W artykule z 25 lutego 2023 r. w palestyńskiej gazecie „Al-Quds” członek Rady Narodowej OWP Faisal Abu Chadra ostro skrytykował przywódców palestyńskich, stwierdzając, że powinni się wstydzić, ponieważ nie poczynili żadnych postępów w rozwiązaniu problemu palestyńskiego i nie mają nic do zaoferowania poza obietnicami i kwiecistymi przemówieniami. Pisząc, że Palestyńczycy tęsknią za przywódcą takim jak Saladyn, który zjednoczy naród islamski i wyzwoli Palestynę, wezwał kraje arabskie do przebudzenia się i podjęcia poważnych wysiłków, by pomóc ludowi palestyńskiemu „pieniędzmi, bronią, polityką zagraniczną i wszystkim innym czego potrzebują.” Argumentował, że jedynym rozwiązaniem jest zbrojny opór przeciwko Izraelowi, dopóki cała Palestyna nie zostanie wyzwolona „od rzeki do morza i od Umm Raszrasz [Eilat na południu] do Ras Nakoura [na północy]”. 

Faisal Abu Chadra (zdjęcie: Al-Quds, wschodnia Jerozolima)

Poniżej znajdują się przetłumaczone fragmenty jego artykułu: [1]

Gdzie są Chalid Bin Al-Walid, [2] Tarik Bin Zijad, [3] Hamza [Bin Abd Al-Muttalib] i Amr Bin Al-Aas [4]? Gdzie jest Abu Ammar [Jaser Arafat], Chalil Al-Wazir, [5] Dalal Al-Mughrabi [6] i szejk Ahmad Jassin? Tak, wszyscy nasi [byli] przywódcy są niezadowoleni z przywództwa naszych szanownych przywódców [dzisiaj], którzy nie mają nic do zaoferowania poza obietnicami i kwiecistymi przemówień, na które Palestyńczycy, zranieni ojcowie i pogrążone w żałobie matki… ogłuchli. Dzisiaj ludzie tęsknią za palestyńskim Saladynem, który zjednoczy naród pod jednym sztandarem i wyzwoli naszą wieczną ojczyznę, Palestynę…

Na ostatnim szczycie arabskim w Algierii wierzyliśmy, że spór [między krajami arabskimi] został rozstrzygnięty na dobre i że otrząsnęli się z pyłu tchórzostwa i oszukiwania długo cierpiącego narodu palestyńskiego w okupowanej Palestynie i poza nią. Przywódcy palestyńscy powinni się wstydzić, że nadal opłakują Nakbę, która trwa od 75 lat bez żadnego dyplomatycznego horyzontu [ani nadziei] na rozwiązanie problemu palestyńskiego. [Muszą się wstydzić, że] osiągnęli tylko 22% historycznej Palestyny ​​i wciąż czekają na [wdrożenie] międzynarodowych rezolucji. Cały świat widzi, że te rezolucje nie zostały wdrożone i nigdy nie będą, ponieważ [niewykonanie ich] służy interesom ciemiężącej okupacji, która jest wspierany przez imperialistyczny świat zachodni, kierowany przez rasistowskie Stany Zjednoczone 

Gdzie są Arabowie i arabskość? Zbierają się i podejmują decyzje, ale potem nie wprowadzają w życie żadnej z tych decyzji. I dlaczego nie postępują zgodnie z radą zmarłego króla Abd Al-Aziza [7] – który powiedział wyraźnie „Dajcie Palestyńczykom broń i pieniądze, bo są zdolni do zwycięstwa” – podczas gdy okupanci i ich osadnicy każdego dnia mordują z zimną krwią naszych synów?

Naród palestyński jest zmęczony szczytami arabskimi, które podzieliły naród arabski. Nadszedł czas, aby ci przywódcy obudzili się i zdali sobie sprawę, że syjonizm, który jest częścią ruchu masońskiego, jest największym zagrożeniem dla państw arabskich i że jedynym rozwiązaniem jest więc… zakończenie [wewnętrznego] konfliktu i podjęcie przez kraje arabskie poważnych wysiłków, aby pomóc narodowi palestyńskiemu pieniędzmi, bronią, namacalną dyplomacją zagraniczną i wszystkim innym, czego potrzebuje. Bowiem naród palestyński udowodnił, że jest narodem który wytrwa, walczącym [narodem], który nie boi się śmierci ani faszystowskich aresztowań. Nadszedł czas na prawdziwe przebudzenie. Nadszedł czas, aby nasi przywódcy obudzili się i pomogli temu narodowi, który walczy z gołymi piersiami i chroni cześć narodu arabskiego i wielu wolnych narodów. 

Dzięki Allahowi, Palestyna jest otoczona przez pierścień krajów [tj. kraje graniczące z Izraelem, Egiptem, Jordanią, Syrią i Libanem], cztery kraje arabskie, które mogą pomóc ludowi palestyńskiemu, a poza nimi przez [inne] kraje arabskie, których narody i przywódcy są głęboko [dumni] ze swojej arabskiej narodowości i większość z nich popiera naród palestyński, ponieważ zasługuje on na wolność, niepodległość i wypędzenie okupanta… 

Dzisiaj nie możemy liczyć na nikogo poza sobą, z pomocą krajów arabskich. Mamy tylko jedno rozwiązanie, a mianowicie walczyć z rasistowskim syjonistycznym wrogiem, bronią przeciwko broni, a nie, jak to się dzieje dzisiaj, krwią [palestyńską], [wspomaganą tylko] potępieniami. [Musimy to zrobić], aby Palestyna wróciła do nas, a my wrócili do całej Palestyny, od rzeki [Jordan] do morza [Śródziemnomorskiego] i od Umm Raszrasz [Eilat] do Al-Nakoura [ na granicy izraelsko-libańskiej]. Bowiem ten okupant nie przestrzega międzynarodowych rezolucji, których on, jak i rasistowskie Stany Zjednoczone, są sygnatariuszami. Jeszcze gorsze i bardziej gorzkie jest to, że nowicjusz [izraelski minister finansów Bezalel] Smotrich mówi, że nie ma narodu palestyńskiego, kiedy [ten lud] pochodzi od Kananejczyków, autentycznych mieszkańców tej ziemi, podczas gdy wszyscy inni to najeźdźcy, których historia prędzej czy później wypędzi. 


 

[1]  Al-Quds (East Jerusalem), February 25, 2023.

[2] Khalid Bin Al-Walid (642-584) was an Arab military commander and a Companion of the Prophet Muhammad.

[3] Tariq Bin Ziyad was the Muslim Berber commander who led the Umayyad Muslim conquest of Visigothic Hispania in 711.

[4] Hamza Bin 'Abd Al-Muttalib and 'Amr Bin Al-’Aas were Companions of the Prophet Muhammad.

[5]  Khalil Al-Wazir (Abu Jihad) was a founder of Fatah and the leader of the PLO’s military wing.

[6] Dalal Al-Mughrabi was the deputy-commander of the Palestinian terrorist cell that carried out the Coastal Road Massacre on March 11, 1978.

[7]  Abd al-’Aziz Bin 'Abd al-Rahman Bin Faisal Al-Sa’ud (1876-1953) was the founder and the first king of Saudi Arabia.