Dr Ahmad Al-Fardżabi, ekspert prawa szariatu z katarskiego ministerstwa dziedzictwa religijnego, powiedział w wywiadzie z 6 maja 2020 r. dla Al-Dżazira (Katar), że muzułmanie nie są jedynymi ludźmi, którzy biją swoje żony i że kiedy człowiek podejrzewa, że jego żona może okazać się buntowniczką, powinien przedsięwziąć kroki nakazane przez Koran, z których trzeci jest biciem żony. Dr Al-Fardżabi powiedział, że także zachodni psycholodzy powiedzieli, że bicie żony jest „nieuniknione” dla kobiet, które były bite w dzieciństwie i dla kobiet, które nie mają szacunku do swoich mężów. Powiedział, że te rodzaje kobiet trzeba „poskromić siłą mięśni” i że pewne rodzaje kobiet „można zreformować biciem”. Al-Fardżabi powiedział także, że słyszał od kobiet podczas swoich wykładów, że lepiej jest bić żonę niż pozwolić jej na zrujnowanie domu i utratę jej dzieci. Podobne wypowiedzi dra Ahmada Al-Fardżabiego, patrz MEMRI TV Clip No. 226

Aby zobaczyć klip z dr Al-Fardżabin w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

Islam „traktuje nieposłuszeństwo i buntowniczość [kobiet] od samego początku, kiedy jest to jedynie podejrzenie”

Dziennikarz: Niektórzy mówią: „Twierdzicie, że islam zwalcza przemoc wobec kobiet i przemoc domową i że prorocze wskazówki sprzeciwiają się tym rzeczom, ale równocześnie pozwalacie mężom bić swoje żony” i to pojawia się w Koranie. Allah mówi : „Napomnij je, odejdź od ich łoża i bij je”.

Ahmad Al-Fardżabi: Islam nie jest religią, która wynalazła przemoc. Muzułmanie nie są jedynymi, którzy biją [swoje żony]. Międzynarodowe statystyki pokazują to. W kilku dużych krajach 2 do 4 tysięcy kobiet umiera co roku z powodu bicia przez swoich mężów. To są nie-muzułmańskie kraje. W innym kraju jedna trzecia siły policyjnej jest poświęcona wyłącznie chronieniu maltretowanych kobiet.

[…]

Koran mówi:  ”A te, których nieposłuszeństwa się boicie…” Cudowna natura islamu jest tutaj objawiona. Traktuje nieposłuszeństwo i buntowniczość [kobiet] od samego początku, kiedy jest to jedynie podejrzenie.

[…]

„Napomnienie jest bardzo ważne, bo kobiety tego potrzebują”

„A te, których nieposłuszeństwa się boicie, napomnicie je”. Taki jest porządek rzeczy. Napomnienie jest bardzo ważne, bo kobiety tego potrzebują. Napomnienie oznacza wystraszenie [żon] tym, co zrobi Allah i przypomnienie im o konsekwencjach.

[…]

Jeśli to nie pomoże, przechodzimy do następnego etapu. Po „napomnijcie je” Allah powiedział „i odejdźcie od ich łoża”. Proszę zauważyć, że jeśli wykonujemy te kroki, bicie będzie zupełnie niepotrzebne.

[…]

„Odejście od łoża” oznacza, że mąż odwraca się do niej plecami. To jest bardzo skuteczne.

[…]

„Mężczyzna musi być pewien, że jego żona jest rodzajem kobiety, którą można zreformować biciem”

Jeśli ten krok nie pomoże, dochodzimy do trzeciej opcji: „i bijcie je”.

[…]

Kiedy chcemy zastosować bicie, musimy pamiętać o następującym: Po pierwsze, mężczyzna musi być pewien, że jego żona jest rodzajem kobiety, którą można zreformować biciem. Po drugie, jeśli musi ją bić, nie może połamać jej kości ani przeciąć skóry. Po trzecie, nie może bić jej na oczach jej dzieci i nie może do bicia dodawać nagany, przekleństw lub słownych obelg. Jeśli bicie jest nadmierne i zostaje jej wyrządzona cielesna szkoda, sędzia może ukarać męża i skazać go na chłostę.

[…]

„Kobiety mówiły niemal jednogłośnie, że lepiej jest użyć  kija, by doprowadzić ją z powrotem do rozumu”

Otrzymujemy wiele krytyki za kwestię bicia [żony], ale znany pedagog, [dr Benjamin] Spock, powiedział: „Oszukałem ludzkość w książce, która miała 15 wydań i w której powiedziałem, że bicie jest niedobre. Teraz zrozumiałem, że nie może być dobrego życia bez kar cielesnych”. Chciałbym dodać, że niektórzy zachodni psycholodzy powiedzieli, że dla trzech rodzajów ludzi ten krok jest nieunikniony. Zdziwilibyście się, że to jest psychologiczna analiza, która nie ma nic wspólnego z religią. Pierwszym typem jest kobieta, która była bita podczas dorastania.

[…]

Mówią, że drugim typem jest kobieta, która patrzy z góry na swojego męża, nie ceni go i nie szanuje. Mówią, że taką kobietę trzeba poskromić siłą mięśni.

Mówiąc między nami, mam dużo wykładów dla kobiet i prosiłem siostry, by dały mi uczciwą odpowiedź: czy jest lepiej pozwolić żonie na zrujnowanie jej domu, utratę jej dzieci i utratę wszystkiego, co ma, czy też jest lepiej podnieść kij i doprowadzić ją z powrotem do rozumu? Kobiet powiedziały niemal jednogłośnie, że lepiej jest użyć wobec niej kija, by doprowadzić ją z powrotem do rozumu.