Wprowadzenie

W tym raporcie omówimy użycie przez dżihadystów wyrażenia Allahu akbar – znaczącego „Allah jest największy” – jako okrzyku bojowego podczas ataków terrorystycznych. Temat ten był omawiany w poprzednich analizach MEMRI, ale od tego czasu dżihadyści na Zachodzie przeprowadzili wiele ataków, w których powtarzali ten okrzyk bojowy. [1] W dwóch niedawnych przykładach islamista o nazwisku Trevor Bickford krzyczał „Allahu akbar”, rzucając się na funkcjonariuszy nowojorskiej policji z maczetą w Sylwestra w pobliżu Times Square [2] i człowieka, który dźgnął sześć osób w ataku z 11 stycznia 2023 r. na dworcu kolejowym Gare du Nord w Paryżu i również wykrzykiwał to zdanie podczas ataku. [3]Ten raport dostarczy ponad trzydzieści dodatkowych przykładów z ostatnich lat użycia tego terminu jako dżihadystycznego okrzyku bojowego (zobacz Aneks).

Zbadamy również, jak i dlaczego termin ten jest rutynowo błędnie tłumaczony i źle rozumiany przez zachodnie media. Zostało to bardzo wyraźnie zilustrowane po ataku na Manhattanie z 31 października 2017 r., którego dokonał Sayfullo Saipov, który według świadków krzyczał Allahu akbar, wjeżdżając ciężarówką w tłum rowerzystów i pieszych na Manhattanie, zabijając ośmiu i raniąc prawie tuzin. Kilka minut po zgłoszeniu ataku Jake Tapper z CNN powiedział: „Arabskie zawołanie Allahu akbar, Bóg jest wielki – czasami jest wypowiadana w najpiękniejszych okolicznościach i zbyt często słyszymy, że jest wypowiadana w takich momentach jak ten”. [4]

Zwyczajowe tłumaczenie Allahu akbar przez media jako „Bóg jest wielki” wprowadza w błąd i pomija aspekt wyższości w słowie akbar (co oznacza „większy” lub „największy”, a nie tylko „wielki”) i zaciera specyficzne odniesienie do Allaha – a nie do żadnego innego bytu lub bóstwa. Tłumaczenie i rozumienie tego wyrażenia jako „Bóg jest wielki” jest nie tylko błędne – pozbawia je także kluczowego aspektu wyższości Allaha nad wszystkimi innymi bytami i bóstwami. To dlatego w całej historii islamu, aż do dnia dzisiejszego, Allahu akbar było okrzykiem bojowym wykrzykiwanym podczas ataków, jak pokazano we współczesnych islamskich atakach terrorystycznych.

Istotnie, sami dżihadyści odnoszą się do okrzyku bojowego Allahu akbar jako „Marsylianki arabskich podbojów” [5], jako „bomby nuklearnej” muzułmanów [6] i jako tego, czego „komunistyczny Wschód i kapitalistyczny Zachód boją się najbardziej”, [7] i wierzą, że gwarantuje to zwycięstwo, tak jak miało to miejsce w czasach proroka Mahometa. [8]

Nie trzeba dodawać, że kiedy Allahu akbar jest używany na przykład przez arabskiego księdza chrześcijańskiego, nie jest to okrzyk bojowy dżihadu. Ale kiedy wypowiada je muzułmanin, zawsze jest to potwierdzenie wyższości Allaha – albo w kontekście pokojowym (takim jak modlitwa – rzeczywiście Allahu akbar powtarza się kilka razy podczas islamskiego rytuału modlitewnego), albo w kontekście przemocy.

Tłumaczenie „Allahu Akbar”

Tłumaczenie pojęć z jednego języka na inny to trudne przedsięwzięcie. Tłumaczenie pojęć, które nie mają odpowiednika w języku docelowym, jest jeszcze trudniejsze. Przełożenie koncepcji religijnych na język kultury, w której religia przestała odgrywać centralną rolę w życiu jednostki i społeczeństwa, jest najtrudniejsze.

Być może to jest powód, dla którego religijne islamskie idiomy reprezentujące pojęcia takie jak Allahu akbarla ilaha illa Allah i istiszhad są rutynowo błędnie tłumaczone w amerykańskich mediach.

