W tym tygodniu MEMRI opublikował klip z kazaniem wygłoszonym 21 lipca 2017 r. przez imama Ammara Shahina w Islamic Center of Davis (ICD) w Davis w Kalifornii, w którym modlił się po arabsku do Allaha: “wyzwól Al-Aksę od plugastwa Żydów… O Allahu, policz ich jednego za drugim i unicestw ich do ostatniego. Nie oszczędź ani jednego z nich”.  

W odpowiedzi ICD wydał komunikat prasowy z oświadczeniem: „MEMRI, ekstremistyczna organizacja napędzana [własnym] programem, która popiera okupowanie przez Izrael ziemi palestyńskiej, oraz inne islamofobiczne organizacje informacyjne, oskarżyła imama Shahina o antysemityzm, cytując zredagowane, błędnie przetłumaczone fragmenty kazania, wyrwane z kontekstu”. (Pełny tekst oświadczenia jest tutaj).

26 lipca kazanie imama Shahina potępili kalifornijscy członkowie Kongresu, John Garamendi i Brad Sherman (patrz Aneks I).

Dzisiaj MEMRI przetłumaczył inne kazanie imama Shahina w ICD, z 14 lipca 2017 r., w którym wygłosił podobne wypowiedzi.

Poniżej jest reakcja MEMRI na oskarżenia ICD.

Odpowiedź MEMRI

Imam Shahin jest jednym z grupy ekstremistycznych kaznodziei, którzy zostali ujawnieni przez MEMRI jako ci, którzy głoszą podżeganie do nienawiści i przemocy (patrz Aneks II z ich listą). Podobnie jak inni, po ujawnieniu imam Shahin i Islamic Center of Davis próbują odsunąć od siebie odpowiedzialność przez kłamliwe i oszczercze wypowiedzi przeciwko organizacji, która ich ujawniła.    

Podżegające słowa w modlitwach imama Shahina były całkowicie umieszczone w kontekście; tutaj jest całe jego kazanie z kanału YouTube ICD. Widz może sam osądzić.

Przekaz w modlitwie imama jest wyraźny i spójny i tłumaczenie MEMRI jest w pełni dokładne i poprawne. Należy zauważyć, że imam Shahin nie mówił o „Izraelczykach” ani o „syjonistach”, ale o „Żydach”. Imam Shahin wygłosił również podobne wypowiedzi w kazaniu z 14 lipca, które także zostało zamieszczone na kanale YouTube ICD (obejrzyj je tutaj).

Oszczercze oskarżenia wobec MEMRI są nieprawdziwe, jak również nie mają związku z podżegającą modlitwą imama Shahina. Ponadto treść jego modlitwy z 21 lipca zgodna jest z treścią jego modlitwy z kazania z poprzedniego tygodnia, z dnia 14 lipca (patrz poniżej na spisane przez MEMRI teksty kazań z 21 lipca i 14 lipca).

W przeciwieństwie do oskarżeń ICD, MEMRI jest niezależną organizacją nienastawioną na zysk, która od niemal dwudziestu lat tłumaczy i analizuje media w świecie arabskim i muzułmańskim (www.memri.org). Jednym z naszych najważniejszych projektów jest nasze Tom Lantos Archives on Antisemitism, noszące nazwisko Toma Lantosa, jedynego ocalonego z Holocaustu, który służył w Kongresie; w tym projekcie pokazujemy treści i postaci, takie jak imam Shahin, jak również głosy tych, którzy przeciwstawiają się temu. Niestety, na naszej witrynie internetowej można znaleźć setki przykładów takich wypowiedzi szejków i imamów, zarówno na Bliskim Wschodzie, jak na Zachodzie.

