W artykule opublikowanym 10 sierpnia 2017 r. w algierskiej gazecie “Al-Shurouq” dziennikarz, Sultan Barkani , napisał, że spór muzułmanów z Żydami jest religijny, a nie polityczny. Twierdził, że Żydzi spiskowali przeciwko muzułmanom od dni Proroka Mahometa i że są odpowiedzialni za większość katastrof, jakie spadły na muzułmańską ummah. Przez kontrolowanie mediów, kina, sztuki i mody, napisał, kontrolują oni umysły i charaktery muzułmanów, podżegając ich do rozwiązłości i zdeprawowania, i powodując, że stali się słabi i defetystyczni. Wezwał muzułmanów do rachunku sumienia i powrotu do islamu zanim będzie za późno i zanim Żydzi i ich świeccy agenci obedrą muzułmańską ummah ze wszystkiego, co posiada.

Poniżej podajemy fragmenty jego artykułu[1].


Sultan Barkani (zdjęcie: echoroukonline.com)

Wszyscy wiemy, że Żydzi nienawidzili Proroka Mahometa i walczyli z jego da’wa [wezwanie do islamu]. Wiemy także, że spiskowali przeciwko [muzułmańskiej] ummah po czasach Proroka, że Sprawiedliwi Kalifowie [pierwszych czterech Kalifów] zostali zabici z powodu ich oszczerstw i kłótni, jakie oni wywołali, i że nieporozumienia między towarzyszami [Proroka] wybuchły z powodu ich zdrady i podstępów. Wiemy, że Żydzi nadal spiskowali przeciwko Islamskiemu Kalifatowi, aż w końcu udało im się go obalić w pierwszej ćwierci XX wieku[2] i że wykorzystali słabość ummah, by podbić błogosławiony kraj [Palestyny] i zamienić go w kwaterę główną ich spiskowania przeciwko ummah. Ale czy to jest wszystko, co Żydzi zrobili i nadal robią przeciwko nam i naszej ummah?

Dzisiaj wielu wśród nas wierzy, że nasz konflikt z Żydami jest tylko dlatego, że oni okupują Palestynę, ale prawdą jest, że nasz konflikt z nimi jest religijny, ponieważ oni nienawidzą naszego Proroka i spiskowali przeciwko naszej religii i wierze, i nadal to robią. Oni także stali za większością nieszczęść, jakie spadły na ummah przed obaleniem Kalifatu i podbiciem Palestyny, i oni nadal stoją za większością kłopotów, jakie nas nękają. To oni podzielili ummah na małe kraje. [Potem] oni mianowali nieambitnych władców, by stali na ich czele i wplątali ich w korupcje i niemoralne skandale, żeby [móc] wywierać na nich nacisk i przeprowadzać swoje plany w krajach muzułmańskich.

To Żydzi kontrolują media, które nękają dzisiaj ummah – media, które szerzą żądzę i podejrzane religijnie [idee], wypełniają serca muzułmanów słabością, zamieniają żywność, napoje, ubrania kosmetyki i samochody w ich największe pragnienie… powodując, że boją się siły i broni wroga, i zamieniają ich w pustogłowych tchórzy. Te media zwalczają dobre cechy i moralność [przez] szerzenie zepsucia i deprawacji, niszczą jednostkę rodziny i zachęcają żony do drażnienia się i sprzeciwiania swoim mężom, a córki do buntowania się przeciwko autorytetowi ojców.

Niestety, Żydzi nie zadowalają się okupowaniem naszej umiłowanej Palestyny, ale chcą także kontrolować nasze serca, nasze umysły i nasze interesy przy pomocy mediów, które udało im się przejąć, podporządkować i kierować. Żydzi teraz bezpośrednio kontrolują firmy, które tworzą i produkują filmy w Ameryce, a potem dystrybuują je po całym świecie, takie jak Fox, Goldwyn-Metro i Paramount. Jeszcze ważniejsza jest ich kontrola nad Hollywood, którego produkcję filmową podziwia wielu młodych muzułmanów. Niektórzy mówią: „Co mamy wspólnego z Hollywood, Fox, Goldwym i im podobnym?” [Ale] problem polega na tym, że nasze podatne na wpływy media arabskie, kontrolowane przez sekularystów i miliarderów, karmią się tym, co reklamują te firmy [amerykańskie] i [starają się] je naśladować bez żadnego względu na wiarę ummah lub jej wyjątkowe cechy. Przez bezpośrednie kontrolowanie największych producentów filmów na świecie Żydzi pośrednio kontrolują wiele arabskich kanałów [telewizyjnych], które znane są z szerzenia słabości i zepsucia, takie jak [saudyjska] MBC i Rotana, której właścicielami są ludzie, którzy nawiązali więzy miłości z Żydami i zrobili to bardzo profesjonalnie.

