Konferencja, która niedawno odbyła się w Damaszku w Syrii, była poświęcona sprawie upadku Izraela. W konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowy Instytut Al-Kuds, który jest powiązany z Hamasem [1], wzięli udział starsi członkowie tego instytutu oraz przedstawiciele palestyńskich organizacji i frakcji w Syrii, tacy jak Isma’il Al-Sindawi, koordynator Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (PIJ) w Syrii. Obecne były także irańskie i proirańskie osobistości, jak Amin Szokravi, przedstawiciel ambasady Iranu w Syrii, i Muhammad Al-Buhaisi, przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Irańsko-Palestyńskiej.

Uczestnicy konferencji stwierdzili, że Izrael jest zjawiskiem przejściowym i walka z nim ostatecznie doprowadzi do jego upadku. Główny wykład, wygłoszony przez syryjskiego badacza Szadiego Diaba, przedstawił dane rzekomo wskazujące na to, że Izrael jest skazany na zniknięcie, i podkreślił znaczenie palestyńskiego ruchu oporu w osiągnięciu tego celu. Diab wezwał Palestyńczyków do skorzystania ze wsparcia Syrii i Iranu w celu kontynuowania oporu.

Należy zaznaczyć, że nie jest to pierwsza konferencja Międzynarodowego Instytutu Al-Kuds w Syrii w ostatnich latach z udziałem przedstawicieli Iranu. [2] Wydarzenia tego rodzaju są częścią wysiłków promowania programu irańskiego reżimu w Syrii, reżimu, który eliminację Izraela umieszcza w centrum swojej ideologii i wspiera organizacje terrorystyczne, takie jak Hezbollah, Hamas i PIJ w aby osiągnąć ten cel.

Konferencja w Damaszku (fot. Facebook.com/qii.press, 30 listopada 2022)

W niniejszym raporcie dokonano przeglądu niektórych wypowiedzi wygłoszonych na konferencji.

Przewodniczący Konferencji: Niezłomność narodu palestyńskiego jest podstawowym czynnikiem w eliminacji Izraela

Konferencji przewodniczył Jousuf As’ad, członek rady wykonawczej syryjskiego oddziału Instytutu Al-Kuds, który wygłosił również przemówienie otwierające. Powiedział: „Izraelska okupacja, która reprezentuje globalny syjonizm, nie ma cech państwa, a każde państwo, które nie ma takich cech, jest z konieczności tymczasowe… Niezłomność narodu palestyńskiego i arabskiego jest podstawowym czynnikiem w eliminacji ‘Izraela’, na którego [przetrwanie] postawił Zachód. Pokolenia, które wierzą w sprawę palestyńską, są najważniejszym warunkiem [osiągnięcia] zniknięcia tego opresyjnego tworu”. [3] 

Syryjski badacz na konferencji: Syjonistyczny twór prędzej czy później upadnie; Palestyńczycy powinni skorzystać z pomocy Syrii i Iranu w celu wyeliminowania ich z regionu

Według syryjskiej gazety państwowej „Al-Thawra”, pierwszy wykład na konferencji, wygłoszony przez syryjskiego badacza Szadi Diaba, przedstawił dane wskazujące na nieunikniony koniec Izraela. Powiedział: „[Pierwszym] elementem danych jest problem demograficzny, z którym boryka się twór [izraelski] i jego niepowodzenie w osiągnięciu harmonii między jej [żydowskimi] mieszkańcami, którzy imigrowali [do niego] z różnych części świata i mają różne tożsamości, kultury i języki, różne okoliczności i bardzo różne cele. Ten twór nigdy nie zdołał osiągnąć konsensusu między tymi sektorami, które przybyły z całego świata, a rozbieżność ta jest widoczna w walce i zaciętej konkurencji, jaka obecnie panuje na arenie politycznej i w rządzie tego tworu między różnymi sektorami politycznymi, etnicznymi i religijnymi, takimi jak Aszkenazyjczycy, Sefardyjczycy i Charedi, między lewicą i prawicą, między religijnymi i świeckimi ludźmi, między sektorami cywilnym i wojskowym itd.

Media syjonistyczne ukrywają te walki i nieporozumienia i zapobiegają [publikacji] jakichkolwiek informacji o nich wewnątrz i na zewnątrz tworu [syjonistycznego]. Emigracja mieszkańców tworu w czasach kryzysu i wojny jest jednym z najbardziej widocznych faktów wskazujących, że ci mieszkańcy nie czują przynależności do Izraela i nie wierzą w jego przyszłość, nie trzyma ich tam nic poza interesami i luksusowym stylem życia, a gdy te znikają, szybko opuszczają ten twór na rzecz swoich pierwotnych ojczyzn lub jakiegokolwiek innego kraju, w którym mogą realizować swoje interesy”. [4]

Diab powiedział dalej: „Ten twór cierpi teraz z powodu problemu w jego stosunkach ze światem, ponieważ jest w nim złośliwym nowotworem. [Jego obywatele] to motłoch, który przybył ze wszystkich stron, z ponad 80 krajów, aby wykupić ziemie palestyńskie, i oni nadal trzymają swoje [zagraniczne] paszporty, bojąc się momentu nagłego upadku, który [ostatecznie] wydarzy się na palestyńskiej ziemi. [Ten twór] upadnie dzięki libańskiemu i palestyńskiemu oporowi, a także z pomocą naszej arabskiej armii syryjskiej. Prędzej czy później upadnie…” [5]

Uczestnicy konferencji (fot. Facebook.com/qii.press, 30 listopada 2022 r.)