Wszystko, co MEMRI robi w pracy nad archiwum Lantosa oraz podczas dorocznej niemal imprezy, gdzie prezentujemy ten materiał na Capitol Hill i gdzie występują odważni reformatorzy muzułmańscy, sprzeciwiający się takim postawom, ma poparcie członków Kongresu z obu stron politycznego przedziału. Współpracujemy bardzo blisko z członkami Kongresu z Kalifornii, w tym z Nancy Pelosi i Bradem Shermanem, którzy przemawiali na naszych prezentacjach, oraz oczywiście sam Tom Lantos był reprezentantem Kalifornii. Naszą pracę popierają ludzie z kierownictwa, od Johna Kerry’ego, Joego Bidena i Hillary Clinton do Paula Ryana, Johna McCaina i wielu innych.

Jednym z flagowych projektów MEMRI jest nasz Reform Project; jest poświęcony wyłącznie wzmacnianiu głosów reformatorów, umiarkowanych i liberalnych działaczy na Bliskim Wschodzie i współpracuje z czołowymi muzułmańskimi reformatorami i imamami z całego świata, którzy odważnie występują przeciwko temu rodzajowi podżegania i nienawiści, jakie wyraża imam Shahin.

A także wielu znanych i wpływowych muzułmanów zasiada w Zarządzie Doradców MEMRI.

Należy zauważyć, że w ciągu ostatnich dwóch lat przetłumaczyliśmy kazania imamów, szejków i kaznodziei w Kanadzie, Niemczech, Australii, Hiszpanii, Włoszech i Danii, które zawierały wypowiedzi i cytaty niemal identyczne z tymi w kazaniu imama Shahina – i doprowadziło to do spraw karnych przeciwko tym osobom.

Wynajdowanie wymówek dla wypowiedzi imama Shahina jest równoznaczne z popieraniem jego przesłania i jest to bardzo niefortunne. Taktyka oczerniania i strzelania do posłańca uwalnia imama Shahina i ICD od odpowiedzialności za mowę nienawiści. Może to wyłącznie prowadzić do dalszego podżegania, które z kolei może prowadzić młodych ludzi pod wpływem imama do dokonania przestępstw nienawiści.

Tekst klipów MEMRI z kazań imama Shahina z 14 lipca i 21 lipca 2017 r.

Imam Ammar Shahin modli się do Allaha, by zamienił Jerozolimę i Palestynę w cmentarz dla Żydów i wyzwolił meczet Al-Aksa od “ich plugastwa” – 14 lipca 2017 r.  

Poniżej jest spisany tekst klipu MEMRI z kazania imama Shahina z 14 lipca 2017 r. (obejrzyj klip w MEMRI.org tutaj):

Szejk Ammar Shahin: Jest to obowiązkiem każdego muzułmanina – nie mówię „każdego muzułmańskiego emira” lub „kalifa” lub „króla” lub „prezydenta” – każdego muzułmanina, który zaświadcza, że nie ma boga nad Allaha, każdego muzułmanina, który akceptuje Allaha jako swojego Pana, islam jako swoją religię i Mahometa jako jego Proroka – i nie mówię „nawet choćby tylko w modlitwie” ze słabości. Na Allaha, Prorok Mahomet powiedział nam w wielu narracjach – a nie ma czasu na wyliczenie ich wszystkich teraz – że modlitwa jest najsilniejszą bronią, jaką mają muzułmanie. Na Allaha, bracia, jest silniejsza niż broń Żydów, oszustwo Żydów i ich perfidia.

[…]

Meczet Al-Aksa jest oblężony i nie ma w nim żadnych modlitw. Ci nikczemni Żydzi zabraniają modlenia się tam, jak więc może człowiek nie modlić się do Allaha wieczorem, ponieważ jest zajęty swoim jedzeniem, swoim piciem, swoimi dziećmi lub swoim krajem, swoją sytuacją lub rzeczami, które się mu zdarzyły? Czy nie ma wśród nas ani jednego madrego człowieka?

