27 lipca 2011 r. Middle East Media Research Institute (MEMRI) zorganizował trzecie doroczne spotkanie o antysemityzmie i negacji Holocaustu w świecie arabskim i muzułmańskim.

Spotkanie, które odbyło się w Speaker’s Dining Room na Kapitolu, obejmowało wystąpienia na temat natężenia antysemityzmu i negowania Holocaustu na Bliskim Wschodzie wygłoszone przez: Ileanę Ros-Lehtinen (Przewodniczącą Komitetu Spraw Zagranicznych Kongresu), Hannah Rosenthal (Specjalną Wysłanniczkę do spraw Monitorowania i Zwalczania Antysemityzmu w Departamencie Stanu), Sarę Bloomfield (Dyrektor U.S. Holocaust Memorial Museum), doktora Khaleela Mohammeda (wykładowcę religii na stanowym uniwersytecie San Diego), oraz prezydenta MEMRI Yigala Carmona.Ponadto przeczytano listy od wiceprezydentaJoe Bidena, przewodniczącego Izby Reprezentantów Johna Boehnera i współprzewodniczącego Komisji Praw Człowieka im. Toma Lantosa, kongresmana Franka Wolf a.

Spotkanie zorganizowano dzięki współpracy Leviego Tillemann-Dicka, wnuka Toma Lantosa.Poniżej podajemy tekst przemówień wygłoszonych podczas spotkania. (Teksty zostały nieco skrócone w tłumaczeniu. Pełen tekst po angielski można znaleźć tutaj: http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/5527.htm )

Levi Tillemann-Dick, wnuk Toma LantosaTo … spotkanie ukazuje znaczenie tego, co robi MEMRI w sprawie Archiwów Toma Lantosa o Antysemityzmie i Negacji Holocaustu. Chciałbym zacząć od powitania naszych szanownych gości, którzy się tutaj zgromadzili. Chciałbym zacząć od członkini Kongresu, Przewodniczącej Ros-Lethinen – jesteśmy niezmiernie wdzięczni za jej obecność tutaj. I oczywiście chciałbym powitać ambasadora Węgier, Györgyego Szapáry… ambasadora Paula Bremera i wszystkich innych członków Kongresu i dostojnych gości. […]

Następnie przejdę do odczytania kilku słów od gości, którzy nie mogli dzisiaj do nas dołączyć, ale przesyłają swoje gorące pozdrowienia. Najpierw chciałbym przeczytać krótki wyciąg z listu wiceprezydenta Joego Bidena o fundacji, o Tomie i jego dziedzictwie oraz misji.

Wypowiedź wiceprezydenta Joego Bidena

„Drodzy przyjaciele, czuję się zaszczycony mogąc złożyć wyrazy uznania wspólnemu wysiłkowi Fundacji Lantosa i Middle East Media Research Institute. Archiwa im. Lantosa Antysemityzmu i Negacji Holocaustu pomogą przyszłym pokoleniom zrozumieć, dlaczego sprzeciwiamy się niesprawiedliwości, dlaczego bronimy praw człowieka i dlaczego chylimy czoła przed wszystkim, co reprezentował Tom Lantos. To jest dziedzictwo Toma. Ukształtowało fundację jego rodziny i doprowadziło do projektu, który święcimy dzisiaj. Myślę, że można powiedzieć, iż Tom byłby dumny ze związków z archiwum, które nie tylko dokumentuje minione niesprawiedliwości, ale działa jako narzędzie, żeby pomóc zapobiec nietolerancji w przyszłości. Z poważaniem, Joe Biden…”

