W artykule umieszczonym 9 stycznia 2013 r. na Elaph.com libański liberał Joseph Bishara napisał, że nienawiść do Żydów jest podstawową zasadą filozofii Bractwa Muzułmańskiego (BM). Artykuł pojawił się jako odpowiedź na wypowiedzi wysokiego funkcjonariusza egipskiego BM, Issama Al-Aryana, który 27 grudnia 2012 r. wezwał Żydów wypędzonych z Egiptu podczas rządów egipskiego prezydenta Gamala Abd Al-Nassera do powrotu do kraju w celu zrobienia miejsca dla Palestyńczyków[1] . Bishara twierdził, że ta wypowiedź, pozornie zapraszająca Żydów do powrotu do Egiptu, była wyłącznie chwytem reklamowym.

Poniżej podajemy fragmenty jego artykułu[2]:

BM jest rasistowskie i antysemickie

Wypowiedzi [egipskiego] funkcjonariusza BM, Issama Al-Aryana, dotyczące powrotu Żydów do Egiptu, trzeba traktować jako zaledwie impulsywną uwagę. Pięć powodów wiedzie mnie do twierdzenia, że te wypowiedzi były pustymi słowami i wyłącznie spektaklem telewizyjnym, mającym na celu służenie [interesom BM], nie zaś odbiciem zmiany wrogiego stanowiska BM wobec Żydów.

Po pierwsze, nienawiść BM do Żydów jest kwestią zasady religijnej, która leży u sedna ich credo i nie może być zmieniona, odwołana ani zignorowana. Po drugie, BM, które doszło do władzy w niejasnych okolicznościach, próbuje ukryć swoją gniewną, zimną i ekstremistyczną twarz za uśmiechniętą, przyjazną i tolerancyjną [maską]. Po trzecie, te wypowiedzi miały na celu złagodzenie międzynarodowego nacisku na BM… spowodowanego jednostronnym i niemoralnym stanowiskiem, jakie zajęło w projektowaniu i ratyfikacji konstytucji, i z powodu jego godnego pożałowania stanowiska dotyczącego systemu sprawiedliwości. Po czwarte, [BM chce] zemścić się na nurcie nasserowskim, filozoficznym filarze opozycji, i chce przesunąć odpowiedzialność prawną i moralną za wygnanie Żydów z Egiptu na siłę napędową tego nurtu – nieżyjącego prezydenta Gamala Abd Al-Nassera. Po piąte [chce] odwrócić uwagę opinii publicznej poboczną sprawą.

Nie trzeba mówić, że na tolerancję wobec innego nie ma żadnego miejsca w programie BM. Jak mogą więc pewni ludzie zakładać, że BM jest tolerancyjne wobec Żydów? BM jest rasistowskie i nienawidzi Żydów oraz każdego, kto wierzy w judaizm. To jest bezdyskusyjna część ich credo i odzwierciedla się w dyrektywach pojawiających się w pismach ich największych myślicieli.

Ta nienawiść nie wyłoniła się z XX wieku ani [po] założeniu Izraela, ani po okupacji ziem arabskich i palestyńskich przez Izrael. Ta nienawiść jest historyczna, z korzeniami idącymi wstecz do początków islamu. BM opiera swoją nienawiść do Żydów na wersecie koranicznym: „Ty z pewnością się przekonasz, że ludzie najbardziej zawzięci w swojej wrogości wobec tych, którzy uwierzyli – to żydzi i bałwochwalcy…” [Koran 5:82]

Stanowisko BM wobec Żydów jest ewidentne w interpretacjach tego wersetu przez Sajjida Qutba, który powiedział, że Koran umieścił Żydów przed bałwochwalcami, ponieważ przez całą historię byli oni bardziej wrodzy wobec muzułmanów. Qutb powiedział także, że wbrew temu, co twierdzą umiarkowani muzułmanie, koraniczny opis Żydów jest niezmienny i nie zależy od [okoliczności] czasu i miejsca.

Jeśli chodzi o BM, ten tekst jest absolutny i pasuje do każdego czasu i miejsca; stąd wrogość między Żydami i muzułmanami jest wieczna i nigdy się nie zakończy, niezależnie od okoliczności.

