W artykule z 7 maja 2012 r. w gazecie katarskiej “Al-Raya”, libański publicysta Jihad Fadhl twierdził, że traktowanie Palestyńczyków przez Żydów, zdławienie nadziei Palestyńczyków na ustanowienie niepodległego państwa z Jerozolimą jako stolicą, ich starania o judaizację Jerozolimy i Zachodniego Brzegu, doprowadzą do drugiego Holocaustu. Za antysemityzm, zarówno stary, jak nowy obwinia on aroganckie i niemoralne zachowania Żydów. Powiedział, że wysysają oni krew ludów, wśród których żyją i nie asymilują się do społeczeństw gospodarzy, zaś działania Hitlera przeciwko nim były reakcją na to zachowanie. Fadhl powiedział następnie, że Żydom udało się wyprać mózgi USA i innych wpływowych krajów i podporządkować je swojej woli, tak że teraz mogą dostać, co chcą – poza zakończeniem nienawiści Palestyńczyków i reszty ich wrogów, którzy będą ich ścigać, aż zostanie wyzwolona Jerozolima i reszta Palestyny.

Artykuł ten jest kolejnym przejawem stosunkowo nowego zjawiska w arabskim antysemityzmie: zamiast zaprzeczać Holocaustowi, niektórzy obwiniają Żydów o Holocaust i wyrażają nadzieję na jego powtórzenie. Wcześniejszym przykładem jest wypowiedź przewodniczącego Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich (IUMS), szejka Jusufa Al-Karadhawiego. Powiedział on w Al-Dżazira TV: “Przez całą historię Allah zsyłał na [Żydów] ludzi, którzy karali ich za ich zepsucie. Ostatnia kara została wymierzona przez Hitlera. Przy pomocy wszystkich rzeczy, które im zrobił – chociaż oni przesadzają tę kwestię – udało mu się osadzić ich na miejscu. To była dla nich boska kara. Z wolą Allaha, następny raz będzie z rąk wiernych [tj. muzułmanów]”[1] . Innym przykładem był film dokumentalny na egipskim kanale Al-Rahma TV, który pokazywał zdjęcia z obozów śmierci i zwłoki ofiar Holocaustu, zaś narrator mówił: “Mamy nadzieję, że to się zdarzy, ale, z wolą Allaha”, z rąk muzułmanów”[2] .

Poniżej podajemy fragmenty artykułu Fadhla:[3]

„Antysemityzm jest reakcją na zachowanie Żydów”

Czy Żydzi, bardziej niż ktokolwiek inny, są odpowiedzialni za szerzenie się w przeszłości i obecnie nienawiści ludzi wobec nich, najbardziej [w wypadku] ludów palestyńskiego i arabskiego? Odpowiedź najprawdopodobniej brzmi „tak”. Innymi słowy, Żydzi wywołali tak zwany antysemityzm – odraza do Żydów do punktu agresji – zanim zrobił to ktokolwiek inny.

Ich niezmiernie niemoralne zachowanie wobec innych ludzi powoduje powstanie natychmiastowej reakcji, która może osiągnąć punkt głupoty, zbrodni i hańby, jak kiedy nazizm wpychał tysiące ich do krematoriów. Hitler zrobił to, co zrobił, nie z powodu jakiegoś zaburzenia umysłowego, ale w zasadzie z powodu dominującej cechy żydowskiej, która czyni asymilację [Żydów] do społeczeństwa gospodarzy niezmiernie trudną, czyniąc równocześnie [rzeczą] łatwą [dla Żydów] wysysanie krwi z tych ludów bez odczuwania żadnych wyrzutów sumienia. [Dla Żydów] najważniejszą rzeczą jest Żyd i jego interesy, podczas gdy inni, lub „goje” jak ich nazywają, są najprawdopodobniej uważani za podludzi, co jest podstawą traktowania ich przez Żydów.

