W ostatnich dniach, w następstwie fali pożarów w Izraelu, wielu Palestyńczyków, Arabów izraelskich i Arabów w innych krajach zareagowało na wydarzenia na mediach społecznościowych. W wielu reakcjach wyrażano złośliwą satysfakcję z powodu pożarów i określano je jako karę Allaha za traktowanie Palestyńczyków przez Izrael, szczególnie zaś za “ustawę muezzin”, której celem jest powstrzymanie meczetów przed używaniem megafonów do ogłaszania wezwań do modlitw. Równocześnie było także wielu Arabów izraelskich, którzy potępiali te wyrazy radości i nazywali je “ignorancją”, a niektórzy przedstawiciele Arabów izraelskich i osoby prywatne oferowały pomoc i gościnę dla Izraelczyków, tak Żydów, jak Arabów, których domy zostały zniszczone przez pożary.

Poniżej podajemy zestaw reakcji z mediów społecznościowych.

Wyrazy złośliwej satysfakcji z powodu pożarów, twierdzenia, że są one “karą Allaha”

Post na palestyńskiej stronie Facebooka o nazwie “Tutaj Nablus” oznajmiał: „Raduj się, o Inszirah, [1] Izrael płonie, hahaha”, wywołując wyrazy radości i rozbawienia czytelników.

Inny post na tej samej stronie: „Wiatry zrobiły to, czego nie zrobiła islamska ummah w celu obrony swojej religii. Wiatry są żołnierzami Allaha…” Czytelnik napisał w odpowiedzi: „Allah przeklina Żydów, nasz Bóg potrafi ich [pokonać]” [2].

Palestyńczyk, nazywający siebie „Szam’at Tafaul” („Świeca optymizmu”), napisał: „Niechaj Allah pali Żydów i chroni arabskich muzułmanów i chrześcijan w Izraelu” [3].Palestyńczyk napisał na związanej z Hamasem stronie Facebooka, “Palestyna teraz”: “Wspólna modlitwa: O Allahu, prosimy cię [pozwól] pożarom szaleć tak jak płynęły muzułmańskie łzy Palestyńczyków i tak jak każda kropla czystej krwi była rozlana w okrucieństwie i agresji, i jak przystoi [honorowi] meczetów i Koranu, które bezczeszczą złoczyńcy. Allahu, nie miej nad nimi litości, tak jak oni nie maja litości nad naszymi palestyńskimi braćmi. Amen! Pokaż im piekło na tym świecie, o wielki i mściwy [Boże]. Amen!” [4]

Post na palestyńskiej stronie Facebooka o nazwie „Najświeższe wiadomości z Gazy”: „Kiedy Abraham próbował zniszczyć Kaaba, Allah obsypał go stadami ptaków [5], a kiedy okupant próbował zakazać głośniki meczetów, Allah wyczerpał [Izraelczyków] szalejącymi pożarami, które nie ustawały przez trzy dni” [6].Anonimowa odpowiedź na post na stronie Facebooka, “Oczy na Hajfę”, także stwierdzała, że pożary były karą Allaha za ustawę o muezzinach: “To jest osiedle izraelskie w ogniu. To bardzo dobrze, zasłużyli na to. To jest kara Allaha za zakazanie wezwań do modłów…” [7]


Użytkownik z Hajfy odpowiedział na tej samej stronie: “Oczywiście, nie cieszę się z pożarów, bo mieszkam w Hajfie, ale to jest kara Allaha za zakazanie wezwań do modlitw… Mam nadzieję, że żaden Arab nie dozna szkody… Ogień nie rozróżnia między Żydami i Arabami, [ale] Allah rozróżnia między ciemiężcami i ciemiężonymi…” [8]

Arabski użytkownik z Nazaretu napisał na stronie Facebooka izraelsko-arabskiej @we7di.48: „Allah akbar, chwała Allahowi… Nie pozwalajcie meczetom wzywać na modlitwy, a zobaczycie co nasz Bóg zrobi [wam]…” [9] Arab izraelski z Tamra napisał w podobnym duchu: „Allah wie wszystko. To jest gniew Allaha na ciemiężcę… Chwała Allahowi…” [10]

