Czołowy amerykański uczony islamski, szejk Yasir Qadhi, wygłosił wykład zatytułowany „Oznaki Kresu Czasów, część 4” w East Plano Islamic Center (EPIC Masjid) w Plano w Teksasie, gdzie mieszka i pracuje jako uczony w islamie. Omawiał hadis, który mówi, że u Kresu Czasów Żydzi będą chować się za kamieniami i drzewami, które będą wzywać muzułmanów i mówić im, by przyszli i zabili Żydów chowających się za nimi. Szejk Qadhi powiedział, że ten hadis wcale nie jest antysemicki i krytykował  MEMRI i Fox News za czepianie się muzułmańskich uczonych na Zachodzie, którzy cytują ten hadis i za oskarżanie tych duchownych o hitlerowski antysemityzm.  

Próbując usprawiedliwić używanie tego hadisu, szejk Qadhi powiedział, że ten hadis po prostu znaczy, że większość zwolenników Antychrysta będzie Żydami, i że hadis jedynie opisuje walkę między dobrem a złem. Powiedział, że mimo wyraźnego mówienia o zabijaniu Żydów, hadis jest raczej przepowiednią niż zaleceniem i twierdził, że muzułmanie nie mogą być antysemitami, ponieważ Abraham i prorok Mahomet byli Semitami, a więc większość Semitów to muzułmanie.

Mówiąc, że muzułmanie byliby zobowiązani do chronienia Żydów przed nazistami podczas II Wojny Światowej, szejk Qadhi dodał, że wydarzenia, jakie miały miejsce po 1948 r., nie mają nic wspólnego z wydarzeniami, które miały miejsce przed 1948 r. Następnie oznajmił: „Muzułmanie nie mogą być antysemitami, ale jesteśmy antysyjonistami”. Wideo zamieszczono na kanale YouTube EPIC Masjid 31 sierpnia 2019 r.

Szejk Qadhi jest  mieszkającym w Teksasie[1] pakistańsko-amerykańskim uczonym, który studiował na University of Houston, na Islamskim Uniwersytecie w Medynie w Arabii Saudyjskie i na Yale University.[2]

Aby zobaczyć klip z szjkiem Qadhim w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

Wielu zwolenników Antychrysta „będzie z tej grupy [Żydów]” i „kto wie, mogą być także Żydzi, którzy wybiorą …prawdę”

Szejk Yasir Qadhi: [Istnieją] hadisy, które wspominają, że u Kresu Czasów odbędzie wielka bitwa Armagedon, gdzie po jednej stronie będzie antychryst, a Jezus po drugiej – to jest finalny Armagedon, wielki… Jezus zabije antychrysta, a potem wszyscy zwolennicy antychrysta rozproszą się, uciekając, by uratować życie. Wielu z nich będzie z tej grupy [Żydów] i będą próbowali uratować się przez chowanie się.

[…]

Kto wiem, mogą być także Żydzi, którzy w owym czasie wybiorą bycie [po stronie] prawdy. Hadisy nie mówią, że oni wszyscy pójdą [za antychrystem]. Mówią tylko, że większość zwolenników będzie spośród nich. To jest różnica między tymi dwoma.

[…]

„Co pewien czas jakiś niewinny kaznodzieja w zachodnim świecie wygłasza kazanie i cytuje ten hadis, a MEMRI naskakuje na niego, wiecie co to jest MEMRI? Jeśli nie wiecie, to jesteście błogosławieni przez Allaha”

Ten hadis wspomina, że każde drzewo i każdy kamień powiedzą do wiernego: „Przyjdź, jest – ta osoba – za mną, przyjdź, on się ukrywa”. Nie ma więc powodu dalej się ukrywać, bo stworzenie Allaha publicznie upokorzy [Żyda] i powie: „O, on się tu ukrywa, przyjdź i rozpraw się z tą osobą”.

Poza drzewem kolcowoju, to jest drzewo, które będzie milczeć i nie stanie po stronie muzułmanów. Co pewien czas jakiś niewinny kaznodzieja gdzieś w zachodnim świecie wygłasza kazanie i cytuje ten hadis, a MEMRI naskakuje na niego. Wiecie, co to jest MEMRI? Jeśli nie wiecie, jesteście błogosławieni przez Allaha. Albo Fox News naskakuje na niego, albo Pamela Geller naskakuje na niego i bierze ten mały klip [filmowy] i szerzy się on wirusowo, i mówi: „O, to jest antysemita i on wzywa do zniszczenia [Żydów], i on jest Hitlerem wersją 2.73, i on jest tym, i on jest tamtym”.

