Po tym, jak przemówienie z 12 lipca 2019 r. członka biura politycznego Hamsu, Fathiego Hammada, wzywające Palestyńczyków do zabijania Żydów na całym świecie[1], wywołało oburzenie, Hamas wydał wyjaśnienie, mówiące, że jego wypowiedź nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska ruchu i że Hamas walczy przeciwko okupacji, nie zaś przeciwko Żydom na całym świecie i przeciwko wierze żydowskiej.

Jednak publikacje MEMRI w ciągu ostatnich dwóch lat pokazują, ze wypowiedzi członków i dygnitarzy Hamasu oraz treści publikowane przez oficjalne media Hamasu, pełne były antysemityzmu. Sam Fathi Hamad kilkakrotnie mówił o Żydach jako „raku” i „wrogach Allaha, i twierdził, że „kontrolują pewne państwa arabskie”. Wysoki rangą funkcjonariusz Hamasu, Mahmoud Al-Zahhar, powiedział w przemówieniach w parlamencie Hamasu, że Żydów nienawidzono przez całą historię w krajach, w których żyli, ponieważ korumpowali i zdradzali te kraje „ przez lichwę, wielbienie pieniędzy, skrajne skąpstwo i łapówki”. Rzecznicy Al-Aqsa TV Hamasu powtarzali inne antysemickie oszczerstwa, takie jak twierdzenie, że Żydzi stoją za każdym spiskiem na całym świecie. Inni cytowali antysemickie wątki islamskie, takie jak koraniczną opowieść, że Allah zamienił Żydów w małpy i świnie, lub hadis, według którego muzułmanie będą walczyć i zabijać Żydów w Dzień Sądu Ostatecznego, a drzewa i kamienie będą wydawać im Żydów, którzy się za nimi schowają.  

Należy wspomnieć, że wszystkie te wypowiedzi były wygłaszane po opublikowaniu przez Hamas 1 maja 2017 r. dokumentu, który miał przedstawić ten ruch jako pragmatyczny, demokratyczny i tolerancyjny. Ten dokument miał także na celu zdystansowanie ruchu od antysemickich twierdzeń, jakie znajdują się w jego Karcie[2] (chociaż nie  zastępuje Karty)  przez powiedzenie, że Hamas nie walczy z Żydami jako takimi, ale tylko z syjonistyczną okupacją[3].

Poniżej podajemy fragmenty z klipów i raportów MEMRI publikowanych od maja 2017 r.

Fathi Hammad: Żydzi są „brudem”, „rakiem” i „wrogami Allaha”; Pewne państwa arabskie są kontrolowane przez Żydów

Członek biura politycznego Hamasu, Fathi Hamad, sam wygłosił inne antysemickie wypowiedzi w minionym roku. 19 lutego 2019 r. powiedział, że reżimy arabskie, które znormalizowały stosunki z Izraelem zostaną ”pogrzebane na śmietniku historii” obok Żydów, którzy są wrogami Allaha. Powiedział: „Mówimy do wszystkich reżimów arabskich, które normalizują [swoje stosunki z Izraelem] jawnie lub skrycie: nie uda wam się… Zostaniecie pogrzebani na śmietniku historii obok wrogów Allaha – Żydów – o których Allah powiedział: ‘Nie znajdziecie ludzi o silniejszej wrogości wobec wiernych niż Żydzi i politeiści’. Żydzi są rozgromieni. Zostali pokonani”.

Obejrzyj klip MEMRI TV z wypowiedziami Fathiego Hamada tutaj lub poniżej:

Na wiecu 12 lipca, 2018 w Gazie Hamad przepowiadał, że do 2022 r. Palestyńczycy pozbędą się „żydowskiego brudu” i „żydowskiego raka”, i wezwał Arabów, by zrzucili żydowską kontrolę swoich państw. Powiedział: „Oczekujemy dwóch ważnych rzeczy, które są w polu widzenia: pierwszą jest oczyszczenie Palestyny z brudu Żydów i wykorzenienie ich z niej, z wolą Allaha. To jest w polu widzenia. Cztery lata, moi bracia… Do 2022 r. pozbędziemy się ich… Drugą rzeczą jest ustanowienie Kalifatu po tym, jak naród zostanie uleczony z raka – Żydów – z wolą Allaha…

Jest nie do przyjęcia, by Żydzi kontrolowali pewne państwa arabskie – podczas gdy ludy pozostają uciśnione. O, ludy arabskiego i islamskiego narodu, o ludu palestyński, posiadacie ukrytą siłę, która możecie zdetonować w twarze Żydów i hipokrytów. Oczekujemy od was kolejnej Wiosny Arabskiej z nowymi cechami – drugiej Wiosny Arabskiej, która skupi się na meczecie Al-Aksa, z wolą Allaha. Jesteśmy waszymi rozżarzonymi węgielkami i waszym paliwem, z wolą Allaha”.