Post na stronie Facebooka palestyńskiego Szu’afat Al-Kuds stwierdza, że Izrael kłamie, kiedy mówi, że znaleziono dowody podpaleń przez Palestyńczyków: „Władze okupacyjne twierdzą, że znalazły samochód pełen beznzyny w jednym z lasów w pobliżu osiedla żydowskiego i że Palestyńczycy umieścili go tam w celu podpalenia [i rozpoczęcia pożaru lasu]. Powtarzali to kłamstwo aż w nie uwierzyli”. Czytelnik napisał w odpowiedzi: „Kłamcy! To tak samo, jak kiedy umieszczali noże w samochodach Palestyńczyków [żeby fałszywie oskarżyć ich o planowanie zamachów nożowych]” [11].Reakcja na innej stronie Facebook była stwierdzeniem, że pożary są izraelską próbą podżegania przeciwko Arabom izraelskim: “Jestem niemal przekonany, że wszystkie te pożary zostały umyślnie podłożone [przez Izrael]. Moim zdaniem – a mam nadzieję, że się mylę – jest to jeden z kroków w planie podżegania przeciwko Arabom izraelskim. Już zaczęli nazywać to intifadą. Nie wierzę w przypadki, tutaj jest jakaś sztuczka” [12].

Wyrazy złośliwej satysfakcji ze świata arabskiego

Wyrazy radości z powodu pożarów pojawiły się także w całym świecie arabskim. W poście na stronie Facebooka duchowny saudyjski, dr Salman Al-’Odeh życzył Izraelowi „straszliwych męczarni piekielnych [13].Poeta egipski, Amir Teima tweetował pod hashtagiem „Izrael płonie”: „Macie prawo uważać, że radowanie się z powodu pożarów w Izraelu jest nieludzkie, a ja mam prawo mieć nadzieję, że ogień zniszczy wszystko, co na jego drodze” [14].Egipski ruch Ghalaba, który sprzeciwia się reżimowi Sisiego, zamieścił na stronie Facebooka, co następuje: “Allahu, zalej ich swoim gniewem, tak jak oni palili nasze dzieci w Gazie… i uczyń, by płomienie sięgnęły wszystkich zdradzieckich przywódców arabskich, którzy zawarli z nimi sojusz” [15].

Szejk Maszari Raszed Al-’Afasi, imam Wielkiego Meczetu w mieście Kuwejt i kaznodzieja ministerstwa dziedzictwa religijnego, powiązał pożary z ustawą o muezzinach. Tweetował: Izrael plonie. Traci kontrolę i prosi o pomoc sojuszników po tym, jak zakazał wezwań do modlitw w okupowanej Jerozolimie i w naszych ukradzionych miejscach świętych” [16].Pod hasztagiem „Izrael płonie” użytkownik Facebooka, Ahmad Al-Naszar, zamieścił zdjęcie Hitlera z napisem: “Tak, to przywołuje pewne wspomnienia. Umierajcie powoli, Żydzi, umierajcie powoli” [17].Arabowie izraelscy potępiają wyrazy złośliwej satysfakcji z powodu pożarów, wzywają do pomagania Izraelczykom ewakuowanym z ich domów

Post na arabsko-izraelskiej stronie Facebooka @we7di.48 wskazywał, że pożary zagrażają także arabskim miastom i wsiom: „Ogień doszedł do Baka Al-Gharbijja, Dzabel Al-Kafza w Nazarecie, [okolicy] Iksal i arabskiej wsi Nahaf. Niszczy wszystko i ewakuuje się ludzi z ich domów, [Doszedł też] do lasów Tamra i Kabul, Barta’a w Dżeninie, Deir Szaraf w Nablusie, Dżibia w Ramallah,i doszedł do Tulkarm i Kalkilja!! Z czego się tak cieszycie? O ogniu, zmień się w grad; [mam nadzieję, że] nasi ludzie [wyjdą z tego] bezpieczni i cali” [18].Inny post na tej stronie krytykował doniesienia i reakcje ze świata muzułmańskiego, które wyrażały radość z nieszczęścia Izraela i wiązały pożary z ustawą o muezzinach: „…Izrael płonie w kilka dni po [debacie] o ustanie o muezzinach i radość przepełnia kraje muzułmańskie. Allah akbar. [Ale] to płoną drzewa, góry i równiny – a mianowicie, ojczyzna. Dlatego nie rozumiem poczucia triumfu u ludzi. Czy staliśmy się tak słabi, że radujemy się ze spalenia drzewa? Wszystko, co dzieje się, to to, że nie ma deszczu i silne wiatry podsycają płomienie. Zatrzymajcie wasze fałszywe poczucie zwycięstwa dla siebie. Mam nadzieję, że kiedyś pokonamy [własną] ignorancję” [19].Post na stronie Facebooka „Tutaj Nazaret” błaga Allaha, by zaopiekował się drzewami, domami, lasami i ludźmi [20].


