MEMRI TV przetłumaczyła ostatnio i opublikowała fragment piątkowego kazania wygłoszonego 15 grudnia 2017 r. przez imama Mohameda Tataia, byłego imama Mosquée Ennour w Tuluzie, a obecnie imama nowego Wielkiego Meczetu w Tuluzie, w którym cytował antysemicki hadis[1].

Przez lata MEMRI TV przetłumaczyła wiele kazań cytujących ten hadis. Hadis „Proroctwo kamienia i drzewa” występuje w zbiorach hadisów: Muslim [875 r.], Al-Tirmidhi [892 r.] i Ibn Hanbal [855 r.][2] a krótsza wersja pojawia się w zbiorze Buchari [870 r.].

Dłuższa wersja mówi, że w Dzień Sądu Ostatecznego muzułmanie będą walczyć z Żydami i Żydzi będą chować się za kamieniami i drzewami. Wtedy kamienie i drzewa przemówią, wzywając muzułmanów: „O muzułmaninie, o sługo Allaha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go”. W hadisie jest następnie powiedziane, że w ten sposób będą działać wszystkie drzewa poza jednym – drzewem kolcowoju, które jest następnie zdefiniowane jako „jedno z drzew Żydów”[3].

Różni imamowie twierdzili, że Izrael, będąc świadomy losu Żydów w Dzień Sądu Ostatecznego, sadzi wiele drzew kolcowoju jako ochronę[4]. Jeden z nich nawet twierdził, że można to zobaczyć na Google Earth[5].

W komunikacie prasowym z 12 lipca 2018 r. Wielki Meczet w Paryżu nazwał to „hadisem relacjonowanym przez tradycjonalistycznego autora  (Abu Horairę), który sam został odrzucony przez dynastie muzułmańskich Umjjyadów” i stwierdzał, że „Nie ma żadnego powodu, by ekshumować ten hadis z zapomnienia”[6]. To twierdzenie jest niepoprawne, jak można zobaczyć z poniższej listy odnośników do hadisów przetłumaczonych przez MEMRI w kazaniach i przemówieniach na przestrzeni lat. Ponadto, nie tylko Hamas cytuje ten hadis w swojej Karcie[7], ale pojawia się on także w oficjalnych wypowiedziach organizacji salaficko-dżihadystycznych, takich jak Al-Kaida. Na przykład, Osama bin Laden cytował go w kazaniu w lutym 2003 r z okazji Id Al-Adha (Święto Ofiarowania)[8].

Klipy i komunikaty o hadisie

MEMRI TV Clips

Komunikaty MEMRI


[1] MEMRI TV Clip 6637, Toulouse Imam Mohamed Tatai Recounts Antisemitic Hadith And Prophecies That Israel Will Soon Come To An End, December 15, 2017.

[2] Read the hadith in the Muslim compilation here; read the hadith in the Bukhari compilation here; read the hadith in Ibn Hanbal compilation here; read the hadith in the Al-Tirmidhi compilation here.

[3] The botanical identification of this tree is unknown.

[4] MEMRI TV Clip 6668, On Hamas TV, Islamic Cleric Salah Nour Cites Antisemitic Hadith, Glorifies Jihad: The Muslims Will Rule The Entire Earth, June 24, 2018; MEMRI TV Clip 6326, Houston Imam Raed Saleh Al-Rousan: 'Good Tidings’ – Muslims Will Kill Jews On Judgment Day; 'Do Not Tell Me That Palestine Is The Country Of The Jewish [People],’ December 8, 2017; MEMRI TV Clip 5432, Egypt Friday Sermon: Moshe Dayan Acknowledged That Stones And Trees Would Urge Muslims To Kill Jews On Judgment Day, January 30, 2016; MEMRI TV Clip 4694, Former Mufti Of Egypt Ali Gomaa: Jews Plant „Gharqad” Trees To Hide From Muslims On Judgment Day, September 23, 2014; MEMRI TV Clip 2106, Children Indoctrinated With Antisemitism On An Egyptian-Saudi Koran-Memorization Channel, April 27, 2009; MEMRI TV Clip 2042, Egyptian Cleric Muhammad Hussein Ya’qoub: The Jews Are The Enemies Of Muslims Regardless Of The Occupation Of Palestine, January 7, 2009; MEMRI TV Clip 1965, Egyptian Clerics Intensify Antisemitic Rants Against The Backdrop Of The Gaza Fighting, December 28-29, 2008; MEMRI TV Clip 1867, Saudi Cleric Muhammad Al-Arifi: Jews Plant Gharqad Trees To Hide Behind When Muslims Come To Kill Them On Judgment Day, September 12, 2008; MEMRI TV Clip 820, Deputy Head Of The Palestinian Clerics Association, Sheik Muhammad Ali: Muslims Should Liberate Andalusia. The Jews Believe In Prophet Muhammad’s Prophecy And Began Planting Gharqad Trees That Will Protect Them On Judgment Day, August 19, 2005; MEMRI TV clip 670, Egyptian Imam Sings Of Apes, Pigs And The Annihilation Of Jews On Judgment Day, May 4, 2005.

[5] MEMRI TV compilation video: The Prophetic Hadith about the Promise of the Rocks and the Trees (Archival Compilation) MEMRI Archives 1998-2018, posted July 23, 2018.

[6] Mosqueedeparis.net/polemique-sur-limam-de-toulouse-mise-au-point, July 12, 2018.

[7] MEMRI Special Dispatch No. 1092, The Covenant Of The Islamic Resistance Movement – Hamas, February 14, 2006.

[8] MEMRI Special Dispatch No. 476, Bin Laden’s Sermon for the Feast of the Sacrifice March 6, 2003