Palestyńczycy | Specjalny komunikat Nr 10793

W wywiadzie dla strony internetowej Al-Dżaziry z 6 września 2023 r. Saleh Al-’Arouri, zastępca szefa biura politycznego Hamasu, obszernie wypowiadał się na temat niedawnej eskalacji ataków terrorystycznych i walki zbrojnej prowadzonej przeciwko Izraelowi na Zachodnim Brzegu przez Hamas i inne organizacje terrorystyczne. Zauważając, że zbrojny opór na Zachodnim Brzegu „osiągnął nowy poziom”, stwierdził, że nadrzędnym celem ruchu oporu jest dalszy rozwój, czerpiąc inspirację z modelu oporu w Gazie, aż do osiągnięcia skutecznych zdolności rakietowych na Zachodnim Brzegu. Dodał, że Hamas i inne frakcje zbrojne „są ściśle skoordynowane” i walczą razem. [1]

Podkreślając, że wszystkie areny palestyńskie są zjednoczone przeciwko Izraelowi, Al-’Arouri powiedział, że Zachodni Brzeg jest obecnie przywódcą ruchu oporu. Dodał, że także kraje islamskie powinny wziąć czynny udział w wielofrontowej konfrontacji z wrogiem i przestrzegł, że polityka rządu izraelskiego może spowodować wybuch szerokiej i niebezpiecznej wojny „w ciągu dwóch–trzech lat”. 

Al-’Arouri wezwał także Palestyńczyków do wykorzystania rozwoju sytuacji międzynarodowej, w tym zaabsorbowania Ameryki wojną na Ukrainie i chęcią zachowania spokoju na innych polach, w celu eskalacji starć z Izraelem. „Wypada nam wykorzystać tę okazję, aby namacalnie i znacząco nasilić nasz opór, tak aby zagroził pokojowi i stabilności, której pragną [USA]” – stwierdził i dodał: „To szansa, której zdecydowanie nie możemy przegapić”.    

Saleh Al-’Arouri (Zdjęcie: Aljazeera.net, 6 września 2023)

Poniżej podajemy fragmenty tego wywiadu: [2]

Wystrzelenie rakiety z Zachodniego Brzegu jest kamieniem milowym dla tamtejszego ruchu oporu

P: Godnym uwagi niedawnym [posunięciem] jest to, że wojskowe skrzydło Hamasu przyznało się do kilku operacji samopoświęcenia na Zachodnim Brzegu, odchodząc od swojej wieloletniej polityki chwalenia operacji [tam] bez przypisywania sobie za nie odpowiedzialności. Co zmieniło się w waszej polityce oporu na Zachodnim Brzegu?

O: Hamas jest obecny na [arenie] oporu, ale przyjmowanie na siebie odpowiedzialności za operacje samopoświęcenia są [wygłaszane] w oparciu o względy jego skrzydła wojskowego. To nie jest nowa polityka, ale zależy od interesów ruchu oporu… Z operacyjnego punktu widzenia [Hamas] przyznawał się do operacji oporu prowadzonych przez agentów, którzy zginęli śmiercią męczeńską lub byli poszukiwani przez okupantów. Niektórzy agenci zostawili oświadczenia lub zdjęcia wskazujące na ich członkostwo w skrzydle wojskowym [Hamasu], [więc nie było sensu ukrywania tego faktu]. Jednak ruch wstrzymuje się od brania na siebie odpowiedzialności za operacje, które nie zostały ujawnione lub gdy agenci nie ponieśli śmierci męczeńskiej, aby chronić bojowników ruchu oporu.

P: Jak wyjaśnisz fakt, że zbrojny opór [obecnie] koncentruje się na północnym Zachodnim Brzegu? Czy oczekuje się, że rozprzestrzeni się na resztę obszarów?