Wypowiedź przewodniczącego Izby Reprezentantów Johna Boehnera

„W kwietniu 1945 roku, po inspekcji świeżo wyzwolonego obozu koncentracyjnego w Ohrdruf w Niemczech w pobliżu Weimaru, generał Dwight D. 'Ike’ Eisenhower wydał rozkaz, aby wszyscy znajdujący się w tamtym regionie amerykańscy żołnierze byli świadkami okropności, które tam zobaczył. Zmusił również do tego samego obywateli niemieckich oraz przedstawicieli władz z pobliskiego miasta… Zdawał sobie sprawę, że jest obowiązkiem udokumentowanie świadectw stanowiących niepodważalną odpowiedź dla tych, którzy będą negować Holocaust. Ten przykład generała Eisenhowera, znajduje swoje odzwierciedlenie w pracach Middle East Media Research Institute. Projekt tego instytutu, zatytułowany Antysemityzm & Dokumentacja jest świetnym, analitycznym monitorowaniem współczesnego antysemityzmu, tak aby dzisiejsze niesprawiedliwości znalazły się w świetle prawdy… Dziś, wspólnie z MEMRI, oddaję hołd życiu, osiągnięciom i dziedzictwu Toma Lantosa … John A. Boehner”

[…]

Członkini Kongresu, Ileana Ros-Lehtinen, Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów„Dziękuję Levi, za te wspaniałe słowa. Jestem zaszczycona dzieląc to podium z moim dobrym przyjacielem, Paulem Bremerem i dobrym przyjacielem wolności i demokracji, ambasadorem Węgier. Jestem zachwycona, będąc tutaj z tak wieloma z was z tak pełnej znaczenia i istotnej okazji. Podziękowania dla Hannah Rosenthal, Specjalnego Wysłannika USA do monitorowania i zwalczania antysemityzmu; cóż za ważną rolę, odpowiedzialność i zadanie ma ona, i dziękujemy jej za jej pracę.

Jak powiedział Levi miałam przywilej i honor służyć razem z kongresmanem Tomem Lantosem, kiedy był przewodniczącym naszej Komisji Spraw Zagranicznych, której byłam członkiem… Jestem szczęśliwa, że jestem tutaj z wami, ponieważ dla mnie zawsze jest przywilejem być obecną i wspierać dziedzictwo Toma, a jest to dziedzictwo jednoznacznego poparcia praw człowieka zawsze i wszędzie. Tolerancja i jednoznaczny sprzeciw wobec tych, którzy starają się stłumić wolność człowieka, a są oni nadal obecni wśród nas. Jak wszyscy wiemy, Tom był głęboko zaangażowany w walkę przeciwko antysemityzmowi i negacji Holocaustu, co niestety, nadal ma miejsce […]. Wiedział, że nienawistne słowa mają konsekwencje i że Ahmadineżad i wielu innych, którzy zaprzeczają Holocaustowi, często starają się powtórzyć ludobójstwo.

Dwa lata temu Fundacja Toma Lantosa założona po jego śmierci przez jego nadzwyczajną Anette, połączyła siły z Middle East Media Research Institute, żeby założyć to archiwum. A to archiwum rejestruje antysemityzm i negowanie Holocaustu na Bliskim Wschodzie i gdzie indziej, i dostarcza nam narzędzi, których potrzebujemy do zwalczania tego jadu. Te tłumaczone dokumenty dostarczają ważnych informacji z pierwszej ręki, dotyczących przypływu globalnego antysemityzmu.

Ponadto to archiwum pokazuje tych ludzi w świecie muzułmańskim i arabskim, którzy odważnie walczą z antysemityzmem. Walka przeciwko antysemityzmowi i negowaniu Holocaustu w żadnym razie nie jest zakończona i na całym świecie widzimy te zagrożenia, wiecznie obecne. Ale to archiwum pokazuje, że mamy narzędzia do walki uwieńczonej sukcesem. Te wysiłki są potrzebne teraz bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ reżim irański jest coraz bliższy posiadania broni nuklearnej, o którą stara się, aby zrealizować ludobójczą groźbę starcia Izraela z mapy, osiągnąć to, co nazywają ‘światem bez Ameryki’ i ‘światem bez syjonizmu’.

Musimy więc potwierdzić i zapewnić, że ‘Nigdy więcej’ nie jest wyrażeniem z przeszłości, ale jest naszą świętą odpowiedzialnością dzisiaj. Jest to wezwanie do akcji… Dzięki wszystkim zaangażowanym w Fundację Lantosa i w Middle East Media Research Institute, będziemy kontynuować walkę Toma i posuwać do przodu jego dziedzictwo. […]”

Yigal Carmon, założyciel i prezydent MEMRI


„Zanim zacznę chciałbym powiedzieć, że cała praca, jaką wykonuje MEMRI, jest tylko pierwszym krokiem tego, co robi U.S. Holocaust Memorial Museum, pod kierownictwem Sary Bloomfield.

