Gazeta Autonomii Palestyńskiej (AP) „Al-Hayat Al-Jadida” zaczęła ostatnio publikować artykuły wyrażające krytykę Hamasu. Wśród nich znajduje się artykuł publicysty Bassema Barhouma z 11 stycznia 2024 r. zatytułowany „Wszyscy popełniają błędy – czy Hamas jest nieomylny?”, w którym argumentował, że atak Hamasu z 7 października był imponujący pod względem planowania i wykonania, niemniej zawierał element samobójczej lekkomyślności, który przyniósł katastrofalne skutki dla ludności Gazy. Barhoum oskarżył Hamas o działalność wywrotową wobec OWP i służenie zagranicznym celom oraz wezwał go do ponownego przeanalizowania swojej polityki i rozpoczęcia przyznawania się do błędów, aby mógł stać się częścią palestyńskiej przyszłości.

Bassem Barhoum (Zdjęcie: Shfanews.net/post/151596)

Poniżej podajemy fragmenty jego artykułu:[1]

Media Hamasu i jego sojuszników często cytują wypowiedzi byłych urzędników i opozycjonistów w Izraelu, a nawet izraelskiej prasy lub obecnych izraelskich urzędników, którzy wypowiadają się na temat porażki kraju 7 października [2023 r.] lub niepowodzeń w trakcie jego kampanii wojskową [w Gazie], i bezpośrednią ostrą krytykę pod adresem [premiera] Netanjahu i jego rządu. Media Hamasu również często odwołują się do [zamiaru] Izraela utworzenia komisji śledczych [w celu zbadania tych niepowodzeń], chociaż jest to coś, co Izrael tradycyjnie robił we wszystkich swoich wojnach. Hamas podkreśla to, jakby było to osiągnięcie, które może sobie przypisać. Jednocześnie nie słyszeliśmy o ani jednym przypadku, w którym Hamas popełniłby błąd. Jak wszyscy wiedzą, jest zwyczajem Hamasu i [wszystkich] frakcji politycznego islamu, kierowanie krytyki pod adresem innych i [wskazywanie] na ich niepowodzenia i błędy, jednak ani Hamas, ani żadna z frakcji Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (PIJ) nigdy nie dokonała samokontroli ani nie przyznała się do błąd. Zachowują się tak, jakby byli nieomylnymi żołnierzami Allaha.  

Zbadajmy, gdzie Hamas powinien był ocenić swoje działania i powiedzieć opinii publicznej, czy były one dobre, czy złe:

  1. Po zwycięstwie w wyborach w 2006 r. Hamas utworzył rząd pod przywództwem Isma’ila Haniji, a następnie, po [podpisaniu] Porozumienia z Mekki [2],stanął na czele rządu jedności narodowej. Pytanie brzmi: biorąc pod uwagę sytuację Palestyńczyków, czy Hamas może być jednocześnie organem zarządzającym i ruchem oporu? Czy nie należy [ponownie] ocenić tego eksperymentu? Dziwne jest to, że Hamas uparcie trzyma się władzy nawet teraz, po wszystkim, co wydarzyło się w Strefie Gazy i uświęca jego opór i krew, która się przelewa, aby utrzymać go przy władzy, jak gdyby celem była [władza] i nic więcej.
  2. Tak zwany wojskowy zamach stanu [Hamas] przeprowadzony w 2007 r. [tj. przejęcie Strefy Gazy], który doprowadził do najgorszej schizmy w historii narodu palestyńskiego, jest tym, co doprowadziło nas do nakby, której doświadczamy dzisiaj. Czy nie wymaga to od [Hamasu] przyznania, że ​​ten zamach stanu doprowadził do błędu?
  3. [Jeśli chodzi o] operację z 7 października: jej planowanie i wykonanie były imponujące z wojskowego punktu widzenia, ale biorąc pod uwagę dużą liczbę męczenników (około 30 tysięcy), ogromną liczbę rannych (60 tysięcy) i wszechstronne zniszczenia [w Gazie], czy Hamas nie powinien przyznać, że ta operacja wiązała się z dozą samobójczej lekkomyślności? Większym problemem jest to, że Hamas trzyma się swojej arogancji i daje izraelskiej machinie wojennej cały czas potrzebny na dokończenie ludobójstwa i zniszczenie Strefy, co będzie z konieczności powodować migrację [jego mieszkańców], dobrowolną lub przymusową.   
  4. [Odnośnie] stanowiska Hamasu wobec OWP i jego przedstawiania siebie jako alternatywy dla OWP: czy Hamas nie zauważył ceny, jaką ta polityka zażądała od narodu palestyńskiego i sprawy palestyńskiej, dostarczając Izraelowi i wszystkim tym, którzy chcą zaszkodzić jedności Palestyny, okazji do zwątpienia w tytuł OWP jako jedynego prawowitego przedstawiciela narodu palestyńskiego? Czy Hamas nie zdaje sobie sprawy, że jest to bardzo niebezpieczna gra, która może doprowadzić do całkowitej eliminacji narodu palestyńskiego? Gdyby Hamasowi zależało na naszej jedności narodowej oraz na OWP i jej interesach, przyłączyłby się do [OWP] i zaczął działać w jej ramach. Czy warto ponownie rozważyć to stanowisko?
  5. Większość przywódców Hamasu przebywa za granicą, chociaż udowodniono, że nie gwarantuje to ich bezpieczeństwa. Przywódcy Hamasu uciekli ze Strefy Gazy – wielu z nich [zaledwie] kilka tygodni przed 7 października – i opuścili ludność Gazy, by samotnie stawiała czoła przemocy i szaleństwu Izraelczyków. Czy nie jest to [polityka] wymagająca ponownego przeanalizowania i czy Hamas nie powinien wyjaśniać, dlaczego jego przywódcy uciekli wraz z rodzinami?
  6. Regionalne sojusze Hamasu i fakt, że oddał się on na służbę programom zewnętrznym [tj. irańskim], były bardzo kosztowne dla narodu palestyńskiego i sprawy palestyńskiej. 

Hamas powinien przyznać się do błędu w wielu kwestiach, których konsekwencje były katastrofalne dla narodu palestyńskiego, jak na przykład pytanie: czy wszystkie te wojny przeciwko Gazie były naprawdę nieuniknione? Pięć wojen w ciągu jednej dekady! Czy Hamas wystarczająco wzmocnił front wewnętrzny Gazy, by poradzić sobie z wojną na taką skalę? A może [wierzy, że] najważniejsze jest przeprowadzenie operacje i pozwolił ludziom zapłacić cenę za swoje przygody? A jeśli zgodzimy się, że nikt nie jest nieomylny, dlaczego Hamas nie przyznaje się do swoich błędów? Dlaczego Hamas nie bierze odpowiedzialności za swoje błędy i nie próbuje powstrzymać wojny poprzez praktyczne inicjatywy? Jeśli Hamas jest zdeterminowany, aby być częścią przyszłości, pierwszym krokiem będzie przyznanie się do błędów. 


[1] Al-Hayat Al-Jadida (PA), January 11, 2024.

[2] The February 8, 2007 Mecca agreement between Fatah and Hamas called for establishing a national unity government and resolving the power-struggles within the PA that had been ongoing since 2005. See MEMRI Inquiry & Analysis No. 331 – The Mecca Agreement – A Strategic PLO-Hamas Alliance for Establishing a Palestinian State Without Hamas Recognizing Israel – February 28, 2007.