Założyciel BM, Hassan Al-Banna, obwiniał Żydów za Holocaust

Stanowisko BM w sprawie Żydów egipskich nie różni się od jego stanowiska w sprawie Żydów w ogóle; jest to ta sama wrogość i nienawiść. Dokument zatytułowany „BM i Żydzi” napisany przez Abdo Mustafę Dsoky’ego dla Wiki BM [ikhwanwiki.com][3] , twierdzi, że założyciel BM, Hassan Al-Banna, zdobył sławę swoimi esejami o charakterze i ukrytych cechach Żydów.

[Al-Banna] napisał: “Żydzi dzisiejsi są potomkami swoich podżegających do wojen, wichrzycielskich, wywrotowych i spiskujących przodków. Nie ma wojny domowej ani powszechnej rebelii, która nie nosi odcisków palców Żydów. [Żydzi] podsycają [wojny i bunty] i działają nad powiększeniem ich skutków. To jak gdyby ten naród chciał zemsty na całym świecie za potęgę utraconą z powodu swojego uporu i honor utracony z powodu swojego materializmu. Nie uczyniono im żadnego zła – to oni czynią zło”.

Al-Banna posunął się tak daleko, że twierdził, iż było winą [Żydów] że naziści palili ich w krematoriach w pierwszej połowie XX wieku. Powiedział: „Kiedy badamy historię współczesną, widzimy, że Rosja, Polska, Niemcy, USA i inne kraje były oburzone na spiski Żydów i ich gry podstępów w polityce tych krajów – tak bardzo, że Niemcy przyjęli dziwaczne stanowisko wobec rasy żydowskiej”.

Kontynuując swoją wrogość do wszystkich Żydów bez wyjątku Hassan Al-Banna powiedział: “Zło wrosło stopniowo w charakter żydowski. [Żyd] nie ceni cnoty. Jego jedyna troską jest zgromadzenie bogactwa w każdy możliwy sposób, także kosztem cnoty, honoru i zasad wzniosłej moralności. To dlatego [Żydzi] wzbogacili się, pozostawiając innych w ubóstwie. Zgromadzili złoto umożliwiające im realizację ich celów i pragnień, [granie] w gry oszustwa wobec rządzących i udaremnianie wysiłków tych, którzy chcą ulepszyć [stan] rzeczy”.

Al-Banna radził Żydom: “Wyrządziliście krzywdę całemu światu i skrzywdziliście wszystkie narody. Wzywam was do pokuty, abyśmy nie traktowali was w sposób, który jest sprzeczny z Torą. [Okażcie] pokutę przed Stwórcą, zabijcie się i uwolnijcie świat od katastrof, jakie powodujecie”.

Egipskie BM zastraszało Żydów w Egipcie

…Ważne jest przypomnienie tutaj, że jeśli kiedykolwiek istniał ruch, który przyczynił się do terroryzowania Żydów egipskich zanim opuścili [kraj], to było to BM. Dokument zatytułowany „BM i Żydzi”, umieszczony na Wiki BM, stwierdza, że gazety BM potępiały działalność Żydów w Egipcie, [która obejmowała]: „szerzenie wartości zepsucia w społeczeństwie egipskim”. Dokument stwierdza także, że BM monitorowało „działania Żydów w Egipcie, które wskazywały na ich dystansowanie się od społeczeństwa egipskiego… takie jak, pomaganie organizacjom syjonistycznym; wybieranie flagi syjonistycznej jako symbolu; przedkładanie hebrajskiego nad arabski; noszenie kapeluszy z flagami syjonistycznymi zamiast egipskiego turbanu; publikowanie gazet w językach obcych, które były tubami syjonizmu; wstępowanie do niezależnych klubów o żydowskich nazwach i zawieranie umów z gazetami egipskimi [według których Żydzi mieli] publikować reklamy [w tych gazetach] w zamian za zaprzestanie ich [tych gazet] ataków na syjonizm”.

Dokument stwierdza następnie, że BM wierzy, iż każda grupa (także nie-muzułmańska), która nie wypełnia obowiązku wobec sprawy [palestyńskiej] porzuca zasady islamskie i panarabskie. Dlatego BM wierzyła, że Żydzi egipscy dowiedli ponad wszelkie wątpliwości, iż nie są częścią narodu egipskiego z powodu swojego stanowiska w kwestii palestyńskiej, którą BM uważało za jedną z najbardziej kluczowych spraw.