Pierwszą częścią mojej prezentacji jest… 12-minutowe wideo zestawione z klipów z kanałów telewizji arabskiej i irańskiej z minionego roku. Chciałbym podkreślić, że to, co zobaczycie tutaj, jest maleńką ilustracją dużej liczby antysemickich klipów na stronach archiwów [Toma Lantesa]. [Tam] znajdziecie wszystko: teorie spiskowe, negację Holocaustu, demonizację Żydów, uczenie nienawiści. Znajdziecie tam osławione Protokoły mędrców Syjonu, mord rytualny i koraniczne opisy Żydów jako potomków świń i małp. [Nie mówią one o] Izraelu lub o syjonistach, jak się często twierdzi – mówią o Żydach. Ale w tych archiwach znajdziecie także odważne głosy mówiące przeciwko temu zjawisku – i dokładamy wszelkich wysiłków, by zapewnić, iż świat usłyszy także te głosy.

W drugiej części mojej prezentacji, po przemówieniach gości, omówię sytuację obecną i najbliższą przyszłość. Ponieważ powstania ludowe 2011 r. zaczęły zmieniać oblicze świata arabskiego i muzułmańskiego, nie możemy mówić tylko o przeszłości i pomijać niedawne wydarzenia historyczne… Musimy zająć się tym nowym rozwojem sytuacji i kwestiami, które dotyczą nas wszystkich – czy ta zmiana będzie miała wpływ na antysemityzm i zaprzeczanie Holocaustowi, a jeśli tak, to jaki będzie ten wpływ? I kiedy się pojawi?

Zacznijmy od prezentacji wideo, a omówię te kwestie po przemówieniach naszych dostojnych gości”.

***(Żeby zobaczyć to wideo, odwiedź http://www.youtube.com/watch?v=KANE564iql0 .)

Sara J. Bloomfield, dyrektorka U.S. Holocaust Memorial Museum


„Jestem tutaj, jak sądzę, żeby wnieść do tego nieco perspektywy historycznej. Bo ja nie myślę tylko o czasach, w których żyjemy dzisiaj, ale o tym tygodniu 70 lat temu. A w owym czasie, jak zapewne wszyscy wiecie, jeśli znacie tę historię, Niemcy były upojone zwycięstwami inwazji na Związek Radziecki. Podczas gorączkowych działań wokół najnowszych triumfów militarnych nazistów, przez posłańca dostarczono list do Berlina. Był to list Hermanna Goeringa do Reinharda Heydricha, który był szefem bezpieczeństwa, i zawierał on instrukcje Hitlera opracowania wszechstronnego planu tego, co oni nazywali ‘Ostatecznym rozwiązaniem’ kwestii żydowskiej w Europie. Dzisiaj wiemy oczywiście, że te instrukcje zostały posłusznie wykonane i w znacznej mierze osiągnęły swój cel ze zdumiewającym sukcesem. I jest zrozumiałe, i oczywiście ważne dla nas dzisiaj pytanie: ‘Czy to może zdarzyć się teraz?’…

Co się zmieniło 70 lat później? Z pewnością w latach 1930. i 1940. nie pokazywaliśmy filmów takich jak ten. Wiemy, że natura ludzka nie zmieniła się. Właśnie widzieliście tego doskonały przykład. Jak uczy jednak nasze muzeum, postęp techniczny zdecydowanie nie jest postępem moralnym. Dzisiaj mamy Internet i mamy broń masowego zniszczenia. W szczycie Auschwitz gazował 10 tysięcy Żydów dziennie. [Dzisiaj] wiemy, że to może zostać osiągnięte w sekundy. To dlatego samozadowolenie jest tak niebezpieczną rzeczą i dlatego praca Fundacji im. Toma Lantosa na rzecz Praw Człowieka i Sprawiedliwości oraz MEMRI jest tak bardzo ważna.

