Poniżej podajemy fragmenty różnych wypowiedzi o USA i Żydach byłego ministra kultury Hamasu, Atallaha Abu Al-Subha, które wszystkie były nadane przez telewizję Hamasu Al-Aqsa TV:

MEMRI TV Clip 2897: „Żydzi są najbardziej nikczemnym i godnym pogardy narodem, który czołga się po powierzchni Ziemi”

Poniżej podajemy fragmenty piątkowego kazania, które nadała Al-Aqsa TV 8 kwietnia 2011. Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/2897.htm:

Atallah Abu Al-Subh: Ktokolwiek jest zabity przez Żyda, otrzymuje nagrodę dwóch męczenników, ponieważ ta sama rzecz, którą Żydzi zrobili prorokom, została zrobiona jemu. […]

Żydzi są najbardziej nikczemnym i godnym pogardy narodem, który czołga się po powierzchni Ziemi, ponieważ okazali wrogość Allahowi. […]

Allah zabije Żydów w piekle świata następnego, tak jak oni zabili wiernych w piekle tego świata. […]

Żydzi zabiją każdego, kto wierzy w Allaha. Nie chcą widzieć żadnego w ogóle pokoju na Ziemi.

MEMRI TV Clip 1793: Condoleezza Rice jest czarnym skorpionem z głową kobry, która ma krew palestyńskich dzieci między wargami i na kłach

Poniżej podajemy fragmenty wywiadu nadanego przez Al-Aqsa TV 15 czerwca 2008 r. Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/1793.htm:

Atallah Abu Al-Subh: Niechaj Allah da nam siłę przeciwstawić się wszystkim szatanom, a przede wszystkim Condoleezzie Rice, która przybyła do tego regionu po raz szósty od spisku w Annapolis – kłamstwa najniebezpieczniejszego dla ludu palestyńskiego w ostatnich miesiącach. […]

Z przybyciem tego czarnego skorpiona z głową kobry, Condoleezzy, zacząłem się niepokoić, że użyje swoich jadowitych kłów i syczenia, żeby zabić inicjatywę i nowego ducha, którego powinniśmy chronić. […]

Przybycie Condoleezzy Rice nie jest dobrą oznaką. Jeszcze gorszą oznaką jest spotkanie przywództwa palestyńskiego i tworu syjonistycznego w obecności tego skorpiona-kobry. Condoleezza Rice, nie jesteś tu mile widziana. […]

Każdy dumny Palestyńczyk uważa cię za morderczynię i widzi krew dzieci Palestyny między twoimi wargami i na twoich kłach. Modlę się do Allaha, byś wkrótce odpełzła wraz z twoim panem, który jest bardziej syjonistą niż syjoniści, ten morderca i zbrodniarz, którego miejsce w historii jest bardziej wysunięte niż Nerona, Hulagu, Dżyngiz Chana, Timura Kulawego, Hitlera i Mussoliniego, a przed nimi Nimroda – tego zbrodniczego mordercy, małego Busha, który dąży do podsycenia płomieni w tym regionie. […]

Bush wierzy w te same idee co Żydzi: ziemia od Eufratu do Nilu jest wasza, o Izraelu. […]

Musimy mieć się na baczności wobec zgniłej polityki amerykańskiej w tym regionie, którą reprezentuje skorpion-kobra. […]

Bądźcie spokojni, że udaremnimy syjonistyczno-amerykańskie przedsięwzięcie, które jest reprezentowane i realizowane przez neokonów prowadzonych przez małego Busha i skorpiona-kobrę, Condoleezzę Rice. Niechaj Allah przeklnie ją i jej wizytę. Ona nie jest mile widziana.

MEMRI TV Clip 1774: Bush jest wampirem podobnym do Drakuli; krew afgańskich dzieci kapie z jego kłów na jego wargi i pierś

Poniżej podajemy przemówienie nadane przez Al-Aqsa TV 18 maja 2008. Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/1774.htm:

Atallah Abu Al-Subh: Amerykańskie poparcie Izraela jest całkowite. Dochodzi do punktu, w którym żądania izraelskie zamieniają się w rezolucje przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa pod pełnymi auspicjami Ameryki. Dziękuję, Ameryko! W każdym zaułku, domu i dzielnicy i [gdziekolwiek oni popełniają] holokaust, Izraelczycy powinni wznieść pomnik małego Busha, który dał im wszystko. Nie jest to uważane za godne ubolewania przez tę kochankę przestępczości, Amerykę, ani przez mistrza zabijania, niszczenia, zbrodni, przemocy, tyranii i niesprawiedliwości – małego Busha. Widzę krew dzieci Afganistanu między jego kłami. Ich krew kapie na jego wargi i pierś. Jest Drakulą, wampirem. Widzę holokausty, w których palą się ludzie Iraku, kraju, który jest podarty na strzępy, którego ropa jest grabiona, cztery miliony Irakijczyków rozrzuceni i kraju i wygnani we własnym kraju. Siły małego Busha odmawiają im życia każdego poranka. Niszczą cywilizację i ludzkość, aż nadejdzie dzień, kiedy będzie mógł przynieść Izraelowi dobrą nowinę: w Bagdadzie jest naród, który kocha pokój z Izraelczykami.