Niektórzy ludzie uważają, że niemiecka nienawiść do nich była tylko jednym przelotnym momentem w odrazie ludów wobec nich. Zdziwiłem się jednak, kiedy rosyjski przyjaciel, który zasymilował się do [społeczeństwa] arabskiego, powiedział mi, że chociaż Niemcy zarobili na reputację [za prześladowanie Żydów] działanie było rosyjskie. Rosjanie nienawidzą Żydów jeszcze bardziej niż Niemcy, ale problem polega na tym, że ludzie boją się sprzeciwić [Żydom] z powodu ich wpływów i wielkiej szkody, jaką są zdolni uczynić [tym, którzy przeciwko nim występują]. Sami Amerykanie mogli przejąć przewodnictwo w poskromieniu [Żydów, gdyby] Żydom nie udało się opanować ich i podporządkować przez wypranie im mózgów, [by wierzyli], że ich Tora jest księgą święta, na której oparty jest Nowy Testament, i że ustanowienie państwa Izraela jest preludium do oczekiwanego [drugiego] przyjścia Mesjasza, bez czego Mesjasz nie powróci.

Nawet żydowski bóg unika przeciwstawienia się im ze strachu przed odwetem

Przez całą historię arabską Żydzi nie stanowili poważnego problem dla muzułmanów. Ich wpływ polityczny w regionie Hidżaz został wcześnie wyeliminowany i stali się żałosnymi mniejszościami w wielu miastach królestw arabskich zarówno na wschodzie, jak na zachodzie. Niemniej znaleźli bezpieczeństwo, ochronę i wolność [religijną]. Były izraelski minister spraw zagranicznych Abba Eban powiedział, że Żydzi nigdy nie żyli tak spokojnie jak w Andaluzji pod rządami islamskimi. Dlatego niektórzy analitycy pierwszej połowy XX wieku spodziewali się, że Palestyna będzie [miejscem], gdzie Żydzi znajdą magiczne lekarstwo na ich wyczerpujące poszukiwania [ojczyzny]. Będą koegzystować z Palestyńczykami i oba narody będą miały jedno lub dwa państwa i będą koegzystowały we [wzajemnej] przyjaźni lub czymś przypominającym przyjaźń.

Historia jednak całkowicie obaliła te oczekiwania. Żydzi wysiadający ze statków w porcie w Hajfie w czasie mandatu brytyjskiego traktowali Palestyńczyków w ten sam sposób, jak Europejczycy wysiadający ze statków na nadbrzeżu Nowego Jorku traktowali ciemnoskórych rdzennych mieszkańców Ameryki. [Żydzi w Palestynie uważali] Palestyńczyków za ciemnoskórych [dzikich] z godną pogardy naturą… i [wierzyli, że] kolonialiści przybywający z cywilizowanego świata mogą robić, co chcą, żeby ich ucywilizować – a jeśli odmawiają ucywilizowania się, nie ma nic złego w wykorzenieniu ich.

Żydzi traktowali Arabów z Palestyny… w sposób, w jaki nie uwierzą przyszłe pokolenia. A jeśli [przeszłość] jest wystarczająco znana, to, co robią dzisiaj, jest [jeszcze trudniejsze] do uwierzenia: judaizują Jerozolimę i Zachodni Brzeg i nie pozwalają Palestyńczykom ani na przebłysk nadziei [że któregoś dnia mogą] założyć znośne mini-państwo. Żydzi upierają się [także] przy pogrzebaniu żywcem nadziei palestyńskiej na Jerozolimę jako stolicę ich mini-państwa, od kiedy okupują arabską Jerozolimę w Nakbie 1967 r., z zamiarem anektowania jej w pełni przez państwo Izrael.

[W przeszłości] robili niewyobrażalne rzeczy, a dzisiaj robią rzeczy, które mogły powstać tylko w szatańskim i nienormalnym umyśle. Wykonują teraz projekt zbudowania 2600 jednostek [mieszkalnych] dla osadników i 1200 nowych pokoi hotelowych w Jerozolimie. Robiąc to, kompletują pas osiedli, który odcina Jerozolimę od arabskiego Betlejem i nie pozwala, by [choć] jeden ptak wleciał do [Jerozolimy] od strony Zachodniego Brzegu. Zmienili i kontynuują zmienianie demografii miasta, w ten sposób rozwiewając jakąkolwiek nadzieję na porozumienie pokojowe z Palestyńczykami.