Obejrzyj klip MEMRI TV z wypowiedziami Fathiego Hamada tutaj lub poniżej:

Wysoki rangą funkcjonariusz Hamasu, Mahmoud Al-Zahhar: Przez całą historię Żydzi korumpowali europejskie społeczeństwa, zdradzali muzułmańskie społeczeństwa, które ich chroniły

Szczególnie zjadliwie antysemickie wypowiedzi wygłaszał wysoki rangą funkcjonariusz Hamasu, Mahmoud Al-Zahhar. Podczas sesji parlamentarnej 5 czerwca 2018 r. Al-Zahhar podał długą listę wypadków w historii, w których Żydzi byli wyganiani z krajów europejskich, w których żyli. „Te [żydowskie] grupy korumpowały społeczeństwa, w których żyły, przez lichwę, wielbienie pieniądza, skrajne skąpstwo i łapówki” – powiedział. Odrzucił protest posła Jahji Al-Abadseha, że raport Rady Ustawodawczej Hamasu nie powinien zawierać takich rzeczy. „Pożyczę ją [moją książkę] doktorowi Al-Abadsehowi, żeby zobaczył, że to, co pojawiło się [w raporcie] jest tylko kroplą w morzu tego, co ci ludzie zrobili w europejskiej historii” – powiedział Al-Zahhar. Poniżej są fragmenty ich wypowiedzi podczas sesji, którą nadawała Al-Aqsa TV.

Mahmoud Al-Zahhar: „Przez całą historię syjonistyczni Żydzi zdradzali muzułmanów, którzy chronili ich i traktowali zgodnie z moralnymi wartościami islamu. To były czasy, kiedy chrześcijanie deportowali Żydów ze swoich krajów w długiej serii niezliczonych deportacji – z których wybrałem kilka przykładów: zostali deportowani z Rzymu w 139 p.n.e., jak również w 19 p.n.e. Potem byli deportowani z Francji w 1253 i z Brytanii w 1280. Byli deportowani z Niemiec w 1348 i z Francji w 1360. W tym samym roku zostali deportowani z Węgier. W 1370 r. byli deportowani z Belgii.  W 1380 r. byli deportowani ze Słowenii. W 1420 r. byli deportowani z Austrii i z Holandii w 1444 r. W 1492 r. byli deportowani z Hiszpanii, a w 1882 r. z Rosji.

Była seria 120 deportacji Żydów z Europy. Było tak, ponieważ zdradzali ludzi, wśród których żyli, i działali przeciwko interesom społeczeństw, które ich chroniły. Zdradzali te społeczeństwa, w których żyli jako szpiedzy. Na przykład, szpiegowali przeciwko Persom dla Bizantyńczyków. Te [żydowskie] grupy korumpowały społeczeństwa, w których żyły, przez lichwę, wielbienie pieniędzy, skrajne skąpstwo i łapówki. Te narody uważały ich za antychrześcijan. [Żydzi] żyli w Europie według zasady odrzucenia nie-żydów, których nazywali gojami. Przyjęli koncepcję, że Żydzi byli ofiarami przez całą historię, w celu przejęcia Palestyny”.

Jahja Al-Abadseh: „Mam nadzieję, że bracia, którzy napisali ten raport, usuną większość pierwszej strony, która zajmuje się prześladowaniami Żydów i ich deportacjami z krajów europejskich. Ta pozycja czyni, że wyglądamy, jakbyśmy usprawiedliwiali ich deportację. To nie jest zgodne z naszymi wartościami ani naszą wiarą. Nie aprobujemy tych deportacji, ani ich powodów. Naszym stanowiskiem jest, że przez całą historię, gdy tylko Żydzi byli deportowani, my, muzułmanie, przyjmowaliśmy ich. Standardy Europy w owym czasie w żaden sposób nie mogą być właściwe, ponieważ były oparte na rasizmie i religijnym fanatyzmie. Nie wolno nam wplątywać się w to wszystko. Raport Rady Ustawodawczej nie powinien zawierać takich rzeczy, żeby nikt nie mógł twierdzić, że popieramy filozofię Holocaustu”…