Przetrwanie Holocaustu dało Tomowi Lantosowi zrozumienie natury ludzkiej, które my możemy sobie tylko wyobrażać. Dało mu zrozumienie, że to, co nie do pomyślenia, jest oczywiście do pomyślenia… I dało mu szczególną empatię dla ciemiężonych. Dało mu także moralną platformę działania. Tom rozumiał potrzebę częstego i silnego przypominania krajowi, często samozadowolonemu, o kruchości demokracji, naturze nienawiści i niebezpieczeństwie obojętności. Tom Lantos miał wyostrzone rozumienie świata. Powiedział kiedyś – i chciałabym przeczytać ten cytat: „Jest smutnym komentarzem do absurdalności naszych czasów, że wydarzenie tak dogłębnie udokumentowane jak Holocaust, potrzebuje ponownego podkreślania, że było rzeczywistością”. Moglibyście sądzić, że Tom Lantos powiedział to niedawno, ale powiedział to w 1996 r. Tom był na pierwszej linii wielu bitw o prawa człowieka i wielu ważnych spraw.

Dzisiaj my wszyscy, każdy w tej sali, jest na pierwszej linii walki, którą nazywam walką o prawdę, kiedy jesteśmy świadkami nieustannych ataków przeciwko prawdzie. I o to walczy MEMRI każdego dnia: chroniąc prawdę i ujawniając prawdę. Hitler powiedział kiedyś: ‘Propaganda jest straszliwą bronią w rękach eksperta’. A dzisiaj, z Internetem, każdy może być ekspertem. Po zwycięstwie w II wojnie światowej i w Zimnej Wojnie, myśleliśmy, że zakończyliśmy naszą walkę z nienawiścią i złem, ale oczywiście natura ludzka się nie zmieniła i stoimy przed starymi problemami o nowym potencjale. Nienawiść jednak nigdy nie była bardziej śmiertelna niż dzisiaj. Nie jest przypadkiem, że widzimy wzrost negacji i wypaczeń Holocaustu, kiedy tracimy ocalałych i innych świadków naocznych. Ani nie jest przypadkiem wzrost antysemityzmu, kiedy ideały demokracji ścierają się siłami ekstremizmu i totalitaryzmu. Żydzi od dawna są kojarzeni z tymi ideałami.

Tak więc partnerstwo między Fundacją Lantosa i MEMRI przyszło w czasach wielkiej potrzeby i połączenie talentów tych dwóch znakomitych organizacji jest olbrzymim wkładem w nasze zrozumienie problemu antysemityzmu, który po tylu trudnych latach i zamordowaniu sześciu milionów Żydów nadal dręczy ludzkość. Żadnego problemu nie można jednak rozwiązać bez uprzedniego zrozumienia go. A pierwszym krokiem do zrozumienia jest udokumentowanie i zbadanie. Holocaust Memorial Museum przyklaskuje utworzeniu tego ważnego archiwum i temu partnerstwu, które pracuje z zaangażowaniem na rzecz wspólnego celu przeciwstawienia się antysemityzmowi i wszystkim postaciom nienawiści. Jak bowiem wiemy z Holocaustu, nienawiść jest wirusem, nigdy nie pozostaje ograniczona do jednej grupy. Zawsze szerzy się i ogarnia innych. Przeciwstawianie się nienawiści, promowanie prawdy – to są najsilniejsze sposoby oddawania czci ocalałym z Holocaustu, takim jak Tom Lantos, oraz pamięci sześciu milionów, których los przypieczętował list dostarczony osobiście w tym tygodniu, 70 lat temu. Bardzo dziękuję.”

Hannah Rosenthal, Specjalny Wysłannik Departamentu Stanu do monitorowania i zwalczania antysemityzmu

„[…] Jako specjalny wysłannik Prezydenta do monitorowania i zwalczania antysemityzmu w Departamencie Stanu moim zadaniem jest zarówno monitorowanie antysemickich incydentów, jak i zwalczanie takiej nietolerancji… Śledzę antysemityzm na całym świecie i jestem świadkiem jego alarmującej obecności i wzrostu…

Poświęcam moje życie wyplenianiu antysemityzmu i nietolerancji wszelkiego rodzaju z poczuciem pilnej potrzeby i z pasją… Ważne jest uznanie wysiłków jednostek, funkcjonariuszy rządu, przywódców religijnych i organizacji, które występują przeciwko nietolerancji. Tak jak Archiwa Toma Lantosa zachęcają muzułmanów do występowania przeciwko antysemityzmowi i negacji Holocaustu, ja staram się pracować z wszystkimi członkami społeczeństwa, niezależnie od przynależności religijnej, żeby promować między religijny i między etniczny dialog i działania. Wierzę, że potępienie antysemityzmu przez nie-Żydów ma znacznie potężniejsze [działanie]. Podobnie jak kiedy ja, jako Żydówka, potępiam nienawiść od muzułmanów lub chrześcijan albo jakiejkolwiek innej słabszej populacji.