Amerykański brak zrozumienia pojęć religijnych nie dotyczy tylko islamu. Podobne nieporozumienie miało miejsce w 1993 roku między władzami a fundamentalistą chrześcijańskim, Davidem Koreshem, który zaszył się w odległym kompleksie niedaleko Waco w Teksasie wraz z dziesiątkami swoich zwolenników, w tym kobietami i dziećmi, oraz arsenałem broni. Oblegany przez władze, które próbowały z nim negocjować, Koresh recytował biblijne proroctwa o końcu dni. Próbując pokojowo zakończyć spór, władze wezwały go: „Nie rozmawiajmy teraz o religii”. Koresh, pogrążony w swoich przekonaniach religijnych, mógł tylko odpowiedzieć: „Ale religia to życie i śmierć”. Był to „dialog głuchoniemych”, skazany na koniec, w którym zginęło wiele niewinnych osób.

Problemem nie jest względność językowa – jak obszernie dyskutowali w ubiegłym stuleciu uznani językoznawcy Edward Sapir i Benjamin Whorf [9] – ponieważ istnieją sposoby na przekazanie pierwotnego znaczenia w odpowiednim, krótkim wyjaśnieniu. Zamiast tego chodzi o tendencję mediów do wybierania najłatwiejszego rozwiązania, czyli przekładania na to, co będzie brzmiało czytelnikowi najbardziej znajomo, nawet jeśli jest niedokładne.

Słowo istiszhad (powiązane z terminem „dać świadectwo”) [10] oznacza religijny akt wiary, w którym wierzący stara się zabić tak wielu postrzeganych wrogów, ilu może, za cenę własnego życia, jako środek zbliżanie się do Allaha, proroków, sprawiedliwych i „męczenników” szahidów (patrz poniżej) w RajuCelem tego aktu wiary, który jest uważany za błogosławiony, jest uczynienie religii Allaha najwyższą na Ziemi, co sprawca uważa za imitację bitew wczesnego formatywnego islamu z czasów Proroka Mahometa i czterech prawych kalifów . Termin ten jest często lekkomyślnie i niedokładnie tłumaczony jako „samobójstwo”, które jest aktem motywowanym osobistą desperacją i jest zabronione w islamie i dla którego inne słowo, intihar – jest zarezerwowane w języku arabskim.

Z tego też powodu Allahu akbar i la ilaha illa Allah – oba wyznania wiary, które ucieleśniają religijną koncepcję wyższości islamu i Allaha – są błędnie tłumaczone. Najpierw była to walka o ustanowienie wyższości monoteistycznego islamu nad pogańskimi bożkami Mekki z VII wieku. Wówczas była to walka o dominację nad innymi religiami, w tym monoteistycznymi, na Półwyspie Arabskim, skutkująca wypędzeniem nie-muzułmanów, jak opisano w kompilacji hadisów w imieniu Proroka Mahometa: „Wyrzucę Żydów i chrześcijan z półwyspu”[11] – obowiązujący do dziś zakaz wobec niemuzułmańskich instytucji religijnych. Później była to walka z innymi imperiami religijnymi, takimi jak perskie i bizantyjskie. Jednak tłumaczenie Allahu akbar w amerykańskich mediach jako „Bóg jest wielki” pomija aspekt wyższości w słowie akbar (co oznacza „większy” lub „największy”, a nie tylko „wielki”) i zaciera konkretne odniesienie do Allaha, a nie do innego bóstwa. W tym samym duchu, la illaha illa Allah jest często tłumaczone w amerykańskich mediach jako „Nie ma boga prócz Boga” (zamiast „Nie ma boga prócz Allaha”). Pomijanie wyższości Allaha nad wszystkimi innymi bóstwami jest błędnym tłumaczeniem, a ponadto prowadzi do błędu logicznego.  

