W przemówieniu 15 maja 2017 r. w 69 rocznicę Nakby, które wygłosił podczas wizyty w Indiach, prezydent palestyński Mahmoud 'Abbas powiedział, że Nakba ludu palestyńskiego trwa do dnia dzisiejszego i że źródłem tej historycznej niesprawiedliwości wobec ludu palestyńskiego jest Deklaracja Balfoura z 1917 r. Wezwał Wielką Brytanię, by za nią przeprosiła lud palestyński[1].  'Abbas podkreślił, że strategicznym wyborem Palestyńczyków jest pokój, pod warunkiem, że jest sprawiedliwy i wszechstronny, oparty na rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ i na Arabskiej Inicjatywie Pokojowej, oraz obejmuje prawo uchodźców do powrotu, jak również rekompensatę, zgodnie z Rezolucją ONZ 194. W przemówieniu tym wychwalał także męczenników palestyńskich i walkę więźniów palestyńskich w więzieniach izraelskich, nazywając ich „bohaterami” i obiecując pracować niezmordowanie, by osiągnąć uwolnienie ich wszystkich.


Mahmoud 'Abbas wygłasza przemówienie. Źródło: Alhaya.ps, 16 maja 2017.

Poniżej podajemy przekład przemówienia Abbasa[2]:

Dzisiaj obchodzimy 69 rocznicę Nakby. Obchody Nakby z 1948 r. nie są obchodami czegoś, co minęło i jest zakończone – jest to bolesne obchodzenie [czegoś], co trwa w naszym życiu [dzisiaj]. Nasz lud palestyński, który płaci cenę za nie swoją historię [tj. Holocaust Żydów], nadal cierpi z [powodu] tej samej niesprawiedliwości, która zaczęła się ponad stulecie temu z pojawieniem się syjonizmu i jego fałszywą wizją, zaprzeczającą naszemu istnieniu na naszej ziemi – która nadal zaprzecza naszym prawom narodowym i legalnym, które są wyraźnie ustanowione w legalnych rezolucjach międzynarodowych.

W tę bolesną rocznicę mamy obowiązek podkreślić, że ta nieustannie nasilająca się niesprawiedliwość historyczna zadawana naszemu ludowi zaczęła się od godnej ubolewania Deklaracji Balfoura. Z tego miejsca wzywam rząd brytyjski, by przyjął historyczną i moralną odpowiedzialność i nie obchodził ani nie świętował 100. rocznicy tej odrzuconej deklaracji, ale pospieszył przeprosić nasz lud palestyński, który zapłacił ciężką [cenę] w życiu ludzkim i w wysiedleniu [ze swojej ziemi] w wyniku wprowadzenia w życie tej godnej ubolewania deklaracji kosztem naszej ojczyzny historycznej i naszego ludu i jego legalnych praw.

Nasz lud nie pozostawi kwestii Nakby, aż uznane zostaną wszystkie jego legalne prawa narodowe, bez wyjątku – a przede wszystkim prawo powrotu i prawo do samostanowienia i założenia niezależnego, w pełni suwerennego państwa w granicach 1967 r. z Jerozolimą Wschodnią jako stolicą.

Już mówiliśmy jasno przy każdej okazji, że pokój jest naszym wyborem strategicznym, ale nie za każdą cenę – musi on być sprawiedliwy i wszechstronny, oparty na prawomocnych rezolucjach międzynarodowych i na Arabskiej Inicjatywie Pokojowej, włącznie z palestyńskim prawem powrotu i rekompensatą, zgodnie z Rezolucją 194.

Dzisiaj, kiedy obchodzimy dzień Nakby, w żadnym razie nie zapominamy o naszych bohaterskich więźniach w więzieniach okupanta izraelskiego, którzy prowadzą walkę o wolność i honor. Salutuję im, podziwiam ich i szanuje ich, i obiecuję im, że nie spoczniemy i nie będziemy milczeć, aż wszyscy oni zdobędą wolność i powrócą do swoich rodzin z wysoko podniesioną głową. Z tego miejsca wzywam społeczność międzynarodową, by interweniowała i działała, by naciskała na rząd izraelski, żeby spełnił humanitarne, uprawnione i sprawiedliwe żądania [więźniów] jako wstęp do bezwarunkowego uwolnienia ich, [wszystkich] bez wyjątku.

O nasza potężna społeczności ludu palestyńskiego! Nasza walka, nasza niezłomność w naszej ojczyźnie i nasze zdecydowanie trzymania się naszych praw narodowych są krytycznymi elementami, które z konieczności doprowadzą nas do wolności i niepodległości, kiedy skupiamy się na uczeniu się lekcji Nakby, szczególnie w świetle tych poważnych wyzwań, jakie stoją przed sprawą palestyńską. Ponawiam zatem wezwanie do zakończenia schizmy [wewnątrz-palestyńskiej] i do zjednoczenia szeregów [narodowych], abyśmy [mogli] stawić czoła wyzwaniom. Jest tak, ponieważ nasza jedność narodowa jest świętą zasadą i tylko dzięki niej nasz lud zrealizuje swoje nadzieje i aspiracje, i zbuduje swoje narodowe, niepodległe państwo z Jerozolimą jako stolicą.

Chwała sprawiedliwym męczennikom,

Wolność dla naszych więźniów,

Niech żyje wolna i niepodległa Palestyna.

 

[1] See MEMRI Special Dispatch No. 6836, Palestinian Campaign To Sue Britain, Demand Reparation For Balfour Declaration, March 21, 2017.
[2] Al-Hayat Al-Jadida (Palestinian Authority), May 16, 2017.

If you wish to reply, please send your email to [email protected].