Mauretański duchowny Muhammad Al-Hassan Ould Al-Dadou Al-Szankiti powiedział w wywiadzie nadanym przez Al-Aqsa TV (Hamas-Gaza) 22 maja 2019 r., że muzułmanie mają obowiązek dążenia do zdobycia broni nuklearnej, ponieważ istnieje groźba, że może zostać użyta przeciwko nim i jest to „jedyny sposób odstraszenia wrogów”. Dał przykład Pakistanu, który, jak powiedział, przestał być „nękany” przez swoich sąsiadów, kiedy zdobył broń nuklearną. Al-Szankiti powiedział także, że niedawny „pęd” do normalizowania stosunków z syjonistami jest spowodowany brakiem wiary w Allaha oraz faktem, że syjoniści posiadają broń nuklearna, podczas gdy Arabowie jej nie mają. Dodał, że muzułmanom nie wolno użyć takiej broni „chyba, że jest użyta przeciwko nim” i zgodził się z prowadzącym wywiad, że powinna istnieć „równowaga terroru”.

Aby obejrzeć klip z Muhammadem Al-Hassan Ould Al-Dadou Al-Szankiti w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Ponieważ istnieje teraz groźba, że zostanie to użyte przeciwko muzułmanom, mają oni obowiązek dążyć do zdobycia tej broni”

Prowadzący wywiad: Jakie jest orzeczenie o staraniach muzułmanów zdobycia broni [nuklearnej]?

Muhammad Al-Hassan Ould Al-Dadou Al-Szankiti: Ponieważ ten rodzaj broni był użyty w przeszłości i ponieważ istnieje teraz groźba, że zostanie to użyte przeciwko muzułmanom, mają oni obowiązek dążyć do zdobycia tej broni. Posiadanie broni nuklearnej jest jedynym sposobem odstraszenia wrogów. Spójrz na Pakistan. Kiedy zdobyli broń nuklearną, ustało wiele nękania ich przez sąsiadów. Ci sąsiedzi nękali [przedtem Pakistan], ponieważ mieli bombę nuklearną. Pęd do normalizacji stosunków z syjonistami, jaki widzimy dzisiaj, i wiele porażek, jakich doznali Arabowie, były spowodowane przez… No cóż, oczywiście jest to spowodowane przez brak wiary w Allaha, ale w dużej mierze jest tak, ponieważ syjoniści posiadają broń, której nie posiadają Arabowie.

„Muzułmanie muszą mieć coś, co przerazi ich wrogów”

Prowadzący wywiad: Tak. [Izraelczycy] przerażają ich…

Muhammad Al-Hassan Ould Al-Dadou Al-Szankiti: Racja. Dlatego muzułmanie muszą dążyć do zdobycia tej odstraszającej broni, ale nie wolno im użyć jej, chyba że jest użyta przeciwko nim.

Prowadzący wywiad: Powinna istnieć równowaga terroru.

Muhammad Al-Hassan Ould Al-Dadou Al-Szankiti: Tak, muzułmanie muszą mieć coś, co przerazi ich wrogów.