które głosowały za jego założeniem w ONZ] i doprowadziło do ustanowienia państwa, które miało przeprowadzić Żydów od żałosnego życia do jeszcze bardziej żałosnego życia. Rzeczywistość była jednak bardziej niebezpieczna niż się to wydawało i nie można pozostawać dłużej w milczeniu.

Pytaniem, które zajmowało Imama Chomeiniego i męczennika ajatollaha [Mortezę] Motahaiego, być może dlatego, że byli bardziej dalekowzroczni niż inni, było: jak to jest, że Europejczycy, którzy do tego czasu męczyli i dręczyli Żydów, i uważali ich za pasożytów, myślą teraz o ustanowieniu dla nich państwa i troszczą się o ich istnienie? Kraje, które przez lata były znużone wywrotową i tajną działalnością Żydów i czasami atakowały ich pod różnymi pretekstami, a nawet teraz nazywają ich myszami i tak przedstawiają ich w swoim symbolizmie, ponieważ są przebiegli i diabelscy, nagle zobaczyły korzyści w pomocy im. Jak do tego doszło?

Mit Holocaustu, chociaż był to wytwór wyobraźni historyków żydowskich, wyrósł częściowo z rzeczywistości społecznej. Chociaż krematoria Auschwitz i reszta są wytworami wyobraźni Żydów, to wielkie kłamstwo wyłonilo się z nienawiści Europejczyków do Żydów. Bez takiego negatywnego myślenia i poglądów na ten lud byłoby to niewyobrażalne i byłoby niemożliwe opowiadanie tak wielkiego kłamstwa.

Autor niniejszego wierzy, że w każdym narodzie jest zarówno dobro, jak zło, ale nadal wierzy, że są narody z pewnymi wyraźnymi cechami. Potwierdzenie dla tego [stanowiska] można znaleźć także w Koranie, który opisuje wściekłość Arabów Hidżazu przed pojawieniem się islamu jako oznakę, że ta cecha znajdowała się w większości z nich. Lub, na przykład upór [jako cecha] Żydów – Koran stwierdza kilka razy [w sprawie Żydów], że znak hańby towarzyszy im i gniew Boga spoczywa na nich.

Pytanie brzmi: czy religia żydowska zmieniła się, czy natura Żydów zmieniła się, więc Europejczycy zaczęli myśleć o [korzyściach dla tych] swoich wrogów? Z drugiej strony jest niewyobrażalne, by zmieniła się polityka mocarstw świata. Jaka jest więc historia [za] ich głosami na rzecz założenia tego państwa żydowskiego, kiedy Wielka Brytania wstrzymała się w [1947 r.] od głosu, by założyć ten twór [Izrael]? W efekcie jest to polityka ‘Starego lisa’ [tj. Brytanii], której polityką zawsze było sianie niezgody [by w dalszym ciągu rządzić]…

Założenie reżimu syjonistycznego w [zaledwie] trzy lata po udanych operacjach pocisków jądrowych Ameryki i po ataku jądrowym tego kraju na Hiroszimę i Nagasaki jest kolejnym punktem, który musi zostać rozważony – być może siła Ameryki zmusiła kraje do głosowania za Izraelem. [Ta] siła umożliwiła, by sztylet o nazwie Izrael przebił świat islamski i spowodował, że jego ciało [odczuwa] 70 lat bólu.

[To] państwo składało się z małej grupy Żydów, którzy byli długotrwałymi miejscowymi [mieszkańcami, pochodzącymi z obecnie] okupowanych terytoriów, wraz z wieloma imigrantami z Anglii, Ameryki, Związku Radzieckiego, Polski i innych miejsc, którzy dążyli do ojczyzny z powodu ich żądzy większego państwa hebrajskiego, pragnienia ucieczki od nieszczęścia i niedoli i ich upokorzenia pod rządami innych, i którzy [dlatego] imigrowali do mirażu tego kraju. Ta imigracja doprowadziła do kradzieży ziemi Palestyńczyków i założenia jawnie terrorystycznego państwa dla Dzieci Izraela. Zbrodnie w Sabra i Szatila, w Kana i w Deir Jassin, podczas 22-dniowej wojny w Gazie [2008-9] i wojny 33-dniowej [2006 w Libanie] – wszystkie to stanowi rozdziały w annałach zbrodni podżegającego do konfliktów i zbrodniczego narodu [żydowskiego]

Wrogowie islamu ściągnęli Żydów do Palestyny z wszystkich miejsc na świecie i spięli razem rozmaite grupy etniczne z różnymi językami i zwyczajami, które miały wspólnie tylko religię żydowską, żeby przemieszały się – tak, by mogli w ten sposób ciemiężyć świat bardziej niż w przeszłości.