Mahmoud Al-Zahhar: „Było 120 deportacji Żydów. To nie jest fabrykacja i to nie jest o nazizmie i antysemityzmie. To jest część historii. Napisałem kiedyś książkę zatytułowaną Nienawiść Żydów – historyczne dziedzictwo. Pożyczę ją doktorowi Al-Abadseh, żeby mógł zobaczyć, że to, co pojawia się w raporcie, jest tylko kroplą w morzu tego, co ci ludzie zrobili w europejskiej historii. A więc to nie ma nic wspólnego z Holocaustem czy czymś tam. To jest kwestia pisanej historii, a nie osobista opinia”.

Obejrzyj klip MEMRI TV z wypowiedziami Al-Zahhara i Abadsehy tutaj lub poniżej:

Kilka miesięcy wcześniej, 3 stycznia 2018 r., podczas sesji parlamentarnej Al-Zahhar wygłosił podobne wypowiedzi w kontekście proizraelskich posunięć prezydenta USA, Donalda Trumpa. Powiedział: „Dzisiaj Trump próbuje wydawać się, jak gdyby popierał izraelską okupację, ale przodkowie Zachodu mieli coś innego do powiedzenia [o Żydach]. Żydzi żyli w całej Europie i korumpowali w niej wszystko. To jest ich historia. Korumpowali wszystko w Europie. Podczas gdy pracowali jako niewolnicy królów, korumpowali przywódców. Korumpowali ludy europejskie lichwą. Korumpowali gospodarkę używając szantażu. Zapisano w annałach europejskiej historii, że korupcja Żydów spotkała się najgorszą wyobrażalną przemocą. Ponad 100 wypadków pełnego wygnania i totalnego wykorzenienia zanotowano w Palestynie [sic]

Pozwólcie, że wspomnę, co przodkowie Trumpa zrobili Żydom. W 1253 r. Żydzi zostali całkowicie wykorzenieni z Francji. W 1384 r. Żydzi zostali całkowicie wykorzenieni z Niemiec. W 1360 r. Francja wygnała raz jeszcze duże liczby Żydów. To są przodkowie Trumpa. To było zanim założono Amerykę. W 1360 r., tym samym roku, Węgry wygnały całą swoją populację Żydów. W 1370 r., dziesięć lat później, Belgia wygnała wszystkich Żydów ze swojej ziemi. W 1380 r. Słowenia poszła w ślady innych europejskich krajów i usunęła Żydów ze swojej ziemi. W 1444 r. Holandia wygnała Żydów ze swojej ziemi. W 1492 r. Żydzi zostali wygnani z Hiszpanii, równocześnie z likwidacją państwa islamskiego. Ustanowiono sądy inkwizycji do prześladowania Żydów za ich zbrodnie przeciwko [chrześcijańskiej] populacji. W 1882 r., po zabójstwie rosyjskiego cara, Aleksandra II, Żydzi byli torturowani i całkowicie wygnani z Rosji. Bracia i siostry, to były próby pozbycia się zła tej bandy, która skorumpowała każde miejsce w [Europie]. Działania Trumpa należy widzieć w kontekście tej korupcji. Chce zdobyć głosy Żydów i jego stanowisko polityczne motywowane jest głównie przez tę korupcję w niedawnych wyborach”.

Obejrzyj klip MEMRI TV z wypowiedziami Al-Zahhara tutaj lub poniżej:

Poseł Hamasu, Marwan Abu Ras: Żydów nie znoszono przez całą historię

Marwan Abu Ras, członek Palestyńskiej Rady Ustawodawczej z ramienia Hamasu, powiedział 23 czerwca 2019 r. w programie w Al-Aqsa TV Hamasu, że Żydów nie znoszono przez całą historię i że Hitler chciał się ich pozbyć z powodu ich „czynów i zbrodni”. Dodał, że wszystko, co ludzie mówią o Holocauście, jest kłamstwem. Abu Ras powiedział: „Jeśli patrzymy wstecz na historię, widzimy, że [Żydów] nie znoszono w czasach Nabuchodonozora. Tak było również w czasach Asyryjczyków, Rzymian i Proroka Mahometa. Zdradzili go. Byli zdradzieccy wobec niego i wygnał ich z Półwyspu Arabskiego. Także Hitler nienawidził ich, nie cierpiał ich i pozbył się ich. Jednak wszystko, co ludzie mówią o masakrach i Holocauście – to wszystko są kłamstwa. Hitler mógł ich nienawidzić, ale tak było z powodu ich czynów i zbrodni. Hitler był nie mniej zbrodniarzem niż oni.

