Poniższy komunikat jest darmową próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj. 

23 maja 2024 r. Komitet Wyzwolenia Półwyspu Arabskiego, nowo utworzona organizacja bojowa wspierana przez Iran, wydał oświadczenie, w którym zażądał, aby saudyjska rodzina królewska zwolniła księcia koronnego Mohammeda bin Salmana z jego obowiązków w ciągu jednego miesiąca. W przeciwnym razie komitet zagroził siłowym obaleniem rządu Arabii Saudyjskiej.

Oświadczenie, które zostało opublikowane w Telegramie i X, zostało opatrzone numerem „0001”. [1] Była to pierwsza publikacja, którą Komitet Wyzwolenia Półwyspu Arabskiego zamieścił na swoich kontach w mediach społecznościowych. Konto organizacji na X (dawniej Twitter) powstało w maju 2024 roku [2] i zawiera linki do jej kanału Telegram, który powstał 26 maja 2024 roku. [3]

Zgodnie z tytułem oświadczenia, jego autorem jest „wojskowy oddział operacji specjalnych – skrzydło dronów (Ababil)”. Dron Ababil to dron taktyczny wyprodukowany w Iranie.

Logo Komitetu, wyraźnie widoczne w oświadczeniu, przedstawia ptaka Ababil lecącego nad Półwyspem Arabskim wraz z otaczającymi go sylwetkami sześciu dronów Ababil.

Logo Komitetu Wyzwolenia Półwyspu Arabskiego.
Logo Komitetu Wyzwolenia Półwyspu Arabskiego.

Saudyjska rodzina królewska musi w ciągu miesiąca obalić księcia koronnego, w przeciwnym razie stanie przed zbrojnym oporem

W oświadczeniu czytamy: „Biorąc pod uwagę obecną sytuację ludności Półwyspu Arabskiego – czyli tak zwanej Arabii Saudyjskiej – pod względem ubóstwa, bezrobocia, zaprzestania świadczenia usług, internowania, represji, podatków, uniemożliwiania podróżowania, szerzenia prostytucji, rozpusty, niemoralności, perwersji, zwyrodnienia, zepsucia i szerzenia narkotyków – mając na uwadze powyższe:

My, w Komitecie Wyzwolenia Półwyspu Arabskiego, żądamy od rodziny Al Saud, by szybko naprawiła sprawę zarządzania i podjęła pilne kroki w celu obalenia Mohammeda bin Salmana i przywrócenia mandatu Rady Wierności [Mahometowi, którą] bin Salman zreformował. Jeśli bin Salman nie zostanie obalony przez [rodzinę] Al Saud w ciągu miesiąca od dzisiaj, uznamy całą [rodzinę] za współwinną obecnego stanu rzeczy i skupimy się na wszystkim, co jest w naszym zasięgu. Ludzie którzy zasmakowali goryczy biedy oraz przekleństwa głodu i bezrobocia, postanowili siłą obalić rządy bin Salmana.

Zyski z zasobów ropy, gazu, złota i minerałów, które bin Salman przyznał Ameryce, Wielkiej Brytanii i Izraelowi – gdy podważał ich rozrywkami i festiwalami – zostaną zwrócone ludziom pomimo niego. Jutro jest odległe tylko o [jeden] dzień”.

Muzułmańscy pielgrzymi powinni potępiać „masakry syjonistyczne” i wyrażać solidarność z organizacją

Niezależnie od tego Komitet wydał 26 maja drugie oświadczenie skierowane do muzułmanów udających się na pielgrzymkę do świętych miejsc w Arabii Saudyjskiej. [4] W oświadczeniu wezwano pielgrzymów do wyrażenia „solidarności” z organizacją i potępienia „syjonistycznych masakr na ludności Gazy i Rafah” w dniu Arafah – drugim dniu pielgrzymki hadż – który przypada na 15-16 czerwca 2024 r.

Ponadto w oświadczeniu wezwano rząd Arabii Saudyjskiej do zaprzestania normalizacji stosunków z Izraelem i zapewnienia pomocy Gazie i Rafah „przy użyciu siły”. W podsumowaniu napisano: „Wzywamy muzułmanów do wspierania narodu palestyńskiego w jego zbrojnym oporze, aby utrzymać Palestynę jako zawsze obecną sprawę arabskiej i islamskiej ummah”.


[1] X, May 23, 2024.

[2] X.

[3] Telegram.

[4] X, May 26, 2024.

The full text of this post is available to subscribers.