Wobec wzrostu zaprzeczania Holocaustowi pojechałam z ośmioma wiodącymi imamami do Dachau i Auschwitz; dwóch z nich było negacjonistami Holocaustu. Chciałam, żeby wydali oświadczenie potępiające negację Holocaustu. Kiedy przybyliśmy do Dachau, pierwszego obozu koncentracyjnego w Niemczech, imamowie byli pod takim wrażeniem tego, co zobaczyli, że natychmiast padli na ziemię w modlitwie. Było to przed rzeźbą upamiętniającą eksterminację sześciu milionów Żydów. I w tym momencie widziałam, że dzieje się historia. Wszyscy przechodnie, turyści, docenci muzeum, zatrzymali się jak wryci i byli świadkami spontanicznej modlitwy imamów. Ale Auschwitz był dla nich jeszcze bardziej druzgocący. Powiedziałabym, że dla większości z nich był transformacyjny. Szliśmy wśród popiołów i fragmentów kości, które tam pozostały 66 lat później. Były tam, ponieważ zamordowano ludzi za to, kim byli. I były tam nie tylko jako świadectwa, ale jako brzemię zrozumienia czym był Holocaust.

Każdy z nich przeżył tam swoje katharsis, a mój cel dla nich, napisanie potępienia negacji Holocaustu, został przekroczony. Wydali jednogłośnie oświadczenie – pamiętajcie, dwóch z nich to byli negacjoniści Holocaustu – potępiające negację Holocaustu i wszelkie formy antysemityzmu. I teraz namawiają swoich kolegów i szkoły, by do nich dołączyli i planują zabranie swojej młodzieży w tę samą podróż, jaką odbyli – żeby być świadkiem historii, zrozumieć ją, uczyć o mocy niepowstrzymanej nienawiści i mocy, jaką może mieć potępienie takiej nienawiści.

Ten raport MEMRI posłuży jako skuteczne narzędzie dla innych ludzi religijnych i wychowawców, żeby zmierzyć się z nienawiścią i potępić ją. Nie potrafię wyrazić słowami, jak pożyteczny jest materiał, który produkujecie, dla mojej pracy Specjalnego Wysłannika. Żaden rząd nie powinien produkować materiałów nietolerancyjnych wobec członków jakiejkolwiek religii, grupy rasowej, grupy etnicznej ani nie powinien uczyć nietolerancji jakiegokolwiek rodzaju w swoich programach nauczania. Departament Stanu nadal skupia się na tej ważnej sprawie i wyrażamy nasze zaniepokojenie wobec rządów, które używają takich nienawistnych lekcji w swoich podręcznikach, które nazywają Żydów dziećmi małp i świń i nauczają o Protokołach mędrców Syjonu jako o podręczniku.

Jednym z moich głównych celów w tym roku jest zajęcie się kwestią nietolerancji w podręcznikach i mediach na Bliskim Wschodzie. Jest sprawą zasadniczą uczenie naszej młodzieży o Holocauście. Choć natura ludzka mogła się nie zmienić, dzieci nie rodzą się z nienawiścią; są uczone nienawiści. I dlatego musimy skupić się na tym, jak odbywa się to nauczanie. W wielu krajach Bliskiego Wschodu, jeśli nie we wszystkich, nie ma nauczania o Holocauście i kiedy pytam ich ministrów spraw zagranicznych, ich ministrów edukacji, dlaczego, mówią mi: ‘To może zdezorientować dzieci’ lub ‘To mogło się nie zdarzyć’ albo ‘Co najmniej jest to przesadzone’. Jak możemy oczekiwać, że ludzie wyciągną lekcje z historii, skoro nie uczą się historii? Miałam okazję i zaszczyt spotkać ministrów edukacji, ministrów kultury i informacji. I skupiałam się na saudyjskich podręcznikach. Otrzymałam zobowiązania i będę ich trzymała za słowo, że język, który ujawnia MEMRI, zostanie zmieniony. Że będzie szkolenie nauczycieli. Nie otrzymałam zobowiązania z Jordanii, że szkoły włączą lekcje o Holocauście czy choćby o tym, że był. Minister edukacji spojrzał mi w oczy i powiedział: „Ale nie nauczamy, że się nie zdarzył”. Czasami zastanawiam się, czy wyobrażam sobie rzeczy, a więc wspaniale jest mieć świadków tych spotkań.

