14 czerwca 2015

Poniższy tekst jest darmową próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj.

13 czerwca 2015 r. stowarzyszona z FSA [Wolna Armia Syryjska] strona internetowa Halab News [1] opublikowała wewnętrzną notatkę służbową wydaną przez ISIS w prowincji Alepppo, wyliczającą przepisy i reguły, którymi mają kierować się wojownicy tej organizacji. 14-punktowa notatka, znaleziona według doniesienia w kieszeni zabitego w okolicy wojownika ISIS, zajmuje się rozmaitymi sprawami administracyjnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa, włącznie z zakazem zamieszczania w Internecie zdjęć kobiet porwanych przez ISIS.

Poniżej podajemy treść niektórych punktów:

Punkt pierwszy ostrzega członków ISIS, by nie ujawniali informacji o ISIS w Internecie, bo mogą narazić się na niebezpieczeństwo.

Rozdział łupów

Kilka następnych punktów zajmuje się rozdziałem łupów. Punkt drugi instruuje każdego, kto brał udział w bitwie przeciwko brygadzie Szuhdaa Badr FSA pod dowództwem Chaleda Al-Hajaniego i/lub każdego, kto zna kogoś zabitego w tej bitwie, którego rodzina mieszka w Państwie Islamskim, by zwrócił się do Administracji Łupów i Zarekwirowanej Własności w okręgu Aleppo (organ, który konfiskuje majątki należące do „niewiernych” i przekazuje je muzułmanom. Wyraźnie, wojownicy, którzy uczestniczyli w bitwie, jak również rodziny wojowników, którzy zginęli, są uprawnieni do zadośćuczynienia przez ten organ z łupów wziętych podczas bitwy).

Punkt trzeci zajmuje się dystrybucją broni wziętej jako łup podczas bitwy. Według notatki, jednostka, która wzięła łup, ma prawo do dwóch trzecich broni, podczas, gdy jednostki pomocnicze mają prawo do pozostałej trzeciej części. Notatka wyjaśnia, że z szacunku dla jednostek bojowych Emir Wiernych (przywódca ISIS Abu Bakr Al-Bagdadi) rezygnuje w tym wypadku ze swojego udziału w łupie.

Czwarty punkt notuje, że wszystkie transfery personalne z jednostek wojskowych do innych jednostek Państwa Islamskiego są zamrożone, bez podawania przyczyny, a punkt piąty stwierdza, że członek ISIS proszący o transfer do innego okręgu nie dostanie na to pozwolenia, chyba że służył w okręgu, w którym znajduje się obecnie, przez co najmniej sześć miesięcy.

Bezpieczeństwo informacji

Punkt ósmy instruuje członków ISIS z wyjątkiem policji religijnej, by nie oznaczali swoich pojazdów żadnymi insygniami ISIS, by wróg ich nie mógł zidentyfikować i obrać za cel. Punkt dziewiąty zajmuje się kwestią zamieszczania zdjęć kobiet, które zostały wzięte do niewoli, i stanowi: „jest surowo zabronione zamieszczanie [ich] zdjęć w Internecie”.

Zapobieganie korupcji

Kilka punktów zajmuje się zapobieganiem korupcji lub spekulacji wśród personelu kierowniczego w ISIS. Punkt dziesiąty ustala, że personel Państwa Islamskiego, poza żołnierzami i dowódcami, nie ma żadnego udziału we własności ISIS. Punkt 11 zakazuje wszystkim zajmującym jakieś stanowiska w ISIS inwestowania pieniędzy, podpisywania kontraktów i/lub starania się o zlecenia. Punkt 12 instruuje każdego, kto ma jakiekolwiek inwestycje lub jest partnerem (w firmie), by poinformował o tym odpowiedni organ Państwa Islamskiego.

Punkt 13 zabrania kobietom jawnego noszenia broni na targach i na ulicach, a punkt 14 stanowi, że żandarmeria Państwa Islamskiego jest autoryzowana do podejmowania właściwych kroków przeciwko każdemu, kto odmawia wejścia do pojazdu patrolowego.


[1] Halabnews.net/news/66891

Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to [email protected] .