Wszystko to niepokoi Żydów, którzy są przy zdrowych zmysłach i którzy wzywają do pokoju, którzy protestują, ale oczywiście na próżno. Nawet gdyby cały świat protestował – a szlachetni ludzie [na świecie] często to robią – nikt nie może zmienić jednej litery [planu], który zamierzają wykonać. Według tego, co znajduje się w ich Talmudzie, nawet ich Bóg wielokrotnie unikał przeciwstawiania się im, dobrze widząc, jaką karę może ściągnąć na siebie!

Palestyńczycy będą ścigać Żydów do końca dni

W świetle tego, przez robienie Palestyńczykom i ogólnie muzułmańskim Arabom tego, co im robią, Żydzi torują drogę do nowego Holocaustu, który dopadnie ich wcześniej czy później, Holocaustu podobnego do tego, który spotkał ich na początku lat 1940. w Auschwitz i gdzie indziej. Każda zbrodnia zostaje w końcu ukarana – szczególnie niezliczone zbrodnie popełnione przez [Żydów] w Palestynie i Jerozolimie od czasu mandatu brytyjskiego do dzisiaj.

Jak możesz zachować rozsądek, patrząc jak twój dom kradnie ci cudzoziemski złodziej lub morderca, lub zabójca, podczas gdy siedzisz w żałosnej budzie, którą UNRWA pomogła ci zbudować w obozie [dla uchodźców] z widokiem na twój [były] dom? Żydzi zniszczyli 500 wsi arabskich w Izraelu do ostatniej, budując co chcieli w ich miejsce i rozpędzając ich mieszkańców po horyzont – tak jak sami zostali wysiedleni zanim przyjechali do Palestyny, żeby zrobić to, co zrobili ludowi arabskiemu. Żydzi myślą, że wszystko jest już zakończone i że Palestyńczycy, którzy opuścili swoją ziemię, mogą kontynuować życie w krajach, do których uciekli, że nie będzie problemu zrekompensowanie im któregoś dnia i że kraje zachodnie mogą zaopatrzyć ich w dodatkową pomoc.

W obecnej epoce Żydzi mogą robić wszystko, co chcą. Wszystkie wpływowe kraje we współczesnym świecie są do ich dyspozycji, włącznie z Rosją i Chinami. Mogą, na przykład, żądać praw przeciwko wątpieniu w prawdę Holocaustu… – mimo faktu, że Holocaust jest kwestią historyków i historii. Jest jednak jedna rzecz, jakiej nie mogą zrobić, a jest nią niedopuszczenie, by ich wrogowie, głównie Arabowie z Palestyny, nienawidzili ich i ścigali do końca dni, aż Jerozolima i każdy centymetr ziemi palestyńskiej będzie uwolniony od ich nieczystości, wyzwolony i przywrócony do [stanu] kwitnącego [kraju] palestyńskiego, doskonałego w swej arabskości i czystości.

[1] Patrz MEMRI-TV Clip No. 2005, „Sheik Yousuf Al-Qaradhawi: Allah Imposed Hitler upon the Jews to Punish Them; 'Allah Willing, the Next Time Will Be at the Hand of the Believers'”, 28-30 stycznia 2009, www.memritv.org/clip/en/2005.htm .

[2] Patrz MEMRI-TV Clip No. 1999, „Egyptian Cleric Amin Al-Ansari Justifies the Holocaust, Airs Footage, and Declares: 'This Is What We Hope Will Happen But, Allah Willing, at the Hand of the Muslims'”, 26 stycznia 2009, http://www.memritv.org/clip/en/1999.htm .

[3] „Al-Raya” (Katar), 7 maja 2012.