W Libanie spotkałam wiele multikulturowych i ekumenicznych grup, które ciężko pracują nad posunięciem do przodu zrozumienia w ramach wiar Abrahamowych. Ale przez wiary Abrahamowe Libańczycy rozumieją muzułmanów i chrześcijan, a więc moim zadaniem jest zapewnienie, że będą się także uczyli o Żydach, że istnieją żydowscy członkowie społeczności, którzy nadal tam są i boją się o swoje życie, a którzy zostaną zintegrowani w te lekcje i w te dialogi i dyskusje, które Liban próbuje prowadzić.

I wszędzie, gdzie poszłam, to dzięki dokumentacji, którą mam dzięki MEMRI i Fundacji Lantosa, że jestem w stanie pokazywać ludziom rzeczywistość, dokumenty, klipy, słowa, cytaty. Tak, że ludzie nie mogą patrzeć mi w oczy i mówić: nie mamy żadnego antysemityzmu – nigdy nie mieliśmy, nigdy nie będziemy mieć. Dokumentacja wzywa do mówienia prawdy. Tom Lantos był potężnym adwokatem działań przeciwko nienawiści. Identyfikuję się z jego determinacją, żeby promować wzajemny szacunek i tolerancję, i mam nadzieję, że mogę kontynuować z tym samym rodzajem zaangażowania i godności, jakie Tom Lantos dawał tej sprawie; dawał stworzeniu mojego stanowiska, i dawał światu, żądając, by ludzie nauczyli się historii tak, by mogli nauczyć się od niej. Dziękuję wszystkim za całą dobrą robotę, jaką wykonujecie”.

Dr Khaleel Mohammed, wykładowca religii na San Diego State University


„Poczułem się niezmiernie zaszczycony kiedy Yigal mnie tu zaprosił, a jeszcze bardziej, kiedy dowiedziałem się, kogo to spotkanie ma uhonorować. Jednak kiedy dziś przed południem oglądałem filmy, miałem głębokie poczucie wstydu. Rzuciłem okiem na Specjalną Wysłanniczkę Rosenthal i nie mogłem spojrzeć jej w oczy. Czułem się zawstydzony ponieważ jestem muzułmaninem, a na tych filmach, wszyscy z wyjątkiem jednej osoby, byli muzułmanami.

Ponieważ Archiwum dokumentuje przeszłość lub to, co mamy nadzieję pozostanie już tylko w pamięci, być może nie zauważyliście, że w dwóch najważniejszych filmach prezenterzy mówią o przyszłości. W dwóch religiach, ludowa eschatologia naucza, iż żeby świat mógł szczęśliwie dotrzeć do końca dziejów, Żydzi muszą zostać wyniszczeni. Dwie religie odnosiły się do tego. I chociaż Sara Bloomfield mówiła już o technologiach, ja chciałbym abyśmy skupili się na tym, że ze względu na technologię, która była niedostępna dla analfabetów, dziś tradycja przekazywana przez księgi, [jest przekazywana] w najszybszy sposób przez elektroniczne media, apeluje ona do rewolucyjnych mas na Bliskim Wschodzie i mówi im, że wszystkie problemy świata zostaną rozwiązane, kiedy Żydzi zostaną wyniszczeni.

