Kuwejcka gazeta “Al-Watan” opublikowała artykuł publicystyAbdallaha Chalefa, zatytułowany “Protokoły mędrców Syjonu – Część I” (wyraźnie pierwszy odcinek szeregu artykułów na ten temat).

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu [1] :

„Trzydzieści pięć stuleci temu Żydzi podzielili ludzkość na dwie kategorie: Żydów i Gojów, to znaczy [Żydów i] bałwochwalców (patrz książka nazywana Protokołami mędrców Syjonu, przetłumaczona przez Muhammada Chalifę Al-Tunisiego, z przedmową zaczerpniętą z pism Abbasa Mahmouda Al-Akkada, wydrukowana w Kuwejcie). Według tej książki Żydzi wierzyli, że są Wybranym Narodem Boga, Jego synami i Jego ukochanymi, podczas gdy wszyscy inni – muzułmanie, chrześcijanie i członkowie innych wiar – są bałwochwalcami. Wierzyli także, że świat i wszystkie jego zasoby są podarkiem [Boga] wyłącznie dla nich…

Izraelczycy wierzą, że cały świat jest ich ojczyzną i że ich państwo w Palestynie może powiększać się bez ograniczenia. Chcieli, poprzez rewolucje bolszewicką [uczynić] Rosję swoim pierwszym krajem i jednym z ich celów jest ustanowienie królestwa na całym świecie. Zidentyfikowali dziewięć krajów, w których mogli założyć swoją ojczyznę – [zwaną] Izraelem – i ostatecznie wybrali Palestynę.

Syjonizm jest zgodny z makiawelicznymi zasadami, według których cel usprawiedliwia środki [co znaczy], że ustanowienie polityczne tworu [usprawiedliwia] zniszczenie, morderstwo i eksterminację, jak to, co zostało zrobione w Palestynie.

W wojnie 1967 r. Żydzi dokonali eksterminacji większości egipskich więźniów [wojennych] na płonących piaskach pól bitwy. Związali ich i położyli na brzuchach, jakby spali, a [potem] przejechali po nich czołgami. [Inni] więźniowie zostali postawieni przy murze przez wysokich oficerów izraelskich i zastrzeleni… Helikoptery unosiły się w powietrzu nad wycofującymi się [oddziałami] i strzelały do nich…

Wszystko to było zrobione zgodnie z instrukcjami w Protokołach mędrców Syjonu. Pewni arabscy władcy ukryli ten [akt] eksterminacji, obawiając się zemsty swoich ludów. W Izraelu byli tacy, którzy żądali ścigania przywódców izraelskich, którzy [byli odpowiedzialni] za eksterminację więźniów syryjskich, jordańskich i kuwejckich podczas wojny 1967 r.

Lud egipski może teraz doprowadzić do postawienia przed sądem międzynarodowego trybunału przywódców Izraela, którzy brali udział w minionych wojnach. Żydzi zrealizowali instrukcje Protokołów mędrców Syjonu, żeby mordować więźniów arabskich, depcząc wszystkie wartości ludzkiego [zachowania] i honor wojskowy, który zabrania mordowania zakładników”.


[1] “Al-Watan” (Kuwejt), 30 sierpnia 2011.