Tak samo jak Żydzi kontrolują produkcję filmową, kontrolują [również] media, które dostarczają wiadomości i informacji. Największe gazety i kanały [informacyjne], które wpływają na opinie publiczną w USA i na decyzje [amerykańskich] polityków i decydentów, są [wszystkie] żydowskie i media arabskie używają ich jako źródeł. Na przykład, [saudyjski] kanał Al-Arabija, znany ze swoich świeckich tendencji, otrzymuje swoje informacje i materiały od kanałów amerykańskich i modeluje swój program na programach swoich odpowiedników: NBC, CBC i ABC.

Żydzi i ich przyjaciele wśród [arabskich] sekularystów są także zadowoleni oglądając szerzenie się nieskromnego ubioru w krajach arabskich, bo ubrania zaprojektowane przez żydowskie domy mody zaczęły infiltrować muzułmańskie sklepy. Ten [rodzaj ubrań] jest promowany przez przedstawianie ich jako najnowszej mody i szczytu kultury, postępu i dobrego smaku. [a więc te ubrania] dosłownie sfruwają z półek. Żydzi spiskowali, by muzułmańskie kobiety i dziewczęta chodziły [praktycznie] nagie, [więc] zawarli pakt z diabłem i osiągnęli swój cel, [bo] wiele młodych kobiet [muzułmańskich] istotnie zaczęło ubierać się jak młode kobiety w miastach Europy.

Żydzi są także zadowoleni, że kontrolują [świat] sztuki, który zamienili w narzędzie szerzenia zepsucia i społecznej degeneracji. Gloryfikują szalonych piosenkarzy i ustawiają ich w świetle reflektorów, inwestują [w nich] fundusze i zachęcają wytwórnie do rozprowadzania ich  rozwiązłych piosenek, żeby dotarły do każdego domu. Zachęcają wysoko postawione postaci do okazywania szacunku tym piosenkarzom, promują ich i przedstawiają jako pionierów i symbole [twórczości] artystycznej… Żydzi spiskowali i osiągnęli swój cel przez wprowadzenie grubiańskich piosenek do każdego domu. Czy nie słyszymy [tych] piosenek o miłości i żądzy granych dzisiaj na każdym weselu? Dzięki tym grubiańskim piosenkom, które mówią o miłości i zakazanych stosunkach, słowo „miłość”, które kiedyś ludzie wstydzili się wypowiedzieć w obecności swoich rodziców lub rodzeństwa, słyszy się teraz regularnie w domach i na weselach.

Żydzi nigdy nie musieli pojawiać się w mediach osobiście i pod swoimi prawdziwymi nazwiskami, a ich duchowni nigdy nie musieli pojawiać się publicznie, by skorumpować naszą religie i nasz świat. Osiągnęli to wszystko przez [swoich] agentów i kolaborantów w krajach muzułmańskich. [Są nimi] sekularyści, którzy wykonują plany Żydów i stosują talmudyczne Protokoły[3] do [muzułmańskiej] ummah, szerząc słabość i moralną degenerację, i powodując, że [ludzie] mają odrazę do czystości i niewinności. [Agenci Żydów] tworzą ordynarne powieści i literaturę zamiast [książek zawierających] pożyteczne informacje i nakazują mediom uświęcanie ideologii sekularyzmu, która spowodowała, że muzułmanie ograniczają religię do meczetów i swoich domów i trzymają ją na odległość od [codziennej] rzeczywistości.

Pora, byśmy się obudzili, zrozumieli, zrobili rachunek sumienia i pożałowali. Akceptowanie naszej porażki w wojnie z Żydami i zgadzanie się na bycie marionetkami w ich rękach jest porażką, która rodzi dalszą porażkę. Oni kierują naszym myśleniem i naszymi interesami, ustanawiają nasze priorytety i kontrolują to, co nosimy i co mówimy. Musimy szybko powrócić do naszej wiary, zanim będzie zbyt późno i osiągniemy godny pożałowania etap, kiedy Żydzi i sekularyści odbiorą nam [wszystko]…

 

[1] “Al-Shurouq” (Algieria), 10 sierpnia 2017.
[2] Aluzja do upadku Imperium Osmańskiego pod koniec pierwszej wojny światowej lub zniesienia Kalifatu przez Republikę Turcji.
[3] Prawdopodobnie chodzi o Protokoły mędrców Syjonu.

 

If you wish to reply, please send your email to [email protected].