Jednym z powodów takich błędnych tłumaczeń jest fakt, że we współczesnym zachodnim świecie walka o dominację między religiami prawie całkowicie ustała i w takim stopniu, w jakim nadal istnieje, odbywa się bez użycia przemocy. Dlatego deklaracje wiary religijnej, które ucieleśniają ciągłą historyczną walkę o boską supremację religijną, nie mają nowoczesnej religijnej/kulturowej podstawy pojęciowej, dzięki której można je zrozumieć na Zachodzie, a co za tym idzie, nie mają odpowiednika językowego. Amerykańskie media, w obliczu ryzyka niezrozumienia przy tłumaczeniu tych islamskich koncepcji, wolą podawać przybliżone tłumaczenia, nawet jeśli są one z natury mylące.

Nie znaczy to, że Allahu akbar jest wypowiadane tylko przez dżihadystów kontynuujących odwieczną walkę o supremację islamu i Allaha. Na przestrzeni wieków zaczęli go wypowiadać także niereligijni muzułmanie, a nawet chrześcijańscy Arabowie. W wielu przypadkach ma ono różne znaczenia – od podziwu dla tego, co postrzegane jest jako cudowny akt Allaha, po wyraz szoku i przerażenia w obliczu nieszczęścia. [12]

Tłumaczenie powinno zawsze odzwierciedlać kontekst, mówcę i jego intencje. Ale w amerykańskich mediach często zdarza się, że kiedy dżihadysta mówi Allahu akbar, jest to tłumaczone tak, jakby powiedział to niereligijny muzułmanin lub chrześcijański Arab. To jest całkowicie błędne. A kiedy takie błędne tłumaczenia powtarzają się raz po raz, czy to celowo, czy z powodu ignorancji, skutkuje to głęboko apologetycznym fałszywym przedstawieniem pojęcia oraz jego kulturowego i religijnego znaczenia.

Jakie więc może być rozwiązanie? Jedna ze szkół tłumaczeń trzyma się pierwotnego terminu, po czym następuje krótkie wyjaśnienie jego znaczenia, jak na przykład japońskiego słowo kamikadze. W tym przypadku rozwiązanie to okazało się na tyle skuteczne, że pierwotne słowo nie wymagało już wyjaśnienia. [13] Nie ma powodu, dla którego ten sam proces nie miałby wystąpić ze słowem istiszhad, które z czasem mogłoby stać się równie dobrze znane i rozumiane jak kamikadze.

Alternatywą jest przyjęcie przez media bardziej profesjonalnego podejścia, tłumaczenie tych terminów w każdym przypadku zgodnie z określonym kontekstem, mówcą i zamierzonym znaczeniem, bez zadowalania się przybliżonym, ale wprowadzającym w błąd określeniem.

Nie oznacza to, że MEMRI, w ciągu 25 lat tłumaczenia dziesiątek tysięcy stron materiałów źródłowych z arabskich i muzułmańskich mediów, czasami nie ulegał pokusie nadawania priorytetu zrozumieniu przez czytelnika niebędącego ekspertem. Nawet w dziedzinie transliteracji zaakceptowaliśmy błędną transliterację, ponieważ była ona powszechna w mediach (na przykład „Koran” zamiast „Qur’an”). W wielu przypadkach używaliśmy słowa „operacje męczeńskie” na określenie „ istiszhad ”, chociaż męczeństwo jest niedokładnym tłumaczeniem, ponieważ jest to chrześcijańska koncepcja jednostki, która raczej akceptuje śmierć niż porzuca swoje przekonania religijne, podczas gdy islamska koncepcja istiszhad odnosi się w czasach nowożytnych przede wszystkim do zabijania wrogów za cenę własnego życia.

„Allahu Akbar” – wyraz wyższości islamu

Termin Allahu akbar ucieleśnia walkę o dominację islamu, Allaha i prawdziwych wyznawców: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; rzeczywistej i symbolicznej; militarnej, kulturowej lub za pomocą sił natury kontrolowanych i kierowanych przez Allaha. To okrzyk bojowy i hymn tej walki o dominację. Zwycięstwo muzułmanów jest zwycięstwem islamu i monoteizmu, a także zwycięstwem Allaha nad fałszywymi bogami. Zwycięstwo pochodzi od Niego i dowodzi Jego supremacji. Takie było główne znaczenie tego terminu we wczesnych wiekach islamu. Dziś jest znakiem rozpoznawczym islamistów i dżihadystów, a także wszystkich innych, którzy chcą przywrócić dawną świetność imperiów islamskich, gdzie „półksiężyc musi zawsze znajdować się na szczycie krzyża”, jak pisał działacz Bractwa Muzułmańskiego z Nowego Jorku Ayat Oraby. [14]