Wskazuje to, że BM odegrało kluczowa rolę w zamianę Egiptu w koszmar i nieznośne środowisko dla jego żydowskich obywateli. [Zrobiło to] przez masowe rzucanie oskarżeń [przeciwko nim], przez zaprzeczanie ich patriotyzmowi, przez przedstawianie ich jako spiskowców i zdrajców i przez żądanie bojkotu ekonomicznego przeciwko nim.

Biorąc to wszystko pod uwagę, czy ktokolwiek może wyobrazić sobie, że funkcjonariusz BM, taki jak Issam Al-Aryan, naprawdę wierzy w powrót Żydów do Egiptu? Czy można ufać funkcjonariuszowi BM, który mówi o powrocie Żydów egipskich, szczególnie, że niedawno ujawniono nagranie Mahammada Mursiego, w którym opisuje Żydów jako potomków małp i świń?[4]

„Stanowisko BM wobec Żydów nie zmieniło się; nienawiść jest fundamentem ich stanowiska wobec Żydów”

Oczywiści, że nie. W żadnym razie nie można wierzyć kierownictwu BM. Issam Al-Aryan nie wyraził [w rzeczywistości] sympatii do Żydów egipskich, jak to wyglądało na pierwszy rzut oka. Bluznął słowami nie okazując cienia dowodu swojej szczerości. Stanowisko BM wobec Żydów nie zmieniło się. Nienawiść jest fundamentem ich stanowiska wobec Żydów, mimo wypowiedzi Al-Aryana, mimo tego, co Mursi napisał do izraelskiego prezydenta [Szimona Peresa] i mimo twierdzeń reżimu BM, że porozumienie pokojowe z Izraelem zostanie dochowane.

Nie byłoby żadnego powodu ganienia BM, gdyby zgłosiło zastrzeżenia do polityki Izraela na terytoriach okupowanych lub zastrzeżenia do ekstremizmu szeregu polityków izraelskich. Ostatecznie wszyscy protestują przeciwko okupacji i ekstremizmowi. Powinno jednak zostać zganione za nienawiść do całej rasy żydowskiej.

Należy tu podkreślić, że celem tego artykułu nie jest omawianie problemu Żydów egipskich, ale zdemaskowanie haniebnego stanowiska BM w sprawie Żydów w ogólności, a Żydów egipskich w szczególności oraz ujawnienie prawdziwego [oblicza] BM, które jest równie rasistowskie, jak inni ekstremistyczni muzułmanie, których słownik religijny nie zawiera słowa „tolerancja”. Tolerancja jest [oznaką] honoru dla świata cywilizowanego, ale tolerancja wobec Żydów jest [oznaką] honoru, na którą BM, niestety, nie zasługuje.

[1] In an interview with the Egyptian Dream TV channel, Al-’Aryan said: „I wish the Jews would return to Egypt in order to make room for the Palestinians. The Palestinians would return to their country, and the Arab Jews would return to their countries [of origin]… The Jews deported by 'Abd Al-Nasser should return… Any Egyptian who left his country has the right to return to it.” See MEMRI TV Clip No. 3696, Egyptian Muslim Brotherhood Official Issam Al-’Aryan Calls upon Egyptian Jews to Return to Egypt „to Make Room for the Palestinians, December 27, 2012. Al-’Aryan’s statement caused a stir in Egypt, and he was accused of serving the interests of the U.S. and Israel. Following these reactions, Al-’Aryan stressed that his call to Jews to return to Egypt was meant to promote the Palestinians’ right of return to their country. In one interview he even said that Israel was doomed to disappear within 10 years. About a week after Al-’Aryan’s controversial statements, Yasser 'Ali, a spokesman for President Mursi, announced that the president had accepted Al-’Aryan’s resignation. According to some reports, however, Al-’Aryan did not resign, but was fired by Mursi. Alarabiya.net, December 31, 2012; Al-Sharq Al-Awsat (London), January 1, 2013; Al-Masri Al-Yawm (Egypt), January 7-8, 2013; Al-Quds Al-Arabi (London), January 8, 2013.

[2] Elaph.com, January 9, 2013.

[3] Dosky is an MB activist and writes on the movement’s website. For his article on ikhwanwiki.com, go here . The second part of the article appears here .


[4] See MEMRI TV Clip No. 3702, Morsi in 2010: No to Negotiations with the Blood-Sucking, Warmongering „Descendants of Apes and Pigs”; Calls to Boycott U.S. Products, March 20 and September 23, 2010.