Tak więc, Panie i Panowie, proszę o uwagę. Levi… [sparafrazował] Winstona Churchilla mówiąc, że nigdy się nie poddamy. Powtarzam ten cytat mówiąc, Panie i Panowie, musimy, nie wolno nam się nigdy poddać. Tom Lantos powiedział, że warstewka cywilizacji jest cienka jak papier. Nienawiść i technologia w służbie nienawiści, powodują dziś, że ta warstewka wszędzie pęka. Więc nie tylko walczycie, aby jej bronić, ale abyśmy rozumieli rozmiary już dokonanych szkód.

Nie wiem jak przekazać moje przesłanie jeszcze mocniej, ale antysemityzm to nie tylko jedna ze spraw; podejmujemy tutaj zasadnicze wyzwanie społeczne. To jest coś, co istnieje i nabiera siły. [Przewodniczący Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich, szejk] Jousef Al-Karadhawi mówił o zakończeniu długo prowadzonych działań [zmierzających do] zniszczenia Żydów. Nie mogę powiedzieć więcej niż: błagam, nie poddawajmy się i pamiętajcie, że nie wszyscy muzułmanie podzielają te bzdurne poglądy o wyniszczeniu Żydów. Dziękuję”.

Yigal Carmon, założyciel i prezydent MEMRI

W ubiegłym roku byłem świadkiem szczytu antysemityzmu w arabskim i muzułmańskim świecie, którego wybitne postaci, takie jak doktor Jousef Al-Karadhawi, już nie zaprzeczają, iż Holocaust [się zdarzył], ale wyrażają jego pochwałę, i również w przypadku Al-Karadhawiego, wyrażają nadzieję, że następny Holocaust Żydów przeprowadzony będzie rękoma muzułmanów.

Jednak podobnie jak po 11 września 2001 roku reformatorzy i liberałowie [z arabskiego i muzułmańskiego świata] zabrali publicznie głos wypowiadając się przeciwko ideologii, która doprowadziła do tych koszmarnych terrorystycznych ataków. Na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy nienawiść na Bliskim Wschodzie zaczęła się kruszyć, w miarę jak rewolucje w różnych krajach arabskich zaczęły ukazywać nowe trendy. Tak więc, chciałbym skoncentrować się nie tylko na przypadkach antysemityzmu i negacji Holocaustu w minionym roku, ale również na tym, co obserwujemy w arabskim i muzułmańskim świecie od czasu rewolucji i na tym, czego możemy się spodziewać w przyszłości.

Świat arabski zrobił pierwszy krok w kierunku uznania wartości międzynarodowych praw człowieka, wolności i demokracji. Ale jest to pierwszy krok. Droga do osiągnięcia tego celu będzie długa i żmudna; lata, być może dekady, z wieloma niepowodzeniami i dalszymi rozlewami krwi. Cena, którą zapłacą narody Bliskiego Wschodu nie będzie inna niż ta, którą płaciły narody Zachodu podczas swojej historycznej walki o wolność i demokrację od monarchii i dyktatur. Jeśli spojrzymy na Rewolucję Francuską, która wprowadziła Europejczyków na drogę od dyktatury monarchii i kościoła do dzisiejszych, wolnych i demokratycznych republik, z ich poszanowaniem międzynarodowych praw człowieka, widzimy wyraźnie, jak długa i bolesna droga czeka świat arabski…

Co to oznacza z punktu widzenia [zagrożenia] antysemityzmem i negacją Holocaustu? [Jest tu miejsce zarówno na] optymizm, jak i pesymizm – optymizm ponieważ wszyscy widzimy arabski świat, który po raz pierwszy spogląda w lustro i szuka korzeni swoich problemów u siebie, nie oskarżając dłużej wszystkich innych za swoje kłopoty i błędy – nie Amerykę, mało wspominany jest Izrael, i [widzimy] porzucenie spiskowych teorii o Żydach, jako źródle wszelkiego zła i branie odpowiedzialność za własną sytuację.

Podczas gdy niektórzy dyktatorzy twierdzą, że inni, głównie Żydzi, wywołują rewolucje, protestujący są zdecydowanie bardziej skupieni na prawdziwych powodach. Oznacza to, że zmienia się mentalność, od nienawiści do czynników zewnętrznych i do ‘innych’, głównie Żydów – do większej koncentracji na realnych problemach: na uciskających rządach, braku wolności i deptaniu praw człowieka.