O: Wierzymy i działamy [zakładając], że wszystkie części Zachodniego Brzegu, od północy do południa, są bastionami poparcia dla ruchu oporu. Jednak istnieje przyczyna tej sytuacji. Opór na północy [Zachodniego Brzegu] rozwinął się szybko i znacząco w związku z wycofaniem się okupanta z kilku jego części w 2005 r. [3] Ruch oporu ma także wieloletnie bastiony w obozie dla uchodźców w Dżenin i na Starym Mieście w Nablusie, a to umożliwia wszystkim frakcjom [na tym obszarze] szybsze przegrupowanie… Faktem jest, że działalność ruchu oporu rozprzestrzenia się i, z wolą Allaha, będzie się nadal rozwijać…

P: Wystrzelenie rakiet przez Brygadę Al-’Ajjasz było kamieniem milowym dla ruchu oporu na Zachodnim Brzegu, nawet jeśli rakiety były prymitywne. Jakie przesłanie te rakiety niosą okupantom i czy infrastruktura bezpieczeństwa na Zachodnim Brzegu sprzyja rozwojowi rakiet, jak to było w Gazie?

O: Rozwój ruchu oporu jest najwyższym priorytetem dla Hamasu i [innych] frakcji ruchu oporu, a osiągnięcie zdolności do zranienia i wyczerpania wroga, aby zmusić go do uznania naszych praw narodowych i politycznych, jest głównym celem… Zatem zadanie rozwoju ruchu oporu oraz uczynienia go wydajnym i skutecznym, w tym poprzez osiągnięcie wydajnych i skutecznych rakiet [na Zachodnim Brzegu], jest celem nadrzędnym, który zasługuje na zaangażowanie wszystkich naszych zdolności i energii. 

Opór na Zachodnim Brzegu osiągnął ostatnio nowy poziom pomimo trudnych warunków i ograniczonych możliwości, które wynikają z bezpieczeństwa i oblężenia militarnego narzuconego przez okupację terytoriów palestyńskich oraz ze środków rozwijania ruchu oporu. Jednak młodzi ludzie na Zachodnim Brzegu są uparci i niezłomni, a teraz widzimy, jak młodsze pokolenie ruchu oporu inwestuje w rozwój i produkcję [amunicji]…

Gazański model rozwoju oporu jest źródłem inspiracji [i pokazuje], że duch palestyński nigdy się nie poddaje ani nie załamuje. Ruch oporu na Zachodnim Brzegu będzie zatem kontynuował drogę rozwoju, która z pewnością doprowadzi go do sytuacji, w której może stawić czoła okupacji…

Zachodni Brzeg stoi obecnie na czele konfrontacji; Naród islamski musi prowadzić wielofrontową kampanię przeciwko Izraelowi

P: Pozwólcie, że zapytam bezpośrednio. Czy Hamas jest powiązany z brygadami w Dżeninie i Nablusie oraz z grupami zbrojnymi, które zaczęły się rozprzestrzeniać na Zachodnim Brzegu?

O: Grupy wojskowe są wysoce skoordynowane. Brygady Al-Kassam są obecne w Dżeninie, Nablusie i Tulkarm i wraz z innymi frakcjami biorą udział w odpieraniu najazdów [izraelskich sił zbrojnych]. W rzeczywistości większość operacji wysokiej jakości przeprowadzili członkowie Brygad Al-Kassam … Co więcej, wpływ ruchu [Hamasu] i zaangażowanie jego agentów w terenie przyczyniły się do rozwoju działalności oporu w terenie. Obronne działania ruchu oporu przeszły kilka stadiów, zanim przybrały formę wojny partyzanckiej i zasadzek, jak [akcja podjęta] w celu odparcia najazdów na obóz [uchodźców] w Dżenin…

P: Przyjęliście hasło „jedności frontów”. Czy odnosi się to do frontów palestyńskich, [mianowicie] Gazy, Zachodniego Brzegu, Jerozolimy i wnętrza [Izraela, wewnątrz Zielonej Linii], czy też do arabskich aren otaczających Palestynę? I czy warunki międzynarodowe, regionalne i lokalne sprawiają, że możliwe jest zrealizowanie tego hasła?

