Przy szybko pogarszających się stosunkach Pakistanu i USA pakistańska niezależna sieć telewizyjna GEO TV przeprowadziła niedawno badanie opinii publicznej, żeby ocenić opinię Pakistańczyków w głównych sprawach, szczególnie kwestii stosunków Pakistanu ze Stanami Zjednoczonymi i zagrożenia dla pakistańskich zasobów nuklearnych w następstwie jednostronnej operacji USA, mającej na celu zabicie przywódcy Al-Kaidy, Osamy bin Ladena.

Sieć Geo TV przeprowadziła dwa sondaże jako część tego badania: pierwszy w kwietniu, tj. przed operacją 1 maja w Abbottabadzie, w której Osama bin Laden został zabity; drugi w maju, po zabiciu bin Ladena. Badanie było prowadzone w dziewięciu głównych miastach i 42 wsiach w całym kraju. Wśród miast były Karaczi, Hyderabad, Sukkur, Islamabad/Rawalpindi, Lahore, Multan, Fajsalabad, Peszawar, and Kuetta.

Przeprowadzano wywiady z kobietami i mężczyznami powyżej 18 roku życia. Fragmenty badania były publikowane w gazecie w języku urdu „Roznama Jang”, która rozchodzi się w Pakistanie w masowym nakładzie. „Roznama Jang” jest także siostrzaną publikacją sieci GEO TV.

Poniżej podajemy najważniejsze punkty z raportu w “Roznama Jang [1]:

Tylko 7% ludzi w Pakistanie jest zadowolonych z zabicia przywódcy Al-Kaidy, Osamy bin Ladena

Tylko 7% ludzi w Pakistanie jest zadowolonych z zabicia przywódcy Al-Kaidy, Osamy bin Ladena, podczas gdy połowa populacji jest niezadowolona z powodu zabicia go, według badania przeprowadzonego przez pakistańską niezależną sieć telewizyjną Geo.

Większość Pakistańczyków nie wierzy, że Osama bin Laden został zabity w operacji w Abbottabadzie, a ponad połowa populacji jest za negocjacjami z talibami.

Po jednostronnej operacji USA zabicia Osamy bin Ladena, połowa populacji Pakistanu uważa, że zasoby nuklearne Pakistanu są w niebezpieczeństwie ze strony podobnej jednostronnej operacji wewnątrz Pakistanu, podczas gdy 31 % wierzy, że nie ma żadnego zagrożenia dla zasobów nuklearnych, a reszta nie zna się na sprawie.

Badanie ujawniło, że siedmiu na 10 Pakistańczyków wini pakistańskiego prezydenta Asifa Alego Zardariego za uwolnienie kontrahenta CIA Raymonda Davisa, który był aresztowany w Pakistanie pod zarzutem podwójnego morderstwa, a później zwolniony pod naciskiem USA i mediacji saudyjskiej.

Siedemdziesiąt siedem procent ludzi wierzy, że USA są wrogiem Pakistanu, podczas gdy siedem procent mówi, że USA są przyjacielem

Około 55% Pakistańczyków nie zgadza się ze stwierdzeniem, że świat stał się bezpieczniejszy po zabiciu Osamy bin Ladena, podczas gdy 36% ani się zgadza, ani nie zgadza z tym stwierdzeniem. Aż 46% uważa, że operacja w Abbottabadzie nie była możliwa bez kooperacji Pakistanu, podczas gdy 32% mówi, że Ameryka nie poinformowała Pakistanu, zaś 23 % nie wie nic o tej operacji.

Podczas gdy czterech na 10 ludzi myśli, że pakistańskie agencje wywiadowcze nie potrafiły powstrzymać operacji USA w Abbottabadzie, 34% mówi, że nie było to niepowodzenie agencji, zaś 25% powiedziało, że o niczym nie wie.

Przynajmniej 47% ludzi uważa, że po operacji w Abbottabadzie stosunki Pakistan-USA pogorszą się; 34% mówi, że nie będzie żadnego wpływu na stosunki Pakistan-USA; sześć procent wierzy, że stosunki się poprawią, podczas gdy 13% nie wie nic o tej sprawie.

Aż 77% ludzi wierzy, że USA są wrogiem Pakistanu, podczas gdy 7% mówi, że USA są przyjacielem, a 16% wierzy, że USA ani nie są wrogiem, ani przyjacielem. Aż 97% Pakistańczyków mówi, że z powodu wzrostu inflacji niemożliwe jest sprostać codziennym wydatkom.

Wśród wszystkich Pakistańczyków program Geo TV “Aaj Kamran Khan Kay Saath” jest najczęściej oglądanym programem wydarzeń bieżących i ogląda go 33% populacji, potem „Główne rozmowy”, które ogląda 15% populacji. Geo News uważane jest za ulubiony kanał wiadomości telewizyjnych (oglądany przez 51% Pakistańczyków), 59% ludzie powiedziało, że najlepiej informuje o najnowszych wiadomościach, a 49% uważa, że ten kanał najlepiej przedstawia Pakistan.

Trzydzieści siedem procent Pakistańczyków w ogóle nie jest zadowolona ze swojego życia; 30% jest nieco zadowolonych

Ośmiu z dziesięciu ludzi jest niezadowolonych z działań wykonywanych przez prezydenta Asifa Alego Zardariego i tylko 10% aprobuje wykonywanie przez niego zadań, podczas gdy reszta nie jest ani zadowolona, ani niezadowolona. Podobnie, siedmiu z 10 ludzi nie jest zadowolonych z premiera Jousufa Razy Gilaniego, podczas gdy 13% jest zadowolonych, a reszta wstrzymuje się [z opinią].

Trzech na czterech ludzi w Pakistanie nie ma nadziei i jest niezadowolonych z obecnej sytuacji ekonomicznej kraju, podczas gdy tylko 8% jest zadowolonych, według tego raportu. Aż 17% badanych respondentów powiedziało, że nie są ani zadowoleni, ani niezadowoleni.

Co najmniej 37% Pakistańczyków w ogóle nie jest zadowolonych ze swojego życia; 30% jest nieco zadowolonych, 18% jest dość zadowolonych i 15% całkowicie szczęśliwych.

Ponad 60% populacji nie jest za stworzeniem nowych prowincji z Pendżabu, wpływowej i największej prowincji jeśli chodzi o populację. Tylko 25% jest za nowymi prowincjami, podczas gdy 15% nic nie mówi. Przynajmniej 65% nie jest za nowymi prowincjami w Sindh, podczas gdy tylko 20% aprobuje utworzenie nowych prowincji z tej prowincji i 16% nie zna tej sprawy.

Około 55% ludzi uważa, że Pakistan powinien prowadzić dialog z afgańskimi talibami, podczas gdy 24% mówi nie negocjacjom z talibami. 21% nic nie wie o tej sprawie.

Przypis:

[1] “Roznama Jang” (Pakistan), 17 maja 2011