[…]

Nie mówimy o dzieciach, które umierają z głodu z powodu tego, co robią im Żydzi. Nie mówimy o Gazie i kobietach, które są gwałcone, dzieciach, które są zabijane i niemowlętach, które są zabijane. Nie mówimy o niczym z tego. Mówimy dzisiaj tylko o meczecie. Mówimy o meczecie Al-Aksa.

[…]

Niechaj Allah chroni meczet Al-Aksa przed szkodami [wyrządzonymi przez] Żydów. O Allahu, broń naszych braci w ziemi Palestyny. O Allahu, pozwól nam się pomodlić w meczecie Al-Aksa zanim umrzemy. O Allahu, pozwól, by Jerozolima została wyzwolona. O Allahu, wyzwól meczet Al-Aksa od plugastwa Żydów.

O Allahu, pokaż nam cuda Twojej możliwości, jaką im narzucasz. O Allahu, pokaż nam czarny dzień, jaki zadasz tym, którzy źle życzą meczetowi [Al-Aksa]. O Allahu, trzymaj ich zajętych sobą wzajemnie i uczyń z nich odstraszający przykład. O Allahu, policz ich jednego za drugim i zniszcz ich do ostatniego. Nie oszczędź żadnego z nich. O Allahu, zniszcz ich i nie oszczędź ich młodych i ich starców. O Allahu, pokaż nam czarny dzień, jaki zadasz tym, którzy okupuja Palestynę. O Allahu, pokaż na cuda Twojej możliwości, jaka im narzucasz. O Allahu, zamień Jerozolimę i Palestynę w cmentarz dla Żydów.

Imam Ammar Shahin cytuje antysemicki hadis, modli się o unicestwienie Żydów i wzywa do wyzwolenia meczetu Al-Aksa od ich “plugastwa” – 21 lipca 2017 r.  

Poniżej podajemy spisany tekst klipu MEMRI z kazania imama Shahina z 21 lipca 2017 r. (obejrzyj ten klip w MEMRI.org tutaj):

Szejk Ammar Shahin: Allah nie zmienia sytuacji ludzi “aż oni zmienią własną sytuację”. Prorok Mahomet powiedział: „Dzień Sądu Ostatecznego nie nadejdzie aż muzułmanie będą walczyć z Żydami, a Żydzi będą chować się za kamieniami i drzewami i kamienie i drzewa powiedzą: O muzułmaninie, o sługo Allaha…” Nie powiedzą: o Egipcjaninie, o Jordańczyku, o Syryjczyku, o Afgańczyku, o Pakistańczyku. Prorok Mahomet mówi, że kiedy czas nadejdzie, Ostatnia Godzina nie będzie miała miejsca, aż muzułmanie będą walczyć z Żydami. Nie mówimy, czy jest to w Palestynie, czy innym miejscu. Aż będą walczyć… Kiedy ta wojna wybuchnie, oni pobiegną i schowają się za każdym kamieniem i domem, i murem, i drzewem. Dom, mur i drzewo będą wołać muzułmanów. Powiedzą: O muzułmaninie… Nie powiedzą: o Palestyńczyku, o Egipcjaninie, o Syryjczyku, o Pakistańczyku, o Indusie… Nie, powiedzą: o muzułmaninie. Muzułmaninie. Kiedy muzułmanie zawrócą… „Przyjdź, ktoś jest za mną – poza drzewem kolcowoju, które jest drzewem Żydów. Poza pewnym drzewem, które hodują dzisiaj w Palestynie, na tym obszarze, poza tym rodzajem drzewa, które hodują dzisiaj… To jest drzewo, które nie będzie mówić do muzułmanów.

[…]

O Allahu, wspieraj meczet Al-Aksa i resztę ziem muzułmańskich. O Allahu, wyzwól meczet Al-Aksa od plugastwa Żydów. O Allahu, zniszcz tych, którzy zamknęli meczet Al-Aksa. O Allahu, pokarz nam czarny dzień, jaki im zadasz i cuda Twojej możliwości. O Allahu, policz ich jednego za drugim i unicestwi ich do ostatniego. Nie oszczędź ani jednego z nich..

