Wprowadzenie

Od niemal dziesięciu lat portal szejka Abu Muhammada Al-Makdisiego, Minbar Al-Tawhid Wal-Jihad („Ambona monoteizmu i dżihadu,” dalej nazywana MTJ) jest głównym domem online dla globalnego ruchu salafitów [1] . Al-Makdisi od dawna stoi na czele radykalnego ruchu salafickiego w Jordanii i przez wielu salafitów uważany jest za autorytet religijny i duchowego przywódcę. Przez lata jego portal służył jako główny środek szerzenia doktryny i tekstów salafitów-dżihadystów i związanych z dżihadem fatw. Poza samym Al-Makdisim portal nadzoruje komitet szariatu składający się z radykalnych duchownych salafitów-dżihadystów, pochodzących z różnych krajów arabskich oraz kilku mieszkających na Zachodzie.

Poza główną stroną w języku arabskim MTJ oferuje stronę w języku angielskim (pod adresem www.tawhed.net, z hostem w Malezji), która służy jako biblioteka online materiałów salafitów-dżihadystów tłumaczonych z arabskiego, obejmująca kazania, artykuły, książki, magazyny i wywiady z takimi luminarzami islamistycznymi jak sam Al-Makdisi, Sajjed Kutb i przywódcy Al-Kaidy byli i obecni, włącznie z Osamą bin Ladenem, Ajman Al-Zawahirim, Abdallahem Azzamem i innymi. Oferowany jest także materiał oryginalny po angielsku, z którego bardzo wiele jest autorstwa nieżyjącego duchownego urodzonego w Ameryce, Anwara Al-Awlakiego, w postaci książek, artykułów, nagrań i magazynów, takich jak angielskojęzyczny magazyn Al-Kaidy na Półwyspie Arabskim, „Inspire” [2] .

Portal ma na celu przerzucenie mostów między arabskojęzycznym kręgiem uczonych stowarzyszonych z Al-Makdisim i nie mówiącymi po arabsku muzułmanami, żyjącymi w krajach nie-arabskich, szczególnie na Zachodzie. MTJ oferuje swojej publiczności docelowej materiał ideologiczny i przewodnictwo duchownych oraz zachętę, w próbie wciągnięcia ich w aktywne kręgi salafitów-dżihadystów i wzywa ich do prowadzenia pełnego przemocy dżihadu. To obejmuje również pochwały i wsparcie dla konkretnych grup dżihadystycznych, głównie Al-Kaidy i grup z nią stowarzyszonych.

Zasadniczo raison d’etre angielskojęzycznego forum MTJ jest dwojaka: propagowanie dżihadu i służenie jako wirtualna biblioteka, oferująca muzułmanom w diasporze, odległym od aktywnych społeczności dżihadu i nieposiadającym solidnego wykształcenia w ideologii salaficko-dżihadystycznej, rozmaitych materiałów wyjaśniających salaficki rodzaj wiary islamskiej i całkowite odrzucenie zachodniej demokracji i kultury. Ten drugi cel pociąga za sobą nauczanie dżihadu jako indywidualnego obowiązku spoczywającego na wszystkich muzułmanach, zdobywanie poparcia dla Al-Kaidy i szerzenie przesłania jej przywódców poprzez publikacje online; podkreślanie niesprawiedliwości cierpianej przez muzułmanów z rąk mocarstw zachodnich i przedstawianie ich jako części „krucjaty”, jaką Zachód prowadzi, by zniszczyć islam i muzułmanów; oraz indoktrynowanie użytkowników przy pomocy credo męczeństwa salafitów-dżihadystów i gloryfikowanie poległych dżihadystów; publikowanie fatw popierających misje samobójcze i tak dalej.

Pełen tekst, zawierający przegląd tego portalu, znajduje się tutaj:

http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/6198.htm (w języku angielskim)Abu Muhammad Al-Makdisi

*D. Diamond & R. Green są pracownikami naukowymi w MEMRI.

Ilanit Cohen współpracowała przy pisaniu tego raportu.