Obejrzyj klip MEMRI TV z wypowiedziami Abu Rasa tutaj lub poniżej:

Profesor uniwersytetu w Gazie w Al-Aqsa TV Hamasu: Żydzi są ludzkim śmieciem, stoją za każdym spiskiem

Występując w Al-Aqsa TV Hamasu 19 lipca 2018 r., Abdul Samee’ Al-’Arabeed, profesor badań koranicznych z Uniwersytetu Al-Aqsa powiedział, że według Koranu „Żydzi stoją za każdym spiskiem” i że Koran ostrzega nas i uczy, „jak rozprawić się z tym ludzkim śmieciem”. Powiedział: „Żydzi stoją za każdym spiskiem – to powiedział nam Allah poprzez te wersety [koraniczne]. Mogliście zauważyć, że ponad jedna trzecia Koranu mówi o Izraelitach, nie tylko, by dostarczyć informacji, ale żeby nas ostrzec i nauczyć nas, jak rozprawiać się z tym ludzkim śmieciem. To oni podżegali arabskie plemiona przeciwko Prorokowi Mahometowi”.

Obejrzyj klip MEMRI TV z wypowiedziami Al-’Arabeeda tutaj lub poniżej:

Publicysta gazety związanej z Hamasem: Holocaust istnieje tylko w izraelskich baśniach – i w umysłach zwolenników normalizacji stosunków z Izraelem

W artykule z 28 stycznia 2018 r w związanej z Hamasem gazecie „Filastin”, 'Isam Szawar napisał, że Holocaust nie zdarzył się, jak twierdzą to Żydzi, i wezwał Arabów, by przestali wyrażać solidarność z bajką o Holocauście. Artykuł napisał w odpowiedzi na list dra Mohammada Al-’Issy, sekretarza generalnego mieszczącej się w Arabii Saudyjskiej Muzułmańskiej Ligi Światowej (MWL), do Sary Bloomfield, dyrektorki U.S. Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holocauście, w którym potępił Holocaust i podkreślił, że prawdziwy islam  sprzeciwia się tej zbrodni[4]. Szawar powiedział, że oświadczenie Al-’Issy o Holocauście było motywowane politycznie i było częścią prób Arabii Saudyjskiej normalizowania stosunków z Izraelem. Poniżej podajemy fragmenty artykułu Szawara[5]:

„Z okazji upamiętnienia baśni o 'Holocauście’ sekretarz generalny, dr Muhammad Al-’Issa nazwał to nazistowską zbrodnią, która głęboko zaszokowała ludzkość i ujawniła horrory, jakich żaden przyzwoity, szukający sprawiedliwości człowiek nie może ignorować lub  lekceważyć. Al-’Issa podkreślił, że poglądy MWL opierają się wyłącznie na czysto humanitarnym aspekcie [Holocaustu], związanym z życiem niewinnych ludzi.

Zanim odpowiem na tę wiadomość [o liście Al-’Issy], która [mnie] zdumiała, chciałbym przypomnieć czytelnikom, że dr Muhammad Al-’Issa prowadzi bezprecedensową kampanię na rzecz normalizacji [stosunków] z izraelskim okupantem i organizuje wiele spotkań w Europie z syjonistycznymi ekstremistami. Zajmuje także zaskakujące stanowisko, które jest sprzeczne z prawami islamu, takie jak wzywanie muzułmańskich kobiet w Europie, by nie zakrywały swoich włosów, jeśli są proszone, by tego [nie] robić, albo żeby wyjechały z europejskich krajów. Na szczęście jednak, Europa respektuje swoich obywateli i ma demokrację, która respektuje prawa mniejszości – bardziej niż ci, którzy twierdzą, że reprezentują islam lub muzułmanów.