On nam mówi, że sytuacja w Damaszku i Iranie z pewnością się zmieni i że tamtejsze ludy i reżimy zamienią się w neo-Amerykanów, którzy chronią każdy izraelski uśmiech i witają każdą kulę użytą do zabicia ich arabskich braci. To właśnie się dzieje. To są „dobre wiadomości”, które przynosi nam Bush. Afganistan jest niszczony, Irak jest niszczony – Kana, schronienie Al-Amarii… Cała nienawiść i cały ogień, który konsumuje ludzi od środka, są zapałkami podpalonymi przez Busha. Bush jest najgorszym człowiekiem – jeśli można posunąć się tak daleko i nazywać go człowiekiem – w całej historii. Czyny popełnione przez Nerona bledną w porównaniu z czynami Busha. Zbrodnie watażków takich jak Mussolini, Hitler i Franko nie mogą być porównane do ćwierci sznurówki Busha – nie mówiąc już o jego pełnym wzroście.

Bush jest spragniony krwi i dzień i w nocy. Czerpie przyjemność z zabijania. Przewyższył wszystkie typy zbrodni i wszystkie cechy sadystyczne. Taki jest Bush. Z całą zuchwałością i czelnością rozdziera ziemię Arabów na strzępy. Podejmuje decyzje i ma czelność wzywać do zabijania życia i zabijania każdej osoby walczącej o swoje prawo do życia. Taki jest Bush.

MEMRI TV Clip 1745: Prezentowanie fragmentów Protokołów mędrców Syjonu i twierdzenie, że Żydzi próbują opanować świat

Poniżej podajemy fragmenty wywiadu, który nadała Al-Aqsa TV 9 kwietnia 2008 r. Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/1745.htm .

Atallah Abu Al-Subh: Powracam do tej książki – Protokołów mędrców Syjonu – raz za razem. Protokoły mędrców Syjonu to wiara, która każdy Żyd żywi w sercu. Ta książka została opublikowana przez wydawnictwo Al-Nafiza w Kairze. Badania prowadzili Ahmad Hijaz Al-Sakka i Hiszam Chadhr, a wstęp napisał dr Ali Guma, który potem został, i nadal jest, muftim Egiptu. Al- Akkad nazwał to kiedyś „piekielną” książką w swoim wstępie do tłumaczenia Mahmouda Chalifa Al-Tunisiego, które jest najsłynniejszym tłumaczeniem, a los chciał, że czytałem je w 1971 lub 1972 roku. Wziąłem tę książkę znowu, żeby móc przedstawić fragmenty czytelnikom na całym świecie arabskim i islamskim. Protokoły mędrców Syjonu i ich biblijne i talmudyczne korzenie.

Chciałbym przeczytać tylko jeden akapit, zanim prezenter powie mi, że nasz czas się skończył. „Jest dobrze wiadomo, że Ahad Haam był duchowym mentorem [Chaima] Weizmanna. Nie jest zaskakujące, że Weizmann przyznał w swoich pamiętnikach z 1948 r…” Nawiasem mówiąc, któregoś dnia możemy omówić jego pamiętnik Próba i błąd. Przyznał on, że Ahad Haam był jego mentorem i przyznał także, że Protokoły mędrców Syjonu są niczym innym jak nikczemnym spiskiem żydowskim, żeby zapanować nad światem. Weizmann jednoznacznie opisuje ten spisek jako nikczemny. Ta książka, która Al-Akkad opisał jako „piekielną” w swoim wstępie do tłumaczenia Mahmouda Chalifa Al-Tunisiego… Żydzi zaprzeczają, że ta książka istnieje, ale Weizmann to przyznaje. Wszystko, co widzimy w regionie arabskim i na całym świecie – zło Żydów, ich oszustwo, ich przebiegłość, ich podżeganie wojenne, ich panowanie nad światem i ich pogardę i szyderstwo wobec wszystkich narodów świata, których uważają za zwierzęta, karaluchy, jaszczurki, węże i nikczemne robaki, na które trzeba nadepnąć – jak powiedział [rabin] Ovadia [Josef]… Żydzi mówią te wszystkie rzeczy, szczególnie w pierwszym z tych protokołów.