Stworzyli historię dla tego wędrownego ludu i sfabrykowali bohaterów. Wypaczyli i sfalsyfikowali rzeczywistość, której nie mogli wymazać – to jest ich dziedzina ekspertyzy. [Wrogowie islamu] rozprzestrzeniali całe to oszustwo poprzez takie środki jak Hollywood, kanały satelitarne, pisma i tak dalej i podawali [to wszystko] publiczności. Powtarzali kłamstwo z takim entuzjazmem, że nawet ci, o których kłamano, wierzyli w to. Stworzyli mit Holocaustu w celu ściągnięcia inwestycji ekonomicznych i podbili ziemie islamskie używając tych samych kłamstw, jakie opowiadają o chrześcijanach europejskich; po dziś dzień wymuszają za to pieniądze od krajów europejskich, takich jak Niemcy, Anglia i Polska i tak dalej, i co roku domagają się od nich reparacji.

Chociaż głównym powodem poparcia Europy i Ameryki dla założenia Izraela było ich pragnienie pozbycia się ich [Żydów] [działalności] wywrotowej przez handel, szpiegostwo, handel zabytkami, niszczenie norm i lichwiarstwo, najważniejszym powodem ze wszystkich było [pragnienie] stworzenia dogmatycznej, bezlitosnej, pazernej i podstępnej bazy w ziemiach islamskich nazwanej Izraelem, która będzie stanowić [środek] odstraszający na świecie, by przeciwdziałać wzrostowi islamu i by w ten sposób mogli spowodować, że muzułmanie będą wiecznie obawiać się tego sztańskiego psa.

Ten krok, chociaż nadszedł… kilkadziesiąt lat po porozumieniu Sykes-Picot, które rozmontowało siłę świata islamskiego, zaświadcza niemniej o powiązaniu między tymi wydarzeniami z powodu siły stałych aktorów [tj. supermocarstw], które działają od czasu [Sykes-Picot].

Ta polityka, o której wiadomo, że jest brudna, jest polityką angielską, której źródła wypływają z krwi niewinnych i uciśnionych… i która jest oparta na doktrynie Szatana. Ta sama polityka, która wysiedla ludzi, żeby zrealizować pewną politykę… degraduje ludzi w celu wprowadzenia tyrańskiego ludu [żydowskiego], dokonuje egzekucji niezliczonej [liczby] dzieci i porywa wiele kobiet w celu usunięcia niewygody dla najeżdżającego ludu. Zbrodnie Izraela, Ameryki i Anglii są zbyt liczne, by je policzyć. Niewiele wydarzeń w świecie islamskim nie nosi odcisków palców trzech [członków] [tej] osi zła. Ta oś zła jest także związana z aresztowaniem szejka szyickiego Zakzaky’ego… w Nigerii, egzekucją szejka Nimra [przez reżim] w Arabii Saudyjskiej, aresztowaniem szejka Alego Salmana, a później z odebraniem obywatelstwa [Bahrajnu] ajatollahowi Isie Kassimowi.

Jak cudownie, że 37 lat temu Imam Chomeini nazwał ostatni piątek ramadanu Dniem Kuds [Jerozolimy], żeby ludzie odważni na całym świecie mogli, poszcząc, prosić Boga o śmierć dla tych trzech Szatanów, krzyczeć i żądać usunięcia tej łaty, która nigdzie nie przynależy, która stanowi rakowatą narośl i arterię życia Szatana – to jest, Izrael – w celu zbawienia od niej ludzkości” [1].

Polityk irański: „Bóg odebrał Żydom swoje błogosławieństwo i dzisiaj jest ich zaledwie kilkadziesiąt milionów”

Mohsen Rafighdoost, który był ministrem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Iranu podczas wojny irańsko-irackiej 1980-1988 i który teraz przewodniczy Fundacji Noor, wyjaśnił w swoim przemówieniu na Dzień Kuds z 29 czerwca, że „bogaci Żydzi” próbowali zrealizować marzenie o wielkim Izraelu „od Nilu do Eufratu” i rabować zasoby naturalne regionu. Twierdząc, że nie występuje przeciwko Żydom, „ale jedynie ich odłamowi syjonistycznemu”, przeszedł do przedstawiania Żydów jako uzurpatorów i rabusiów przez całą historię. Poniżej podajemy fragmenty jego wypowiedzi:

„Bóg odebrał Żydom swoje błogosławieństwo i dzisiaj jest tylko kilkadziesiąt milionów Żydów na świecie. Przypomnę wam, że nie przeciwstawiamy się Żydom, a jedynie ich syjonistycznemu odłamowi.