Diab dodał: „Trwający palestyński opór przeciwko okupacji i przedsięwzięciu syjonistycznemu, [prowadzony] wewnątrz okupowanej Palestyny ​​i w jej arabskim otoczeniu, jest głównym czynnikiem, który ułatwi eliminację izraelskiego tworu. Syria przyjęła heroiczną postawę wspierania palestyńskiego ruchu oporu i jest to niemal jedyny regionalny [kraj], który to robi, poza Iranem, który [podobnie] wspiera ruch oporu w konfrontacji z tym agresywnym [syjonistycznym] planem osadniczym…

Palestyński ruch oporu musi się zjednoczyć, przekroczyć nieporozumienia i czerpać korzyści ze wsparcia Syrii, Iranu i [innych] miłujących wolność ludzi w arabskiej ojczyźnie i na całym świecie – aby kontynuować opór i starcia z okupacją i aby przeciwstawić się jego agresji, jego ekspansjonistycznym ambicjom i jego rasizmowi, jako główny sposób wykorzenienia tego obcego tworu z Palestyny ​​i regionu…” [6]

Dyrektor Instytutu Al-Kuds w Syrii: Opór uniemożliwił Izraelowi narzucenie siebie jako faktu dokonanego w regionie

W debacie po wykładzie Diaba, Chalaf Al-Muftah, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Al-Kuds w Syrii, stwierdził, że „dyskurs o upadku okupacji nie jest ani proroctwem, ani wyimaginowaną fantazją. Opiera się na danych [dotyczących] dziwnego sposobu, w jaki ten twór pojawił się w regionie i przejął go. Syjoniści nie zdołali sprowadzić [wszystkich] Żydów świata na tę ziemię, ani nie zdołali wypędzić jej pierwotnych mieszkańców. [Ci ostatni] trzymali się swojej historii i dziedzictwa i uniemożliwili syjonistycznemu wrogowi narzucenie siebie jako faktu dokonanego w regionie arabskim, ponieważ [wróg] napotkał każdy rodzaj oporu: ludowy, zbrojny, ideologiczny i kulturowy”. [7]

Chalaf Al-Muftah, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Al-Kuds w Syrii, przemawiający na konferencji (fot. Facebook.com/qii.press, 30 listopada 2022 r.)

Przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Irańsko-Palestyńskiej: Przerażający wizerunek, jaki Izrael zdołał stworzyć dla siebie, musi zostać zniszczony

Muhammad Al-Buhaisi, przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Irańsko-Palestyńskiej, powiedział na konferencji: „Władza opresyjnego tworu [Izraela] rozpadła się, a sektor [izraelskich] osadników stracił wiarę w [izraelską] armię. To, co trzeba zrobić dzisiaj, to zniszczyć przerażający [wizerunek] Izraela [jaki Izrael stworzył dla siebie i] jaki próbował szerzyć w regionie. To jest obecne zadanie narodu palestyńskiego i odważnego ruchu oporu wraz z ich partnerami w osi oporu. To jest preludium do obietnicy życia ostatecznego [8] i do postawienia [syjonistycznego] tworu na drodze do jego upadku”. [9]


[1] The Al-Quds International Institute was founded in Beirut in 2001 following a conference on defending Jerusalem and its holy sites attended by hundreds of clerics, intellectuals and leaders from the Arab and Muslim world. Based in Beirut, the institute has branches in several Arab countries, including Syria, Yemen, Iran, Algeria and Qatar. Its board of trustees was headed by the spiritual leader of the Muslim Brotherhood, Yousuf Al-Qaradhawi, who died recently, and one of Al-Qaradhawi’s deputies on the board was Iranian cleric Ali Akbar Mohtashamipur, who is considered a co-founder of the Lebanese Hizbullah. The institute was added to the U.S. Treasury’s SDN list in 2012, on the grounds that it is controlled by Hamas. Treasury.gov, October 4, 2012.

[2]  See e.g., Al-Thawra (Syria), November 12, 2020; sana.sy, August 18, 2020; alquds-city.com, September 30, 2019.

[3] Facebook.com/qii.press, November 30, 2022.

[4]  Al-Thawra (Syria), December 1, 2022.

[5]  Facebook.com/qii.press, November 30, 2022.

[6]  Al-Thawra (Syria), December 1, 2022.

[7]  Facebook.com/qii.press, November 30, 2022.

[8]  Hamas officials have envisioned a war against Israel called „the Promise of the Hereafter,” involving the Palestinians and other Arab countries and organizations, who will together eliminate Israel. The name apparently originates in Quran 17:104: „And We said thereafter unto the Children of Israel, 'Dwell in the land. And when the promise of the Hereafter comes to pass, We shall bring you as a mixed assembly.'” See MEMRI Special Dispatch No. 9575, „Hamas-Sponsored 'Promise Of The Hereafter’ Conference For The Phase Following The Liberation Of Palestine And Israel’s 'Disappearance’: We Must Differentiate Between Jews Who Should And Should Not Be Killed, And Prevent A Jewish 'Brain Drain’ From Palestine,” October 4, 2021.

[9] Iranalyoum.com, December 1, 2022.