Warto zauważyć, że Allahu akbar jest wypowiadane zarówno przez sunnickich dżihadystów, jak i szyickich przywódców Islamskiej Republiki Iranu (która powstała jako „Państwo Islamskie” na długo przed ISIS). W każdym większym kazaniu wygłaszanym przez Najwyższego Przywódcę Islamskiej Republiki Iranu tłum, składający się z tysięcy, a czasem dziesiątek tysięcy, regularnie skanduje Allahu akbar razem z „Śmierć Ameryce”, „Śmierć Anglii” i „Śmierć Izraelowi”. (Zobacz na przykład klipy MEMRI TV 41545075 i 5011).

Aneks – przykłady użycia „Allahu Akbar”

Użycie jako okrzyku bojowego podczas ataków terrorystycznych – oś czasu

  • We wrześniu 2022 roku muzułmanin krzyczący „Allahu akbar” dźgnął nożem dwóch brytyjskich policjantów w Londynie. [15]
  • We wrześniu 2022 r. 200-osobowy tłum skandujący „Allahu Akbar” otoczył hinduską świątynię w Birmingham; słychać było śpiewy Allahu akbar. [16]
  • W październiku 2020 roku muzułmański uczeń liceum w Paryżu krzyczał „Allahu akbar”, odcinając głowę nauczycielowi, Samuelowi Paty’emu, który pokazywał karykatury proroka Mahometa podczas zajęć na temat wolności słowa. [17]

  • W listopadzie 2021 r. muzułmanie Fulani krzyczeli „Allahu akbar”, mordując 10 chrześcijan, w tym kilkoro dzieci, i spalili 100 domów w Nigerii. [18]
  • W czerwcu 2020 r. muzułmańscy uczestnicy zamieszek w Stuttgarcie w Niemczech skandowali „Allahu akbar”, atakując policję kamieniami i butelkami. [19]
  • W marcu 2018 r. Yacine Mihoub zasztyletował 85-letnią francuską ocalałą z Holokaustu Mireille Knoll w jej mieszkaniu, krzycząc „Allahu akbar ”. [20]
  • W czerwcu 2017 roku Kanadyjczyk, Amor R. Ftouhi, krzyczał „Allahu akbar”, dźgając nożem funkcjonariusza policji amerykańskiej na lotnisku Bishop Airport w Flint w stanie Michigan. [21]
  • W marcu 2011 roku bandyta krzyczał „Allahu akbar”, strzelając do dwóch amerykańskich lotników w Niemczech. [22]

Z raportów MEMRI 

W marcu 2015 r. MEMRI opublikował raport zatytułowany „Jihadi Media Company chwali atak na Tunezję, wzywa do dalszych ataków na zachodnich turystów” w następstwie ataku na Muzeum Narodowe Bardo w Tunisie, w którym zginęło 17 osób. Artykuł cytuje zamachowców: „’Jak tak łatwo weszliście’ – zapytali zdumieni, a obaj odpowiedzieli: ‘Przychodzimy w imię Allaha’. Potem zaczęli rzucać granatami, krzycząc ‘Allahu akbar’” i strzelać do niewiernych i policjantów, którzy ich pilnowali, i zaczęła się masakra”. [23]

W maju 2003 r. wideo Al-Kaidy o jednym z samobójczych zamachów bombowych grupy w Rijadzie w tym miesiącu zawierało nagranie dźwiękowe samego zamachu. Na nagraniu słychać, jak zamachowcy-samobójcy modlą się, a potem, w drodze do ataku, wołają „Allah akbar! ” i „Allahu, wypędź politeistów z Półwyspu Arabskiego!” [24]

„Allahu Akbar” w innych kontekstach związanych z dżihadem

„Allahu akbar” jest także integralną częścią współczesnych zagrożeń. Na przykład w nawoływaniu religijnym, które zawierało groźbę nieuchronnego ataku terrorystycznego, które zostało opublikowane na islamistycznej stronie internetowej, „Allahu akbar” jest wielokrotnie powtarzanym refrenem. [25]