Po 300 latach działalności syjonistycznej [sic] w końcu, jakieś 70 lat temu, udało im się okupować państwo islamskie i założyć fałszywy reżim o nazwie Izrael. Stworzyło to atmosferę, która przyciągnęła bogatych Żydów z całego świata, by przybyli do Izraela i spełnili dwa marzenia. Pierwszym było, jak im powiedziano, że państwo żydowskie będzie duże, od Nilu do Eufratu; drugim było rabowanie zasobów naturalnych na tym obszarze Bliskiego Wschodu, który jest w nie bogaty.

Tę sprawę rozwijał wolny ruch syjonistyczny wojnami z 1967 r. [wojna sześciodniowa] i z 1973 r. [wojna Jom Kippur], ale Rewolucja Islamska [Iranu w 1979 r.] zastąpiła amabasadę izraelską w Teheranie ambasadą palestyńską, tym samym dając temu rozszerzaniu się sygnał końcowy…

Kilka lat po zwycięstwie Rewolucji stworzono Hezbollah i Izrael doznał porażki z jego rąk w dwóch wojnach [1982-2000 i 2006] do tego stopnia, że wszystkie ich iluzje dotyczące ‘wielkiego Izraela’ od Nilu do Eufratu rozwiały się. Początkowo próbowali otoczyć się murem, ale po wojnie 33-dniowej [wojna libańska w 2006 r.] według naszych informacji ustała imigracja do Izraela i ludzie nawet zaczęli emigrować.

Izrael chciał, by bogaci Żydzi także do niego przyjechali, jak również Żydzi z innych krajów, takich jak Etiopia, żeby zwiększyć swoją populację. Po pokonaniu Izraela przez Hezbollah, co było wielkim wydarzeniem, Izrael doznał [także] porażki w Gazie, chociaż jest ona małym i najgęściej na świecie zaludnionym terenem.

Po serii porażek strumień imigracji odwrócił się całkowicie i dlatego reżim syjonistyczny opodatkowuje [obecnie] emigrację [z Izraela]. W końcu powiedzieli: każdy, kto chce emigrować z Izraela, musi pozostawić cały swój dobytek i [tylko] wtedy może wyjechać. Mimo tego ludzie nadal dobrowolnie to robią.

Pan [Chamenei] miał rację, kiedy powiedział: ‘Jeśli państwo [Izrael] nie potrafi stworzyć środka odstraszania, jak to zrobiło w wojnie sześciodniowej, nie da rady istnieć w tym regionie’… Obecnie walczymy dzielnie w Syrii przeciwko Państwu Islamskiemu (ISIS) [ale] w rzeczywistości nie walczymy z ISIS – [walczymy] z Izraelem i Ameryką.

ISIS jest paskudnym zjawiskiem, bardzo podobnym do talibów i Al-Kaidy – które zostały stworzone przez Amerykę. Ale te grupy terrorystyczne staną się dla nich problemem [dla Ameryki i Izraela], jak to się już zdarzyło. Jeśli dzisiaj walczymy w Syrii i bronimy pewnego ruchu, to jest tak dlatego, że [oni] nie chcą, byśmy doszli do 25 lat [granica czasowa wyznaczona przez Chameneiego dla dalszego istnienia Izraela] i Izrael [istotnie] zostanie zniszczony” [2].

Doradca Chameneiego w IRGC: „Dzień Kuds jest początkiem odliczania do końca fałszywego, okupacyjnego reżimu syjonistycznego”

30 czerwca 2016 r. generał Jadollah Dżawani, doradca Chameneiego w IRGC, powiedział: „Jutro jest Dzień Kuds – dzień, kiedy podnosimy nasz głos przeciwko głównemu gwałcicielowi praw człowieka, dzień, kiedy wzywamy do śmierci dla złych, dzień, kiedy dajemy głos naszym płynącym z głębi serca okrzykom przeciwko mordercom dzieci, którzy okupują ziemię palestyńską i Jerozolimę…

Trzydzieści siedem lat temu Imam Chomeini nazwał ostatni piątek ramadanu ‘Dniem Kuds’… grzebiąc w ten sposób w historii, raz na zawsze, infantylne marzenie syjonistyczne założenia reżimu od Nilu do Eufratu w sercu ziem islamskich. To strategiczne posunięcie stało się mapą drogową dla wzrastającego wzmocnienia ‘frontu oporu’ i zmierzchu ‘obozu kompromisu [z Zachodem]’. Ta mapa drogowa przygotowała grunt do zjednoczenia całego potencjału w świecie islamskim do wyzwolenia Jerozolimy… Dzień Kuds jest początkiem odliczania do końca fałszywego, okupacyjnego reżimu syjonistycznego…