[…]

O Allahu, wyzwól meczet Al-Aksa. O Allahu, uczyń, by zdarzyło się to z naszych rąk. Pozwól nam odegrać w tym rolę. O Allahu, pozwól nam popierać ich słowami i czynami. O Allahu, pozwól nam popierać ich słowami i czynami. O Allahu, pozwól nam popierać ich słowami i czynami.

Aneks I: Członkowie Kongresu z Kalifornii, John Garamendi i Brad Sherman reagują na wypowiedzi imama Shahina

26 lipca 2017 r. Kongresman John Garamendi (D-CA) wydał komunikat prasowy w odpowiedzi na słowa imama Shahina[1]:

WASHINGTON, DC –Dzisiaj, Kongresman John Garamendi (D-Fairfield, Davis, Yuba City, CA), wydał następujące oświadczenie w reakcji na kazanie wygłoszone w Davis w piątek przez imama Ammara Shahina w Islamic Center of Davis:

Kazanie wygłoszone w piątek przez imama Ammara Shakina jest skandaliczne i nie do zaakceptowania. Nie ma miejsca nigdzie w Ameryce, a z pewnością nie w Davis dla nienawistnego, antysemickiego języka. Islamic Center of Davis ma długą tradycję współpracy z innymi grupami wyznaniowymi i jestem skrajnie rozczarowany, że ta tradycja wydaje się być jawnie pogwałcona przez te nienawistną retorykę”.

Również 26 lipca Kongresman Brad Sherman (D-CA) skomentował wypowiedzi imama Shahina:

„Jest nie do przyjęcia dla nikogo, nigdzie i w żadnym czasie wzywanie do unicestwienia Żydów lub jakiejkolwiek innej grupy religijnej lub etnicznej. Retoryka imama Shahina jest po prostu wezwaniem do ludobójstwa.

Wzywam Islamic Center of Davis do zwolnienia pana Ammara Shahina, do oświadczenia, że nie spełnia on warunków do jakiegokolwiek przyszłego zatrudnienia i do trwałego zakazania mu wstępu do tego meczetu lub jakiejkolwiek jego instytucji. Ponadto wzywam wszystkie organizacje do permanentnego zakazu panu Shahinowi udziału we wszystkich ich aktywnościach i do odcięcia się od Islamic Center of Davis do czasu jego permanentnego odcięcia się od pana Shahina.

W szczególności, skontaktowałem się z następującymi organizacjami i wezwałem je do poinformowania mnie, czy panu Shakinowi będzie zakazane uczestnictwo w ich aktywnościach i czy Islamic Center of Davis będzie w podobny sposób zakazany do czasu całkowitego zerwania jego stosunków z panem Shakinem. Skontaktowałem się z następującymi organizacjami: University of California, Davis (Islamic Center mieści się po przeciwnej stronie ulicy od kampusu), Council on American Relations (CAIR), Muslim Public Affairs Council (MPAC), Islamic Society of North America, American Muslim Council oraz wszystkimi organizacjami międzywyznaniowymi na obszarze rozszerzonego Sacramento, włącznie z Celebration of Abraham (Lokalna organizacja międzywyznaniowa w Yolo County, której Islamic Center of Davis jest członkiem).

Pochwalam panią Shireen Qudosi, dyrektorkę Muslim Matters at America Matters, za rozpoczęcie petycji wzywającej Islamic Center of Davis do zwolnienia pana Shahina.”

 

ANEKS II: Inni imamowie, szejkowie i kaznodzieje na Zachodzie czyniący wypowiedzi podobne do wypowiedzi imama Shahina

 

[1] Garamendi.house.gov/press-release/congressman-garamendi-s-statement-anti-semitic-sermon-imam-ammar-shahin, 26 lipca 2017.

 

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org.