O: Areny palestyńskie są zjednoczone w obliczu wroga i zaangażowane w zintegrowaną walkę na Zachodnim Brzegu, w Gazie i w głębi Palestyny, ponieważ wszyscy stawiamy czoła temu samemu niebezpieczeństwu… Dziś Zachodni Brzeg przewodzi konfrontacji z wrogiem. Dzieje się tak dlatego, że jedna kampania nie wystarczy, aby doprowadzić do wycofania i likwidacji przedsięwzięcia osadniczego. [Tylko] wojna na wyniszczenie prowadzona na Zachodnim Brzegu przy wsparciu innych aren spowoduje wycofanie się tego przedsięwzięcia…  

Jeśli chodzi o kampanię na wielu frontach, ma ona na celu przywrócenie roli narodu [islamskiego] w wyzwoleniu Palestyny. Kampania w Palestynie jest skierowana przeciwko przedsięwzięciu, które Zachód wspiera ze wszystkich sił. Widzimy, że Stany Zjednoczone są aktywnie zaangażowane w próby rozbicia ruchu oporu i nadal zapewniają przedsięwzięciu syjonistycznemu parasol ochronny. Dlatego naród [islamski] i siły oporu muszą wytyczyć prawdziwy i praktyczny kurs [w kierunku] wielostronnej konfrontacji z syjonistycznym wrogiem. Wiara narodu, jego ludu i sił w ich praktyczną rolę musi zostać przełożona na [działanie] w terenie poprzez przygotowanie się do tego zadania…

Rząd Izraela wkrótce doprowadzi nas do niebezpiecznej wojny regionalnej

P: Od czasu pojawienia się [obecnego] rządu Netanjahu, który opiera się na ekstremistycznych nurtach religijnych, nasiliły się ataki i zbrodnie osadników w Jerozolimie, Al-Aksa i wioskach na Zachodnim Brzegu. Jak widzisz przyszłość konfliktu z okupacją w świetle tego ataku?

O: Ten rząd jest bezprecedensowy w historii tworu [syjonistycznego] i jest niebezpieczny w pełnym tego słowa znaczeniu… Ten rząd podąża trzema niebezpiecznymi ścieżkami: [po pierwsze] powoduje rozłam w społeczeństwie syjonistycznym społeczeństwa i to dobrze. [Po drugie], prawdopodobnie spowoduje wybuch szerokiego konfliktu w najbliższej przyszłości ze względu na swoje działania w [meczecie] Al-Aksa i plany dotyczące Zachodniego Brzegu. [Przez „niedaleką przyszłość”] rozumiem w ciągu dwóch lub trzech lat, podczas pozostałych lat jego urzędowania. [Po trzecie, ten rząd] może doprowadzić do wybuchu wojny regionalnej w związku z polityką Netanjahu wobec Iranu i Hezbollahu. Wszyscy musimy wziąć to pod uwagę: w najbliższej przyszłości, [mianowicie] w ciągu najbliższych dwóch lat, ten rząd z pewnością wepchnie cały region w szeroką, wszechstronną i bardzo niebezpieczną konfrontację.

Na poziomie strategicznym my wszyscy – ruch Hamasu i cały naród palestyński, ze wszystkimi jego sektorami – musimy prowadzić kampanię przeciwko okupacji i osiedlom. Wyczekiwanie stawia nas w słabszej pozycji i wzmacnia ich. Pozwala im zwiększyć liczbę osadników i narzucić fakty, zwłaszcza teraz, gdy Zachodni Brzeg został oddany w ręce nacjonalistycznego nurtu religijnego [w Izraelu], który robi tam, co mu się podoba.

Powinniśmy wykorzystać zmiany międzynarodowe, zwłaszcza niepokój Stanów Zjednoczonych i erozję wiarygodności [organów] międzynarodowych, które nie są w stanie zakończyć okupacji syjonistycznej pomimo wszystkich rezolucji międzynarodowych, które jej dotyczą. [Zmiany te obejmują również] stanowisko międzynarodowe, które odrzuca legalność osiedli i działań ekstremistycznego [izraelskiego] rządu oraz pragnienie świata, a zwłaszcza USA, aby zapobiec wybuchowi szerokiego konfliktu w regionie, tak aby [USA] mogły skupić się na konflikcie z Rosją.