Izraelsko arabska strona Facebooka Alarab.net zamieściła baner z napisem „Nasze domy są otwarte dla wszystkich” i wezwała Arabów w Galilei i okręgu “Trójkąta”: “Otwórzmy nasze domy dla wszystkich mieszkańców Hajfy, Żydów i Arabów, których domy zostały zniszczone przez pożary i którzy opuścili swoje domy z obawy, że płomienie mogą do nich dotrzeć” [21].Kilku arabskich burmistrzów i przewodniczących rad lokalnych wyraziło żal z powodu szkód wyrządzonych przez ogień i jako gest humanitarny, zaoferowało gościnę rodzinom, zarówno żydowskim, jak arabskim, które zostały ewakuowane. Strony Facebooka “Tutaj Nazaret” i @we7di.48 cytowały burmistrza Nazaretu, Alego Salema, który określił wydarzenia jako “bardzo zasmucające” i ogłosił: “Nazaret, jego obiekty i jego hotele stoją otwarte dla obywateli, którzy doznali szkód od pożarów, zarówno dla Arabów, jak Żydów”. Dodał: “Wszyscy jesteśmy ludźmi, niezależnie od naszej religii. Wszyscy żyjemy w tym samym kraju i musimy być braćmi zarówno w czasach potrzeby, jak w czasach szczęścia” [22].Władze miejskie Baka Al-Gharbija także oferowały pomoc dla mieszkańców Hajfy i gościnę dla nich w mieście [23].Strona Facebooka @we7di.48 cytowała burmistrza Kafar Kassem i burmistrza Rahat, oraz władz miejskich Kafara Bara, oferujących pomoc i gościnę ewakuowanym rodzinom [24]. Strona Facebooka Ruchu Islamskiego -Gałęzi Południowej, cytowała przewodniczącego ruchu, Mansoura Kamala, który powiedział, że dziesiątki rodzin arabskich są gotowe na goszczenie każdej rodziny dotkniętej pożarami, niezależnie od tego, czy są Żydami, czy Arabami [25].Także wielu Arabów izraelskich oferowało się gościć rodziny zmuszone do opuszczenia swoich domów z powodu pożarów [26].


Przypisy (nie spolszczone):


[1] A woman’s name meaning „joy,” from a well-known Egyptian song.

[2] Facebook.com/ 414842175305404, November 24, 2016.

[3] Facebook.com/HereNazareth, November 25, 2016.

[4] Facebook.com/paltimes.net,November 24, 2016.

[5] Abraha was an Ethiopian general who ruled much of present-day Yemen and Hijaz in the sixth century. According to commentary on verses in Surat Al-Fil in the Koran, Abraha built a cathedral in Sana’a to rival the Ka’ba as a destination of pilgrimage, and in response Meccans desecrated the cathedral. Abraha then set out with a force of elephants to destroy the Ka’ba, but Allah sent birds who killed the elephants by pelting them with stones.

[6] Facebook.com/3ajel.pal, November 24, 2016.

[7] Facebook.com/384834258390225, November 24, 2016.

[8] Facebook.com/384834258390225, November 24, 2016.

[9] Facebook.com/we7di.48, November 24, 2016.

[10] Facebook.com/we7di.48, November 22, 2016.

[11] Facebook.com/shufat.alquds, November 25, 2016.

[12] Facebook.com/7sad.batof, November 24, 2016.

[13] Facebook.com/SalmanAlodah, November 24, 2016.

[14] Twitter.com/AmirTeima, November 23, 2016.

[15] Facebook.com/ghalaba2016/, November 24, 2016.

[16] Twitter.com/Alafasy, November 23, 2016.

[17] Facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%84_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%82?source=feed_text&story_id=1290143681037854, November 24, 2016.

[18] Facebook.com/we7di.48, November 25, 2016.

[19] Facebook.com/we7di.48, November 25, 2016.

[20] Facebook.com/HereNazareth, November 25, 2016.

[21] Facebook.com/www.alarab.net, November 24, 2016.

[22] Facebook.com/we7di.48, Facebook.com/HereNazareth, November 24, 2016.

[23] Facebook.com/baqamuni, November 25, 2016.

[24] Facebook.com/we7di.48, November 24, 2016.

[25] Facebook.com/457530921023434, November 24, 2016.

[26] Facebook.com/we7di.48/, November 24, 2016.


Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to [email protected] .