W nowej fatwie umieszczonej na Minbar Al-Tawhid Wal-Jihad, witrynie internetowej szejka Abu Muhammada Al-Makdisiego, znany duchowny salafickiego dżihadu, Abu Mudhir Al Szinkiti odpowiada na pytanie dotyczące właściwego według szariatu stanowiska muzułmanów wobec powstania tunezyjskiego.

W swojej odpowiedzi Al-Szinkiti najpierw przyjmuje z zadowoleniem powstanie i zmianę reżimu, ale przechodzi następnie do wydania kilku ostrzeżeń. Potwierdzając potrzebę muzułmanów odcięcia się od używania samobójstwa (aluzja do samospalenie 17 grudnia 2010 r. sprzedawcy ulicznego Mohameda Bouaziziego) jako symbolu rebelii i jako sposobu zdobycia praw, ostrzega także muwahidin (monoteistów) przeciwko angażowaniu się i dołączaniu do jakiejkolwiek partii politycznej, której celem jest ustanowienie kolejnego reżimu świeckiego w Tunezji. Co najważniejsze, Al Szinkiti prosi współwyznawców monoteistów, by wykorzystali moment i pracowali nad ustanowieniem swojej obecności w Tunezji, każdy według swoich możliwości, koncentrując się na działaniach związanych z daawa.

Niedawne powstanie w Tunezji wywołało szeroki wachlarz reakcji w całym świecie arabskim; na ogół było ono przyjmowane z zadowoleniem, ale różne były oceny jego powstania i przyczyn. Także, co nie jest dziwne, dżihadystyczne witryny internetowe przedstawiały powstanie jako formę dżihadu i wzywały do rozszerzenia go na inne kraje arabskie i muzułmańskie.

Pełen raport jest dostępny dla prenumeratorów MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor.

Informacja o prenumeracie dostępna jest tutaj .

Prenumeratorzy JTTM mogą odwiedzić tę stronę, żeby zobaczyć raport.