[…]

To dotyka bardzo trudnego tematu. Czy te hadisy są antysemickie? Odpowiedź, jak sądzę, jest bardzo jasna.

[…]

„Antysemityzm jest europejskim zjawiskiem, to nie jest muzułmańskie zjawisko”

Przede wszystkim, jako kwestia zasady, to są tradycje, które znajdują się w książkach napisanych 1200 lat temu – książkach hadisów. Cenzurowanie nie ma żadnego sensu. Czy wy, ludzie, którzy krytykujecie książki z przeszłości, ocenzurujecie wasze książki i nie będziecie o nich nauczać, kiedy zawierają mizoginię, kiedy zawierają kwestie rasy i kiedy zawierają kwestie, które mogą być politycznie niepoprawne? Właściwie nie ma klasycznej książki, gdzie są zwroty i pojęcia… Także u Szekspira jest antysemityzm. Czytajcie Kupca z Wenecji – to jest czysto antysemicki traktat. Czy zakażecie Kupca z Wenecji? Czy zatrzymacie go i nie pozwolicie sprzedawać? Czy weźmiecie go i uczynicie niedostępnym? Hipokryzja jest groteskowa. Nie idzie się wstecz i nie ugrzecznia historii tylko dlatego, że ci się nie podoba. Nawet jeśli ci się nie podoba, musi być nauczania, tłumaczona i wyjaśniana. To jest kwestia zasady i na tym opiera się liberalizm. Kiedy chodzi o każde inne wyznanie poza islamem, oni to podtrzymują. Kiedy chodzi o islam, widzimy podwójne standardy.

[…]

Musimy przestać być tacy defensywni. Bądźmy tu szczerzy i uczciwi. Studiujcie historię, muzułmanie, i kształćcie się. Antysemityzm jest europejskim zjawiskiem, to nie jest muzułmańskie zjawisko. To nigdy nie istniało w ziemiach muzułmańskich aż do 1947 r.

[…]

Na całym świecie największa populacja Żydów przez 1947 r. była w krajach muzułmańskich – w Jemenie, w Iraku, w Maroku, w Egipcie…

[…]

„To wcale nie są antysemickie hadisy, to jest jedynie opis bitwy u Kresu Czasów”

Hadisy istotnie wspominają zabijanie [Żydów]. Bądźmy tu uczciwi. Hadisy to wspominają. Zrozummy, te hadisy są przepowiedniami, nie zaleceniami. To duża różnica.

[…]

„To zupełnie nie są antysemickie hadisy. Jest to jedynie opis bitwy u Kresu Czasów [między] siłami dobra i siłami zła. Ci, którzy wybierają siły zła, będą musieli ponieść konsekwencje. To tak proste. Nie wierzycie w tę bitwę – to nie cytujcie dziesięciu słów i ignorujcie hadis o 100 słowach. Nie cytujcie tego jednego zwrotu o [tym, co] powie drzewo przy ignorowaniu całego kontekstu. To jest hipokryzja.

[…]

„Byłoby częścią naszej wiary ochranianie niewinnych przed złą siłą nazistowskiego hitleryzmu”

Odwiedziłem te miejsca, Auschwitz i Dachau, i inne. Powiem wam uczciwie – i to jest rzeczywistość, jaką zna Allah – gdybym był żywy w owych czasach, myślałbym, że to jest coś, za co Allah by mnie nagrodził, jeśli chroniłbym tych wierzących w Allaha – ogólnie – przed złem, które się działo. To, co zdarzyło się potem – 1948 r. i potem – nie jest związane z tym, co zdarzyło się przedtem.

[…]

Byłoby częścią naszej wiary chronienie niewinnych przed ta złą siłą nazistowskiego hitleryzmu. To jest coś, w co głęboko wierzę, czy wy się zgadzacie, czy nie, nie ma znaczenia.

[…]

„My, muzułmanie, nie możemy być antysemitami… Możemy być antysyjonistami”  

My, muzułmanie, nie możemy być antysemitami, ponieważ nasz Prorok był Semitą i Abraham był Semitą. Większość Semitów jest muzułmanami. Jak muzułmanie mogą być antysemitami? Tak, możemy być antysyjonistami i jesteśmy antysyjonistami.


[1] Youtube.com/watch?v=nSxyBEYnHwk, July 24, 2019, accessed December 10, 2019.

[2] Linkedin.com/in/yasir-qadhi-6589895b, accessed December 10, 2019; Web.archive.org/web/20110812040026/http://www.rhodes.edu/religion/22337_22349.asp, accessed December 10, 2019.