Okrzyk „Allahu akbar” towarzyszy również ostrzeżeniu dla narodów: „Trzymajcie się z dala od cywilnych i wojskowych instytucji Ameryki krzyżowców i jej sojuszników. Allahu akbarAllah akbar. Islam nadchodzi, wzmacniając [muzułmanów] i upokarzając [niewiernych]”. [26]

Wypowiada się go również w odniesieniu do przewidywanych przyszłych zwycięstw. Na przykład działacz Bractwa Muzułmańskiego, Safwat Higazi, mówił o ówczesnym kandydacie na prezydenta Egiptu, Muhammadzie Morsim, który, jak powiedział, ustanowi „Stany Zjednoczone Arabów”, a tłumy skandowały „Allahu akbar”. [27]

Kiedy brytyjski islamista Abu Waleed obiecał słuchaczom, że nadejdzie dzień, w którym muzułmanie podbiją Biały Dom, że brytyjski premier Cameron i prezydent Obama będą na kolanach płacić dżizję (pogłówne), a królowa Elżbieta będzie nosić nikab, tłum skandował „Allahu akbar ”. [28]

Ponadto powszechnie wymawia się „Allahu akbar” wraz z obietnicami unicestwienia Żydów. Na przykład kaznodzieja szejk Bakr Al-Samarai wygłosił piątkowe kazanie w 2004 roku w meczecie Abd Al-Qader Al-Jilani w Bagdadzie, wymachując mieczem nad głową: „Nawet kamienie powiedzą: O muzułmaninie, Żyd ukrywa się za mną, przyjdź i odetnij mu głowę, a my odetniemy im głowy. Na Allaha, odetniemy ich! Allahu akbar! O Żydzi, Allahu akbar!” Al-Samarai nawiązywał do hadisu przepowiadającego, że w Dniu Sądu muzułmanie dokonają rzezi wszystkich Żydów w Ziemi Świętej. Zobacz także raport specjalny MEMRI Współczesna ideologia islamistyczna zezwalająca na ludobójcze morderstwo.

Użycie okrzyku przez dżihadystów z ISIS 

Okrzyk „Allahu akbar” jest również powszechny wśród bojowników ISIS podczas obcinania głów ofiarom: OSTRZEŻENIE – DRASTYCZNE: Roberta Halla; Johna RidsdelaMikołaja Berga; i Jacques Hamela oraz przy innych typach egzekucji, takich jak strzelanie do dzieci i zabijanie oskarżonych o szpiegostwo (patrz MEMRI TV klipy 502847184889 i 5048).

Słychać ten okrzyk na filmach wojowników ISIS, nagrywających zestrzelenia wrogich samolotów (MEMRI TV klip 5556 i tutaj, i tutaj ) lub gdy pojazd wypełniony materiałami wybuchowymi dociera do docelowej pozycji wroga, zapowiadając eksplozję (MEMRI TV Clip 1037). W Państwie Islamskim nawet przywrócenie kar islamskich było postrzegane jako zwycięstwo islamu, który zasługuje na okrzyki „Allahu akbar”, jak karanie homoseksualistów poprzez zrzucanie ich na śmierć z dachów lub ceremonie kamienowania kobiet oskarżony o cudzołóstwo (MEMRI TV klip 4558).

W rzeczywistości wojownicy ISIS często intonują Allahu akbar podczas obcinania głów wrogom – patrz na przykład MEMRI Inquiry and Analysis nr 1218, ISIS używa Twittera, innych amerykańskich mediów społecznościowych do rozpowszechniania obrazów, filmów przedstawiających islamskie kary religijne – ścięcie, ukrzyżowanie, ukamienowanie, palenie, tonięcie, zrzucanie z budynków. Oto kilka przykładów:

Zrzut z ekranu z filmu brytyjskich wojowników ISIS z odciętymi głowami żołnierzy rządu: „To są głowy niewiernych, których mudżahedini odkupili. Allahu akbar! Jeden z niewiernych żołnierzy krzyknął: ‘Przyszedłeś po wolność!’ Abu Aisha odpowiedział: ‘Nie, przyszedłem po twoją głowę’. Subhan Allah ma pełną torbę” (patrz MEMRI Inquiry and Analysis nr 1218, powyżej).

