W artykule opublikowanym w wychodzącej w Londynie gazecie “Al-Shark Al-Awsat”, iracki pisarz i dziennikarz, Chalid Al-Kisztainy, wezwał do wydania fatwy przeciwko terroryzmowi, uzgodnionej przez uczonych islamskich na całym świecie, które będzie szeroko rozprowadzana w mediach i miejscach publicznych oraz nauczana w instytucjach religijnych i edukacyjnych. Napisał, że odpowiedzialność za wyeliminowanie terroryzmu islamskiego i ideologii, która leży u jego podstaw, spoczywa wyłącznie na muzułmanach i że tylko wytrwałe wysiłki w tym kierunku dadzą pożądane rezultaty[1].

Chalid Al-Kisztainy (zdjęcie: Al-Sharq Al-Awsat, Londyn)

21 grudnia [2016], sekretariat generalny Rady Starszych Duchownych Arabii Saudyjskiej wydał fatwę, która potępia jako niewiernych wszystkich muzułmanów, którzy zabijają innych muzułmanów lub sprzymierzeńców [muzułmanów], których krew jest chroniona i których nie wolno zabijać [zgodnie z szariatem]. [Fatwa oznajmia], że ktokolwiek to robi, popełnia jedno z najgorszych wykroczeń, którego w żaden sposób nie można usprawiedliwić, i nie ma wstępu do raju. To jest wyraźny komunikat, ale niestety, nie zyskał rozprzestrzenienia ani uwagi, na jakie zasłużył. Tę fatwę wydano w czasie, kiedy myślałem i wzywałem do wydania globalnej fatwy tego rodzaju, ponieważ terror ekstremistów muzułmańskich wyrósł na potwora, którego cień majaczy nad całym [światem], zagrażając wszystkim społeczeństwom ludzkim. Nie ma dnia, byśmy nie usłyszeli wiadomości o katastrofie [spowodowanej przez ten terror]; żaden kraj islamski i żaden kraj, który interweniuje w kraju islamskim, nie jest oszczędzony [przez te ataki terroru].

Terror ekstremistów islamskich jest dobrze znaną [plagą] i dlatego wymaga zdecydowanej reakcji. Inne [nie-islamskie] kraje [na świecie] próbowały podejmować różne środki w celu monitorowania tych ekstremistycznych muzułmanów, śledzenie ich, naloty na ich kryjówki i aresztowanie ich przywódców i zwolenników. Rzeczywistość pokazuje jednak, że te wysiłki są daremne, ponieważ zwolennicy Al-Kaidy, ISIS, Boko Haram i im podobnych mnożą się i szerzą [po całym świecie]… Ich główną bronią jest ich zboczona wiara… i musimy walczyć  nimi używając tej samej broni [tj. ideologii religijnej]… [W tym celu] potrzebujemy globalnej fatwy, uzgodnionej z wszystkimi uczonymi islamskimi z wszystkich krajów i sekt islamskich. Muszą wydać wyróżniające się orzeczenie, które będzie szerzone w meczetach, szkołach, więzieniach, instytucjach edukacyjnych i armiach oraz zamieszczane w miejscach publicznych. Nauczyciele i duchowni będą ją odczytywać i wyjaśniać w meczetach i w telewizji, radio, przez Internet i w sieciach [społecznościowych]. Ważne jest trwanie w tych wysiłkach – bo [tylko przez] uparte powtarzanie [komunikatu] raz za razem osiągniemy pożądane rezultaty.

Musimy oczyścić chore umysły z tych bezpodstawnych i oszukańczych przekonań. To jest wojna, którą musimy podjąć. Ludzie Zachodu nie mogą prowadzić jej [za nas]; odpowiedzialność spoczywa na nas. Jeśli ISIS osiąga swoje cele przez pranie mózgów młodzieży [i zapełnianie ich umysłów] trucizną, musimy oczyścić [ich umysły] używając prawdziwego środka dezynfekującego, a mianowicie prawdziwej wiary, która wzmacnia umysł i wiedzę.

Przypis:

[1] “Al-Sharq Al-Awsat” (Londyn), 1styczni 2017.

 

Visit the MEMRI site in Polish: https://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to [email protected].