27 stycznia 2019 r. na kanale YouTube Islamskiego Ośrodka Al-Zahraa w Detroit zamieszczono antysemicki wykład szyickiego imama z Michigan, Bassema Al-Sheray. Al-Sheraa powiedział, że Żydzi wypaczyli teksty święte i aprobowali zabijanie proroków, jak Jezusa i Jana Chrzciciela. Oskarżył Żydów o stosowanie podstępów i oszustw w sprawach religii i moralności, i o gromadzenie złota i szerzenie lichwiarstwa. Wyjaśniając, że lichwiarstwo jest “osobliwą filozofią żydowską, imam Al-Sheraa powiedzial, że Żydzi używają jej jako środka do zdobycia władzy, mimo że jest sprzeczna z ich religią i powiedział, że także nowoczesny system bankowy opiera się na „instrukcjach i wizji” Żydów. Powiedział następnie, że żydowskie kobiety w historii zakładały i zarządzały “jaskiniami kobiecej rozpusty” i kierowały burdelami Europy, i że Żydzi pozwalają na wiarę przechodzącą przez matkę, żeby kobiety mogły podnieść liczbę żydowskiej populacji przez prostytucję.

Al-Sheraa jest absolwentem Nadżaf Hawza w Iraku. Przyjechał do Stanów Zjednoczonych i pracuje jako imam w Islamskim Ośrodku Al-Zahraa w Michigan. Założył także Scholarly Najaf Hawza in Northern America – Michigan.

Aby zobaczyć klip z Bassemem Al-Sheraą w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„[Żydzi] stosują podstępy i oszustwo w sprawie religii i wartości moralnych”

Bassem Al-Sheraa: Jahja [Jan Chrzciciel], z całą swoją wielkością i chwałą, był prorokiem, jak jego ojciec… [Żydzi] ekskomunikowali go, a potem zaaprobowali jego zabicie. Nie został po prostu zabity – został ogłoszony heretykiem i odrąbano mu głowę. Ogłosili także heretykiem Jezusa syna Marii. Ekskomunikowali go. Powiedzieli, że nie jest Żydem. Wtedy Rzymianie go zabili. Zaaresztowali go, żeby go ukrzyżować. Ale to Żydzi wydali religijne orzeczenie o tym. Rzymski władca… Kiedy Rzymianie chcieli aresztować Jezusa, otrzymali religijne orzeczenie od Żydów, które mówiło, że on ich nie reprezentuje i że został ekskomunikowany. Żydzi zaaprobowali zabicie go.

[…]

[Żydzi] stosują podstępy i oszustwo w sprawach religii i wartości moralnych. Wypaczają [święte teksty] i dlatego  mówi się, że Żydzi często zabijali własnych proroków. Aprobują wzajemne zabijanie się. W dodatku pozwalają swoim kobietom zajmować się prostytucją, Boże broń. Po niewoli [babilońskiej], kiedy Nabuchodonozor wygnał ich i zniszczył ich Świątynię, Żydzi powiedzieli: „Pieniądze i kobiety są nasza najpotężniejszą bronią”.

Gromadzili więc złoto i pieniądze, i szerzyli lichwiarstwo. Lichwiarstwo stanowi osobliwą filozofię żydowską… Także w nowoczesnym świecie banki opierają się na kulturze lichwiarstwa, które jest żydowską koncepcją.    Od bardzo dawna Żydzi pożyczali ludziom pieniądze i zbierali procenty, chociaż jest to zabronione przez ich prawa religijne. Pozwolenie na lichwę jest jedną z rzeczy, jakie zrobili, by obejść swoje [pisma święte]. Żydzi pozwolili na lichwę i byli lichwiarzami. Nadal są z tego dumni. Spójrzcie na globalne banki, na miliarderów… Wszyscy są spośród [Żydów]. Ich kultura jest kulturą lichwiarstwa.

Finansowa kultura świata została założona według ich instrukcji i ich wizji. Dlaczego? Bo uważają [lichwę] za instrument kontroli.

[…]

„Burdele Europy zostały założone przez [Żydów], ich kobiety zarządzały tymi jaskiniami kobiecej rozpusty – większość jaskiń hazardu, lichwy i tak dalej była kierowana przez nich”

W dodatku pozwolili swoim kobietom zajmować się [prostytucja]. Przepraszam za język, ale burdele Europy oni założyli. Ich kobiety zarządzały tymi jaskiniami kobiecej rozpusty. Większość jaskiń hazardu, lichwy i tak dalej była kierowana przez nich. Oni są zawsze tacy. Kontrolują zasoby ludzi przez takie podstępy i oszustwa. Uważają to za nagrodę i sposób służenia swojej religii. Stosują te środki, by kontrolować, raczej niż być kontrolowani.

„Wysyłają swoje kobiety i mówią im: ‘Idźcie [cudzołóżcie], a jeśli zajdziecie w ciążę, przynieście nam wasze dzieci, a my je zaakceptujemy jako Żydów’ – to jest ich sposób na podniesienie swojej liczebności”

Powiedzieli więc, że syn żydowskiej kobiety jest Żydem, nawet jeśli jego ojciec nie jest Żydem. Nawet wydali takie orzeczenie religijne. Stary Testament i Tora mówią, że dziecko należy do swojego ojca. Jeśli ojciec jest Żydem, to syn jest także Żydem, a jeśli ojciec nie jest Żydem, to syn także nie jest Żydem. Ale w Talmudzie kapłani to zmienili. Powiedzieli, że syn żydowskiej kobiety jest Żydem. Dlatego wysyłają swoje kobiety i mówią im: „Idźcie [cudzołóżcie], a jeśli zajdziecie w ciążę, przynieście nam wasze dzieci, a my je zaakceptujemy jako Żydów” – to jest ich sposób na podniesienie swojej liczebności.