Jak zdecydowanie dowiodły badania uniwersyteckie, Holocaust w wymiarach, jakie twierdzą Żydzi, nie miał miejsca i nie mógł mieć miejsca. To jest, nie może być zaakceptowany jako prawda. Nawet jeśli dziesiątki tysięcy Żydów zamordowano lub spalono, nie jest to nic nadzwyczajnego w okresie, kiedy dziesiątki milionów ludzi, większość z nich muzułmanów, zmarło w wyniku wojen, chorób, głodu i innych przyczyn.

Dlatego nie dajcie wprowadzić się w błąd potępieniem Holocaustu przez instytucję przestawiająca się jako islamska, ani nie wierzcie temu ani odrobinę. Oni potępiają i ronią łzy nad baśnią, która należy tylko do muzeów, książek i izraelskich opowieści, a także umysłów arabskich poszukiwaczy normalizacji.

Dr Muhammad Al-’Issa mówi, że motyw MWL w definiowaniu Holocaustu jako zbrodni jest czysto humanitarny. Ale my mówimy [że jest] czysto polityczny i że było to skoordynowane z ‘Policzkiem Stulecia’ [gra słów z „Umową Stulecia” Trumpa], spiskiem przeciwko Jerozolimie, Palestynie i palestyńskiemu ludowi… To jest pierwszy raz w historii MWL, że wspomina i potępia Holocaust, mimo że została założona ponad 50 lat temu.

Zanim będą współczuć Żydom i ich kłamstwom, Arabowie muszą [działać na rzecz] usunięcia arabsko-izraelskiego oblężenia Strefy Gazy i muszą przeciwstawić się amerykańskiemu prezydentowi, Donaldowi Trumpowi, który twierdzi, że Jerozolima jest stolicą Izraela, i który zdjął ją [ze stołu negocjacyjnego] w przygotowaniu do pokoju z Palestyńczykami i Arabami. [Arabowie muszą] przestać grzebać w opowieściach i bajkach, i dać nam poradę wobec zbrodni dokonywanych przez izraelskiego okupanta przeciwko ludowi palestyńskiemu i przeciwko jego świętym miejscom i ziemi.

Trzeba powiedzieć ostatnie słowo: Trump widzi was wyłącznie jako frajerów, na Allaha. [Nawet] jeśli Arabowie i cudzoziemcy połączą siły przeciwko  naszemu [palestyńskiemu] ludowi, nigdy nie zrezygnujemy z naszej ziemi, naszych zasad, lub naszej niezłomności wobec okupacji. Wy [Arabowie popierający Izrael] przestaniecie istnieć i Palestyna będzie wyzwolona od morza do rzeki, a jej stolica będzie Jerozolima – transcendentna”.

Palestyński duchowny, Nasser Maarouf, w Al-Aqsa TV: Allah zamienił Żydów w małpy i świnie, bo ich nienawidził

Postaci w Al-Aqsa TV Hamasu, odwołujące się do koranicznej opowieści, według której Allah zamienił Żydów w małpy i świnie. W wystąpieniu 2 grudnia 2018 r. szejk Nasser Maarouf z Palestyńskiego Związku Uczonych Islamskich powiedział, że palestyńscy wojownicy dżihadu mają przewagę walcząc przeciwko Żydom, bo męczennik zabity przez Żydów otrzymuje dwukrotność nagrody tego, którego zabijają inni niewierni. Wyjaśnił, że Allah zamienił Żydów w małpy i świnie, bo ich nienawidził. Powiedział:

„Mudżahedini [w Palestynie] mają dwie przewagi. Pierwsza przewagą jest to, że [działają] na błogosławionej ziemi ribat, a drugą przewagą jest to, że prowadzą Dżihad przeciwko Żydom. Prorok Mahomet poinformował nas, że męczennik zabity przez Ludzi Księgi równa się dwóm męczennikom. Innymi słowy, jego nagroda równa się nagrodzie dwóch męczenników. To nie stosuje się do męczenników zabitych w walce z innymi niewiernymi. „Ludźmi Księgi” są Żydzi. Ponadto Allah mówi nam, że przeklął [Żydów] i był na nich zagniewany, i zamienił ich w małpy i świnie. Allah nienawidzi i przeklina [takich] ludzi i kocha ludzi, którzy tak samo przeciwstawiają się fałszowi tych, których nienawidzi… Dżihad jest konieczny, ponieważ wrogowie Allaha nigdy nie przestaną walczyć z ludźmi. Taka jest ich natura”.