Dlatego jeśli znacząco, skutecznie i namacalnie nasilimy nasz opór w terenie, przeciwko osiedlom i armii okupacyjnej, stabilność globalna i bezpieczeństwo regionalne znajdą się na skraju załamania i będziemy mogli rzeczywiście wypędzić okupantów z Zachodniego Brzegu… 

Musimy wykorzystać zaabsorbowanie Ameryki Ukrainą, aby nasilić naszą walkę z Izraelem

P: Czy sądzisz, że zaabsorbowanie Zachodu strategicznym konfliktem z Chinami i Rosją może mieć pozytywny wpływ na kwestię palestyńską, a jeśli tak, to w jaki sposób? 

O: Międzynarodowy konflikt mający miejsce na Ukrainie jest wojną Zachodu przeciwko Rosji, w której USA i Zachód próbują włączyć więcej krajów do swojego układu bezpieczeństwa, aby utrzymać swoją globalną hegemonię i zapobiec pojawieniu się nowej głównej siły [tj. wielobiegunowego porządku świata]… Po raz pierwszy od 1990 r. widzimy globalne działania mające na celu położenie kresu jednobiegunowemu porządkowi [świata] narzuconego przez USA i Zachód, [porządku], który przyczynił się do ustawienia [ USA] jako jedynego gracza zajmującego się kwestią palestyńską i światem arabskim…

Stany Zjednoczone przywiązują wagę do obecnej walki z Rosją o wpływy na świecie, dlatego też traktują jako najwyższy priorytet zapobieganie dodatkowym konfliktom oraz utrzymanie globalnego spokoju i stabilności do czasu zakończenia wojny w Ukrainie. Przystoi nam wykorzystać tę szansę, aby wymiernie i znacząco nasilić nasz opór, tak że zagrozi pokojowi i stabilności, jakiej pragną [Stany Zjednoczone].

Musimy także uniemożliwić wrogowi i jego syjonistycznemu rządowi realizację jego obecnego spisku w Palestynie, podczas gdy świat jest zajęty międzynarodowym konfliktem. Nie będziemy czekać, aż świat podejmie się zakończenia okupacji, ponieważ świat ten jest zdominowany przez obłudną siłę pod przewodnictwem USA i Europy, którzy płacą Ukrainie dziesiątki miliardów rzekomo w celu „obrony wolności narodu ukraińskiego” i dostarczają jej wszelkiego rodzaju broni – podczas gdy Palestyna jest okupowana od 75 lat [i są] dziesiątki rezolucji ONZ w tej sprawie, a jednak społeczność międzynarodowa nie podejmuje działań, aby urzeczywistnić prawa naszego narodu.

Musimy zmusić świat, aby stawił czoła swojej odpowiedzialności, i zdemaskować te podwójne standardy, szczególnie te stosowane przez USA i Zachód… 

To szansa, której zdecydowanie nie możemy przegapić. Należy ją wykorzystać wszelkimi środkami politycznymi i dyplomatycznymi. Jednak głównym i prawdziwym środkiem jest nasilenie oporu poprzez bezpośrednią i wszechstronną konfrontację między naszym narodem a okupantem i osiedlami.


[1] It should be noted that, in a series of recent interviews with the Iranian media, Ziad Nakhaleh, the secretary-general of the Palestinian Islamic Jihad (PIJ), also addressed the escalation of the armed struggle in the West Bank and the coordination among the various armed factions there. See MEMRI Special Dispatch No. 10721 – Palestinian Islamic Jihad (PIJ) Secretary-General Ziad Al-Nakhaleh In Interviews With Iranian Media: We Manufacture Weapons Thanks To Aid Provided By Iran And Seek To Arm All West Bank Cities; No Jew Anywhere In The World Lives In Greater Danger Than The Jews In Palestine – July 24, 2023. On the duplication of the Gazan methods in the West Bank, and the increased coordination between the Palestinian terror organizations and the escalation of their activity, see MEMRI  Inquiry & Analysis Series No. 1707 – Palestinian Terror Organizations Are Duplicating Gaza Strip Fighting Methods In West Bank – August 8, 2023.

[2]  Aljazeera.net, September 6, 2023.

[3] Apparently a reference to Israel’s withdrawal from an area in the northern West Bank as part of its 2005 Disengagement from Gaza and North Samaria.