Ale jest tu również pesymizm. Nienawiść pozostała nazbyt głęboka, zarówno w ludowych stereotypach, jak i w kręgach elit. Przedstawię tu dwa przykłady. Na stronie jordańskiej królowej, na Facebooku, była dyskusja o tym czy Holocaust jest mitem. Kiedy MEMRI o tym doniósł, biuro królowej skomentowało: „Opowiadamy się za swobodną dyskusją na każdy temat.” Jednak ten wątek w dyskusji w końcu został usunięty. Jest to siła ujawniania.

I młoda prawniczka, zajmująca się prawami człowieka w Libii, która została pobita i zgwałcona przez ludzi Kaddafiego i potem aresztowana, została w końcu zwolniona i mówiła do swojej matki z Tripolisu, a jej rozmowa była nadana przez CNN z tłumaczeniem i napisami. To znaczy, niemal cała rozmowa została nadana. Matka mówiła do córki: ‘Córko, jeśli jesteś wolna, możesz wyjechać przez granicę z Tunezją. Jedź, wyjedź z tego kraju. Nie zostawaj tam’. A ta młoda kobieta, która walczyła o inną Libię, mówiła do swojej matki: ‘Dlaczego miałabym wyjechać? Chcę tu zostać, to jest mój kraj. chcę zostać i walczyć. Niech on [Kaddafi] wyjedzie – ten Żyd’. To jest dzielna bojowniczka. Ona szukała możliwie najgorszego określenia na Kaddafiego – i znalazła [takie określenie] – “ten Żyd”. To była część, której CNN nie nadała.

Miejmy nadzieję, że w przyszłości CNN nie zdecyduje o nieprzetłumaczeniu takiej wstydliwej wypowiedzi. Nie tylko z powodu dziennikarskiego obowiązku – ale także dlatego, że ujawnianie jest najlepszym sposobem kuracji. Czy jednak CNN zrobi to, czy nie – robi to MEMRI i będzie robić nadal; a Archiwa Lantosa będą to nadal pokazywać i nagłaśniać głosy tych odważnych mężczyzn i kobiet w świecie arabskim i muzułmańskim, którzy występują przeciwko temu. To jest nasza misja i nasza odpowiedzialność w strzeżeniu dziedzictwa Toma Lantosa. I, jak wspomniał dr Mohammed, warstewka cywilizacji jest cienka jak papier.

Jesteśmy strażnikami i wszystkich nas inspiruje dr Mohammed, nauczający pokolenia studentów; Sara Bloomfield, z olbrzymim przedsięwzięciem Holocaust Memorial Museum; i Hannah Rosenthal, z jej walką na całym świecie…

Dziękuję wszystkim za udział w tym spotkaniu”.

Wypowiedź współprzewodniczącego Komisji Praw Człowieka im. Toma Lantosa, Franka Wolfa

“Mam honor oddania hołdu Lantos Anti-Semitism and Holocaust Denial Archives. Chciałbym osobiście podziękować Middle East Media Research Institute za jego wkład w działanie Fundacji Lantosa … Lantos Archives pozwala zapewnić, iż kontynuowane jest dzieło Toma Lantosa – który sam ocalał z Holocaustu i z pasją zwalczał plagę antysemityzmu próbując zapobiec przyszłym ludobójstwom”.

Linki do Tom Lantos Archives on Antisemitism and Holocaust Denial

* Odwiedź Tom Lantos Archives on Antisemitism and Holocaust Denial: http://www.memri.org/subject/en/51.htm .

* Odwiedź Tom Lantos Archives on Antisemitism and Holocaust Denial Blog: http://www.thememriblog.org/antisemitism .

* Obejrzyj klipy o Antisemitism and Holocaust denial z MEMRI TV Project: http://www.youtube.com/playlist?p=PL4B39D00265A8FC1C .

* Tom Lantos Archives on Antisemitism and Holocaust Denial Project na Twitterze: http://twitter.com/MEMRILANTOS .

* Tom Lantos Archives on Antisemitism and Holocaust Denial na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/The-Tom-Lantos-Archives-on-Antisemitism-and-Holocaust-Denial/101001566663735 .