Z konta na Instagramie saudyjskiego nastolatka Muadha Al-Dżraiszy: „Pilne | dyrektor więzienia Abu Ghraib został zarżnięty nożem na dziedzińcu więziennym… Od dawna torturował i zabijał zatrzymanych oraz wykorzystywał ich godność. Odcięto mu głowę dzisiaj, Allahu akbar ” (patrz MEMRI Inquiry and Analysis No. 1218, sekcja dotycząca dekapitacji w mediach społecznościowych).

Oraz następujące tweety (UWAGA – DRASTYCZNE) :

Allahu akbar, zbiór głów Hezb Al-Lat [obraźliwe określenie Hezbollahu] dzisiaj w Kunajtra [Syria] rękami mudżahedinów, o wspaniały poranek #Jabhat al-Nusra”

„Szef zbirów Nusairi [reżim alawitów/Assada] stracony przez mudżahedinów w Adra Al-Umaliyya na przedmieściach Damaszku w odpowiedzi na masakrę al-Otaiba, Allahu akbar ”

Klip MEMRI TV pokazuje egzekucje i ukrzyżowanie dokonywane przez ISIS w pobliżu Aleppo w Syrii:

Rusztowania do wystawiania ciał; egzekucja, z dzieckiem na pierwszym planie

Spiker prowadzi tłum w okrzykach „Allahu akbar” i „ISIS tu pozostanie!” Kamera pokazuje tłum, w którym są dzieci, po egzekucji.

„Allahu akbar” pojawia się w naszidach (piosenkach) produkowanych przez media ISIS, na przykład w tych dwóch piosenkach (tutaj i tutaj). W obu zwycięstwo jest obiecane wojownikom ISIS – zwycięstwo islamu i wierzących nad niewiernymi.

Okrzyk „ Allahu akbar” jest również powszechnie używany, gdy niszczone są symbole chrześcijańskie lub miejsca kultu religijnego, tak jak zrobiło to ISIS zarówno w Iraku i Syrii, jak i dżihadyści w innych krajach. Patrz, na przykład, libijscy dżihadyści bezczeszczący miejsca chrześcijańskie Specjalny komunikat MEMRI nr 4544 ):

* Yigal Carmon jest prezesem MEMRI.


[1] See MEMRI Daily Brief No. 140, ’Allahu Akbar’ – 'Allah Is The Greatest’ – A Jihadi Battle Cry, November 1, 2017.

[2] Nypost.com/2023/01/02/terror-suspect-trevor-bickford-yelled-allah-akbar-as-he-lunged-at-cops-source/, January 2, 2023.

[3] Al-Jazeera network (Qatar), January 11, 2023.

[4] Dailycaller.com/2017/10/31/cnns-jake-tapper-calls-allahu-akbar-beautiful-after-terrorist-attack-video/, October 31, 2017.

[5] MEMRI Special Dispatch No. 2848, Debate on Hizbullah’s Al-Manar TV: The Language of Martyrdom Is the Marseillaise of Our Nation; the Road to Life Passes through Death, March 8, 2010.

[6] MEMRI Special Dispatch No. 3753, Belgian Islamist Abu Imran on April 9 Demonstration in Paris: Plant the Black Flag of 'There is No God but Allah…’ Over the Elysee Palace; Carla Bruni Should Divorce Sarkozy and Wear the Niqab, April 8, 2011.

[7] MEMRI Special Dispatch No. 3039, Gaza Sermon on Hamas’ Al-Aqsa TV: Annihilation of the Jews will be Achieved by the Muslims; The Destruction of Their State Will Only be Achieved Through Islam, by Those Who Bow Before Allah; The Communist East and the Capitalist West Fear Nothing as Much as They Fear the Words 'Allah Akbar’, June 16, 2010

[8] „Allahu akbar „is an integral part of references to historical and current Islamic victories. For example, when Muslim prayers were resumed in the Grand Mosque of Grenada after 500 years of absence, a news report on the event by a Saudi daily focused on the muezzin’s cry of „Allahu akbar.” See MEMRI Special Dispatch No. 873, Saudi Daily: Andalusian Muslims Recall Mass Exodus,  March 3, 2005..