Trzydzieści siedem lat temu globalny Dzień Kuds zebrał rozproszoną energię w świecie islamskim, zakładając w ten sposób strategiczne oblężenie mordującego dzieci i okupacyjnego reżimu izraelskiego i jego zwolenników na Zachodzie i w regionie… Obecnie antysyjonistyczny obóz oporu w regionie stał się niezwyciężony… w cieniu wskazówek i strategii [przywódcy] Chameneiego, i na horyzoncie już widzimy oznaki wyzwolenia Jerozolimy i upadku reżimu syjonistycznego…

Obecnie miecz islamskiej ummah jest w potężnych rękach oporu; wkrótce zacznie siekać haniebną arterię okupantów Palestyny i Jerozolimy. Ten dzien jest bez wątpienia bliski… Dzień jest bliski, kiedy polityka i strategia wymazania Izraela ze świata i przywrócenie wędrownego i uciskanego ludu palestyńskiego do ich głównej ojczyzny stanie się prawdą” [3].

Wypowiedź IRGC: „W świetle wskazówek… Chameneiego i w świetle jego poparcia widzimy oznaki wyzwolenia Jerozolimy i upadku reżimu syjonistycznego”

30 czerwca 2016 r. IRGC wydał oświadczenie na Dzień Kuds: „Oznaki wyzwolenia Palestyny i upadku reżimu syjonistycznego [już] pojawiają się i za kolejne 25 lat Izrael zniknie z mapy tego regionu.

Trzydzieści siedem lat po ustanowieniu Dnia Kuds przez Imama [ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego], wewnętrzny potencjał i energia świata islamskiego są silniejsze niż kiedykolwiek – tak bardzo, że mordujący dzieci reżim syjonistyczny został wepchnięty w oblężenie strategiczne, w którym wszystkie wysiłki reżimu syjonistycznego, by powstrzymać obecną globalną falę antysyjonizmu są bezowocne.

Ideał wyzwolenia Jerozolimy i uciskanego narodu palestyńskiego od uzurpatorskich syjonistów, w świetle słów i wskazówek Rewolucji Islamskiej [Iranu], uczynił antysyjonistyczny front oporu niezwyciężonym i [przekształcił go] w żelazną pięść islamskiej ummah przeciwko obozowi kompromisu [z Zachodem] i fałszywemu morderczemu reżimowi syjonistycznemu…

Opór i trzecia intifada uczyniły okupowane ziemie niebezpiecznym i przerażającym miejscem dla okupantów Jerozolimu i wpoiły przerażenie [syjonistom]…

Sprawa Palestyny nadal ma najwyższy priorytet dla świata islamskiego. Izrael jest wrogiem numer jeden bezpieczeństwa regionalnego i globalnego, a szatańskie marzenie reżimu syjonistycznego zrealizowania ‘wielkiego Bliskiego Wschodu’ i wygaszenia płomieni oporu palestyńskiego i intifady blaknie. W świetle wskazówek przywódcy muzułmanów, Imama Alego Chameneiego i w świetle jego poparcia widzimy oznaki wyzwolenia Jerozolimy i upadku reżimu syjonistycznego, a, z łaską Boga, za 25 lat to drzewo zła i ta rakowata narośl [Izrael] zniknie i zostanie wykorzeniony z mapy regionu” [4].

Obrazy z marszów w Dzień Kuds w Iranie

Prezydent irański Hassan Rohani w marszu z okazji Dnia Kuds w Teheranie. Plakaty z tyłu mają swastykę wplecioną w słowo „Izrael” (Fars, Iran, 1 lipca 2016)

Kukła Statui Wolności z Gwiazdą Dawida na czole podczas marszu (Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)

Król saudyjski Salman, przywódca ISIS Abu Bakr Al-Baghdadi, prezydent Obama i premier izraelski Netanjahu powieszeni jako kukły (IRNA, Iran, 1 lipca 2016)

Palenie flag izraelskiej i amerykańskiej wraz z wizerunkami prezydenta Obamy, króla saudyjskiego Salmana i premiera izraelskiego Netanjahu (ISNA, Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)

Palenie trumny pokrytej flagą izraelską z wizerunkami króla saudyjskiego, Salmana z kłami wampira (Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)

Przypisy (nie spolszczone):

[1] Kayhan (Iran), June 30, 2016.

[2] Asriran.com, June 29, 2016.

[3] Javanonline.ir, June 30, 2016.

[4] Mehr (Iran), June 30, 2016.

Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to [email protected] .