Obejrzyj klip MEMRI TV z wypowiedziami Maaroufa tutaj lub poniżej:

W przemówieniu na palestyńskim wiecu w północnej Gazie, które nadano 5 listopada 2018 r. w Al-Aqsa TV, były minister religijnego dziedzictwa Hamasu, Ismail Radwan, powiedział, że ci, którzy kolaborują z Izraelem, będą w piekle razem z Żydami, których Allah zamienił w „małpy i świnie”. Powiedział: „Ci [tchórze], którzy trzęsą się ze strachu, ci którzy współpracują i kolaborują [z Izraelem], ci którzy normalizują stosunki z okupantem, zgromadzą się z małpami i świniami w piekle. Czy wiecie, kim są małpy i świnie? To są Żydzi, których Allaha zamienił w małpy i świnie”.

Obejrzyj klip MEMRI TV z wypowiedziami Radwana tutaj lub poniżej:

Islamski duchowny, Salah Nour w Al-Aqsa TV: Dzisiaj Żydzi kontrolują nas, ale nadejdzie dzień, kiedy muzułmanie zabiją ich, jak będą próbowali chować się za kamieniami i drzewami  

Inni duchowni w Al-Aqsa TV mówili o hadisie, według którego muzułmanie będą walczyć z Żydami w Dzień Sądu Ostatecznego, a kamieni i drzewa będą wydawały Żydów chowających się za nimi. Mówiąc w Al-Aqsa TV 24 czerwca 2018 r., islamski duchowny, Salah Nour, także cytował ten hadis: „Kiedy duchowni, kaznodzieje i imamowie w meczetach mówią, że zwycięstwo należy do religii [islamu] i że zwyciężymy Żydów, którzy mają władzę i którzy kontrolują nas, ludzie mówią, że kaznodzieje śmieją się z nas, rozpalają nasze uczucia i bawią się naszymi emocjami jako rodzaj środka uspokajającego, żeby trzymać nas w spokoju i żebyśmy wytrwali w tej trudnej rzeczywistości. To nie jest prawda! Prorok Mahomet powiedział: 'Dzień Sądu Ostatecznego nie nadejdzie, aż muzułmanie będą walczyć z Żydami i Żydzi będą chować się za kamieniami i drzewami. Wtedy drzewa i kamienie powiedzą: O muzułmaninie, o sługo Allaha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go’. Żydzi wierzą w to bardziej niż niektórzy muzułmanie. Według pewnych książek historii i archeologii [Żydzi] posadzili milion drzew [kolcowoju], bo wierzą w hadis Proroka Mahometa”.

Obejrzyj klip MEMRI TV z wypowiedziami Salaha Noura tutaj lub poniżej:

5 listopada 2018 r. Al-Aqsa TV nadała wypowiedzi imama Gazy, Ahmada Okaszy, który cytował ten sam hadis, mówiąc: „[Jerozolima] będzie wyzwolona tylko w sposób zadekretowany nam przez Allaha: ‘Dzień Sądu Ostatecznego nie nadejdzie, aż będziecie walczyć z Żydami, a drzewa i kamienie powiedzą: ‘O muzułmaninie, o sługo Allaha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go’”.

Obejrzyj klip MEMRI TV z wypowiedziami Salaha Noura tutaj lub poniżej:


[1] See MEMRI Special Dispatch No. 8169, Hamas Political Bureau Member Fathi Hammad Calls On Palestinians All Over The World To Slaughter Jews, Says: If Israel Doesn’t Lift The Siege By Next Friday, We Will Kill The Jews With Explosive Belts And Knives, July 15, 2019.

[2] For a translation of the charter, see MEMRI Special Dispatch No. 1092, The Covenant Of The Islamic Resistance Movement – Hamas, February 14, 2006.

[3] On the policy document, see MEMRI Inquiry & Analysis No. 1313, Hamas Policy Document: Palestinian State In 1967 Borders Is 'National, Agreed-upon and Joint Formula’ By Hamas, PLO – Yet Armed Struggle Will Continue, And Palestine Extends From River To Sea, May 5, 2017.

[4] See MEMRI Special Dispatch No. 7368, On Social Media, Criticism Of Muslim World League Secretary-General’s Condemnation Of Holocaust – But In Saudi Press, Support For It, March 6, 2018.

[5] Filastin (Gaza), January 28, 2018.