[9] Icsi.berkeley.edu/~kay/Kay&Kempton.1984.pdf, published 1984.

[10] Derived from the same root as „shahada,” the Muslim declaration of faith („I bear witness that there is no god but Allah and that Muhammad is His Messenger”).

[11] Recorded by Muslim, Alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=1&View=Page&PageNo=1&PageID=773&languagename.

[12] Even jihadis consider it a declaration of Allah’s supremacy over nature as a means of vanquishing the enemies of Islam. For example, UK-based ISIS supporter Anjem Choudary explained in a tweet: „Hurricanes, floods and tornados are the soldiers of Allah which Allah releases against those he wishes to punish or wake up,” and to this statement he adds „Allahu akbar!” See MEMRI Special Dispatch No. 5035 Debate Among Muslim Clerics: Is It Proper To Rejoice Over Hurricane Sandy In The U.S.?, October 31, 2012.

[13] Ironically, in the Italian media „kamikaze” is often applied to what happens in the Arab and Muslim world. Rather than explaining the original religious Islamic meaning of „istishhad,” they use a term taken from a different and distant culture and language.

[14] See MEMRI TV Clip No. 5691, N.Y.-Based Egyptian-American Activist Ayat Oraby Calls for Economic Boycott of Copts: The Crescent Must Always Be on Top of the Cross, September 20, 2016.

[15] UKdaily.news/leicester-square-man-charged-with-attempted-murder-after-stabbing-two-police-officers-97468.html,  Firstpost.com/world/man-chanting-allahu-akbar-stabs-two-police-officers-one-of-them-thrice-11280211.html, September 19, 2022.

[16] Thestatesman.com/world/video-shows-200-strong-mob-surrounding-hindu-temple-in-birmingham-allahu-akbar-chants-heard-1503113635.html, September 21, 2022.

[17] Nypost.com/2020/10/16/gunman-shouts-allahu-akbar-before-beheading-man-in-paris/, October 16, 2020.

[18] Www1.cbn.com/cbnnews/cwn/2021/november/fulani-muslims-shout-allahu-akbar-while-slaughtering-10-christians-children-and-burning-100-homes, November 29, 2021.

[19] Dailymail.co.uk/news/article-8446441/Rioters-turned-Stuttgart-battlefield-chanted-Allahu-Akbar.html, June 22, 2020.

[20] Dailymail.co.uk/news/france/article-10190211/Man-stabbed-Holocaust-survivor-death-shouting-Allahu-Akbar-jailed-life.html, November 11, 2021.

[21] Thedailybeast.com/fbi-flint-airport-attacker-yelled-allahu-akbar, June 21, 2017.

[22] Abcnews.go.com/Politics/gunman-shouting-allah-akbar-kills-us-airmen-germany/story?id=13037467, March 2, 2011.

[23] MEMRI Special Dispatch No. 5999, Jihadi Media Company Praises Tunisia Attack, Calls For More Attacks On Western Tourists, March 19, 2015.

[24]  MEMRI Special Dispatch No. 597, Al-Qa’ida Fighters On Attacks Against Americans Part II, October 27, 2003.

[25] MEMRI Special Alert No. 7, Islamist Website: An Imminent Terrorist Attack (Possibly by Al-Qa’ida) Within 'About Ten Days’ (Apparently in the U.S.), February 26, 2003.  

[26] MEMRI Inquiry and Analysis No. 166, The Alleged Al-Qa’ida Statement of Responsibility for the Madrid Bombings: Translation and Commentary, March 12, 2004.

[27] MEMRI Special Dispatch No. 4739, Egyptian Cleric Safwat Higazi Launches Muslim Brotherhood Candidate Muhammad Mursi’s Campaign: Mursi Will Restore The 'United States Of The Arabs’ With Jerusalem As Its Capital; 'From The Eyes Of All Jews… Come On, You Lovers Of Martyrdom, Banish The Sleep From The Eyes Of All Jews’, May 18, 2012.

[28]  MEMRI Special Dispatch No. 3959, British Islamist Abu Waleed: The Day Will Come When We Will Conquer the White House, Cameron and Obama Will Be on Their Knees, and Queen Elizabeth Will Wear the Niqab, June 30, 2011.